26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Підсумкова контрольна робота з української мови за II семестр

Про матеріал
Складні речення. Складносурядне, складнопідрядне речення. Безсполучникове речення
Перегляд файлу

                      Контрольна робота № 2

            з української мови                 9 клас

                              I варіант

 

 1. Складні речення поділяються на:

А) Прості й складні;

Б) Сполучникові й безсполучникові;

В) Означальні й присвійні;

Г) Односкладні й двоскладні.

    2. Між частинами складносурядного речення кома не ставиться, якщо:

А) у простих реченнях, які входять у складносурядне, говориться про швидку зміну подій, явищ;

Б) друге речення містить у собі несподіваний наслідок чи різке протиставлення;

В) у складносурядному реченні є спільний другорядний член, що стосується обох простих речень;

Г) прості речення з`єднані підрядними сполучниками.

   3. Виділіть речення, у якому підрядна частина стоїть перед головною:

А) Я люблю тишину, коли море так дише і зітхає у сні до холодних і темних глибин.

Б) Коли мені підхлібник руку тисне, тікаю геть від нього, сам не свій.

В) Перед очима замиготіли великі зорі, що займалися в небі.

Г) Виспівує та щебече, поки місяць вийде.

  4. Визначте безсполучникове складне речення зі значенням часу:

А) Бухта звалася Соколиною, виселок теж звався Соколиним.

Б) Біля мосту тіснився невеликий млин, до його боку притулилось велетенське колесо.

В) Вернувся він – вже смеркло.

Г) Гули бджоли, щебетало птаство.

  5. Яке з поданих речень складне з різними видами зв`язку?

А) Про юність золоту, що одцвіла зорею, лишились старості лиш спогади одні.

Б) Осінній вітру крок, і хмари над землею, і пада жовтий лист в вечірньому вогні.

В) Коли почую твій співучий голос і легкий сміх навколо забринить, мені здається: серед поля колос гойдається і пташка десь дзвенить.

Г) На старості літ Джеря любив довгими зимніми вечорами розказувати дочці й онукам, де він був, що він бачив, в яких краях ходив, з якими людьми зустрічався.

   6. Головна думка тексту – це:

А) мета тексту, те, заради чого створено текст;

Б) зміст тексту;

В) підтема тексту;

Г) тема тексту.

 

7. Установіть відповідність між безсполучниковими складними реченнями та видом смислових відношень між їхніми частинами.

1. одночасність подій;       а) Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача

                                              в поле.

2 послідовність подій;       б) Прийде осінь – у засіках буде хліб золотий.

3. часові;                              в) Два голуби гуде, голубка туркоче.

4. протиставлення.              г) На калині чорний ворон кряче, на чужині

                                                сиротина плаче.

8. Установіть відповідність між схемами та реченнями:

1. [ ], [ ], і [ ].                 А) Багато не треба, щоб твердо знати: людина –

                                         найвищий вимір краси.

2. [ ], і [ ], ( як ).            Б) Як хочеш від людей шаноби, любов і гнів бери у

                                         путь, а то лиш допотопні сноби твою поезію

                                         приймуть.

3. ( як ), [ ], а [ ].           В) Довго слухав того вечора Валерій сповідь

                                         архітектора, і боляче було чути, як раз у раз

                                         зривається в стражданні голос цієї людини.

4. [ ], ( щоб): [ ].           Г) Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть

                                          в небі журавлі.

9. Установіть відповідність між складнопідрядним реченням та його підрядною частиною:

1. означальне;               а) Народ, що не знає своєї історії, є народом сліпців.

2. з`ясувальне;              б) Я сідаю на горбик зігрітий, щоб ключі журавлині

                                          зустріти.

3. наслідку;                   в) Струни чекають, щоб пальці торкнулись до них.

4. мети                           г) Дарма що сніг хрумкотить під ногами, але весна

                                         своє бере.

                                       д) Дощ тут випав менший, так що ледве прибив

                                         пилюку.

Прочитати текст. Виконати завдання 10 – 11 до нього.

                                      Лосиха

  1) Харитон вийшов з хати. 2) Надворі було темно, але за якусь хвилину призвичаївся; то просто від незвички так було, і він сміливо рушив за хлів – там лежали в дровітнику заготовлені ще з літа дрова. 3) Треба затопити грубу, бо в хаті холоднувато, прийде мама – менше клопоту їй буде. 4) При-

йшов за город і остовпів: під старою гіллястою яблунею стояло щось страшне, чорне, як мара. 5) Воно пирхнуло тривожно й загрозливо, не встиг Харитон і перелякатись, як те страховисько побігло в кінець садиби, перестрибнуло через високий тин. 6) За ним услід промайнуло щось невеличке, схоже на сусідського бузівка-дволітка. 7) Тільки тоді, коли несподівані гості зникли з очей і розтанули в нічній темряві, він збагнув, та це ж лосиха з лосеням.

10. Виберіть всі складні речення з різними видами зв`язку.

11. Накресліть схему останнього речення.

12.Написати невеликий твір на одну з тем:

1. « Лісова галявина»

2. « Весняні квіти»

Використовуючи складносурядні та складнопідрядні речення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Контрольна робота № 2

                   з української мови       9 клас

                                  II варіант

1. Знайдіть складне речення:

  А) Мати з Нимидорою порались у хаті, готували вечерю.

  Б) Вона – це гармонійний спів, дух злагоди і миру.

  В) Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом у яблуневім цвіті.

  Г) Вночі несподівано знявся північний вітер, небо затяглося хмарами.

2. У якому рядку всі слова – сполучники сурядності?

  А) щоб, чи, який, проте;

  Б) але, та, і, й, а;

  В) через те що, тому що, бо;

  Г) наче, ніби, хто, як.

3. Складнопідрядним називається таке складне речення, в якому:

  А) одне просте речення за змістом граматично залежить від іншого і з`єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова;

  Б) прості речення рівноправні за змістом і пов`язані сурядним сполучником;

  В) наявний лише один головний член;

  Г) наявні підмет і присудок.

4. Виділіть складнопідрядне речення з підрядним означальним:

  А) Життя зриває дні мої, неначе вітер зриває листя.

  Б) Сонце пекло так, що й уночі степ пашів.

  В) Перед очима замигтіли великі зорі, що займалися в небі.

  Г) От і прощай літо, бо зима одразу впала на голову.

5. Знайдіть речення, в якому замість коми необхідно поставити тире:

  А) Ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять.

  Б) Все тоне у безумній черемшині, все пахне молодістю і життям.

  В) Співає день, співають клени, лопоче сонячна стріла.

  Г0 На сонці ясени горять, спадають ягоди з шовковиць.

6. Розповідь, опис, роздум – це:

  А) стилі мовлення;

  Б) засоби мовлення;

  В) типи мовлення;

  Г) жанри мовлення.

7. Установіть відповідність між реченням та його характеристикою:

1. складносурядне;            а) Посріблені ліси окуталися тінню, а небосхил

                                              горить і віти золотить.

2. безсполучникове;          б) Я Нептуну півкопи грошей в руки суну, аби

                                              на морі шторм утих.

3. складнопідрядне;           в) Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не

                                              курличуть в небі журавлі.

4. складне з різними          г) У цьому ж лісі пив я самоту осінню, тут весну

видами зв`язку.                   цілувала ти під шелест верховіть.

8 Установіть відповідність між реченням та його підрядною частиною:

1. обставинне мети:           а) У гущавині заростей, де повітря стояло

                                              непорушно, було жарко.

2. допустове;                      б) Мабуть, солов`ї знають, де весна зимує.

3. з`ясувальне;                   в) Щоб прийшло на землю сподіване щастя,

                                              треба великої праці.

4.означальне.                     г) Я відкриваю світ щодня, хоч, може, він стократ

                                             уже відкритий.

9. Установіть відповідність між схемами та реченнями:

1.[ ], [ ], і [ ].                 А) Багато не треба, щоб твердо знати: людина –

                                         найвищий вимір краси.

2.[ ], і [ ], як ( ).            Б) Як хочеш від людей шаноби, любов і гнів бери

                                         у путь, а то лиш допотопні сноби твою поезію

                                          приймуть.

3. Як ( ), [ ], а [ ].          В) Довго слухав того вечора Валерій архітектора, і

                                          боляче було чути, як раз у раз зривається голос

                                          цієї мужньої людини.

4. [ ], щоб ( ): [ ].           Г) Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть

                                        В небі журавлі.

     Прочитайте текст. Виконайте завдання 10 – 11 до нього.

                                          Річка життя

1) Життя – як вода: воно спливає непомітно. 2) Ось недавно ж, либонь, починався струмок твого дитинства, спокійний, сонцем освітлений, починався радісно й безжурно. 3) Далі струмок той обертався на річку – юність бурунами завирувала. 4) Води побільшало, глибини зросло. 5) Далі подивишся: поспокійнішала течія, утомившись, вже не шумить вода, не б`ється сердито у високі береги: молодість минула, старість іще не надійшла. 6) Й покотиться річка твого життя до безбережного моря… 7) Та ніколи не зникне вона в ньому безслідно, мов краплина.

10. Виберіть всі безсполучникові речення.

11. Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

12. Складіть невеликий роздум ( 6 – 8 речень) на тему: « Краще маленька справа, ніж велике ледарство». Використовуйте складні речення з різними видами зв`язку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                     

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. jurista juliya
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кучерук Алла
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
25 лютого
Переглядів
12086
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку