Методична розробка уроку української мови «ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ. ПРАВОПИС СУФІКСІВ»

Про матеріал
Розробка уроку розвиває у студентів предметні компетентності: усвідомлювати важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знання про правопис префіксів і суфіксів; удосконалювати ключові компетентності: виявляти й пояснювати порушен¬ня орфографічної норми; застосовувати знання на практиці; аналізувати факти порушення орфографічних норм; розвивати творче, критичне та логічне мислення; удосконалювати уміння працювати з підручником, додатковою інформацією, ментальною картою пам’яті.
Перегляд файлу

 

 

ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище»

C:\Users\Оксана\Desktop\загруженное (1).jpg

 

 

Методична розробка уроку

української мови

«ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ. ПРАВОПИС СУФІКСІВ»

  

    

 Підготувала

викладач

української мови й літератури

вищої категорії

Ейсмонтович О.М.

 

 

https://sonenia.files.wordpress.com/2014/12/u4nieqrb_yw.jpg?w=401   C:\Documents and Settings\Иятта\Рабочий стол\ЭТО СРОЧНО\Новая папка\755ad610193c.png  6162

 

 

 

                                                                          

Дата проведення _______група ________

ТЕМА: ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ. ПРАВОПИС СУФІКСІВ.

 

Мета уроку (розвивати компетентності):

знаннєва складова: розвивати у студентів предметні компетентності: усвідомлювати важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знання про правопис префіксів і суфіксів;

діяльнісна складова: удосконалювати ключові компетентності: виявляти й пояснювати порушен­ня орфографічної норми; застосовувати знання на практиці; аналізувати факти порушення орфографічних норм; розвивати творче, критичне та логічне мислення; удосконалювати уміння працювати з підручником, додатковою інформацією, ментальною картою пам’яті;

ціннісна  складова: усвідомлювати загальнокультурні компетентності: сприймати орфографічну грамотність як статусну річ; демон­струвати прагнення щодо вдосконалення власної орфографічної грамотності; формувати компетентного мовця, національно свідому, духовно багату мовну особистості, прищеплювати бажання досконало володіти українською мовою.

 

Тип уроку: урок розвитку компетентностей

 

Методи навчання, прийоми: вправа  «Фотографічна пам'ять», поетичний калейдоскоп, рубрики «Народ скаже, як зав’яже», «Говорімо правильно», коментоване письмо, мовознавчий практикум, робота в мікрогрупах, за варіантами, індивідуальна робота, робота з дошкою, робота з підручником, з ментальною картою пам’яті,   «Мить творчості» - складання власного міні-висловлення, тестування, прийом «Маркер».

 

Форма організації навчальної діяльності учнів: мовознавчий тренажер

 

Основні терміни і поняття: префікс, суфікс

  

Міжпредметні зв’язки: українська література «Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко», «Життєвий і творчий шлях Василя Симоненка», «Життєвий і творчий шлях Василя Стуса»; організація та технологія торгівельних процесів «Підготовка товарів до продажу. Продаж товарів».

 

Наочність: підручник «Українська мова (рівень стандарту) для 10 класу/ Н.Б. Голуб, В.І. Новосьолова, - К.: Педагогічна думка, 2018», епіграф, кюар-коди, уривки поезій, картки-завдання, ментальна карта пам’яті «Правопис префіксів. Правопис суфіксів», тестові завдання, мультимедійна презентація, відеоуривок «Лебеді материнства» В. Симоненка.

 

Технічні засоби навчання: мультимедійна система


Перебіг уроку

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

ІІ. МОТИВАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Епіграф

Я просила Бога дарувати мені терпіння. Але Бог сказав, що терпіння з'являється в резуль­таті випробувань, його не дають, а заслуговують.

Я просила Бога подарувати мені щастя, але він сказав, що дає благословення, а чи буду я щаслива, чи ні – залежить від мене.

Я просила вберегти від страждань, просила щастя, любові, сил, мудрості.

Я просила благ – і Бог дав мені можливості.

Мати Тереза

 •         Які ж можливості дає нам з вами Бог? (Жити, працювати, радіти, вчитися….)

 

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ,  МЕТИ УРОКУ

 •         Зверніть увагу на виділені слова. Назвіть орфограми. Спробуйте визначити тему уроку.

На сьогоднішньому уроці нам надається можливість продовжити розвивати ключові та предметні компетентності з правопису префіксів та суфіксів, вдосконалювати навички вміло застосовувати свої знання на практиці. Також ми продовжимо готуватися до ЗНО. Скористайтеся цією нагодою. Записуємо число і тему уроку.

 

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 •         Пригадайте особливості написання префіксів та суфіксів.

Вправа  «Фотографічна пам'ять».

 •        Завдання: запишіть на картках пропущені слова в тексті.

 

1. На позначення  збільшеної міри якості вживається префікс ____.

2. У словах прізвище, прізвисько, прірва вживається префікс ____.

3. Слова на позначення дії, наближення, приєднання вживаються із префіксом _____.

4. Префікс с пишемо перед літерами _______  (запишіть опорну фразу на «кафе «ПТаХ»).

5. Буква з завжди пишеться у префіксах  ____, _____ .

6. У словах із зменшувально-пестливим значенням вживаються суфікси ____, ____, ____.

 

V. УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Страшні слова, коли вони мовчать,
коли вони зненацька причаїлись,
коли не знаєш, з чого їх почать,
бо всі слова були уже чиїмись.

 

Сьогодні ми будемо звертатися до цариці вираження наших почуттів – поезії.

 

Вправа «Поетичний калейдоскоп». Робота в мікрогрупах.

 •        Завдання: декламуючи фрагменти поезій, поясніть орфограми у виділених словах та обґрунтуйте правилами їх написання, за потреби звертаючись до ментальної карти пам’яті, які лежать на партах. Назвіть авторів цих рядків. Хто вони для української літератури? (Ліна Костенко – безкомпромісна поетеса, цариця української поезії, жива совість епохи, цитадель духу. Василь Симоненко – «витязь молодої української поезії». Василь Стус – символ незламного духу, «різьбяр власного духу»).

 

1. Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі…. (Л. Костенко)

 

2. …Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш — то уже навіки. (Л. Костенко)

 

3. Мріють крилами з туману лебеді рожеві,
Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,
Опустіться, тихі зорі, синові під вії. (В. Симоненко)

4. Темряву тривожили криками півні,
Танцювали лебеді в хаті на стіні,

Лопотіли крилами і рожевим пір’ям,
Лоскотали марево золотим сузір’ям. (В. Симоненко)

5. Світ який — мереживо казкове!..
Світ який — ні краю ні кінця!
Зорі й трави, мрево світанкове,
Магія коханого лиця. (В. Симоненко)

 

6. Це страшно, як людину розпинають,

Не йнявши віри їй, що Бог вона;

Плювками прибивають до хреста

Невинну душу, генієм пойняту. (Дмитро Павличко)

 

7. Утрачено останні сподівання,
Нарешті — вільний, вільний, вільний ти.
Тож приспішись, йдучи в самовигнання:
безжально спалюй дорогі листи. (В. Стус)

 

Письменники відшліфовують кожне своє слово, їхні думки переплітаються мереживом у виняткові сюжети, а провідні ідеї творів зцілюють і зачіпають найпотаємніші струни душі.  Але ж мова – це не тільки поезія, це ще й фольклор – невичерпне джерело народної мудрості.

Рубрика «Народ скаже, як зав’яже».

Завдання: доберіть до кожного фразеологізму пояснення. Перевірте правильність за допомогою кюар-коду. Вибір префіксів обґрунтуйте правилами.

1. Скаламутити всю душу – надзвичайно сильно, глибоко схвилювати когось, внести неспокій.

2. Опинитися над прірвою – потрапити в безвихідне становище.

3. Зривати маску – викривати кого-небудь, розкривати сутність.

4. Розв’язати язика – нестримно говорити, примусити когось заговорити.

5. Пригостити березовою кашею – шмагати різкою, лозиною неслухняних.

6. Схрещувати мечі – сперечатися, захищаючи певні погляди.

1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Д, 5 – Б, 6 – Е

 •        Витлумачте зміст одного з прислів’їв, проілюструвавши пояснення прикладами із сучасного життя.

 

Ви – майбутні продавці. Тому ваше мовлення має бути бездоганно професійно грамотним. Адже ця професія передбачає спілкування з людьми. Тож наступне завдання.

 

Рубрика «Говорімо правильно!». Групова робота.

Запам’ятайте правильний варіант слововживання професійної лексики.

 • Покупцям посміхаються чи усміхаються? 
 • Магазин закривають чи зачиняють?
 • Доберіть до слова магазин синонім. (Крамниця)
 • Двері магазину замкнено чи зачинено на замок?
 • Що роблять з товаром? (Розфасовують або розкладають товар або крам)

 

Коментоване письмо

 • Завдання: поставте наголос у словах професійної лексики

Ва́ги, терези́, вантажі́вка, цінни́к, опто́вий, безготівко́вий, надли́шок, ма́ркетинг, піце́рія, ло́кшина, куліна́рія, ка́мбала, ку́рятина, мере́жа, ви́трати, це́нтнер, на́чинка, фахови́й, роздрібни́й, со́лодощі.

 

Мовознавчий практикум. Робота за варіантами.

Вправа 396 – І в. 

Утворіть і запишіть іменники за допомогою суфіксів -ечк-, -ичк-, -ик. Обгрунтуйте правилами орфограми.

Книга – кни́жечка,

міст – мостик,

помічниця – помічник,

дощ – дощик,

рушник – рушничка,

старшокласниця – старшокласник,

хурделиця – хурделичка,

стрічка – стрічечка,

порадниця – порадник, порадничка,

море – моречко,

сито – ситечко,

жартівниця – жартівник, жартівничка,

віз – возик,

батько – батечко.

 

Вправа 397 – ІІ в.

 Утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфіксів -ов-, -ев-(-єв). Обгрунтуйте правилами орфограми.

Кни́га – книжко́вий,

Верба́ – вербо́вий,

Па́м’ять – пам’ятко́вий, пам’ятли́вий,

Кали́на – кали́новий,

За́мша – за́мшевий,

Квасо́ля – квасо́левий, квасоляний,

щаве́ль – щавле́вий,

жо́лудь – жолуде́вий,

ге́лій – ге́лієвий,

пі́дсу́мок – підсумко́вий, підсумковий,

ема́ль – емалевий, емальований,

на́трій – на́трієвий,

ківш – ківшевий, ківшо́вий.

 

Вправа 398 – ІІІ в.

Запишіть слова, уставте пропущені букви е, и в суфіксах, поясніть правопис їх. 

Мал..нький, вар..во, плет..во, мереж..во, Вал..н, пал..чка, ягн..чка, дочч..н, криш..чка, уст..ночка, плет..во, одн..на, харків’ян..н, сон..чко, серд..нько.

Перевірка виконаних завдань

 

Індивідуальні картки-завдання

1. Індивідуальне завдання:  на місці крапок вставте префікси з-(с-) або зі-.

1. Держава наша …будеться і буде. 2. Душею я слова …приймаю, із ними дихаю, страждаю. 3. Немає в житті рівних доріг, що ведуть прямісінько до високих …добутків і слави. Шлях до них тернистий, і тільки той …може його …долати, хто бачить своє покликання, щастя і втіху у праці. 4. Ми всі …братались і …сестрились, новим овіявши старе. 5. Мала мурашка, а гори ..точує. 6. Думай ..вечора, а починай удосвіта. 7. Краще не обіцяти, як слова не ..держати. 8. Не вклонившись, ягідки не ..рвеш. 9. За один раз дерево не ..тнеш. 6. Вище себе не ..кочиш. 10. Солодке ..псувати легко, а гірке ..потворити нічим. 11. Кум не кум, а з черешні ..лазь.

 

2. Індивідуальне завдання на дошці:  утворіть від поданих дієслів іменники із суфіксом -ив(о) або -ев(о).

Плести, місити, мережити, морозити, палити, марити, варити,  пекти, сяяти.

(Плести-плетиво, місити-місиво, мережити-мереживо, морозити-морозиво, палити-паливо, марити-марево; варити-вариво, пекти-печиво, сяяти-сяєво, мрево)

Перевірка виконаного завдання

 

3. Індивідуальне завдання: підкресліть словосполучення, де потрібно вставити  літеру е. З останніх букв другого слова  словосполучень запишіть закінчення вислову Дмитра Павличка. 

Пр..в’язав до воріт, пр…старий дід, пр…крашена ялинка, пр..страшенне місце, пр..кумедний острів, пр..дивно завмер, пр…мудрився сам, пр..глибоке озеро, пр…солоджений обман, пр…швидшена хода, пр…забутий звичай, пр…зирливий погляд, пр..вокзальний квітник, пр..швидкі кроки, пр..старкуватий кавалер, пр..мудрість віків, пр..густий ліс, пр…надна усмішка, пр..сумна пісня, пр..дорожній кущ, пр…чудовий світ, пр..білена стіна, пр..білі сніги.

Ключ: «Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти».

Перевірка виконаного завдання

 

4. Індивідуальне завдання на дошці: запишіть речення, зробіть неповний синтаксичний розбір речення (підкреслити члени речення, визначити тип речення, пояснити вживання розділових знаків)

Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти.

 

«Мить творчості» (випереджальне завдання)

Міні-висловлювання «Що для мене є рідна земля»

Так. Земля, де кожен із нас народився і живе, де ступив перші кроки, є найкращою, найдорожчою і святою. І продавати її чи продаватися самому за 30 срібних як Іуда – це злочин проти власної совісті, роду і народу. Пам'ятайте це!

 

VІ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Виконайте тестові завдання. Правильна відповідь оцінюється 1 б.

І в.

1. Букву и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

А пр..чорнілий, пр..вітність, пр..завзятий

Б пр..блуда, пр..кидатися, пр..поганий

В пр..в’ялий, пр..думаний, пр..темний

Г пр..бережний, пр..шитий, пр..краса

 

2. Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах варіанта

А печ..во, кур..во, руч..нька

Б нос..к, пал..ця, мавп..нятко

В пал..чка, кош..чок, горл..чка

Г вогн..ще, мереж..во, мар..во

3. Літеру с треба писати на місці крапок у всіх словах варіанта

А ..пуститися, ..прямувати, ..нахабніти

Б ..тяжка, ..фабрикувати, ..палахнути

В ..терпіти, ..подобатися, ..чеплення

Г ..кинути, ..сунути, ..форматувати

 

4. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах варіанта

А горл..чко, мисл..ння, вул..чка

Б п’ят..ро, кош..нятко, пал..ць

В сем..ро, зробл..ний, нов..на

Г лев..ня, зар..во, горщ..чок

 

5. Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

А бе..порадний, ..поживати, ро..клад

Б ро..писка, ..ведення, ..формований

В чере..плічник, ..битий, ..котитися

Г ..метений, ро..кидати, ..чавлений

 

6. Букву е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

А пр..мудрий, пер..тинати, пр..земкуватий

Б пр..широкий, пр..освященний, пр..крити

В пр..дтеча, пер..дбачати, пр..множений

Г пр..кумедний, пр..святий, пр..д’являти

 

ІІ в.

1. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

А пр..жалібний, пр..велебний, пр..мудрість

Б пер..дбачений, пр..щедрий, Пр..балтика

В пр..важкий, пр..чудовий, пр..кінцевий

Г пр..тихий, пр..поганий, пр..білений

 

2. Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

А ро..тулений, ..пакований, ..бережений

Б ..цідити, ..марнувати, бе..коштовний

В ..жований, ..горблений, ..хоплений

Г ро..дивитися, ..містити, ..ховок

 

3. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах варіанта

А горл..чко, мисл..ння, вул..чка

Б п’ят..ро, кош..нятко, пал..ць

В сем..ро, зробл..ний, нов..на

Г лев..ня, зар..во, горщ..чок

 

 

4. Літеру с треба писати на місці крапок у всіх словах варіанта

А ..пиляти, ..кроїти, не..проста

Б ..плутати, ..бентежити, ..пад

В ..терпіти, ..ковзати, ..чавити

Г ..тишити, ..палахнути, ..чесати

 

5. Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах варіанта

А печ..во, кур..во, руч..нька

Б нос..к, пал..ця, мавп..нятко

В пал..чка, кош..чок, горл..чка

Г вогн..ще, мереж..во, мар..во

 

6. Букву и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

А пр..черствілий, пр..мерзнути, пр..зирство

Б пр..горілий, пр..добритися, пр..подобний

В пр..бічник, пр..землити, пр..хорошений

Г пр..смакувати, пр..темнілий, пр..бідний

 

Взаємоперевірка тестових завдань.

 

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ. 

 

Прийом  «Маркер»

 •                   Оцініть свою роботу на уроці.
 •                   Які завдання викликали труднощі?
 •                   Яких умінь ще бракує?

Немає в житті рівних доріг, що ведуть прямісінько до високих здобутків і слави. Шлях до них тернистий, і тільки той зможе його здолати, хто бачить своє покликання, щастя і втіху у праці. (М. Міщенко)

Перечитуючи епіграф уроку, хочу сказати: ми так часто звертаємося до Бога, благаючи щастя, любові, сил, мудрості… А чи дбаємо ми ще про когось, окрім себе?

Видатна Ліна Костенко писала: «Нації вмирають не від інфаркту, спочатку в них відбирає мову». А я благаю, щоб Бог почув мої молитви: хай вашим найбільшим прагненням буде досконале володіння українською мовою, яка стане для вас рідною, а не лише державною. І хай ці прекрасні рядки Василя Симоненка завжди звучать у ваших серцях. Пам’ятайте їх.

Звучать «Лебеді материнства»

 

VІІІ. ІНФОРМАЦІЯ-ІНСТРУКТАЖ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 •                 § 37. Вправи № 400, 404 (підручник «Українська мова (рівень стандарту) для 10 класу/ Н.Б. Голуб, В.І. Новосьолова, - К.: Педагогічна думка, 2018»
 •                 Складіть власне висловлення на тему: «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину».

Ментальна карта пам’яті «Правопис префіксів. Правопис суфіксів»

Правопис префіксів

Пишемо пре-

Пишемо при-

1. Префікс пре- пишемо в прикметниках, якщо можна замінити словом «дуже»:  премудрий (дуже мудрий), 

препоганий (дуже поганий)…

 

2. У словах старослов'янського походження:

презирство, преподобний, престол

 

3. Якщо є частиною кореня, а не префіксом:

президент, презент, престиж, прем'єра….

1. Префікс при- пишемо у словах, що означають наближення, приєднання до чогось, неповноту дії чи ознаки:  приїхати, присісти; прибуття, приклеєний.

 

2. Якщо є частиною кореня, а не префіксом:

приватний, причетний, принаймні, притаманний, прикмета

 

Пишемо прі-

Префікс прі- пишемо у словах прізвище, прізвисько, прірва

 

Пишемо префікси роз-, без-

 

Префікс с-

Префікс з-

Префікс с- пишемо перед буквами К, П, Т, Ф, Х (опорна фраза кафе «ПТаХ»)

В усіх інших ви́падках

 

Правопис суфіксів

и

-ичк-, -ичок-, (у словах, що утворені від іменників із суфіксами -ик-, -иц(я)

 -ив- (для вираження збірних понять, що означають матеріал, продукт праці)

 -ик-, -иц-,  -ин- (в іменниках і прикметниках)

вуличка - вулиця, паличка - палиця

 

варити - вариво, пекти - печиво

 

вогник, Олин

е

-ечок-, -ечк-, -есеньк-, -еньк- (із зменшено-пестливим значенням)

 -ев- (поняття, що не означають матеріал або продукт праці)

-ер-, -тель-

-ен- (у дієприкметниках, в іменниках середнього роду ІV відміни)

-енн- (під наголосом, в іменниках середнього роду ІІ відміни)

вершечок, діжечка

 

марево, зарево, мрево - винятки

 

семеро, учитель

утворений, зайченя, 

 

блаженний, рішення

е

-ев- (з основою на м’який приголосний та шиплячий, коли наголос падає на основу слова)

червневий, грушевий, ситцевий

є

-єв- (перед м’яким подовженим н, т або перед й)

життєвий, алюмінієвий, знаннєвий.

о

-ов- (у прикметниках з основою на м’який приголосний і шиплячий, незалежно від наголосу, перед твердим приголосним; перед шиплячим і наголошеним закінченням)

вітровий, вербовий, казковий, грошовий, гайовий, польовий.

 

Іноді для перевірки написання ненаголошених е та и можна користуватися аналогією. Наприклад, пишемо: передплатник, льотчик, бо робітни́к, будівни́к; в’язальниця, бо робітни́ця, вагівни́ця;
громадя́нин, кия́нин, львів’я́нин, бо селяни́н, міщани́н; 
довірливий, наполегливий, розсудливий, бо мовчазли́вий, кмітли́вий; 
напористий, промовистий, розкотистий, бо голоси́стий, барви́стий; 
ема́левий, сла́нцевий, си́тцевий, бо криштале́вий, квітне́вий. Але така перевірка не завжди можлива і не завжди надійна.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Levchenko Olena
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шевченко Валентина Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Трачук Віра Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
29 березня 2020
Переглядів
8790
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку