Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Написання прислівникових сполучень окремо. Урок з мови у 7 класі

Про матеріал

Методичні рекомендації до уроку в 7 класі стануть учителю в пригоді в ході роботи. Різноманітні завдання, цікаві форми роботи значно зекономлять час учителя для підготовки до уроку. Матеріал підібраний для виховання моральності й духовного розвитку школяра.

Перегляд файлу

Урок № 11-12

Тема. Написання прислівникових сполучень окремо. Правопис прислівників на , -е, утворених від прикметників і дієприкметників.

Мета. Поглибити знання учнів про способи творення прислівників. Ознайомити з основними правилами правопису голосних о та е в кінці прислівників. Сприяти зміцненню навичок правопису прислівникових сполучень окремо та вмінь позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил. Формувати вміння правильно писати прислівникові сполучення з вивченою орфограмою, знаходити й виправляти помилки в правописі прислівникових сполучень.

Розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища.

Виховувати любов до людини й осмислення цінності життя, його наповненість і сенс

Обладнання: мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, комп’ютер, смайлики

Тип уроку: урок засідання клубу «Погляди і факти».

Використана література:

 1.               Лобода В. В. Українська мова в таблицях: довідник /                                  Лобода В. В., Скуратівський Л. В. – К. : Вища школа, 1993. – 239 с.

2. Ніколаєнко І.О. Збірник вправ і завдань з української мови  / Ніколаєнко І. О.,  Терновська Т. П., Ужченко В. Д. -  К.: Освіта, 1997.

3. Інтерактивні технології на уроках української словесності / уклад. Раїса Орищин. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 160 с.

4. Глазова О. П. Рідна мова: підручник для 7 класу/ Глазова О. П.,                Кузнецов Ю. Б. -   Київ: Зодіак - ЕКО, 2007.

5.  Глазова О. П. Рідна мова: плани-конспекти уроків / О. П. Глазова. -  Харків: Ранок, 2007.

6.  Сучасний урок української мови в 7 класі / упоряд. С. А. Омельчук. - Х.: Основа, 2007. -  208 с. - (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу». Вип. 6 (43)).

7. Українська мова за новою програмою. - К. : Шкільний світ, 2007. - 126 с.

8. Максименко В. Ф. Орфографічний тренажер / Максименко В. Ф. -  Харків:  Торсінг плюс, 2008.

9.  Омельчук С. А. Усі уроки української мови в 7 класі / Омельчук С. А., Ляшкевич А. І., Чаловська М. В.,  упоряд. С. А. Омельчук. - Х. : Основа, 2008. - 348 с.

10. Уроки української мови: 7-11 класи. Учитель року / уклад. : Є. І. Науменко,                         О. М. Чхайло. - Х. : Основа, 2008. - 207 с. - (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу». Вип. 1.)

Хід уроку

1-а тридцятихвилинка

І. Актуалізація пізнавальної діяльності учнів

Перевірка домашнього завдання

 1. Слайд 1. Гра «Лінгвістичний феєрверк»

 Перед вами на слайді речення, елементи яких розташовано в довільному порядку, хаотично, за принципом вибуху. Ви повинні відновити речення у первісному вигляді, по можливості – якнайточніше.

 •     Мови, частина, самостійна, незмінювана, ознаку, дії, що, виражає, чи,   стану, прислівник, це, ступінь, ознаки, чи, іншої, міру.

(Прислівник – самостійна незмінювана частина мови, що виражає ознаку дії чи стану, ступінь чи міру іншої ознаки).

 •     Питання, на, прислівник, як?, коли?, відповідає, де?, куди?, питання, звідки?, чому?, та, коли?, інші.

(Прислівник відповідає на питання як? де? куди? звідки? коли? чому? та інші).

 • Порівняння, прислівники, ступені, вищий, мають, та, найвищий

(Прислівники мають вищий та найвищий ступені порівняння).

 • Пишеться, скільки, у, н, прислівниках, стільки, прикметниках, в, дієприкметниках, їх, та, було, стали, основи, твірними, яких.

(У прислівниках пишеться стільки н, скільки їх було в прикметниках та дієприкметниках, основи яких стали твірними).

ІІ. Мотивація  навчальної діяльності учнів

 Шановні діти, я рада вас вітати на засіданні клубу «Погляди і факти». Прошу відкрити робочі блокноти, щоб робити в них необхідні записи за темою.

 Мені б хотілося, щоб протягом уроку у вас зберігався чудовий настрій. Тому пропоную  під час виконання різних вправ відстежувати свій настрій, малюючи на берегах своїх зошитів смайли: буде цікаво – ставте посмішки, якщо ні – похмурі обличчя.

 А за кожну правильну відповідь я буду дарувати вам ось такі смайлики, які потім знадобляться вам для оцінювання своїх результатів на уроці.

Отже, поставте свій настрій на початку уроку.

Слайд 2-3. Повідомлення теми та завдань уроку

Дозвольте відразу поставити питання:

 • Як стати творчою особистістю?

ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності семикласників

2.Слайд 4. Творче спостереження з елементами аналізу (Виділити речення, що розкриває основну думку висловлювання. Назвати вжиті в тексті прислівникові сполучення, що пишуться окремо)

 Бути творцем свого жтття й самого себе – це в/основному розвивати    індивідуальні здібності та реалізовувати можливості, знаходити свій шлях у житті й пройти його до/кінця, залишатися самим собою за будь-яких життєвих обставин.

 Насам/перед діяльність творчої особистості – нестандартна. І це не/ просто  бажання звернути на себе увагу, а прагнення день/у/день знайти чи створити щось нове, знайти свій власний шлях, не зрадити істині або самому собі.

 Якщо ви бажаєте бути по/справжньому творчою особистістю, слід набратися  терпіння й мужності, учитися наполягати на своєму, доводити по/змозі розпочате до кінця.

3. Робота з підручником § 33, стор. 221

4. Слайд 5. Робота зі схемою

 1. Слайд 6. Дослідження-моделювання Робота в групах (Дібрати до слів спільнокореневі прислівники, утворивши їх за допомогою вказаних префіксів. Сформулювати правило написання прислівникових сполучень)

                     діло                                      біль   

                     останок                                переляк

      До          лихо                           З        мах

                     смерть                                 розгін

                     лице                                     радість

                                        самота

                                        хід

                        На           зло

                                        світанок

                                        мить

 1. Розподільний диктант

 (Без)відома, (без)перестанку, (без)сумніву, (без)кінця(краю), (в)до(світа), (в)заперті, (в)затишку, (від)тепер, (від)усюди, (во)віки, (в)решті(решт), вряди(годи), (все)одно, всього(на)всього, (в)три(дорога), (в)цілому, (в)шосте, ген(ген), давним(давно), (де)далі, день(за)днем, день(у)день, десь(то), (до)відома, (до)завтра, (до)ладу, (до)не(схочу), (до)нині, (до)ранку, (з)боку, (з)боку(на)бік, звіку(зроду), (зо)зла, (з)середини.

 1. Виконання вправи 410 (Розподілити прислівники за написанням)

Висновок

 

2- а тридцятихвилинка

 1. Слайд 7. Дослідження-спостереження з елементами зіставлення (Пояснити правопис. Дослідити , чи всі прислівники в простій формі вищого ступеня закінчуються на -е)

 Вільно – вільніше, гірко – гірше, грубо – грубіше, голосно – голосніше, щиро –   щиріше, романтично – романтичніше, густо – густіше, віртуозно – віртуозніше.

 1. Слайд 8. Мовний конструктор (Від поданих прикметників утворити прислівники суфіксальним способом. Обґрунтувати написання суфіксів)

 Безжалісний, багатозначний, байдужий, нудний, символічний, блискучий, гожий, ближчий, титанічний, даремний, добрячий, хороший, жагучий, цілющий.

 1.          Слайд 9. Лінгвістичний експеримент. Робота в парах (До поданих прислівників дібрати синоніми, утворивши синонімічні ряди)

 Безпечно – (нешкідливо, невинно, незагрозливо).

Рішуче – (категорично, безапеляційно, беззаперечно, ультимативно).

Терпляче – (витривало, терпеливо).

Страшно – (боязко, моторошно, лячно, боязно).

Даремно – (без результативно, безуспішно, марно).

 1.  Слайд 10. Обґрунтуй
 1. Визначити, який прислівник утворено від іншого прислівника.

Щодобово, соромно, надовго, рвучко.

 1. Визначити, який прислівник утворено від прикметника.

Наглухо, нащо, клопітно, нізащо.

 1. Визначити, від якого прикметника можна утворити прислівник на  -е.

Безбарвний, далекувато, найважчий, горизонтальний.

 1. Визначити, який прислівник утворено від числівника.

Найбільше, вперше, найвище, доконче.

 1.  Виконання вправи   409  (Визначити пислівникові сполуки)
 2.   Слайд 11. Дослідження - пошук (виписати прислівники, утворені від дієприслівників)

 Захопливо, буквально, боязко, рипуче, в’яло, сатирично, зарано, воєдино, вражаюче, задовго, голодно, скрипуче, запевне, горизонтально, терпляче, скісно.

Зробити фонетичний запис виділених слів.

Висновок

3-а тридцятихвилинка

14. Слайд 12.  Будь спостережливим ясувати   розбіжності у написанні однозвучних слів. Назвати частини мови, до яких вони належать)

1. Кімната замкнута (з)середини — читай (з)середини розділу. 2. Видніється (в)далечині — (у)далечині моря. 3. Глянути (в) бік — ударити (в)бік.                            4. Попередити (в)останнє — налити води (в)останнє відро. 5. Увести прислівник (у)перше речення — (у)перше почути. 6. Подарувати (на)пам’ять книгу — продекламувати вірш Шевченка (на)пам’ять. 7. (У)середині все тремтіло від щастя — знайти (в)середині альбому потрібне фото.

15. Слайд 13. Технологія «Незакінчене речення»

1. Я вважаю, що людина повинна думати перед/усім про…

2. Коли я бачу поруч добру людину, то…

3. Справжня людина ні/коли не дозволить собі…

4. Людина з великої букви — це перш/за/все…

5. Найкращими рисами людини є, по/перше, …, по/друге, …, по/третє, …

16.  Слайд 14. Знайди чужинця (У кожній групі слів знайти зайве, свій вибір обґрунтувати)

1. У/літку, в/ногу, в/цілому.

2. На/світанку, на/льоту, на/верху.

3. По/одинці, по/полудні, по/суті.

4. Де/не/де, рік/у/рік, пліч/о/пліч.

5. Усього/на/всього, день/у/день, час/від/часу.

17. Слайд 15. Прояви спостережливість (замінити сполучення слів фразеологізмами з довідки)

Через певні проміжки часу;  як один; увесь день; протягом тривалого часу; кожного дня, увесь час.

Довідка: один в один, з дня на день, раз у раз, день у день, з ранку до вечора, рік у рік.

18. Слайд 16.  Мовознавча вікторина. Робота в групах (Клас поділено на дві команди, які по черзі називають прислівники: 1-ша-що закінчується на -е, 2-а – що закінчується на - о.  Перемагає та група учнів. Котра остання називає слово)

19. Слайд 17. Гра «Подай сигнал» (Якщо прислівники пишуться разом, подаємо зелений сигнал, а якщо окремо - червоний)

Начисто, залюбки, до діла, на ходу,  безвісти, до смаку, звечора, зліва, по двоє, справа, зрання, в ногу, на зло, напоготові, нарівні, на дозвіллі, скраю, зверху, у вись.

20. Слайд 18.  Творча робота (Написати твір-мініатюру на тему «Ти знаєш, що ти- людина», вживаючи різне написання прислівників)

ІV. Підсумок уроку

21. Слайд 19. Технологія «Так чи ні»

 • Прислівник – це службова частина мови. (Ні)
 • Прислівник виступає в реченні найчастіше обставиною. (Так)
 • Прислівники намають ступені порівняння. (Так)
 • Усі прислівники пишуться разом. (Ні)
 • Прислівник раз/у/раз пишеться через дефіс. (Ні)
 • У прислівниках пишемо стільки Н, скільки їх було в прикметниках, від яких ці прислівники утворені. (Так)
 • Прислівники змінюються за родами, числами й відмінками. (Ні)

  Сподіваюся, що знання, які ви сьогодні одержали, знадобляться вам у майбутньому, а збагнувши права й обов’язки громадянина, ви станете справжніми людьми.

  Тож хочу сказати словами з «Повісті минулих літ»: «Не шукайте собі скарбів на землі, де їх міль їсть і злодії підкопуються, а збирайте собі скарби у душі своїй».

Висновок

Слайд 20. V. Домашнє завдання

 Вивчити § 33 (ст. 221) , виконати вправу 411. Скласти діалог на тему: «Яку людину можна вважати інтелігентною». Група А – зробити морфемний розбір двох прислівників.

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
1054
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку