18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Матеріали по складанню ДПА з української мови у 9 класі для класного куточка

Про матеріал

Матеріали стануть у нагоді вчителям-словесникам та класним керівникам по оформленню класного куточка по підготовці до ДПА з української мови у 9 класі. Добірка містить витяг із Листа МОНУ щодо закінчення 2017-2018 н.р., методичні зауваги щодо проведення диктанту, пам'ятку для учнів "Як писати диктант", а також критерії та норми оцінювання диктанту.

Перегляд файлу

Готуємося до ДПА з української мови

Витяг із Листа МОНУ № 1/9-66 від 31.01.18 року

Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти

ДПА здобувачів базової середньої освіти здійснюється у письмовій формі з трьох предметів:

 •                               українська мова;
 •                               математика;
 •                               предмет за вибором педагогічної ради закладу освіти з одного зазначених навчальних предметів: українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська/німецька/іспанська/французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для проведення ДПА можуть бути мова національної меншини або інтегрований курс «Література».

Завдання для проведення ДПА укладають вчителі закладу освіти, відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, і затверджує керівник закладу освіти.

Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких проводилось ДПА. Оцінки за ДПА виставляються в Класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна" і додаток до свідоцтва про базову середню освіту; заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації, книги обліку і видачі документів про здобуття базової середньої освіти.

 

Готуємося до ДПА з української мови

 

Проведення державної підсумкової атестації
з української мови в дев'ятому класі

    Методика проведення диктанту є традиційною, узвичаєною, проте проведен­ня державної підсумкової атестації у формі диктанту має певні особливості.
     Вид роботи й назву тексту потрібно записати на дошці. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, правописних особливостей та тлумачення значень використаних у ньому слів (з огля­ду на те, що тексти адаптовано для навчальних потреб, у них майже відсутня так звана авторська пунктуація, немає діалектизмів, застарілих слів, складної зі значеннєвого погляду, а тому малозрозумілої для учнів лексики тощо). Учи­тель може давати тільки коментарі формального характеру, як-от: розміщення заголовку, запис автора чи джерела тексту та ін.
     Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення повністю, а учні тільки уважно слухають його. Далі це саме речення диктується для запи­су частинами, причому кожна частина, як правило, читається тільки один раз (частиною в цьому випадку треба вважати словосполучення з двох-п'яти слів або частину складного речення приблизно з тією ж кількістю слів). Учитель може повторно прочитати частину речення, якщо вона велика за обсягом, у ній змінено нормативний порядок слів або під дією певних зовнішніх чинників учні недочули якогось слова або словосполучення). Після того як учні запишуть усе речення, його треба прочитати повністю повторно, щоб атесто­вані мали змогу перевірити записане.
    У такий спосіб диктується кожне речення тексту. Учитель обов'язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз від початку до кінця, роблячи паузи між реченнями, дещо триваліші від звичайних, і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й усунути можливі помилки. Текст треба диктувати виразно, відповідно до норм літературної мови, з правильним наголошуванням слів та інтонуванням звукового потоку, у такому темпі, щоб учні встигали вільно його записувати.
     Після повторного читання всього тексту учні здають диктанти вчителеві. Часу для додаткової перевірки надавати не потрібно: сумніви щодо правопис­ного оформлення роботи учні повинні вирішувати в процесі написання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готуємося до ДПА з української мови

 

Пам'ятка для учнів «Як писати диктант»

 

 1. Уважно прослухайте текст диктанту.

 

 1. Коли вчитель зачитуватиме кожне речення в цілому, слухайте його до кінця й не робіть ніяких записів.

 

 1. Починайте записувати речення лише тоді, коли вчитель почне його чи­тати частинами, роблячи тривалі паузи.

 

 1. Під час записування речення більше звертайте увагу на орфографію (написання слів), але не треба забувати й про розділові знаки.

 

 1. Під час перевірки записаного речення потрібно передусім зважати на інтонацію й особливо ретельно перевіряти поставлені розділові знаки (у цьо­му важливу роль відіграють паузи: ледь помітну паузу роблять у тих місцях, де треба поставити кому, а більш помітну — на місці двокрапки чи тире; явна па­уза означає, що треба поставити крапку з комою).

 

 1. Сконцентруйте свою увагу й не відволікайтеся під час написання диктанту.

 

 1. Не «збирайте» помилки, зазираючи під час написання диктанту в робо­ту сусіда (як показує практика, на це, по-перше, витрачається час, якого і так мало, а по-друге, потім часто доводиться шкодувати через помилку, допущену внаслідок такого виправлення).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готуємося до ДПА з української мови

Критерії оцінювання диктанту

Диктант оцінюється однією  оцінкою на основі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
 • повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на одне й те саме правило), але у різних словах вважаються різними помилками;
 • розрізняють грубі помилки й негрубі ( винятки з усіх правил; написання великої букви в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменника з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака поставлений інший; випадки, що вимагають розрізнення не і ні – у сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…, ніщо інше не …; пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенні їх послідовності;
 • орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, що не включено до шкільної програми, виправляють, але не  враховують. Також не вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації;
 • за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал

 

 

 

Нормативи оцінювання диктанту

 

Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

7

4

2

13-14

8

3

3

11-12

9

1+1(негруба)

4

9-10

10

1

5

7-8

11

1(негруба)

6

5-6

12

-

 

 

doc
Додано
12 лютого 2018
Переглядів
3071
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку