Навчальна програма гуртка художньо-естетичного напряму «ІдеЯ»

Про матеріал

Дана авторська розробка навчальної програми гурткадопоможе розвивати творчість і креативність дітей під час створення сувенірної продукції. Курс навчання в гуртку розраховано на початковий та основний рівні навчання. Початковий рівень розрахований на 34 години на рік (1 година на тиждень). Основний рівень передбачає 34 години на рік; (1 година на тиждень). Програма курсу початкового рівня розрахована на дітей 9-12 річного віку, термін навчання становить 1 рік. Продовженням "Ідеї" є "Креатив".

Перегляд файлу

 

Результат пошуку зображень за запитом "умілі руки"

 

Пов’язане зображення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма

художньо-естетичного напряму

креативної студії

 

«І де Я»

 

(Початковий рівень)

 

 

1  рік навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель образотворчого мистецтва                            

               Смірнова Н.О.


 

Пояснювальна записка

Нові життєві умови, в яких знаходиться сучасне навчання, висувають свої вимоги: бути ініціативним, самостійним, знаходити авторські оригінальні рішення, орієнтуватися на найкращі кінцеві результати.

Школа сьогодення повинна не лише озброювати учнів знаннями, уміннями, навичками, а й розвивати активну пізнавальну діяльність, формувати творчу всебічно розвинену особистість.

Сприяє розвитку духовної культури особистості, естетичного смаку, фантазії, креативності.

Програма креативної студії «І де Я» зорієнтована на ознайомлення дітей з різними видами рукоділля.

Робота гуртка ґрунтуються на принципах: доступності, поступового розширення й ускладнення матеріалу, єдності виховання та навчання.

На заняттях використовуються різноманітні методи навчання: словесні, наочні, практичні. Навчальний процес проходить в ігровій формі, змагання або у вигляді майстер-класу.

Метою створення програми студії є формування компетентностей особистості у процесі поглибленого вивчення декоративно-прикладного мистецтва, розвиток творчої активності школяра під час конструктивно-художньої діяльності.

Програмою передбачена робота в студії, яка б не дублювала програмний матеріал з праці. Вона спрямована на те, щоб  позакласні заняття розширювали і поглиблювали відомості по роботі з різними матеріалами. Програма спрямована на розвиток технік, які на даний момент є цікавими для дітей.

Навчальна програма реалізується в студії художньо-естетичного напряму.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються декоративно-прикладного мистецтва як одного із видів образотворчого мистецтва;

практичної – сприяє оволодінню навичками створення художнього образу;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння декоративно-прикладним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, та смаків;

соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню.

Мета програми:

 •   Ознайомити дітей з історією виникнення декоративно-прикладного мистецтва, з його новими тенденціями та різновидами.
 •   Формувати компетентності особистості у проце­сі технічної творчості.
 •   Навчити дітей бачити та відчувати красу навколишнього середовища, розвивати здібності дітей, відображати цю красу у своїх ескізах та малюнках.
 •   Розвивати вміння творчо, з фантазією підходити до виконання завдання, намагаючись відходити від механічних прийомів при виготовленні виробу.
 •   Сприяти формуванню у дітей бажання пошуку шляхів до самореалізації й самоствердження.
 •   Сприяти формуванню гармонійно розвиненої особистості з творчими здібностями і практичними навичками.

Дана програма вирішує актуальну задачу - виховання шляхом творчості, розвиває культуру, уяву, можливості побачити світ по-новому, формує активну творчу особистість.

Завдання програми:

 • розвиток загальних здібностей творчих дарувань учнів;
 • розширення художнього кругозору;
 • розвиток і поглиблення інтересів школярів;
 • обєднання колективу, формування правильних взаємин дітей на основі спільної творчої діяльності;
 • прищеплення інтересу до мистецтва;
 • вдосконалення трудових умінь і навичок;
 • організація дозвілля учнів;
 • виховувати економічне відношення до використовуваних матеріалів.

Завдання керівника – залучати дітей до світу прекрасного, навчати звертати увагу на красу речей, які їх оточують у повсякденному житті, розвивати у дітей наполегливість, цілеспрямованість, повагу до людини, праці, старанність, допитливість, почуття взаємодопомоги.

Діяльність дітей на заняттях креативної студії направлена на розвиток уміння вільно і творчо застосовувати і удосконалювати придбані знання, уміння, навики, художній досвід, пристосовувати їх до різних умов, в яких дитина може діяти, отже сприяє формуванню соціально активної особи.

В процесі реалізації програми використовуються всілякі методи навчання: пояснювально-ілюстративний, розповідь, бесіди, робота з книгою, демонстрація, вправи, практичні роботи репродуктивного і творчого характеру, методи мотивації і стимулювання, навчального контролю, взаємоконтролю і самоконтролю, пізнавальна гра, проблемно-пошуковий, ситуативний, екскурсії.

Курс навчання в гуртку розраховано на початковий та основний рівні навчання. Початковий рівень розрахований на 34 години на рік (1 година на тиждень). Основний рівень передбачає 34 години на рік; (1 година на тиждень).

Програма курсу початкового рівня розрахована на дітей 9-12 річного віку, термін навчання становить 1 рік. Доцільно було б залучати до співпраці і батьків. Це б дозволило вирішити питання із забезпеченням учасників студії матеріалами праці. Для цього ж можна влаштовувати дні відкритих дверей студії для демонстрації виробів і сувенірів виготовлених на заняттях та реалізовувати поробки за бажанням автора .

Заняття проводиться 1 раз на тиждень по 1 год. Під час занять допускається відведення до 25 хв. на індивідуальну роботу з вихованцями з метою підготовки до участі в конкурсах, виставках, фестивалях тощо.


Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з\п

 

Розділ, тема

Кількість годин

 

теоретичних

 

практичних

 

усього

 

1.

Вступ. Зміст, мета, завдання роботи креативної студії

 «І де Я»

 

1

 

-

 

1

 

2.

Виготовлення сувенірного топіарію

 

1

 

3

 

4

 

3.

Лиття фігур з гіпсу

 

1

 

3

 

4

4.

Виготовлення сувенірної упаковки під гіпсовий виріб

1

1

2

5.

Виготовлення виробів із суміші пап’є маше з елементами моделювання

3

6

9

6.

Виготовлення основи під декупаж

1

1

2

7.

Декорування виробів в техніці декупаж

3

6

9

8.

Підготовка та організація творчої демонстраційної виставки.

1

-

1

9.

Підсумкове заняття.

1

-

1

Разом:

 

 

34

thumb_73617_news_m.png 


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступ. (1 год.)

Знайомство гуртківців між собою та з керівником. Бесіда «Роль творчої діяльності у житті людини». Ознайомлення з метою, змістом, планом роботи гуртка. Техніка безпеки.

 1. Виготовлення сувенірного топіарію (4 год.)

Теоретичне заняття: ознайомлення із видами сувенірів та алгоритмом виконання роботи. Підбір матеріалів та інструментів.

Практичне заняття: виготовлення сувенірного дерева топі-арію.

3. Лиття фігур з гіпсу (4 год.)

Теоретичне заняття: Різновиди гіпсових матеріалів. Вивчення техніки приготування гіпсової суміші для лиття та її різновиди. Підбір матеріалів для виготовлення виробів.

Практичне заняття: виготовлення подарункової фігурки з гіпсу.

4. Виготовлення сувенірної упаковки під гіпсовий виріб (2 год.)

Теоретичне заняття: інструменти та матеріали для виготовлення упаковки.

Практичне заняття: виготовлення коробочок різної форми та складності

5. Виготовлення виробів із суміші пап’є-маше з елементами моделювання (9 год.)

Теоретичне заняття: техніка безпеки. Ознайомлення із складом суміші пап’є-маше. Підбір матеріалів для виготовлення виробу.

Практичне заняття: виготовлення декоративних овочів, фруктів, тарілок.

 1. Виготовлення основи під декупаж (2 год.)

Теоретичне заняття: історія даної техніки, матеріали та інструменти.  Демонстрація зразків виробів виготовлених в техніці декупаж.

Практичне заняття: вибір та виготовлення основи для декорування.

 1. Декорування виробів в техніці декупаж (9 год.)

Теоретичне заняття: розповідь про види декору, способи його нанесення, сушки виробу, оформлення, розфарбування та лакування.

Практичне заняття: декорування декупажом кухонних дощечок, чашок та інших предметів вжитку.

 1. Підготовка та організація творчої демонстраційної виставки.

(1 год.)

Теоретичне заняття:вибір виробів гуртківців. Оформлення поробків декоративними бирками та презентація творчості креативної студії «І де Я» (з можливістю подальшої реалізації).

 1. Підсумкове заняття. (1 год.)

Аналіз роботи гуртка за рік. Підведення підсумку роботи студії та нагородження авторів кращих робіт.

 

ПРОГНОЗОВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

 

Вихованці повинні знати:

 •    властивості природних матеріалів;
 •    поняття про композицію, правила співвідношення кольорів;
 •    головні та другорядні елементи в композиції;
 •    особливості техніки деку паж;
 •    види роботи з сумішшю пап’є-маше;
 •    основи моделювання;
 •    техніку безпеки при роботі з різними матеріалами.

Вихованці повинні уміти:

 •    читати і виконувати найпростіші ескізи, малюнки, інструкційні карти, схеми виробів;
 •    узгоджувати зображення композиції з форматом основи;
 •    читати й виконувати найпростіші ескізи, малюнки проектованих
  виробів;
 •    самостійно виготовляти корисні декоративні вироби для прикрашання будь-якого інтер’єру;
 •    бачити і емоційно сприймати красу навколишньої дійсності.

Вихованці мають набути досвід:

 • виготовлення виробів 3D з елементами моделювання;
 • виготовлення декоративного топіарію;
 • приготування суміші пап’є-маше;
 • виготовлення фігур із гіпсу;
 • виготовлення сувенірів;
 • оформлення робіт;
 • підбору кольорової гами для виробів та композицій
 • розпису виробів;
 • упаковки та маркування виробу ручної роботи;


ЛІТЕРАТУРА

 1. Божко Л.А, «Бисер. Уроки майстерства»/  Л.А. Божко - М.: Мартин, 2002
 2. Гукасова А.М. «Внеклассная работа по труду»/ А.М. Гусакова М. Просвещение, 1981г, 174с.
 3. Гура Л. П. та ін. «Прикрась свій дім»/ Л. П. Гура - К.: Техніка, 1990
 4. Мульчи А.Я. Рукоделие в школе/ А.Я. Мульчи М. : Просвещение, 1991.
 5. Г.И.Перевертень «Самоделки из разных материалов»/ Г.И.Перевертень   М. Просвещение, 1985г, 110с.
 6. «Програми позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям. Випуск І », Київ. Грамота, 2008.

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
24 лютого 2018
Переглядів
2817
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку