Наскрізна лінія «Екологічна безпека й сталий розвиток» на уроках математики

Про матеріал
Наскрізна лінія «Екологічна безпека й сталий розвиток» спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.
Перегляд файлу

Коротка характеристика наскрізної лінії

Наскрізна лінія  «Екологічна безпека й сталий розвиток» спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» реалізується в курсі математики, насамперед, через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. При розгляді цієї лінії важливе місце займають відсоткові обчислення, функції, елементи статистики.

                                                         (Навчальна програма з математики)

 

            Екологічна криза, що виникла через непродумане господарювання людини, змушує змінити своє ставлення до довкілля.

 Наскрізна лінія «Екологічна безпека й сталий розвиток» може бути реалізована через систему завдань:

 • формування у учнів розуміння необхідної гармонії людини з природою;
 • оволодіння знаннями про природу(зокрема свого краю);
 • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, основу життя на Землі;
 • формування готовності до активної екологічної діяльності;
 • формування основ глобального екологічного мислення.

 

   Метою моєї роботи є:

 • виховувати любов і повагу до природи;
 • спонукати до збереження неповторної краси рідного краю;
 • формувати почуття відповідальності за стан природного середовища та дбайливого ставлення до нього;
 • сприяти розвитку творчих здібностей учнів;
 • учити самостійно мислити, знаходити раціональні рішення проблеми;
 • навчати бачити красу навколо себе, розвивати почуття прекрасного;
 • формувати активну життєву позицію.

 

   Тому я включаю в свою роботу з учнями:

 • хвилини  спілкування з природою, еконовини;
 • заочні подорожі:

    «Подорож у зачарований ліс»,    «Екологічними стежинами»,     «Зазирніть у майбутнє»;

 • святкування Всесвітнього Дня Землі (22 квітня), Дня Довкілля, Дня води;
 • ігри «Знайомі незнайомці»
 • виставки творчих робіт, малюнків;
 • проблемні запитання:

«Чи любите природу?  Чи існують екологічні проблеми в світі, Україні,      Дахнівці?  Що буде, якщо…(вирубувати ліс, не чистити водойми…)?»

 

  В  результаті  співпраці  учні:

 • долучаються до життя суспільства;
 • відчувають причетність до справи глобального масштабу;
 • набувають практичного досвіду з вирішення проблем власними зусиллями, допомагаючи природі;
 • відчувають власну значущість потрібність, упевненість у своїх можливостях, емоційне піднесення, моральне задоволення та естетичну насолоду;
 • вчаться бережливого ставлення до природних багатств, господарського підходу до організації власного життя;
 • виховують дисциплінованість, відповідальність, ініціативність;
 • ростуть небайдужими, у них є бажання допомогти природі, оздоровити довкілля.

   Розв’язування математичних задач екологічного змісту змусить учнів перейнятися проблемами екології та не допускати в майбутньому помилок, пов’язаних з непродуманим використанням природних ресурсів. Як і всі інші науки, математика виникла з практичної потреби людей. Цілі відділи математики створюються для аналізу явищ природи і для вирішення технічних завдань. Як і в екології, в математиці існують два основних джерела наукових  відкриттів: практика та потреба систематизації знайдених фактів, їх аналіз, систематизація, з’ясування їх взаємозв’язку. Математика створює умови для розвитку вміння давати кількісну  оцінку стану природних об’єктів і явищ, позитивних і негативних наслідків діяльності людини в природному і соціальному оточенні.

   З метою формування екологічних знань на уроках математики слід добирати систему задач, яка розкриває  питання: споживання води в Україні, значення рослин у житті людини, скорочення лісових ресурсів та його наслідки, значення тварин у природі та в житті людини тощо.

   Під час добору задач доцільно дотримуватися певних вимог. Задача має демонструвати практичне застосування математичних ідей і методів та ілюструвати матеріал, що викладається на певному уроці, містити відповідні або інтуїтивно зрозумілі учням поняття і терміни, а також реальні числові дані, що не ведуть до громіздких обчислень.

   Пропоную ряд прикладів цікавих числових відомостей екологічного спрямування, а також задач, що їх можна використовувати на уроках математики у 6 класі під час вивчення теми «Відношення і пропорції»

ВІДНОШЕННЯ

1. Довжина ведмедя 2м, а вовка – 1м 15см. Висота ведмедя 1м 25см, а вовка –

85 см. Знайдіть у скільки разів розміри ведмедя більші за розміри вовка.

2. Оленів  благородних у 2003р. на території Черкаської області було 65 голів,  а у 2007р їх стало 11 голів. Яку частину кількість голів у 2007р. становить від кількості голів у 2003р.? Можливо на сьогоднішній день оленів вже не залишилось?!

3. У 1958 році вчені вимірили глибину найглибшої морської западини – Маріанської.  Її глибина 11 022 км.  Найглибше озеро в світі  Байкал  має глибину 1620 м. У скільки разів  Маріанська западина    глибша, ніж Байкал?

ПРЯМА ПРОПОРЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

1. З двох тонн макулатури виходить 1500кг  чистого паперу. Скільки вийде паперу з 30т макулатури?

2. З 6т магнітного залізняку добули 4,2 т заліза. Скільки заліза можна добути із 22 т магнітного залізняку?

3. Із 264г листя сухої кропиви можна виготовити 8 порцій ліків для зупинки кровотечі. Скільком хворим може допомогти хлопчик, що заготовив 1485г листя?

4. Цівка води товщиною в сірник за добу може призвести до втрат 480 л води. Скільки літрів води буде втрачено, якщо 1000 чоловік залишать не до кінця закритими  крани? Скільком мешканцям вистачило б цієї води, якщо мінімальна її потреба для однієї людини на добу становить 3 л? 

5. При переробці 100 кг макулатури виходить 80 кг чистого паперу. Скільки кілограмів чистого паперу можна отримати після переробки зошитів учнів нашої школи (200 чол.), якщо в середньому кожен учень списує 50 зошитів вагою 30 г?

ОБЕРНЕНА  ПРОПОРЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

1. Молоко налили у 8 бідонів місткістю по 40 л. Скільки потрібно взяти  літрових бідонів, щоб розлити це молоко?

2. За 6 днів 24 волонтери прибрали лісову ділянку. За скільки днів виконають ту саму роботу 36 волонтерів, якщо продуктивність праці залишилась така сама?

 

ПОДІЛ ЧИСЛА У ДАНОМУ ВІДНОШЕННІ

1. Сплав складається з міді, цинку і нікелю, маси яких відносяться як 13 : 3 : 4. Скільки треба взяти міді, цинку і нікелю, щоб отримати 100 кг сплаву?

2. Учні двох класів зібрали 3т металолому. Скільки металолому зібрали учні кожного класу, якщо кількість зібраного металолому відносилась як 2 : 3?

3. 35 кг яблук засипали в два ящики у відношенні 3 : 4. Скільки яблук у кожному ящику?

4. З трьох ділянок зібрали 98,8 т картоплі. Скільки картоплі зібрали з кожної ділянки, якщо кількості картоплі відносяться як 5 : 6 : 8?

5. Для виготовлення захисної суміші від жуків-шкідників беруть смолу, нафталін і гас у пропорції 1:1:3. Яку кількість кожної речовини потрібно взяти, щоб одержати 1 кг суміші?

МАСШТАБ

1. Відстань між Києвом і Тернополем 360 км. Яка відстань між цими містами на карті з масштабом 1 : 5 000 000 ?

2. Довжина будинку 12 метрів, а на плані ця довжина дорівнює 24 см. Знайдіть масштаб плану.

3. Довжина Кременчуцького водосховища 1260 км. Яку довжину матиме лінія, що зображує це водосховище на карті виготовленій у масштабі 1: 1 000 000?А на карті, виготовленій у масштабі  1:500 000?

4. Довжина ріки Тигр 1850 км. Якою буде довжина цієї ріки на карті, масштаб якої 1 : 2 500 000?

5. Річка  Дністер  має  довжину 1352 км, а її зображення на карті має довжину

16,9 см. Знайдіть масштаб карти.

ВІДСОТКОВІ РОЗРАХУНКИ

 1. Відомо, що в Україні 44800 видів тварин. У Червону книгу включену такі види тварин: 36 видів ссавців, 57 видів птахів, 8 видів плазунів, 5 видів земноводних, 32 види риб, 69 видів безхребетних. Скільки відсотків загальної кількості становлять тварини,  занесені в Червону книгу?

2. Маса Землі 5975 квінтильйонів тонн. Маса заліза складає 37.04% від всієї маси Землі. Маса води на планеті складає 9%. Яка маса заліза на нашій планеті? Яка маса води на Землі?

3. Довжина ріки Дністер 272 км, а ріки Прут 85 км. Скільки відсотків становить довжина ріки Прут від довжини ріки Дністер?

4. Ліси Карпат складаються з таких порід дерев: ялина - 41,2 %, бук - 34 %, дуб - 10,7 %, сосна - 56,6 % та інші породи, серед яких явір, клен, ясен. Скільки відсотків займають інші листяні породи? 

5. За приблизними підрахунками відомо, що в Україні є 44 800 видів тварин. У Червону книгу України включено такі види тварин: 36 видів ссавців, 57 видів птахів, 8 видів плазунів, 5 видів земноводних, 32 види риб, 69 видів безхребетних. Скільки відсотків від загальної кількості становлять тварини, занесені в Червону книгу? 

6. На Маскаренських островах з 28 місцевих видів птахів вимерло 24. Визначте цей, найвищий у світі, відсоток зниклих видів птахів?

ДІАГРАМИ

1. Побудуйте діаграму довжин річок. Довжина Дніпра – 2285 км, Десни – 1126 км, Дністра – 1362 км, Південного Бугу – 857 км, Сіверського Дінця – 1053 км.

2. Побудуйте діаграму розміщення лісів на Україні, якщо 40 % лісів припадає на Полісся, 25 % - на лісостеп, 22 % - на Карпати, 10 % - на степи, 3 % - на Крим.

3. Пропоную побудувати діаграму за такою інформацією. Тривалість життя кедра становить 2500 років, дуба 1500 років, липи - 800 років, сосни 450 років, ялини - 350 років, берези 150 років, верби - 100 років.

4. ТериторіяУкраїни поділяється на такі ботаніко-географічні зони  Полісся, Лісостеп, Степ, Карпати, Крим, у яких площа лісів становить відповідно: 40%, 25%, 10%, 22%, 3%. Побудувати діаграму розміщення лісів у порядку зростання.

Цікавим для учнів також є завдання, де за  пропонованованою інформацією із «Скарбнички даних», учень має скласти задачу.

Скарбничка даних

1. Щороку:

зникає  один вид тварин;

випадає 2000 тонн кислотних дощів;

1200 тонн вуглекислого газу викидається в атмосферу;

скидають у водойми України 50 млн.т агресивних речовин;

55 чоловік  гинуть від пестицидів;

1000 чоловік вмирають від отруєння водою;

перетворюються  на пустелю 6 млн. га родючих земель; 

11 млн гектарів лісу вирубується, гине від пожеж або забруднення довкілля.

2. Серед 382 видів тварин на Україні, занесених до Червоної книги, 69 видів мешкає на території Черкаської області.

3. В результаті спалювання паливних ресурсів в атмосферу планети щорічно викидається понад 22 млрд. тонн двоокису вуглецю та понад 150 млн. тонн сірчаного газу.

4. Кожна тонна нафти вкриває тонкою плівкою приблизно 12 км. кв.  водної поверхні і забруднює близько мільйона тонн морської води

5. За останню тисячу років з лиця Землі зникло 123 види звірів, 147 видів птахів, 25 видів риби.

6. Щохвилини вирубують 20га лісу, а це перевищує приріст деревини у 18 разів.

7. Відомо, що п’ять автомобілів за рік викидають в атмосферу 4 т оксидів вуглецю.

8. Встановлено, що 1 га лісу очищає за рік 18 млн. м3 повітря.

 

 

ВИКОРИСТАНА  ЛІТРАТУРА

 

 1. О.А.Захаренко. Поради колезі, народжені в школі над Россю: Роздуми педагога. –Черкаси: Ваш дім,  2005.
 2. Оновлені начальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів України. Математика 5-9 класи. Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2017.
 3. О.А.Захаренко. Слово до нащадків. – Черкаси, Ваш дім, 2004.
 4. В.М.Козира. Технологія  уроку математики  5-11 класи. Посібник для вчителів. – Тернопіль: Астон, 2002.
 5. В. Кравчук, Г. Янченко. Математика. Пробний підручник для 6 класу. – Тернопіль: підручники і посібники,  2000.
 6. /за редакцією З.І.Слєпкань. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005.
 7. Л.В. Савченко. Розв’язування текстових задач // Математика. – Київ: Шкільний світ, 2004,  №25-26(277-278).
 8. Екологічне виховання на уроках математики // Математика. – Київ: Шкільний світ, 2001,  №25-26(133-134). 
 9. О.Михайлов. Черные страницы Красной книги //Акцент, 2007, №31(656).

 

 

 

 

docx
Додано
28 січня 2019
Переглядів
520
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку