Урок "Написання не, ні з різними частинами мови" (10 клас)

Про матеріал
Мета: повторити й узагальнити вивчене з правопису заперечних часток не та ні з різними частинами мови; удосконалювати навички правопису слів із зазначеними орфограмами, уміння знаходити помилки на розглянуті правила й виправляти їх.
Перегляд файлу

УРОК № 74-75

ДАТА :

Тема:

Написання не, ні з різними частинами мови.

Мета:

повторити й узагальнити вивчене з правопису заперечних часток Не та Ні з різними частинами мови; удосконалювати навички правопису слів із зазначеними орфограмами, уміння знаходити помилки на розглянуті правила й виправляти їх; розвивати вміння аналізувати, співставляти та порівнювати мовні явища,виховувати культуру виховувати естетичний смак учнів, почуття поваги до рідної культури.

Тип уроку:

систематизації й узагальнення знань, умінь і навичок.

Обладнання:

презентація, підручник.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІI. Актуалізація опорних знань

 1. Бесіда.

— Які частки називають заперечними?

— Яку роль відіграють заперечні частки в мовленні?

— Які правила правопису заперечних часток із різними частинами мови ви пам’ятаєте?

 1. Практична робота.

Запишіть слова і словосполучення в три колонки залежно від того, як пишеться частина, що в дужках.

Тому(що), хто(небудь), як(най)більше, навіть(так), так(от), (що)літа, якось(то), хтозна(з)кого, хтозна(ким), аби(хто), наполіг(таки), хтозна(як), а(вже)ж, яке(сь), тільки(но), проходь(же), зніміть(бо), ось(такі).

ІII. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

 1. Гра «Добери синоніми»

Замінити риски буквами так, щоб вийшли синоніми з часткою не, яка пишеться разом з іменниками:

1) Невіглас. 2) Хвороба. 3) Ворог. 4) Хиба. 5) Зневага. 6) Безладдя. 7) Нужда, нестатки. 8) Рабиня. 9) Прикрість.

1. не _ _
2. не _ _ _
3. не _ _ _ _
4. не _ _ _ _ _
5. не _ _ _ _ _ _
6. не _ _ _ _ _ _ _
7. не _ _ _ _ _ _ _ _
8. не _ _ _ _ _ _ _ _
9. не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ключ: 1. Неук. 2) Неміч. 3) Недруг. 4) Недолік. 5) Непошана. 6) Непорядок. 7) Недостатки. 8) Невільниця. 9) Неприємність.

IІІ. Опрацювання навчального матеріалу

Розповідь  про написання НЕ з різними частинами мови з використанням  матеріалу таблиці.

НЕ пишеться разом

Правила

Приклади

з усіма частинами мови, якщо слово без не 
не вживається

невгамовний, неволити, негайно, 
непохитний, невдовзі, нестямитися, 
незчутися, непритомніти, нехтувати

з іменниками, прикметниками, прислівниками, 
займенниками, дієприкметниками (без залежного 
слова), дієсловами, якщо додаванням не 
утворюється слово з протилежним значенням 
(яке можна замінити синонімом)

непокоїтися (хвилюватися), 
неволя (рабство), 
невисокий (низький), 
неславити (ганьбити), 
нездужати (хворіти)

з іменниками, прикметниками, займенниками, 
прислівниками, якщо вони в сполученні з не 
означають одне поняття

несподіванка, незбагненний, 
неабиякий, немов

у складі префікса недо-, який означає дію, стан або 
якість, що виявляються в процесах, ознаках 
і предметах у неповній мірі

недоплатити, 
недописаний, 
недоліток

з дієприкметником, якщо він є означенням (а не 
присудком) і не має при собі пояснювальних слів

незакінчений твір, 
невирішені питання, 
неспростовані факти

 

НЕ пишеться окремо

Правила

Приклади

з дієсловами, дієприслівниками, займенниками, числівниками, службовими частинами мови

не на жарт, не по собі, 
не ти, не п’ятий

з іменниками, прикметниками, 
прислівниками, дієприкметниками, якщо до слова є протиставлення

не друг, а ворог, 
не веселий, а сумний, 


не глибока річка клекоче – 
шумить зелений ліс

з дієприкметниками, якщо вони мають 
пояснювальні слова

не засаджена квітами клумба, 
ніким не визнаний автор

з дієсловами, дієприкметниками, прислівниками, дієслівними формами на -но, -то, які є присудком

праця не закінчена, 
надворі не холодно, 
не підходячи близько, 
роботу не виконано

з прикметником, який має при собі займенник як пояснювальне слово, прислівник із часткою ні або слова далеко, зовсім, аж ніяк

ні до чого не здібний, 
нітрохи не цікава стаття, 
далеко не досконалий сюжет

з підсилювальними прислівниками, 
незмінюваними присудковими словами, 
при словах, що пишуться через дефіс

не дуже, не зовсім, не можна, 
не треба, не варт, не по-товариськи.


 

НЕ пишеться через дефіс

Правила

Приклади

якщо вживається як префікс в іменниках – власних назвах

не-Європа

VІ. Закріплення опрацьованого матеріалу

1. Розподільний диктант. Не розмовляє, не прочитавши, не високо, а низько, нещастя, неук, недалекий, недочитати, недовиконаний, недолік, недостача, сніг не відкинутий, нез’ясовані питання, не до школи, не ми, не чотири, не зовсім, не цілком, не від того, недалеко, негадано, немов, неначе.

2. Робота в парах. Запишіть не разом або окремо зі словами, проведіть взаємоперевірку й поясніть правопис.

Не/нависть, не/боязкий, а хоробрий, не/гаразд, не/мічний, не/жить, не/абиякий, не/благонадійний, не/видимість, не/вперше, не/впізнати, не/дозрілий, не/до/речі, не/ясний, а похмурий, не/любов, не/начебто, не/досягати, не/зайнятий справами, не/до/ладу, не/вимушений, не/абихто, не/мовби, не/з’ясоване досі питання, не/там, не/легко, не/забутий усіма вчинок, не/дорослий, не/до­рого, а дешево, не/в’янучий, не/близький, не/зважаючи, не/врожай, не/дбалий, не/завжди, не/захищений від віт­ру, не/краще, не/істотно, не/пекучий, не/переконливий, не/досягати, не/вблаганний, не/проворний, не/часто, не/на­дійний.

V. Опрацювання навчального матеріалу

Розповідь  про написання НІ з різними частинами мови з використанням  матеріалу таблиці.

НІ пишеться разом

Правила

Приклади

у заперечних займенниках і прислівниках

ніхто, ніякий, ніде, нікуди, ніяк

якщо слово без ні не вживається

нікчемний, нічліг

НІ пишеться окремо

Правила

Приклади

якщо вживається для заперечення наявності предмета чи ознаки, а також в стійких словосполученнях без дієслова-присудка

ні краплини; ні се ні те; ні на макове зерно; ні так ні сяк

якщо виступає повторювальним сполучником 
із заперечним єднальним значенням

Не люблять кайданів ні слово, ні ідея (М.Рильський)

із займенниками та прислівниками, 
від яких відокремлюється прийменником

ні в кого, ні при чому, ні в скількох

VІ. Закріплення опрацьованого матеріалу

1. Вправа з коментуванням. Переписати, знімаючи  риску.

 Ледареві й ні/кчемі завжди свято. Голова – як казан, а розуму – ні/ложки. Ледачому й лінуватись ні/коли. Ні/хто ні/озвався, ані/засміявся. Ні/хто майстром враз не/став. З пустого в порожнє переливати ні/чого. Як нема пального, трактор ні/до/чого. Їздив ні/з/чим, а привіз воза. Багато з чим піти – ні/з/чим не/вернутись. Ні/кому сама птаха в руки не/летить. Його робота не/ лізе ні/в/які ворота. Красно говорить, та слухати ні/чого. Ні/коли не знаєш, де причаївся заєць. Живий ведмідь своєї шкури ні/за/які гроші не продасть. Не/бери чужого ні/чого й не/боятимешся ні/кого. Де сівач ледащо, там урожай – ні/нащо. Держися в усьому міри, то не/ матимеш ні/в/чому потреби. Якщо грубо, ні/кому не любо. Камінь угору не котиться ні/в/яку пору. В чужім оці бачить зразу,  а в своїм – ні/разу.

 1. Вправа з ключем. Запишіть у дві колонки слова та сполучення слів:

• у першу — ті, що пишуться з Не та Ні Окремо; • у другу — ті, що пишуться разом. Поясніть правопис слів з Не. Визначте частини мови в словосполученнях.

Не/ріж, не/кричи, не/озорий степ, поки що не/легко, не/забаром, Не/добір, не/подбав, нами не/передбачене, не/зовсім, ні/про/що, не/заПеречне, ні/ким, не/мовбито, не/годен, не/кожен, ні/те ні/се, не/вроздріб, Не/благозвучне, не/досіл, тяжку не/волю, книжка не/прочитана, не/навиворіт, не/п ‘ять, не/дорід, не/нависть, не/впоперек; не/коротка, а довга; ні/з/чим, ні/чим, ні/коли, не/до вподоби.

Ключ: За останніми буквами в кожній фразі прочитайте прислів’я. («Живемо не батьками, помремо не людьми».)

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

1. Згадати основні правила написання не зі словами разом, окремо, ні зі словами.

2. Які випадки написання найлегші, не викликають розмірковувань, в них не допускаються помилки? (не з дієсловами пишеться окремо, якщо слово без не не вживається, то пишеться разом, не з числівниками пишеться окремо).

3. А які випадки викликають найбільші труднощі, спричиняють до розмірковувань, і здебільшого в них допускаються помилки? (слово немає, не з дієприкметниками, з прикметниками, прислівниками).

4. «Добре розуміти написання не,ні  зі словами мені допомагає…»

VIІІ. Домашнє завдання

 §38, вправа 323.

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чигілейчик Жанна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
31 березня 2020
Переглядів
4758
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку