11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Найдорожчий скарб рідного народу - мова

Про матеріал
Викладено методику проведення виховного заходу (з використанням ІКТ), спрямованого на популяризацію української мови, підвищення загального рівня культури студентів, розвиток їхніх естетичних смаків, розширення кругозору.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО ПОЗАКЛАСНОГО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

«НАЙДОРОЖЧИЙ СКАРБ ПРАЩУРІВ»

(ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ)

 

 

 

 

 

 

                                                                     Піпенко Анна Андріївна,

                                                                     викладач кваліфікаційної категорії

                                                                     «Спеціаліст вищої категорії»

 

 

 

 

 

 

2020

Методична розробка відкритого позакласного виховного заходу «Найдорожчий скарб пращурів» (сценарій літературно-музичної композиції до Дня української писемності).

 

 

Підготувала Піпенко А.А. – викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» Маріупольського будівельного коледжу – 2020.

 

 

Викладено методику проведення виховного заходу (з використанням ІКТ), спрямованого на популяризацію української мови, підвищення загального рівня культури студентів, розвиток їхніх естетичних смаків, розширення кругозору.

 

 

Для викладачів ЗВО 1-2 рівнів акредитації.

 

 

Рецензенти: 

Годорожа В.М. – викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст  вищої категорії» Маріупольського будівельного коледжу – 2020.

Тур О.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – 2019.

 

Розглянуто   та   схвалено   на  засіданні циклової   комісії   фізичного виховання та суспільно-філологічних дисциплін (протокол № 1 від 28.08. 2020 р.).

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………….…3

1. План  відкритого  позакласного виховного заходу   .…….……….4

2. Сценарій літературно-музичної композиції……………………………..8

4. Висновки ………………………………………………….………………12

5. Список використаних джерел…………………………………………….13

Додатки…………………………………………………………………..……15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Як відомо, виховання здавна стало провідною функцією суспільства. Найкращі мислителі всіх часів і народів закликали до вирішення багатьох суспільних проблем шляхом виховання, бо лише воно є тією силою, що безкровно змінює людей.

Наш народ вижив і зміцнів завдяки вихованню, завдяки тому, що вистражданий попередніми поколіннями досвід наслідувався, використовувався і примножувався нащадками. Без української душі ми ніхто, у кращому разі – населення без роду і племені, що займає відведену територію. А державу розбудовують не мешканці, а громадяни! Розбудова української державності та створення громадянського суспільства передбачають орієнтацію на духовні пріоритети, на людину та націю. Національна ідея, як стрижень усієї системи виховання, має відігравати роль об’єднувального чинника в суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення патріотичної життєвої позиції людини. Розвиток демократичного суспільства в Україні вимагає розвитку громадянських компетенцій у молоді (це здійснюється шляхом вивчення історії, культури, традицій рідного народу, колективних творчих справ заради досягнення успіху).

У Державній національній програмі «Освіта» одним із пріоритетних напрямів виховання визначається формування любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави.

Вища школа покликана виховувати не тільки високоосвічених фахівців, а й формувати національно свідому особистість.

Тому в Маріупольському будівельному коледжі багато уваги приділяють національному вихованню. Пропонована методична розробка відкритого позакласного виховного заходу «Найдорожчий скарб пращурів» допоможе викладачам у справі популяризації української мови та культури, сприятиме розширенню кругозору студентів.

 

План відкритого позакласного виховного заходу

«Найдорожчий скарб пращурів»

 

Група ОП-11   Дата       13.11.2020

 

Тема. Найдорожчий скарб пращурів

Мета:

Методична  – вдосконалювати методику проведення позакласних виховних заходів шляхом використання ІКТ.

Виховна й дидактична:

- сприяючи організації змістовного дозвілля студентів, розширювати їхній кругозір та популяризовувати українську мову. Формуючи національну свідомість майбутніх фахівців, виховувати непідробну любов до Вітчизни, шанобливе ставлення до невичерпної скарбниці української культури, сприяти утвердженню і розвитку української мови; плекати в студентах кращі моральні якості; розвивати інтерес до історії рідного народу, виробляти естетичні смаки;

- ознайомити студентів з історією виникнення слов’янської абетки; поглиблювати знання про українську мову (історію та граматичний лад тощо).

Форма проведення: літературно-музична композиція.

Методи та прийоми проведення виховного заходу: розповідь, презентація, відеоролики, виразне читання віршів, бліцопитування.

Технічні засоби: мультимедійний проєктор, персональний комп’ютер, екран.

Методичне забезпечення: сценарій, аудіо-та  відеоматеріали, фотографії, презентація.

Література:

Основна:

 1. Кондрашова Л.В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008.
 2. Кращі виховні заходи. Сценарії / Упоряд. О. В. Гноїнська. — Х.: Веста, 2009. — 320 с.
 3. Шкільний календар: літературно-мистецькі свята/Упоряд. Голобородько К.Ю. – Х.: Вид.група «Основа», 2005. – 144 с.
 4. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.

Допоміжна:

Федорчук Т. Рекомендації щодо проведення заходів з підготовки літературно-музичної композиції// Інформаційно-методичний збірник КОІПОПК. – 2008. - № 12. – С.77-78.

Інтернет-ресурси:

1. День слов’янської писемності та культури: сценарій усного журналу [Електронна  версія]. - Режим доступу:  http://byrum.time-ua.com/metodichna-skarbnichka/227-den-slov-ianskoi-pysemnosti-ta-kultury.

2. Принцип побудови літер у давніх слов’ян [Електронна  версія]. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=eiB8pOoDAZQ.

3. Золотий перетин у природі [Електронна  версія]. - Режим доступу:http://bapachi.by/zolotoe-sechenie-v-prirode-cheloveke-iskusstve.

 

Перебіг заходу

 

 1.               Організаційна частина.

На першому етапі проводиться перевірка явки студентів та їх готовності до заходу (аудиторія й обладнання підготовлені заздалегідь).

Мета цієї частини заходу – організувати студентів, налаштувати їх на відповідну емоційну хвилю.

2. Повідомлення теми, мети заходу.

На цьому етапі викладач виголошує вступне слово, визначаючи перебіг виховного заходу. Налаштовує студентів на глибоке емоційне сприйняття. Із цього підсвідомо випливає мотивація: любити життя і все, що є в ньому, любити свою країну і своїх батьків, адже, як відомо, батьків і Батьківщину не вибирають; любити рідну мову і дбати про чистоту мовлення, пропагувати, популяризовувати українську мову.

3. Літературно-музична композиція.

На цьому етапі (найбільшому за обсягом) викладач передає слово ведучим, які ознайомлюють присутніх з основними відомостями про українську мову (яке місце посідає, скільки має слів тощо), історією виникнення слов’янської абетки. Виступи супроводжуються презентацією, відео-та  аудіоматеріалами.

4. Підсумками виховного заходу слід уважати завершальне слово викладача, яке логічно випливатиме з усього сказаного та почутого під час заходу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій літературно-музичної композиції

«Найдорожчий скарб пращурів»

 

Святково прибрана аудиторія (портрети українських письменників, рушники, калина тощо. На екрані виведено 1 слайд презентації (заставка)).

Захід починається з того, що виходить викладач і хоче щось сказати, але не може. Потім опановує себе і починає…

 

Викладач. Шановні друзі! Вітаю! Бачите, що буває з людиною, коли вона з якихось причин не може говорити?! (слайд 2)  І жодні рухи та жести тут не допоможуть! Тому ми наголошуємо, що мова – то безцінний подарунок, який ми отримали у спадок від батьків та який передамо своїм дітям (слайд 3).

1 Ведучий. І цілком слушно зауважив Гете: «Скільки я знаю мов, стільки разів я і людина!»

2 Ведучий. Відомо: найріднішою та наймилішою є та мова, яку ми чуємо від народження. І називається вона – материнська! (слайд 4).

3 Ведучий.           Материнська мова…

Рідна, колискова.

Все в тобі з’єдналося, все в тобі злилося.

Мова – то сплетіння дужого коріння,

Наче наливається силою колосся…

4 Ведучий. Ми народилися під українським небом. І нам безмежно дорога ця земля. Тож ми – українці! І мова наша – українська!

(лунає пісня «Українська мова»)– 5 слайд

1 Ведучий. Українська мова є давньою. Вона така ж жива істота, як і народ, що її витворив. А чи знаєте ви, що… (відео «Цікаві факти про українську мову») – 6 слайд.

2 Ведучий. І сьогодні, шануючи рідну мову і відзначаючи День української писемності, згадуємо і Нестора Літописця, і Кирила та Мефодія – братів, які створили слов’янську абетку… (слайд 7)

Викладач. Даруйте! Але тут я не можу мовчати: справа в тому, що Кирило та Мефодій не створювали абетки - вона була до них! (слайд 8-13) Ці вчені брати лише скоригували її – спростили 5 букв і додали нові (слайд 14-16). Наші далекі пращури винайшли своє письмо задовго до Кирила і Мефодія. Згадайте з уроків історії, як вони себе називали (слайд 17): діти Сварога, онуки Сварога (давній слов’янський бог). І вони прекрасно знали, що їхній дім – Чумацький (Молочний) Шлях (слайд 18). Як бачите, це спіраль. Дуже дивно: звідки вони те знали? До речі, ДНК людини – то спіраль (слайд 19), сонях, равлик, павутиння, відбитки пальців (слайд 20), вухо, циклон тощо – так само спіраль (слайд 21). Історія також розвивається по спіралі (слайд 22). І літери, власне, це засвідчують (демонстрація спіралі). Є що пізнавати…  (слайд 23).

І дуже прикро стає, коли люди не знають мови, коли припускаються помилок. Наприклад (слайд 24).

Припускаються помилок і ЗМІ (слайд 25).

Тому ми говоримо про необхідність доглядати мову і мовлення (слайд 26).

3 Ведучий.  Як парость виноградної лози, плекайте мову.

Чистіша від сльози вона хай буде.

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям!

Викладач. І вам належить виправляти ті помилки, а для цього треба добре знати мову, треба, як казав поет Малишко, «..навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої» (слайд 27).

4 Ведучий. Ми знаємо, що українська мова пережила багато заборон – (слайд 28).

Викладач.Так, починаючи від Петра І, їх нараховано 13.

Цареві блазні і кати,

Раби на розум і на вдачу,

В ярмо хотіли запрягти її,

Як дух степів, гарячу.

І осліпити, й повести

На чорні торжища, незрячу.

 Хотіли вирвати язик,

  Хотіли ноги поламати,

Топтали під шалений крик,

В’язнили, кидали за ґрати.

Зробить калікою з калік

Тебе хотіли, рідна мати!

1 Ведучий. Влаштуймо невеличке бліцопитування. До речі, це слово пишемо разом! (слайд 29).

2 Ведучий. Скільки літер в українській мові? (33) – слайд 30-32. Складіть абетку побажань(студенти, йдучи за алфавітом, бажають одне одному активності, бадьорості, віри, гарного настрою, ґречності, добра, енергії, єства, життєрадісності, знань, індивідуальності, краси, любові, милості, надії, органічності, приязності, радості, світла, терпіння, успіхів, фантазії, хліба, цілунків, чарівності, шани, щастя, юності, ясного неба).

3 Ведучий. Скільки голосних в українській мові? (6) – слайд 33-34.

4 Ведучий. Скільки відмінків має іменник? (7) – слайд 35-36.

1 Ведучий. Назвіть займенник з однієї букви (Я) – слайд 37-38.

2 Ведучий. Яка буква української мови  не  дає звуку? (ь) – слайд 39-40.

3 Ведучий. Назвіть знак, що позначає роздільну вимову? (апостроф) – слайд 41-42.

Викладач. До речі, у цьому слові наголос є подвійним: можна вимовляти апóстроф, а можна – апострóф! (слайд 43).

4 Ведучий. Назвіть автора вірша «Ну щоб, здавалося, слова…» (Шевченко Т., слайд 44). Так, Шевченко, основоположник літературної української мови і борець за Україну, його поезія завжди актуальна, завжди на часі…(слайд 45).

Викладач. Мені дуже подобаються його слова «Немає в світі Україні, немає другого Дніпра…».

1 Ведучий. «Нашого цвіту – по всьому світу», - кажуть у народі. А може, рай треба будувати тут, на своїй землі? (лунає пісня «Десь по світу») – слайд 46.

2 Ведучий. І сьогодні ми промовляємо молитву:   (слайд 47)

«Мово пресвятая мого народу! З чорнозему, рясту, любистку і м’яти, з дніпровської води, від зорі і місяця народжена!

3 Ведучий. Ти мудра Берегиня, що не давала погаснути родинному вогнищу.

4 Ведучий. Прости, воскресни, повернися! Забуяй словом.

1 Ведучий. Україну возвелич і порятуй її народ!»

Викладач. Дякуємо за увагу. До побачення.

 

 

Висновки

Національна пам’ять формує національну свідомість. А вшанування та збереження традицій та державних свят України має надзвичайне значення у формуванні національної свідомості, яка є фундаментом для майбутнього українського народу. Також це дає можливість педагогам закладати в душі студентської молоді паростки добра і порядності, плекаючи в них любов до Батьківщини.

Останні історичні події в Україні переконливо свідчать: здоровий патріотизм може стати консолідуючою основою української нації. Тому  пріоритетним у діяльності викладача є національно-патріотичне виховання.

Як викладач української мови та літератури, я глибоко переконана, що національне виховання починається із засвоєння моральних надбань рідного народу. І  тому, дотримуючись принципу наступності поколінь  і використовуючи інноваційні технології, активно займаюся позакласною роботою для пропагування української культури та формування національно свідомої особистості.

Тож пропонований виховний захід «Найдорожчий скарб пращурів» має неабияку актуальність, бо сьогодення вимагає залучення молоді до української культури. Захід позначений певним емоційним навантаженням: студенти, пересвідчившись у любові наших пращурів до рідної землі та мови, й самі починають пройматися нею і задумуватися над складними питаннями сьогодення, а отже, перестають бути байдужими. І це головне!

Отож, спираючись на традиції вітчизняної педагогіки і кращі її здобутки, я намагаюся розвивати творчі здібності студентів, формувати національно свідому особистість майбутнього фахівця. При цьому керуюся словами великого майстра педагогічної справи Василя Сухомлинського: «Патріотизм – це сплав почуття і думки, осягнення Батьківщини як найбільшої святині не тільки розумом, а й серцем».

 

Список використаних джерел

 

 1. Антонюк P. Національне та громадянське виховання учнів і студентів як аспект полікультурного виховання//Мандрівець.-2001.№3-4.
 2. Білобрицька І. На перехресті Музи й Долі: сценарій свята // Шкільний світ. – 2009. - № 6. – С.16-20.
 3. Вишневецький О. Орієнтири національного виховання //Рідна школа.-1994.- Воловенко О. Пласт: 90-річний досвід національного та громадянського виховання//Наука. Релігія.Суспільство.-2003.-№ 3.
 4. Зязюн І. А. Особливості формування національної свідомості молоді на сучасному етапі державотворення //Рідна школа.-2006.-N95.-C 19-23.
 5. Збірник сценаріїв позакласних заходів з української літератури. – Х.: Основа, 2012. – 140 с.
 6. Коваль Є.О. Збірка сценаріїв урочистих мітингів до державних свят. –К.-Херсон: Просвіта, 2015. – 52 с.
 7. Кондрашова Л.В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008.
 8. Концепція національного виховання//Рідна школа. 1995.- №5.-С. 18-25.
 9. Мартинюк І. Національна система виховання: шляхи реалізації//Рідна школа.-1994.-№3-4.-С. 13-17.
 10. Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина//Шлях освіти.-2002.-№1.-С. 9-14.
 11. Приходченко К.І. Витоки творчості. Розробки уроків та позакласних заходів з розвитку творчих здібностей учнів: Посібник. Дніпропетровськ: Сталкер, 1998. –416 с.
 12. Федорчук Т.Рекомендації щодо проведення заходів з підготовки літературно-музичної композиції// Інформаційно-методичний збірник КОІПОПК. – 2008. - № 12. – С.77-78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
8 січня
Переглядів
184
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку