3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Майстер-клас для учнів "Вчуся сам і навчаю інших"

Про матеріал
Цей методичний посібник спрямований на допомогу учням, які прагнуть отримати нові знання через власний творчий досвід, які люблять спілкуватися і ділитися своїми досягненнями з іншими учнями, а також хочуть формувати ті вміння, які можна застосувати у практичній діяльності, адже проектна діяльність – це зв'язок школи з життям, з особистим досвідом дитини й колективним досвідом людського суспільства. З посібника учні дізнаються про метод проектів, різновиди проектів і як створити власний проект.
Перегляд файлу

 

 

Гімназія «Престиж»

 

 

 

                           Майстер-клас для учнів

 

             «Вчуся сам

               і навчаю інших»

 

Метод проектів

на уроках зарубіжної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уклала

вчитель зарубіжної літератури

Кулик Марія Андріївна

 

 


 

 

 

Цей методичний посібник спрямований на допомогу учням, які прагнуть отримати нові знання через власний творчий досвід, які люблять спілкуватися і ділитися своїми досягненнями з іншими учнями, а також хочуть формувати ті вміння, які можна застосувати у практичній діяльності, адже проектна діяльність – це зв'язок школи з життям, з особистим досвідом дитини й колективним досвідом людського суспільства.

З посібника учні дізнаються про метод проектів, різновиди проектів і як створити власний проект.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Зміст…………………………………………….…………

2

Література...……..……………………………….……….

2

Вступ…………….…………………………….…………..

3

Типи проектів……..………………………........................

3

Етапи роботи над проектом….…………………………..

5

Паспорт проектної роботи ………………………………

6

Оформлення проектної теки…………………….……….

6

Презентація проекту……………………………………...

7

Оцінювання………………...……………….…………….

7

План самооцінки проекту………..…………………….

8

Види проектів, які можна застосовувати на

уроках зарубіжної літератури…………………………...

 

9

 

 

 


             Хоча чуже знання може нас чому-небудь навчити,

                  мудрим буваєш лише власною мудрістю.

                                                                     Мішель Монтень

 

ВСТУП

Метод проектів – це творча самостійна робота учнів, які самі планують, організовують і контролюють власну діяльність.

Проект – це ґрунтовна робота, спрямована на опрацювання окремої теми і розв’язання певної проблеми. Проектування – це перетворення школи навчання у школу життя, де надбання знань буде здійснюватися на основі й у зв’язку з працею учнів. Учні, які мріють побути у ролі дорослої людини, можуть відчути важливість, відповідальність за справу, до якої взявся: «Вчуся сам і навчаю інших». Учні обирають тему, над якою їм буде цікаво працювати, збирають інформацію, на основі якої роблять свій творчий продукт.

 

ТИПИ ПРОЕКТІВ

За домінуючою діяльністю:

 •   Дослідницькі проекти включають обґрунтування актуальності вибраної теми, постановку задачі, формулювання проблеми, визначення предмету, об’єкт дослідження, висунення гіпотези і подальшу її перевірку, обговорення й аналіз отриманих результатів. Дослідницький проект не шукає чогось нового, на відміну від дослідження, а вирішує реальну проблему за допомогою вже відомих знань і способів вирішення проблеми.
 •   Творчі проекти, як правило, не мають чітко структурованого плану спільної діяльності. Схема дій розробляється на початку проекту, а потім розвивається в залежності від творчого потенціалу учнів. Це може бути газета, сценарій відеофільму, програма свята, репортаж тощо.
 •   Рольові (ігрові) проекти. Розробка і реалізація такого проекту найбільш складна. Беручи участь у ньому, проектанти приймають на себе ролі літературних персонажів, вигаданих героїв з метою відтворення різних відносин через ігрові ситуації. У таких проектах структура також тільки намічається і залишається відкритою до завершення роботи.
 •   Інформаційні проекти спрямовані на збір інформації про певний об’єкт або явище з метою аналізу, узагальнення і представлення інформації для широкої аудиторії. Такі проекти часто інтегруються (об’єднуються) з дослідницькими проектами і стають їх органічною частиною.
 •   Практико – орієнтовані (прикладні) проекти мають чітко окреслені із самого початку результати і тому  такі проекти вимагають ретельно продуманої структури. Ці проекти націлені на рішення соціальних задач, це може бути укладання словника, збірника афоризмів, проекту правопису тощо.

 

За предметно–змістовою діяльністю:

 •   Монопроекти реалізуються, як правило, в рамках одного навчального предмету або однієї галузі знань, хоча можуть використовувати інформацію з різних галузей діяльності для вирішення тієї або іншої проблеми. 
 •   Міжпредметні проекти вимагають знань із 2 – 3 предметів.

 

За характером контактів:

 •   класними;
 •   загальношкільними;
 •   регіональними (в межах країни);
 •   міжнародними.

 

За кількістю учасників:

 •   індивідуальні;
 •   парні;
 •   групові.

За тривалістю виконання:

 • короткотермінові;
 • середньої тривалості;
 •  довготривалі (від місяця до кількох місяців).

 


ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

 

Етапи

 

Завдання

 

Діяльність учня

 

Діяльність               учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Підготовчий

 

Визначення

мети й завдань

проекту,

вибір

робочої групи

 

 

Обговорення

завдань

 проекту

 

Мотивація навчальної

діяльності учнів,

повідомлення мети

й завдань проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планування

 

Аналіз проблеми,

визначення

інформаційних

джерел, розподіл

обов'язків між

учасниками проекту

 

 

Осмислення

завдань, вибір

джерел

отримання

інформації

 

 

 

Спостереження, консультації                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дослідження

 

Збирання

інформації, її

систематизація й

узагальнення,

уточнення плану

діяльності

 

 

Робота з інформацій­ними джерелами

 

 

 

Спостереження, консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виконання

 

Робота над

виконанням

проекту, його

оформленням

 

 

Виконання дослідження

 

 

 

Спостереження,      консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Підсумок

 

 

 

Аналіз

результатів виконання

проекту

 

Участь у

колективному

самоаналізі

проекту й

самооцінці,

у колективній

оцінці

результатів

проекту

 

 

 

 

Спостереження, консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Захист

 

 

Підготовка доповіді,

публічний захист

проекту, оцінка

 

 

Захист проекту

 

Участь у

колективному

аналізі й оцінці

результатів

проекту   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Оцінювання

 

 

Оцінювання кінцевого результату

проекту, участі окремих учнів

 

 

Оцінюють

діяльність

шляхом

колективного

обговорення і

самооцінок

 

Оцінює зусилля учнів,

креативність,

інформативність

використаних

джерел,загальний рівень

презентації

 

 


ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ

До кожного проекту має додаватися паспорт. Паспорт  – це своєрідна візитна картка проекту.

Як правило, паспорт проектної роботи складається з наступних пунктів:

 1.            Назва проекту.
 2.            Керівник проекту.
 3.            Консультант(и) проекту.
 4.            Предмет, в рамках якого проводиться робота.
 5.            Навчальні дисципліни, близькі до проекту.
 6.            Вік учнів, на яких розрахований проект.
 7.            Склад проектної групи (П. І. учнів, клас).
 8.            Розподіл ролей у проектній групі.
 9.            Тип проекту
 10.     Мета проекту.
 11.     Питання проекту (висуваються 3-4 проблемні питання за темою)
 12.     Необхідне устаткування.
 13.     Очікуваний продукт проекту.
 14.     Етапи роботи над проектом (для кожного етапу вказати форму, тривалість і місце роботи учнів, зміст роботи, вихідний продукт етапу).
 15.     Оцінка проекту.

ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕКИ

Проектна тека (портфоліо) – одна з обов’язкових складових проекту, яка пред’являється на захисті (презентації) проекту.

Портфоліо – добірка робочих матеріалів і оформлених результатів роботи над проектом. Цей документ повністю відображає хід роботи проектної групи.

До складу портфоліо входять:

 1.             Паспорт проекту.
 2.             Плани виконання проекту і окремих його етапів.
 3.             Проміжні звіти групи.
 4.             Вся інформація, зібрана за темою, у тому числі необхідні ксерокопії і необхідні матеріали з мережі Інтернет.
 5.             Записи всіх ідей, гіпотез, рішень.
 6.             Ескізи, креслення, нариси майбутнього проекту.
 7.             Короткий опис проблем, з якими доводилося стикатися проектантам, і способи їх подолання.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Презентація проекту – процес публічного пред’явлення результатів проектної діяльності.

Проектантам слід пам’ятати: презентація важлива складова проектної роботи, підсумок, демонстрація продукту, який був метою проектної роботи. Отож, потрібно підготуватися до неї з усією відповідальністю.

Пам’ятка

Як підготуватися та провести презентацію проекту.

 1. В залежності від кінцевого продукту проекту визначте форму презентації проекту (конференція, круглий стіл, вечір поезії, виступ-коментар до комп’ютерної презентації, екскурсія віртуальним музеєм).
 2. Складіть сценарій презентації.
 3. Визначте місце проведення презентації і врахуйте його можливості (класна кімната, актовий зал, комп’ютерний клас).
 4. Визначте необхідне для презентації обладнання (мультимедійний проектор, відеомагнітофон тощо).
 5. Визначте перелік необхідного реквізиту для проведення презентації (костюми, необхідну наочність – таблиці, малюнки, креслення тощо).
 6. Розподіліть обов’язки – визначте осіб, відповідальних за:
 •     технічні моменти;
 •     реквізит;
 •     наочність;
 •     озвучення тексту сценарію тощо.
 1. Спробуйте визначити коло імовірних питань з боку опонентів і продумайте відповіді.
 2. Підготуйтеся до самооцінки виконаної роботи.

 

 

ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання проектів – дуже важливий етап проектної роботи. При виставленні оцінки враховується не тільки кінцевий результат проекту – презентація, а й поточна робота учнів над проектним завданням (враховується портфоліо).

Існують певні параметри і критерії оцінювання, такі як:

 •     значущість і актуальність поставлених проблем, їхня співвідносність з тематикою;
 •     рівень доповіді: композиція, повнота представлення роботи, оригінальність підходів, якість результатів; її обсяг;
 •     необхідна і достатня глибина проникнення в проблему;
 •     оригінальність підходів до вирішення проблеми;
 •     використання наочних засобів;
 •     естетика оформлення результатів проведеного проекту;
 •     активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;
 •     доказовість висновків, які приймаються, уміння аргументувати свої думки;
 •     уміння відповідати на питання: повнота, аргументованість, коректність в дискусії;
 •     культура мовлення;
 •     уміння утримувати увагу аудиторії;
 •     відчуття часу.

А як ти оціниш свою роботу?

 

ПЛАН САМООЦІНКИ ПРОЕКТУ

 1.             Чи вирішив ти проблему, яка лежить в основі твого проекту?
 2.             Чи досяг ти мети проекту (повністю, частково, не досяг)? Чому?
 3.             Чи виконав ти задачі проекту (повністю, частково, не виконав)?
 4.             Чи задоволений ти результатом проектної діяльності?
 5.             Чи задоволений ти презентацією проекту і своїм виступом?
 6.             Які труднощі ти зустрів і як їх подолав (не подолав)?
 7.             Порівняй свій готовий продукт з тим, що очікувався.
 8.             Назви нові знання і вміння, які ти здобув під час роботи над проектом.
 9.             Назви того, кому твій проект стане в пригоді чи буде цікавим.
 10.      Назви критерії, за якими слід оцінювати проект.
 11.      Назви оцінку, яку ти поставиш собі.

 

 

 

 

ПРОЕКТнІ ідеї, ЯКІ МОЖНА ЗАСТОСУВАТИ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Проект «Ментальна карта» 

Ментальна карта – графічний прийом для відображення процесу мислення і структурування інформації у візуальній формі.

Ментальну карту використовують, коли потрібно:

 •       «застенографувати» ті думки та ідеї, які проносяться в голові, коли ви обмірковуєте завдання;
 •       оформити інформацію так, щоб мозок легко її сприймав, записати мовою мозку.

Як скласти ментальну карту?

Для створення карти використовують білі аркуші паперу формату АЗ або А4. Можуть бути використані звичайні аркуші зошита.

Для створення карти краще використовувати кольорові кулькові ручки, олівці або фломастери (краще декількох кольорів).

Початок роботи: у центрі карти виділяємо тему, проблему або предмет відображення. Також можна використати відповідний малюнок

Від центрального зображення проводяться тонкі лінії – гілки до основних ідей, які розкривають зміст центрального зображення і слова.

Для кращого розкриття ідей використовуються малюнки.

Спочатку записуються основні ідеї, потім карта редагується для кращого розуміння та естетичного вигляду.

 

Проект «Емблема та девіз героя»

Емблема – умовне, символічне зображення якого-небудь поняття, ідеї.

Девіз – короткий вислів, який виражає провідну ідею поведінки або діяльності.

Наприклад, емблема Айвенго – дуб, вирваний з коренем, девіз – «Лицар Позбавлений Спадку»

 

Проект «Комікс»

 •         Придумати  або підібрати невелику історію, на основі якої створюється комікс;
 •         скласти план;
 •         вибрати сюжетні ідеї;
 •         створити сценарій із кількох (5–6) епізодів;
 •         намалювати малюнки, які передають зміст кожного епізоду;
 •         написати діалогічний текст до малюнків.

 

Проект «Віртуальний музей»

Віртуальний музей – це низка міні-проектів; певна кількість залів, із розташованими в них експонатами. Інформація для відвідувачів подається через лекцію екскурсовода та споглядання наочності, розташованої на стендах і у вітринах. Це можуть бути роботи, зроблені на комп'ютері або прикріплені на аркуші А-3 фотографії.

 

Проект «Досьє»

Досьє сукупність документів, матеріалів, що стосуються певного питання, справи, особи, а також тека, у якій містяться ці матеріали.

Метою такого проекту може бути:

 •         створення цілісного образу епохи, своєрідної енциклопедії Античності, Відродження, Середньовіччя тощо;
 •         створення енциклопедії літературного напряму (класицизм, просвітництво, романтизм і так далі);
 •         створення ілюстрованого фотографіями і малюнками літературознавчого словника з переліком понять, які вивчаються у певному класі;
 •         створення досьє окремого письменника.

Слід зауважити, що обов'язковою умовою ведення проектної діяльності є не просто заповнення теки інформацією з теми (вирізки, ксерокопії, ілюстрації, фотографії або малюнки, роздруковані тексти з мережі Іnternet). Навіть якщо результатом буде певний продукт (словник, енциклопедія), проект безумовно передбачає створення творчої роботи. Для того, щоб наповнити проект творчим компонентом, учень, опрацювавши список літератури з теми, пише один із варіантів досьє:

 •          відгук на прочитану книгу,
 •          роздуми про прочитане,
 •          власну анотацію на екранізацію,
 •          створення власних вірші в тих поетичних жанрах, які панували в певний період розвитку літератури,
 •          прозові спроби, джерелом натхнення для яких стали вивчені твори або факти біографії письменника,
 •          власні ілюстрації,
 •          зроблені учнями фотографії пам'ятних місць, пов'язаних із діяльністю відомих письменників тощо.

 

Проект «Читацький щоденник»

Цей довгостроковий проект буде доречним у будь-якому класі, адже саме завдяки йому деякі учні розширять коло своїх читацьких інтересів, зацікавляться поглибленим вивченням програмових творів, стануть прагнути розвинути мовлення, збагатити словниковий запас тощо.

Можна використовувати різні форми ведення щоденника і різні форми його презентації. Зміст кінцевого продукту проектної діяльності може бути таким:

 •          есе,
 •          власні твори-враження від прочитаного,
 •          ілюстрації художників до вивчених творів і власні коментарі до них,
 •          листи до письменників і героїв творів,
 •          критичні статті,
 •          анотації,
 •          реклама творів, що сподобалися найбільше,
 •          ескізи обкладинки книги тощо.

Читацький щоденник повинен мати оригінальну назву і цікаве оформлення.

 

Проект «Науковий журнал»

Журнал може об'єднувати дослідницькі проекти, які виконуються протягом року з певної теми програми (тематичний журнал класу). Над проектом працює група «видавців»: вони верстають журнал, роблять обкладинку, пишуть анотацію, проводять рекламну кампанію (виготовляють рекламні постери), проводять презентацію.

 

Проект «Вистава»

 •                Обирається п'єса;
 •                складається сценарій;
 •                розподіляються ролі, бажано виділити режисерів, костюмерів, художників, суфлерів тощо.

 

 

Проект «Інтерв’ю з митцем»

Втілення в роль кореспондента та письменника. Діалог між ними.

 

Міні-проект «Літературні маски»

У конверт вкладають аркуш з написаними цитатами, за якими треба визначити того чи іншого героя.

 

Цей перелік в майбутньому ми продовжимо вашими творчими проектними роботами.

 

*            *          *

*

Бажаю Вам наснаги та успіхів у самостійній творчій праці!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ЛІТЕРАТУРА

1. Ісаєва О.О. Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №10.

2. Косогова О.О. Метод проектів на уроках зарубіжної літератури. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 144 с.

3. Сергєєв І.С. Як організувати проектну діяльність учнів // Зарубіжна література в школі. – 2007. – №1-2

 

 

1

 

doc
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
540
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку