18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Методична розробка "Метод проектів"

Про матеріал
Розробка містить інформацію щодо значення та переваг проектної діяльності в навчально-виховному процесі.
Перегляд файлу

Метод проектів

 

(вчитель англійської мови Матвєєва Н.П.)

 

Передмова:

ЖАГА

 

 1. Дай води тому, хто бажає напитися
 2. Дай тому, хто бажає спробувати новий смак
 3. Запропонуй меню напоїв, може комусь знадобиться!

 

Метод проектів вирішує як найменше наступні завдання  школи:

 • практика  отриманих  знань, навичок, вмінь
 • вивчення культурної спадщини будь-якої країни
 • соціалізація учня (залучення учнів до спів праці у групах, що надає можливість слабкими учням співпрацювати з сильними)

Метод проектів:

 • надає можливість вчитель застосування залікової системи
 • розширює терміни виконання  отриманого учнем завдання

 

Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав О. Макаренко, який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб'єкта педагогічної праці. Таку думку не раз висловлював В. Сухомлинський, багатогранну педагогічну спадщину якого проймає ідея проектування людини. Визначення суті проектування як педагогічного явища є досить складним, бо надзвичайно складними і багатоцінними є система проектування і сам педагогічний процес. Саме слово "проект" у перекладі з латинської мови означає "кинутий уперед, задум, план" тощо.

Проектування в загальному його розумінні - це науково обґрунтована побудова системи параметрів майбутнього об'єкта чи якісно нового стану існуючого проекту прототипу передбачуваного або можливого об'єкта стану чи процесу. Проектування - особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження.

Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки ("Lernen mit Kopf, Herz und Hand"), тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:

 1. планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
 2. використовувати багато джерел інформації;
 3. самостійно збирати і накопичувати матеріал;
 4. аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;
 5. приймати рішення;
 6. установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);
 7. створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій);
 8. підготувати цикл занять з тем, які зацікавили б учнів середніх класів;
 9. представляти створене перед аудиторією;
 10. оцінювати себе та інших.

 

Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі.

Мета методу проектів у процесі вивчення англійської мові:

 

 1. закріпити базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні, правописні уміння  учнів;
 2. вдосконалити навички володіння англійською мовою на основі узагальнення поглиблення знань;
 3. сформувати в учнів уявлення про проект як засіб пред’явлення результатів здобутих знань;
 4. вчити синтезу знань та їх залученню у практичну роботу;
 5. показати співдружність англійської мови з літературою, географією, інформатикою, математикою, фізикою, мистецтвом та художньою культурою, психологією та  укріпити міжпредметні зв’язки з даними дисциплінами;
 6. створити умови для всебічного розвитку учня

Приклад: проект «Школа» надає можливість:

 • порівняння умов освіти в різних закладах
 • презентації себе як особистості
 • збору інформації про даний заклад, вчителів, однолітків
 • представити свої емоції з приводу навчання в умовах проживання в інтернаті
 • порівняння результатів своєї навчальної діяльності з іншими однолітками)
 • взаємодіяти (учитель- ученик, ученик-ученик, ученик - джерело інформації)

Вчителю необхідно організувати роботу таким чином, щоб учні навчалися:

 • визначати основні і поточні (проміжні) мету і завдання;
 • шукати шляхи їх вирішення, обираючи оптимальні;
 • здійснювати і аргументувати вибір;
 • передбачати наслідки вибору;
 • діяти самостійно (без підказки);
 • порівнювати отриманий результат з тим, що потребується;
 • об'єктивно оцінювати процес (саму діяльність) і результат проектування.

Перспективність досвіду полягає в тому, що наряду з великою кількістю різноманітних технологій, їх створення – нагальна необхідність, викликана вимогами часу, розвитком суспільства, та певними змінами в суспільних відносинах,   «Метод проектів», при правильному використанні, вдало доповнює педагогічні технології, які сприяють становленню особистості школяра, як суб’єкта діяльності та соціальних відносин.

 

Результативність:  проектна діяльність надає можливість учню:

1.  отримати можливість розвитку власної ініціативи, духу. вільних творчих пошуків.

2.  формування в учнів наукового світогляду, ґрунтовних знань, розвитку здібностей, логічного мислення.

3. досконаліше досліджувати проблемні питання. А значить набувати певний досвід і підвищувати свій рівень знань.

 

Провідна педагогічна ідея досвіду  «Метод проектів» -  це можливість для кожного школяра безперервно та послідовно розвиватися та вчитися (само розвиватися) на шляхах  засвоєння таких цінностей , як майстерність, інтелектуальність та творчі здібності

Досвід пропонує  систему роботи педагогів з дітьми щодо формування життєвих компетенцій вихованців шляхом  використання «Методу проектів».

 

Рекомендації щодо впровадження досвіду.

Досвід має практичне значення і рекомендується для впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів за умов:

 • Володіння професійними, теоретичними, прикладними і практичними знаннями з означеної  проблеми;
 • При проведенні будь-якого проекту необхідна наявність відповідної навчально-матеріальної бази.

 

 

doc
Додано
9 лютого 2019
Переглядів
439
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку