11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Навчальні завдання для здобувачів освіти 9 класу з алгебри та геометрії,

Про матеріал
Навчальні завдання для здобувачів освіти 9 класу з алгебри, геометрії, фізики та основ здоров’я на час призупинення освітнього процесу з 16 березня по 3 квітня 2020 року.
Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Червоногранітнянської ЗОШ І-ІІ ступенів

_________ Л. А . Єрко

«___»__________2020р

 

Навчальні завдання для здобувачів освіти 9 класу з алгебри, геометрії, фізики та основ здоровя на час призупинення освітнього процесу з 16 березня  по 3 квітня 2020 року.

16-20 березня

1.Основи здоровя

Переглянути відео «Як захиститися від коронавірусу». https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=EmMD0qkUFPs&feature=emb_logo                                                                                                   Вивчаємо тему «Принципи формування міжособистісних стосунків. Стосунки з дорослими і однолітками».  (1 урок).                                    Прочитати матеріал $21, запам’ятати принцип трьох «К» стор. 102,написати у робочому зошиті 5 порад про дотримання правил карантину у вашій родині. Додатково.  Опрацювати матеріал на тему «Що потрібно знати про новий коронавірус ?», який розміщений у районній газеті «Прапор»  №11, 20 березня 2020 року. Звернути увагу  на поради «Як захистити себе та оточуючих від захворювання?».

2. Алгебра.

Вивчаємо  тему «Розвязування задач на прогресії» (1 урок).        Повторити $15-18, опрацювати сторінку 192 «Головне в розділі».  2.Вивчаємо  тему  «Контрольна робота №5  по темі «Числові послідовності»»  (1урок).                                                                      Виконуємо на окремих аркушах завдання №1-8 розміщені  на стор. 194 підручника.           

3. Геометрія.

1.Вивчаємо  тему «Розвязування задач і вправ на властивості симетрії» (1 урок).                                                                                                           Повторити $19-20,  виконати вправи №909,925,948  у робочих зошитах письмово.                                                                                                       Переглянути відео- урок  «Переміщення (рух) та його властивості» , який розміщено на сторінці  групи «Червоногранітнянська ЗОШ І-ІІ ступенів »  у соціальній мережі Фейсбук .

     https://www.youtube.com/watch?v=jTZR-lR5qsE&list=PLeb-UxVXmUb7Vm7GYsezBIfynPUX0TNd0&index=8&t=75s

 2.Вивчаємо  тему  «Паралельне перенесення» (1 урок).               Прочитати $22,  виконати вправи №979, 984,1000 у робочих зошитах письмово.

4. Фізика.

1.Вивчаємо  тему «Розвязування задач на застосування закону всесвітнього тяжіння» (2 уроки).                                                        Повторити $33,  виконати вправа 33 № 1,4, 5   у робочих зошитах письмово, підготувати коротеньке повідомлення (6-10 речень) про силу тяжіння на інших планетах.                                                                                              2.Вивчаємо  тему  «Рух тіла під дією сили тяжіння» (1 урок).     Прочитати $34, опрацювати таблицю на стор. 216, виконати вправа 343,8 у робочих зошитах письмово та експериментальне завдання на стор. 220.

Виконати тест на повторення попереднього матеріалу за темою  «Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона.» у робочому зошиті письмово.                               1. Виберіть правильне продовження формулювання першого закону Ньютона. Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірний прямолінійний рух, …

А. … якщо на тіло діє постійна за напрямом сила.  Б. … при будь яких умовах.

В. … якщо на тіло діє постійна за величиною сила.  Г. … якщо на тіло не діють інші тіла.

2. З першого закону Ньютона випливає: якщо дія зовнішніх сил скомпенсована, то тіло яке рухалось рівномірно і прямолінійно з бігом часу …

А. … почне збільшувати швидкість.  Б. … почне зменшувати швидкість.

В. … почне рухатись по колу.   Г. … буде рухатись зі сталою швидкістю.

3. Яка з наступних формул є записом ІІ закону Ньютона?

 А. F = k.x. Б. a = . В. F = G.  Г. F1 = – F2.                4. Дія сили на тіло припинилась. Чи зберігає воно прискорення і швидкість?

А. зберігає тільки прискорення.  Б. зберігає і швидкість і прискорення.

В. зберігає тільки швидкість.   Г. не зберігає ні швидкість ні прискорення .

5. Як спрямовано вектор прискорення по відношенню до вектора сили?

А. Перпендикулярно.    Б. Напрями збігаються.

В. Протилежно.   Г. Прискорення є скалярною величиною.

6. Причиною виникнення прискорення є …

А. … зміна швидкості тіла.  Б. … дія на тіло інших тіл з деякою силою.

В. … зміна траєкторії тіла.  Г. … зміна координат тіла в просторі

7. Який фізичний закон стверджує, що дія одного тіла на друге завжди супроводжується «протидією»?

А. І закон Ньютона.    Б. ІІ закон Ньютона.    В. ІІІ закон Ньютона.  Г. Закон Гука.

8. Якщо рівнодійна сила напрямлена проти напряму руху, то швидкість тіла з бігом часу …

А. … збільшиться.   Б. … зменшиться.

В. … не зміниться.   Г. … Змінить напрям руху при незмінній величіні.

9. Якщо рівнодійна сила дорівнює нулю, то швидкість тіла з бігом часу …

А. … збільшиться.   Б. … зменшиться.

В. … не зміниться.   Г. … Змінить напрям руху при незмінній величіні.

10. Якщо рівнодійна сила напрямлена по напряму руху, то швидкість тіла з бігом часу …

А. … збільшиться.   Б. … зменшиться.

В. … не зміниться.   Г. … Змінить напрям руху при незмінній величіні.

11. Рівнодійна двох сил, що прикладені в одній точці і напрямлені в один бік по прямій, знаходиться за формулою …

А R = F1  F2.        Б R = F1  + F2. В R = F2  F1. Г R = .

Установіть відповідність.

 а) Сила дорівнює добутку маси

 тіла на прискорення, якого

     надає ця сила.                                                 І закон Ньютона.

     б)  Тіло перебуває в стані спокою, або

    рівномірного руху, якщо на нього                              ІІ закон Ньютона

  не діють інші тіла, або дія

    інших тіл скомпенсована.                                  ІІІ закон Ньютона.

      в)  Тіла діють одне на одне з силами

 рівними за модулем і протилежними за напрямками.                  Закон Всесвітнього                                                                               

 23-27 березня

1.Основи здоров’я

Вивчаємо тему «Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя. Поняття «гендер» і «стать»». (1 урок).                                Прочитати $22, розглянути схему «Ознаки міцної родини» на стор.109, записати у робочому зошиті  українські прислівя про родину (3-5речень) .                                                                                                        Переглянути відео-рекламу «Коронавірус: профілактика інфікування та поширення».  https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/

2. Алгебра.

Вивчаємо  тему «Основні правила комбінаторики» (2 уроки).

Прочитати $19, правила стор. 196-197, виконати вправи №792,794,797,799,802,804 у  робочих зошитах письмово.

3. Геометрія.

 1.Вивчаємо  тему  «Поворот» (1 урок).                                             Прочитати $21,  виконати вправи № 951,954, 960,975 у робочих зошитах письмово.

2.Вивчаємо  тему «Розвязування вправ на геометричні перетворення фігур» (1 урок).                                                                                      Повторити $19-22,  виконати вправи961,986,938,949  у робочих зошитах письмово.

  4. Фізика.

1.Вивчаємо  тему «Розвязування задач на рух тіл під дією сили тяжіння» (2 уроки).                                                                                                                       Повторити $33-34,  виконати вправа №33 №5 та вправа 34 №7,8  у робочих зошитах письмово, проаналізувати розв’язування задач на стор.217 та ознайомитися з інформацією з рубрики «Фізика і техніка в Україні».

 2.Вивчаємо  тему  «Рух тіла під дією кількох сил» (1 урок).          Прочитати $335, опрацювати таблицю та алгоритм розв’язування задач із динаміки на  стор. 221, виконати вправа 351 у робочих зошитах письмово.

30 березня – 3 квітня

1.Основи здоров’я.

Вивчаємо тему «Репродуктивне здоровя молоді.  Стан репродуктивного здоровя молоді в Україні.  Негативні наслідки ранніх статевих стосунків ». (1 урок).                                                                                                             Прочитати $23, 24 , опрацювати схему «Негативні наслідки ранніх статевих стосунків у підлітковому віці » на стор.115, скласти пам’ятку «Здоров’я моє і майбутніх дітей» за рекомендаціями розміщеними на стор.118 підручника.                                                                                               

2. Алгебра.

Вивчаємо  тему «Випадкова подія.Частота та ймовірність випадкової події» (2 уроки).

Прочитати $20,звернути увагу на основні поняття теми та їх означення,  виконати вправи823,830,831,833,834,837  у робочих зошитах письмово.  Переглянути відео-урок «Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події», який розміщено на сторінці  групи «Червоногранітнянська ЗОШ І-ІІ ступенів »  у соціальній мережі Фейсбук .

https://www.youtube.com/watch?v=czAbfnlW6cE&feature=share&fbclid=IwAR1rAT6efzISZ90h7JSGQwfQN3AY-8lWYeaU1v32Z3JC_FZ4YmrLtGYA0UQ

3. Геометрія.

1. Вивчаємо  тему «Перетворення подібності» (1 урок).

Прочитати $23,звернути увагу на основні поняття теми та їх означення,  виконати вправи1003,1007 (усно),1009,1011  у робочих зошитах письмово

2.Вивчаємо  тему  «Контрольна робота за темою «Геометричні переміщення»» (1 урок).                                                                       Виконуємо на окремих аркушах завдання №1-5 розміщені  на стор. 173 підручника та № 1027.           

                                                                   

4. Фізика.

Вивчаємо  тему «Розвязування задач на рух тіл під дією кількох сил» (3 уроки ).

Прочитати $35 , правило стор. 212,  проаналізувати розв’язування задач на стор.222-225,виконати вправа 35 №2-5 у робочих зошитах письмово.

 

 

docx
Додано
25 березня 2020
Переглядів
313
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку