Майстер-клас "Майстер – клас "Фразеологізми, їхнє значення та стилістичні можливості"

Про матеріал

Проблемним завданням і предметом роботи будуть фразеологізми, їхнє значення та стилістичні можливості. Матеріал може використовуватися на уроках української мови.

Перегляд файлу

Майстер – клас  «Фразеологізми, їхнє значення та     

                                стилістичні можливості.»

 

У народі кажуть: «Слово, воно що яблучко: з одного боку зелене, з іншого – червоне, тільки вмій його повертати». Головна думка – в останніх словах: умій володіти словом і користуватися багатством рідної мови.

За епіграф мені хотілося б узяти слова Д. Білоуса:

Процвітай, українська мово,

Заохочуй красою нас:

Що багатший твій слів запас,

Легше вибрати влучне слово.

Проблемним завданням і предметом роботи будуть фразеологізми, їхнє значення та стилістичні можливості. Початок вислову, який ви бачите на екрані, ми завершимо в кінці, підсумовуючи нашу роботу.

А почнемо ми заняття з « Мовного асорті». 

- Найменша одиниця мови  (звук).

- Скільки звуків у слові «дзьоб»? (3 звуки)

- Назвіть способи творення слів.(суфіксальний, префіксальний, префіксально -  суфіксальний, безафіксний, складання слів або основ,     перехід однієї частини мови в іншу).

- Особливими формами дієслова є... (дієприкметник, дієприслівник)

- Назвіть службові частини мови (сполучник, частка, прийменник). 

- Що вивчає синтаксис? (Слово, словосполучення, речення, текст).

 - Відокремленими членами речення є… (означення, додатки, обставини,    

    різновид означення прикладка).

- Пунктуаційна помилка – це … (помилка в розділових знаках).

- Назва словника, із якого дізнаємося правила написання слів

(орфографічний).

- Синоніми – це… (слова, різні за звучанням, але близькі за значенням).

- Слова, протилежні за значенням (антоніми).

- Розділ науки про мову, що вивчає стійкі сполуки слів? (Фразеологія).

Я запрошую Вас до пошукової лабораторії. 

Прочитайте речення. Воно взято з твору, який вивчався в 7 класі. Пригадайте автора й назву. (М. Стельмах. «Гуси – лебеді летять»).

Назвіть фразеологізми, поясніть значення (не вистачає розуму).  До якої групи слів за значенням належать ці фразеологізми? Вони можуть утворювати синонімічні ряди. Зверніть увагу, наскільки розгалуженим може бути ряд.

«І в них чогось вискакували клепки, розсихались обручі, губились ключі від розуму, не варив баняк, у голові літали джмелі, замість мізків росла капуста, не родило в черепку, не було лою під чуприною, розум якось втуплявся аж униз і на вʼязах стирчала макітра».

Синонімічне мереживо. Випишіть із поданих фразеологізмів синонімічні. Поясніть їх значення.

Ні риба ні м'ясо, обдерти як липку, бити в барабани, стелитися під ноги, тримати в шорах, ні пава ні ґава, останню сорочку зняти, не давати спуску, ходити на задніх лапках, дзвонити в усі дзвони, підносити до небес, пустити з торбами, співати дифірамби, бити на сполох.

(Ні риба ні м'ясо , ні пава ні ґава – безвольна, безхарактерна людина; обдерти як липку, останню сорочку зняти, пустити з торбами – обібрати, силою забрати що  – небудь; бити в барабани, дзвонити в усі дзвони, бити на сполох – піднімати тривогу; стелитися під ноги, ходити на задніх лапках  – прислуговуватися, підлещуватися; підносити до небес, співати дифірамби – розхвалювати; тримати в шорах, не давати спуску – бути вимогливим, суворим).

Антонімічна комбінаторика. У яких звʼязках між собою подані пари фразеологізмів? З однією парою складіть речення. Визначте синтаксичну роль.

Хоч лопатами загрібай – як кіт наплакав; тримати язика за зубами – розпустити язика; хоч до рани прикладай – хоч кіл на голові теши; вести перед – пасти задніх.

Із поданих речень виберіть те, у якому є антонім до фразеологізму «хоч в око стрель».

 1.               Тихо довкола, хоч мак сій.
 2.               Ніч яка місячна, зоряна, ясная, видно, хоч голки збирай.
 3.               Ситуація  хоч крізь землю провалися.
 4.               Дівчина –  хоч з лиця воду пий.

Художня мова переповнена фразеологізмами. До вашої уваги пропоную переглянути уривок із відомого вам твору. Назвіть автора, назву, персонажів твору. Перед вами лежить діалог цих персонажів, який узято з оригіналу. Знайдіть у ньому фразеологізми, поясніть їхнє значення. Спробуйте замінити їх лексичними відповідниками. Зачитайте діалог. Що втрачає художній текст?

(Оригінальність, яскравість персонажів, колорит усього твору).

Возний. Коли другії облизня поймають, то і ми остерігаємся. Наталка многим піднесла печеного кабака, глядя на сіє, і я собі на умі.

Виборний. А вам що до Наталки? Будто всі дівки на неї похожі? Не тілько світа що у вікні; сього дива повно на світі! Та до такого пана, як ви, у іншої аж жижка задрижить.

Змінений текст.

Возний. Коли другим не повезло, то й ми остерігаємся. Наталка многим женихам одмовила; глядя на сіє, і я боюся.

Виборний. А вам що до Наталки? Будто всі дівки на неї схожі? Таких багато скрізь. Та до такого пана, як ви, кожна захоче.

 

 Тлумачний практикум. Значення фразеологізмів переносне й вужче за лексичне, тому для більшості з них властива однозначність, але в мові є й багатозначні фразеологізми. Наприклад, у фразеологічному словнику сполучення «на кожному кроці» означає «скрізь», «усюди», «постійно»; «замовляти зуби» означає «відвертати увагу», «переводити розмову на інше», «вводити в оману, дурити кого-небудь».

А тепер ви спробуйте пояснити значення фразеологізмів «роззявити рота», «стати на ноги». Складіть із ними речення, які б указували на різне значення цих фразеологізмів.   

(Роззявити рота – відкрити рота, бути неуважним, сваритися, уважно слухати, говорити що-небудь, бути дуже враженим чимось, посягати на що-небудь).

(Стати на ноги – подорослішати, стати самостійним, одужати після хвороби).

Конкурс «Дослідники». Досить часто, працюючи над фразеологізмами, виникає питання, як утворився той чи інший вислів. Зазвичай цей конкурс – випереджувальне завдання, яке проводить заздалегідь підготовлений учень. Сьогодні ним буду я.

Обдерли як липку

У давні часи липа «взувала» людей. Селяни носили взуття – личаки, сплетені з липового лика (кори). Для однієї лише пари потрібно було обідрати кору з 4-5 дерев не старших 4-6 років. Личаки носили в будь-яку пору року. Вони швидко зношувалися, тому на рік одній людині потрібно було 12-15 пар. Ось і стояли в лісах обідрані, зовсім голі дерева. З того часу й кажуть «обдерли як липку» про людину, яку обікрали, відібрали у неї все.

Стріляний горобець

Горобець – маленька, дуже прудка пташка. Іноді по горобцях бешкетники-хлопчаки стріляли з рогатки, а старі мисливці перевіряли на них свою нову рушницю. Але горобця важко вполювати. Стріляний горобець – це той горобець, у якого не раз стріляли, і він внаслідок цього став обережний, розважливий, досвідчений. «Стріляний горобець» кажуть про людину, яку важко обдурити.

 

Де раки зимують

У давні часи раки взимку були великим делікатесом. А діставати їх у крижаній воді - страшне покарання за часів кріпосного права. Винного пан серед зими посилав діставати раків до столу. Після таких походів навіть найміцніший чоловік хворів або й помирав.

 

Підготовка до ЗНО. Виконання тестових завдань.

Сьогодні ви – десятикласники, і вже завтра вам доведеться вступати до ВНЗ, а для цього необхідно добре скласти ЗНО. Пропоную виконати тестові завдання.

 

 1.               Фразеологізмами є всі вислови, окрім:

а) ніде голці впасти;

б) ніде голки взяти;

в) хоч голки збирай;

г) як  голка з ниткою;

 

     2. Установіть значення наведених фразеологізмів.

 1.               Стріляний птах                 а) здоровий
 2.               Гріти руки                          б) досвідчений
 3.               Кров з молоком               в) нечесно наживатися
 4.               Байдики бити                   г) нічого не робити

 

 1.               Доберіть синоніми до фразеологізмів.
 1.               Ставати під вінець            а) одним ликом шиті
 2.               Заливати за шкуру сала  б) точити ляси
 3.               Два чоботи пара               в) брати шлюб
 4.               Теревені правити             г) допікати до живого 

 

 1.               Доберіть антоніми до фразеологізмів.
 1.               Тримати в кулаці              а) тримати на виду
 2.               Тримати в тіні                   б) попускати віжки
 3.               Триматися гоголем           в) піджимати хвоста

 4) Тримати хвіст трубою       г) опускати руки

 

Наш народ завжди славився своєю мудрістю. Перед вами зображення, до яких ви повинні підібрати якомога більше фразеологізмів. У кожної команди є кольорові листочки. Саме на них ви запишете фразеологізми й наповните ними скриньку Мудрості. Окремо покладіть фразеологізми до кожного зображення. Групи поміняйтеся листочками. Підрахуйте кількість листочків, зачитайте кілька висловів.

Очі (не спускати очей – кохати; бути більмом на оці – заважати; упала в око – сподобалась; лізти у вічі – набридати; очі повилазили – здивувались; очима їсти – дивитися з цікавістю; у Сірка  очей позичати – не мати сорому; світ померк в очах – знепритомнів; постати перед очима – в думках з’явитися; правда в очі коле – не подобається сказане; виплакати всі очі – думати, переживати за когось; скільки око сягне – далеко; замилювати очі – відволікати увагу, обдурювати). 

Рука (узяти себе в руки – заспокоїтися; чешуться руки – хочеться побити; сидіти склавши руки – лінуватися; на руку не чистий – злодій; рукою подати – недалеко; потрапити під руку – під поганий настрій; права рука – найближчий помічник; руки не доходять – ніколи зробити якусь справу).

Вода (у рот води набрати – мовчати; варити воду – вередувати; товкти воду в ступі – говорити про одне й те ж; вивести на чисту воду – викрити; писати вилами по воді – справа, яка може не здійснитися).

                Творча лабораторія . Складання сенкану.

А тепер із пошукової лабораторії ми перейдемо з вами до творчої.

Сенкан – це неримований вірш, що складається з пʼяти рядків, мета якого спонукати учня до розмірковування над темою.

  1 рядок – одне слово(іменник).                                       

  2 рядок – опис теми, складається з двох слів(два прикметники).

  3 рядок – визначає дію, повʼязану з темою(три дієслова).

  4 рядок – речення, яке виражає ставлення до теми.

  5 рядок – одне слово, сутність теми, висновок.

                   Фразеологізми

             Мелодійні, таємничі

  Виховують, спонукають, вражають

  Змушують не сидіти склавши руки

                 Мовоперлини.

Жартівлива фразеологічна хвилинка. Дайте відповідь на питання, використовуючи фразеологізми. 

- Чи задоволений ти вибором? (Бачили очі, що купували).

- Чи багато у вас вільного часу? (Як кіт наплакав).  

- Як відреагував учитель на допущені помилки в простих завданнях? (Розніс у пух і прах).

- Як ви навчаєтесь? (Так – сяк).

- Що ви робили на уроці? (Гав ловили, байдики били). 

- Де ви живете? ( У чорта на куличках).

Повернімося до проблемного завдання. Його ми виконаємо за допомогою методу «Збери вислів».

Фразеологізми називають золотими зернинами народної мови, злитками мудрості, найкоштовнішими скарбами.

 «Крилате слово – от моя стріла», - говорила Леся Українка. І життя підтверджує істинність Лесиних слів, бо правильність – не єдина риса добірної мови: треба, щоб вона була виразною, емоційно багатою. А це залежить  від доречного вживання фразеологізмів із їх неповторністю, зашифрованістю образів, стислістю, влучністю, мальовничістю.

 

 

 

 

 

золотими

зернинами

народної

мови,

злитками

мудрості,

найкоштовнішими

скарбами.

Тестові завдання.

 1.              Фразеологізмами є всі вислови, окрім:

а) ніде голці впасти;

б) ніде голки взяти;

в) хоч голки збирай;

г) як  голка з ниткою;

 

     2. Установіть значення наведених фразеологізмів.

 1.              Стріляний птах                а) здоровий
 2.              Гріти руки                        б) досвідчений
 3.              Кров з молоком               в) нечесно наживатися
 4.              Байдики бити                   г) нічого не робити

 

 1.              Доберіть синоніми до фразеологізмів.
 1.              Ставати під вінець            а) одним ликом шиті
 2.              Заливати за шкуру сала   б) точити ляси
 3.              Два чоботи пара               в) брати шлюб
 4.              Теревені правити             г) допікати до живого 

 

 1.              Доберіть антоніми до фразеологізмів.
 1.              Тримати в кулаці              а) тримати на виду
 2.              Тримати в тіні                   б) попускати віжки
 3.              Триматися гоголем           в) піджимати хвоста

4)  Тримати хвіст трубою      г) опускати руки

 

 

1

 

docx
Додано
29 липня 2018
Переглядів
1723
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку