Урок "Правила вживання апострофа"

Про матеріал
План-конспект для 10 класу з теми "Правила вживання апострофа". За підручником Глазова О. П. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О. П. Глазова. - Харків : Вид-во "Ранок", 2018. - 224.
Перегляд файлу

Тема. Правила вживання апострофа.

Мета: навчальна – поглиблення знань про апостроф, удосконалювати їх правописні вміння та навички;

розвивальна – сприяти розвитку пам'яті, логічного мислення, мовлення учнів, уміння працювати з таблицями, індивідуальними завданнями – картками , тестами; розвивати навички самостійного аналізу мовних фактів, удосконалювати вміння та навички виділяти головне; формувати вміння правильно писати слова, знаходити й виправляти помилки на подані правила, збагачувати словниковий запас.

виховна – виховувати почуття любові до рідного слова та повагу до народних звичаїв, традицій.

Обладнання: картки, таблиці, схеми.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

 

 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

►Добрий день, учні. Я хочу розпочати наш урок з вірша, який написав Джонатан Рід «Втрачене покоління».

Я – частина втраченого покоління

І я відмовляюся вірити, що

Я можу змінити цей світ.

Я розумію, можливо, це шокує вас, але

«Щастя вже всередині тебе»

– Це брехня, насправді.

Гроші зроблять мене щасливим

І в тридцять років я розповім своїй дитині, що

Він – не найважливіша річ у моєму житті.

Мій бос буде знати, що

Мої принципи:

Робота

Важливіше, ніж

родина

Послухайте:

З давніх часів

Люди живуть сім'ями

Але зараз

Суспільство ніколи не буде таким, як раніше

Експерти кажуть мені

Через тридцять років я буду святкувати десятиліття свого розлучення.

Я не вірю, що

Я буду жити в країні, яку сам створив.

У майбутньому

Знищення природи стане нормою.

Ніхто не вірить, що

Ми збережемо нашу прекрасну планету.

І звичайно

Моє покоління вже втрачено.

Нерозумно вважати, що

Надія є.

► Цей вірш незвичайний, бо його треба читати двічі. Тому я пропоную вам ознайомитися з ним ще один раз. Прочитайте його знизу вгору та зрозумійте сенс, який заклав поет.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

► Учні, знайдіть у вірші слово, правопис якого можна пояснити через фразу-правило «МаВПа БуФ».

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

► На сьогоднішньому уроці,як ви вже зрозуміли, ми повторимо та поглибимо знання про апостроф.

 Розгорніть робочі зошити та запишіть «Дату», «Класна робота» та тему.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення матіолу вчителем

Правопис апострофа

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї, що позначають два звуки:

1) після б, п, в, м, ф (мавпа Буф), якщо перед ними немає іншого кореневого приголосного (крім р):

б’ю, п’є, тім’я, в’язи, черв’як, В’ячеслав

2) після р у кінці слова або складу при роздільній вимові

бур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, подвір’я, кур’єр

3) після к у слові Лук’ян (у власних назвах) та похідних

Лук’яненко й ін.

4) після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний

без’язикий, пів’юрти, об’єм, пан’європейський, дит’ясла

Апостроф не пишеться:

5) коли перед губними б, п, в, м, ф стоїть інший кореневий приголосний, крім р:

мавпячий, тьмяний, цвях, різьбяр

6) після р (коли р на початку складу)

буря, гарячий, крюк, рясний, Рєпін

 

Самостійна робота з підручником

► Ознайомтеся з теоретичними відомостями підручника з теми «Апостроф».

Коментоване письмо

► Запишіть слова, уставте, де треба, апостроф, поясніть орфограми.

В..язка, В..язьма, чер..вяк, дзв..якнути, зв..язувати, цв..ях, св..ято, б..юро, хлоп..я, бар..єр, Р..єпін, бур..ян, бур..як, Примор..я, мор..я, кур..єр, сер..йозний, узгір..я, пам..ять, Робесп..єр,моркв..яний, м..ясний.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Коментоване письмо

► Від поданих слів утворіть прикметники.

Морква, олово, торф, дрова, риба, Різдво, дерево, трава, кров, мавпа, камінь.

Розподільний диктант

► Розподіліть на два стовпчики слова, що пишуться з апострофом і без нього, обґрунтуйте свій вибір.

З’явитися, повір’я, прислів’я, пов’язаний, дзюрчати, цвях, серйозно, курйозний, обов’язок,торф’яний, ім’я, возз’єднання, мавпячий, відіменний, ллється, рум’яний, жаб’ячий, жираф’ячий,святковий, різдвяний, реп’ях, тьмяний.

Робота біля дошки

► Записати речення і поставте на місці крапок, де треба, апостроф. Підкреслити всі члени речення.

1. В небі хмарки білосніжні, легкі, ніби пір..я, роси на травах — погоди хорошої знак, птах, що піднявся з долини й летить до узгір..я. Може, то лебідь піднявся, а може, — літак. 2. Ніколи я не знав, як тяжко жить без солов..я, що в пісні аж трем­тить тільцем своїм маленьким і гар..ячим.3. Щасливий воїн, що в ім..я миру свою підносить бойову сокиру. 4. Був я в Сосниці недавно, в тому В..юнищі зеленім, в тій селянській щедрій хаті, де Довженко народивсь. 5. Білий місяць,чорним перевитий, хмари за вікном у небі в..ються. 6. Живе сім..я велика і єдина! 7. Наша дружба — наша воля, не темниці-кам..яниці (З тв. М. Рильського).

Робота з підручником

► Вправа 174. Переписати, уставляючи, де потрібно, апостроф.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Виконання тестових завдань у форматі ЗНО

1. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А ум..ятина, знічєв..я, харків..янин

Б мр..яка, міжз..їздівський, реп..ях

В кам..яний, м..ясниці, горохв..яний

Г сум..яття, недокрів..я, р..ябенький

Д дит..ясла, пів..аркуша, розп..яття

2. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А В..ячеслав, Св..ятослав, Валер..ян

Б в..йокати, Лук..янівка, напівм..який

В пів..ями, без..ініціативний, п..явка

Г пред..явник, пів..Європи, пів..яйця

Д бур..янець, без..язикий, об..ємний

3. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А Примор..я, подвір..я, пор..ядок

Б в..юнитись, зап..ястний, арф..яр

В Р..єпін, прем..єр, солом..яний

Г кар..єра, трав..яний, кр..якати

Д багр..яний, пів..єпархіі, бар..єр

4. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А мор..як, поголів..я, полум..яний

Б подзв..якувати, п..яльця, верф..ю

В краков..як, міл..ярд, об..їздити

Г міжгір..я, голуб..я, зв..язковий

Д кожум..яка, безриб..я, кур..ява

5. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А хом..ячисько, кур..йоз, надвечір..я

Б в..язи, св..ятилище, сухом..ятка

В бур..ячиння, крем..яний, прив..ялий

Г вітр..як, в..єтнамець, стерв..ятник

Д Стеф..юк, Лук..янчук, Солов..яненко

6. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А темр..ява, валер..янка, Прип..ять

Б пан..американський, в..язка, б..є

В роз..ївся, хлоп..ятко, пів..ящика

Г дріб..язковий, гр..ядка, любов..ю

Д тр..юк, переджнив..яний, узгір..я

7. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А різнотрав..я, пуп..янок, луб..яний

Б дез..активація, гороб..ята, кров..ю

В безправ..я, без..іменний, п..янкий

Г череп..я, обр..ядовіегь, зіп..ястись

Д пр..янощі, в..ялити, без..ядерний

8. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А зав..язка, під..язиковий, бур..я

Б потьм..янілий, м..яч,тім..яний

В від..ємний, заозер..я, під..ярок

Г роз..юшити, в..юн, гр..юкати

Д кип..ятити, гар..ячий, пам..ять

9. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А в..їжджати, р..яска, міжбрів..я

Б з..ясувати, олов..яний, реп..ях

В вп..ятьох, цв..яшок, бур..янище

Г багатослів..я, р..ядовий, плем..я

Д бар..єр, плоскогір..я, бр..язкати

10. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А брукв..яний, м..якшати, м..ясний

Б плоскостоп..я, помор..янин, дуб..я

В вар..язький, пір..ячко, розіп..ятий

Г підгір..я, перемир..я, різнобарв..я

Д Мар..янівка, п..ятдесят, кур..ятина

11. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А Слов..яносербськ, зап..ястя, підребер..я

Б підрум..янити, супер..успіх, дев..ятини

В П..ятигірськ, пере..їздити, пустослів..я

Г Б..єлгород, Середземномор..я, зав..язь,

Д Св..ятогірськ, запам..ятати, об..юшити

12. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А вп..ястися, р..яднина, під..яр..я

Б пам..ятник, набр..як, пуп..янок

В звір..ята, Григор..єн, безжур..я

Г черв..ячок, над..їхати, Бр..юллов

Д зявисько, П..ятихатки, з..істи

13. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А моркв..яний, зв..язок, черв.ячок

Б сурм..яний, пам..ять, тьм..яний

В міжгір..я, гр..ядка, бур..янище

Г риб..ячий, об..єднання, верб..я

Д з..днати, з..ясувати, з..агітувати

14. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А Мін..юст, бєз..язикий, сузір..я

Б ругв..яний, відв..язати, бур..ян

В рум..яний,р..ядок, торф..яний

Г розм..яклий, різьб..яр, дит..ясла

Д об..єктив, солов..їний, зор..яний

15. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А зв..зківець, св..ятковий, поголів..я

Б багр..яний, матір..ю, подвір..я

В пів..яру, пір..я, пан..європейський

Г пів..огірка, між..ярусний, здоров..я

Д арф..яр, безхмар..я, медв..яний

16. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А осв..ячений, фарб..яр, Лук..янівка

Б роз..єднати, лижв..яр, риб..ячий

В верб..я, плоскогір..я, з..економити

Г сер..йозний, обв..язати, повір..я

Д з..юрмитися, під..їзд, пів..яблука

17. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А без..апеляційний, пів..юрти, м..язи

Б напів..автомат, з..єднання, матір..ю

В р..юкзак, роз..ятрений, під..юдити

Г довір..я, кав..ярня, перед..ювілейний

Д р..ядовий, львів..янка, під..яремний

18. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А мавп..ячий, зобов..язання, кам..яний

Б пом..якшений, між..яр..я, слов..яни

В перемир..я, бур..я, жираф..ячий

Г св..яткувати,закип..ятити, з..їхати

Д Лук..яненко, Зор..яна, Мар..яна

19. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А марнослів..я, цв..яхович, любов..ю

Б р..яжанка, високогір..я, пір..ячко

В череп..яний, трьох..етапний, кав..яр

Г скип..ятити, бездощів..я, п..ятниця

Д двох..ярусний, п..явка, р..ябенький

20. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А сап..яновий, матер..ями, обов..язок

Б дзв..якати, торф..яник, об..їждчик

В пуп..янок, крем..яний, потьм..янілий

Г надбрів..я, брукв..яний, зіп..ястися

Д мереф..янський, знічєв..я, полум..

21. Без апострофа треба писати всі слова рядка

А мор..як, за..ява, різдв..яний, м..який

Б зв..язок, п..юре, б..юджет, гр..кіт

В цв..х, бур..яний, рел..єф. ф..юзеляж

Г під..йом, зар..яд, карб..юратор, об..єм

Д дзв..якнути, духм..яний, тім..я, б..юро

22. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх варіантах, ОКРІМ

А Не розіб..єш горіха, то не з..їси й зернятка.

Б Хата без рушників — шо сім..я без дітей,

В На чужім подвір..ї і мухи б..ють.

Г Череп..я довше живе, ніж цілий глек.

Д То сніг, то завір..юха, бо зима коло вуха.

23. Прочитайте речення.

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ


А 1

Б 2

В З

Г 4

Д 5


24. Прочитайте речення.

В Україні існує повір(1)я, що духи померлих дітей на Св(2)ят-вечір з(3)являються до своїх люб(4)язних матерів на вечерю, і ніякі кам(5)яні мури цьому перешкодити не можуть.

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ


А 1

Б 2

В З

Г 4

Д 5


Відповіді


1 А;

2 Д;

3 Б;

4 Г,

5 Д;

6 В;

7 А;

8 В;

9 Б;

10 Г;

11 А;

12 Д;

13 Г;

14 А;

15 В;

16 Д;

17 Г;

18 Б;

19 Г;

20 Д;

21 В:

22 Д;

23 В;

24 Б.


VIІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Сказати одне правило з теми «Апостроф» та приклад до нього.

Оцінювання роботи учнів на уроці

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Опрацювати §23. Вправа 175. Переписати прислів’я, уставляючи пропущені літери та, де потрібно, апостроф.

 

docx
Додано
31 березня 2020
Переглядів
5063
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку