Навчальний посібник « The formation and the use of the Present Continuous Tense»

Про матеріал

У даному посібнику запропоновано практичний матеріал для вивчення утворення і використання граматичних структур в Present Continuous Tense. Посібник включає завдання для перевірки граматичних навичок, а також уміння викоростовувати їх в усному та писемному мовленні.

Даний посібник розрахований для молодих учителів та учнів молодших класів. Матеріали можно використовувати як на уроках так і в позакласній роботі.

Перегляд файлу

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

БАХМУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

 

 

 

 

(  навчальний  посібник)

 

Укладач:Пухальська Т.Г

 

                                                                https://fs00.infourok.ru/images/doc/269/274165/img1.jpg

 

 

Бахмут-2018  р.

 

Навчальний  посібник

« The  formation  and  the  use of  the  Present  Continuous  Tense»

     У  даному  посібнику  запропоновано  практичний  матеріал для  вивчення   утворення  і  використання граматичних  структур   в Present  Continuous Tense. Посібник  включає  завдання  для  перевірки  граматичних  навичок,  а  також  уміння  викоростовувати  їх  в   усному  та  писемному  мовленні.

   Даний  посібник розрахований  для   молодих учителів та  учнів  молодших  класів. Матеріали  можно  використовувати   як   на уроках  так  і  в  позакласній  роботі.

 

УКЛАДАЧ:  Т.Г.Пухальська,  учитель англійської  мови

                        ЗОШ № 12,  старший  учитель,  відмінник

                        освіти  України

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  О.Ю.Панчук, учитель  англійської  мови 

                       НВК  № 11, учитель  I категорії

 

Розглянуто на  засіданні  міського методичного  об’єднання

                         учителів  англійської  мови

 

Пр. № 3  від  08 листорпада 2018 р.

 

Розглянуто  на  засіданні  методичної  ради  міського  методичного  кабінету  Управління  освіти  Бахмутської  міської  ради

 

Пр. № ____  від _______________  2018 р.

 

 

 

 

 

 

THE PRESENT CONTINUOUS (PROGRESSIVE)

TENSE

                        ( теперішній   тривалий    час )

 

Використовується   для   вказування   на  процес, що

відбувається   безпосередньо  зараз.

 

Допоміжні слова Present Continuous

Зазвичай,  коли   використовується  час   Present Continuous,  використовуються  наступні  слова-маркери:  now (just  now,  right  now), at  the moment.

Формула   утворення    Present   Continuous

Present-Continuous.-Affirmative

У   стверджувальному  ( розмовному)  реченні  Present  Continuous  Tense   утворюється   за  дпомогою

додавання  допоміжного  дієслова  am/is/are  ( одна

з  форм дієслова  to  be)    та  додавання  інгового (-ing)

закінчення  до  дієслова  у  першій   формі.

          Приклади  стверджувальних  речень.

I  am  playing   football  now. – Я  граю у футбол  зараз.

Тom is doing his homework at the moment.- Том  робить домашне  завдання  зараз.

They  are  fishing  now. – Вони зараз  рибалять.

 

Заперечне  речення  в Present  Continuous  Tense

утворюється  до  допоміжного  дієслова  am/is/are,

частки not та  дієслова  у  інговому  закінченні  -ing.

 

Present-Continuous-Negative

 

 

Приклади  заперечних  речень

 

I am not  watching TV at the moment.- Я не дивлюся телевізор зараз.

He  is not  working  now.  –Він  не прцює  зараз.

They  are not  going to  school  now. – Вони  зараз  не  идуть  до  школи.

Допоміжне  дієслово  та  частка “ not”  можуть  зливатися (  amnt,  isnt,  arent)

 

Для  утворення  питального  речення   у   Present  Continuous  допоміжне дієслово  ( am, is, are) потрібно  помістити  на  початок  речення.

 

Present-Continuous-Interrogative

Приклади  питальних   речень.

Are  you  doing  her  homework? – Ти  робиш  домашнє  завдання?

Is   she  walking on  the  street  now? -  Вона  зараз  прогулюється  на  вулиці?

Are  they  playing  in the club  now? Вони  зараз  грають 

у  клубі?

 

       REMEMBER

 

Positive

Negative

Interrogative

I am (I’m) working.

You are (you’re) working.

He, she, it is (he’s) working.

We are (we’re) working.

They are (they’re) working.

 

 

I am not (I’m not) working.

You are not (aren’t) working.

He is not (isn’t) working.

She is not (isn’t) working.

It is not (isn’t) working.

We are not (aren’t) working.

They are not (aren’t) working.

 

Am I working?

Are you working?

Is he working?

Question

Is she working?

Is it working?

Are we working?

Are they working?

 

 

 

 

VERB + ING: SPELLING RULES

НАПИСАННЯ ДІЄСЛІВ  ІЗ  ЗАКІНЧЕННЯМ - ING

1гол.+пригол.+

 ing

Закінчення

“e”

Закінчення

“ie”

run  - running

rob  - robbing

sit    - sitting

put  - putting

skip - skipping

 write -  writing

 make  - making

 take  -   taking

 dance - dancing

 drive -   driving

 

 tie  - tying

 lie  -  lying

 die -  dying

 

 

                                                                                    https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0080/00059247-60c542f8/img16.jpg  

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                http://langbridge.info/img/side_img1.jpg

 

 1. Say  and  write  the  given  verbs  with –ing.

play,  dance,  swim, make, sleep,  wait, answer, close, slip, look, move, start, stand, read, write, listen, jump, win, leave, tie, travel, go,  explane, help, run,  take, paint,  ride, cook, stop,  вecome,  begin, draw, drink, put, sing.

 1. Write  the given  verbs  as  in the  model

give- giving

drink-drinking

sit-sitting

lie-lying

make

take

write

leave

phone

bake

smile

close

decide

move

eat

read

sing

speak

think

keep

find

meet

draw

feel

 

swim

cut

jog

run

win

get

put

set

knit

step

tie

die

untie

 

 1.  Write the verbs that make up the following words

Writing  ,  going,  travelling,  swimming,   doing,  cooking, stepping,  closing,  opening,  smiling,  drinking, eating, explaining,  skating,  cleaning,  tying,   going,  riding,  hugging,   standing,  saying,  sitting,  feeling

 1.  Write the words in the ing-form.

Feed, walk, wash, play, do, go

 1. Can I speak to Brad, please? I'm  sorry, he's _________ his  pet  now.
 2. Can I  speak to Paul, please? I'm  sorry, he's _________ his  homework  now.
 3. What  about  Kelly? No, sorry, she's _________ her  pet  in the park now.
 4. Can  I speak to Jenny then? Sorry, she's__________ the dishes  now.
 5. Can I speak  to  Alice or Alex, please? I'm sorry, they're_______ tennis  now.
 6. Can  I  speak  with  my  sister? Where  is  she? – She  _________________  to visit  her  grandmother.

 

 

 

5.Choose  the necessary   form  of  the  verb  ‘to  be’  (am, is  or  are)

 1. Look! The children ____ jumping.
 2. The cat ____ sleeping now.
 3. My friend and I ____ not dancing now.
 4. Dave ___ reading now.
 5. Look! I ___ swimming.
 6. He  ____  writing  a  letter  at  the  moment.
 7. I'm in the park. I can see some children. They ____ playing volleyball. There's my friend Greg! He ____ reading a book. The girl ____ eating a sandwich. The boy and the dog ____ playing with a ball. They can't see me because I ____ sitting in a tree. What ___ you doing? ____ you listening to me.

 

6.Choose  the necessary   form  of  the  verb  ‘to  be’  (am, is  or  are)

 1.  My friend __________reading a book.
 2.  I _________drinking tea.
 3. They _______ making noise.
 4.  He ________looking through the window.
 5.  She ________helping about the house.
 6.  We __________ watching TV.
 7.  Granny _________cooking dinner.
 8.  The birds __________swimming on the lake.
 9.  The dog ________sitting at the door.

 10 It _________looking at me.

 

      7.    Put  the verbs  in  brackets  in  Present  Continuous

1. It (rain) all day. 2. I (play) the piano now. 3. Mary (come) to see us now. 4. The boy (climb) the tree at  the  moment. 5. The baby (drink) milk  now. 6. My friend  (speak) English . 7. I (open) the door  now. 8. The cat  (sleep) on the mat at the  moment. 9.  The bоуs  ( write)  letters  now. 10  We (sing) songs  now. 11. Mother (make) a cake  at  the  moment. 6. The bell  (ring)  now.

 

 1. Make these sentences negative.
 1. We are listening to the teacher. 2. I am writing on the paper. 3. You are learning English Grammar. 4. It is raining hard (сильно). 5. He is going to the cinema. 6. The horses are running very fast. 7. Mary is helping her mother to cook. 8. I am working very hard (много). 9. Tom’s brother is coming to the party. 10. You are singing well.

 

 

 

 1. Make up negative sentences .

 

1. the sofa/ Sam / is / on / not / sitting._______________________

2. are / playing / not / the cats.________________________________

3. cooking/ mother/ not / my / is._____________________________

4.reading / friends / her | are not.____________________________

 

10. Rewrite sentences using the abbreviated negative verb    “to  be”

A)1. They  are not working in the garden now.
2. Mother  is  not having dinner now.
3. Granny  is   not sleeping now.
4. I  am   not listening to the radio now.
5. The boys   are  not making noise now.

B)1. We are  not listening to the teacher. 2. I  am   not writing on the paper. 3. You are not learning English Grammar. 4. It is  not raining hard. 5. He is  not  going to the cinema. 6. The horses are   not running very fast. 7. Mary is  not helping her mother to cook. 8. I  am not  working very hard (много). 9. Tom’s brother is  not coming to the party. 10. You  are  not singing well.

11.  Make  up the  interrogative  sentences

1. We are listening to the teacher now. 2. I am writing on the paper at  the moment 3. You are learning English Grammar now. 4. It is raining hard  now. 5. He is going to the cinema now. 6. The horses are running very fast at the  moment. 7. Mary is helping her mother to cook now. 8. Tom’s brother is coming to the party now. 9. You are singing well at the  moment. 10.  They are having dinner now.

12. Make up  the  interrogative  form of  the  following  sentences

1.  now / Tom/  coffee /  is /  drinking?

2. playing /  games / now /  My  friends / are?

3. the / painting / The / picture / girl / now/is?

4. the /  eating/ fish / cats / are ?

5. now / children/skating/ the/  yard/ are/ in?

6. is/ my sister/ now/ to / the/ going/ cinema?

7. the/ he / vacuuming/ carpet/ is?

8. my/ is/ family/ cleaning/ their/ now/ flat?

9. are/dinner/ my/ cooking/ now/ parents?

10. brother/ feeding/ his/ is/ now/ a dog?

 

 

 

13 Give a brief positive answer to the following questions.

 

1. Is Ann swimming now? _________
2. Are you reading an interesting book now?    _________
3. Am I playing with a cat now? _________
4. Is your mother watering flowers now? ________
5. Are they going to school now? ________
6. Is your dog sleeping now? __________
7. Are your parents having breakfast now? ________

8. Is Tom listening to the radio now? _______
9. Are they playing in the garden now? _______
10. Are they riding a bicycle now? ________

 

 

14. Give a brief  negative answer to the following questions.

1. Is  your  friend  watching TV now? __________
2. Are they sleeping now?  ______________
3. Is she going to the cinema now? __________
4. Are we standing at the bus stop? __________
5. Am I reading a book now? _____________
6. Is he going by car now? _______________
7. Is your granny washing plates now? _________
8. Are the girls making noise? _________
9. Is your grandfather looking at the birds now? ________
10. Is the dog barking now? ________

 

15. Make  up  special  questions  from the  given  words

1. you /what /are /doing?
2. cooking /are /you /what ?
3. tonight /where /you /going /are?
4. playing /we /tennis /what time /are? 
5. crying /girl /why  /is /this   /now ?
6. dinner /are /they /for /coming /when?                                              

7. who / the/ table/ setting/  is/ the/ at/ moment ?

8. my/  is/ what/  brother/ collecting?

9. is/ drawing/ Kim/ now/ what ?

10. are/ badminton/who/ in/playing/ the/ yard/now/?

 

 

 

16.  Make  up questions starting with the word in brackets

 1. The cat is eating fish. (What?)
 2. The girl is crying. (Why?)
 3. My friends are skating on the river. (What … the friends…?)
 4. The bird is flying in the sky. (Where?)
 5. The dog is barking at people. (Who… at?)
 6. My  sister  is  going  to  school now. (Where?)
 7. They  are  having a picnic on the  bank  of the  river.  (What?)

 

17. Make  up questions  to the underlined words.

    1. The children are swimming in the river  now.
    2. Granny is cooking dinner  at  the  moment.
   3. We are going to the cinema  now.
   4. The people are working hard now. 
   5. They are sitting on the floor  at the  moment.
   6. She is thinking of you.
   7. Steve  is  playing  badmiton  now.

   8.  He  is  having  a  shower  now.

   9.  They  are  helping  about  the  house  now.

10.  Ann  is  doing  the  washing  up  at the  moment.

 

18.  Write  the  word  am/is/are.  Make  up  special  questions to  the  following  sentences.

 

   1.  My  mother  ______  reading  a  book  at  the  moment.

   2.  I  _______  drinking  milk  now.

   3.  They  _________  making   a  sandcastle  now.

   4.  Sam   ________ watching  TV  at  the  moment.

    5.  Alice  ________ riding  a  bike.

    6.  We  ________  playing   chess  now.

    7.  The  dog  ________ eating  the  meat  at  the   moment.

    8.  The   birds  _________  are  swimming  in  the  lake.

    9.  His   father    _________  driving   a   car   now.

  10.  Her  granny   _________  cooking   dinner   at  the  moment.

 

 

 

 

 

 

 

Describe  the  picture  using  the  following  words  and  phrases

 

Present continuous упражнения. Описать картинку At the seaside

At  the  seaside ,  on  the  beach( на  пляжі), under  the  umbrella,  in the  distance ( вдалині),  a ship,  a boat,  sail (плисти), swim,  bathe, play  about in   the sand ( грати в піску), play  ball,  watch

 

Describe  the  picture  using  the  following  words  and  phrases

 Present continuous упражнения. Описать картинку In the countryside

 

In  the  picture I can  see ………  in  the  countryside. It is  a  summer  day.

In  the  countryside,  stream ( струмок), grass,  domestic  animals,  feed, peck  (клувать), seeds (зерна),  give,  drink ,  swim

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e18/00037cff-9bde8f05/1/img7.jpg

 

Look    and   answer   the  question

 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/01ac/0003beb3-7ab8b022/img18.jpg

 

 

 

Make up sentences  using pictures

 

https://ds83.edusev.ru/uploads/1000/765/section/34574/b4d8ce0c04b8.png              http://wallpapers2.hellowallpaper.com/cartoon_children-games--02_18-1920x1440.jpg

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0f58/000ca5ff-bba83e61/hello_html_m7721c0b3.png                     https://img.labirint.ru/images/comments_pic/0917/03labru1k1240425286.jpg

https://b1.culture.ru/c/350408.jpg            https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=4026ea9bdfb5b75b6c8cf075c0774837&n=13

Картинки по запросу картинки домашние дела                   Картинки по запросу картинки домашние дела

 

 

 

           1. Choose   the  right   answer.

 

           1. The child … (sleep) now.

           a/   is sleeping

               b/   are sleeping

               c/   am sleeping

           2. My sisters … (cry), I don’t know what to do.

              a/    is crying

          b/   are crying

              c/    are criing

           3. What … you (do) tonight?

          a/    is you do

          b/   are you do

            c/   are you doing

           4. Look! He … (swim) so well. He will be a winner.

            a/    is swiming

             b/   is swim

                 c/   is swimming

            5. I … (go) to call my sister. She … (travel) around the world now.

              a/   am going/travels

              b/   am going/is travelling

              c/   am going/is traveling

 

            6.Where is Ann? She .... ( cook) in the kitchen  now.

       a/   is  cooking

       b/   is   going  to  cook

        c/   cooks

  7.  Boys  ……… ( play)   football  in  the  yard  at  the  moment.

        a/   is   playing

        b/   plays

        c/   are   playing

8.   Mary  ……….  (eat)   fruits   in  the  kitchen  now.

       a/   is   eatting

       b/   is   eating

       c/    eats

 

 

 

 

 

Test. The Present Continuous

 

1. Add -ing to the verbs.

 

 1. swim - …..   6. travel - …….          11. play -……
 2. eat - ….    7. cook - …….          12. sleep - …
 3. go - …….              8.  close - ……..          13. dig - … 
 4. sit - ……              9. finish - ………          14.  watch - …
 5. give - ……..   10. do - ……….          15. write - ….

 

2. Fill in am, is, are.

 

1. You … standing at the blackboard. 2. The pupils … speaking English. 3. I … opening the window. 4. Where … the father and the son sitting? 5. My mother … coming home. 6. … he watching TV now? 7. Who … touching the book? 8. We … reading an English text. 9. Where … they sitting? 10. … the woman washing her stockings or her dress? 11. … it raining now? 12. They … going to school. 13. What … she putting in her bag? 14 .The men … sitting in the yard. 15. … the children dressing?

 

3. Make the sentences negative and interrogative.

 

1. I am shutting the door. 2. You are drawing a cup. 3. He is working in the field. 4. We are watching TV. 5. They are playing in the park.

 

4. Put the questions to the underlined words.

 

1. The father is reading a book .

2. The daughter is sitting at the desk.

3. They are going to school now.

4. I am making my bed.

5. The bus is turning to the right.

 

5. Choose  the  right   answer

 

1.Why is she singing?     C    A   At the Plaza Hotel

2.What are they watching?.......   B   Yes, I am.

3. Where is Kate staying?.............   C   Because she's happy.

         4. What are you writing?............   D   An interesting show.

         5.Who is he talking to?.............   E   Mrs Smith.

         6.Are you doing the dusting now?  F   A letter.


 

docx
Додано
11 січня 2019
Переглядів
932
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку