14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Презентація. Орфографія. Ненаголошені е, и. 10 клас

Про матеріал
Презентація до уроку української мови в 10 класі на тему: " Орфограма. Принципи української орфографії. Орфографічний словник. Орфографічна помилка. Літери на позначення ненаголошених Е, И в корені слова". Створено передусім для онлайн-навчання. Підручник: Авраменко О. М. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Орфограма. Літери на позначення е, и в коренях слів. Трохимець Є. Й.

Номер слайду 2

Чи потрібно сьогодні бути грамотним?Грамотність – запорука успіху. Бути культурним означає бути грамотним. Уміти грамотно писати - життєва необхідність. Бути грамотним модно. Грамотний – отже, розумний, успішний, патріот.

Номер слайду 3

Орфографія(грецьк. orthos — прямий, правильний, рівний і grapho — пишу) — розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів; загальноприйнята система правил на­ціональної мови щодо сп. Неправильне написання слів називають орфографічною помилкою (уживання апо­строфа, подвоєні приголосні, правопис складних слів та ін.). Написання, що не регламен­тується правилами, винятки з правил треба перевіряти за орфографічним словником.

Номер слайду 4

Принципи української орфографіїВ українській орфографії визначають такі принципи правопису: фонетичний, морфо­логічний, історичний,смисловий.

Номер слайду 5

Принципи української орфографіїЗа фонетичним принципом («як чую, так і пишу») позначають: усі наголошені голосні: ка́зка, го́вориш, ку́хня; ненаголошені [а], [у], [і], а також [о], що стоїть не перед складом із наголошеним [у] або [і]: казати, купатися, молоко;префікс с- перед кореневими к, п, т, ф, х: сказати, спитати;групи приголосних, що утворилися внаслідок спрощення: проїзний, щасливий, тиснути;групи приголосних [ств], [цтв], [зтв] і суфікси -ськ-, -цьк-, -зьк-, що утворили­ся внаслідок додавання суфіксів до основ: птах — птаство, ткач — ткацтво, убо­гий — убозтво, чех — чеський; чергування приголосних: рука — на руці — ручка, нога — на нозі — ніжка, вухо — на вусі — вушко.

Номер слайду 6

Принципи української орфографіїМорфологічний принцип правопису вимагає однакового позначення на письмі значу­щих частин слова, незалежно від їхнього реального звучання:[го улу́бка] голубка, бо голуб; [до ур'із'ц'і] доріжці, бо доріжка.

Номер слайду 7

Принципи української орфографіїІсторичний (традиційний) принцип правопису полягає в тому, що слова, окремі час­тини слів чи букви пишуть так, як це робили раніше, за усталеною традицією, але їхнє написання не можна пояснити в сучасній мові дотриманням фонетичного або морфоло­гічного принципів. Наприклад, подвоєні літери в іншомовних словах: Марокко, Руссо, голландець.

Номер слайду 8

Принципи української орфографіїСмисловий (диференційний) принцип вимагає різного написання:однозвучних слів, що мають різне значення (омонімів): Лев (ім’я) — лев (тварина); Захід (країни Західної Європи) — захід (частина світу); паронімів: греби — гриби; кленок (від клен) — клинок (від клин); префіксів пре-, при-: пречерствий — причерствілий; слів разом та окремо: в день народження — приїхали вдень та ін.

Номер слайду 9

Робота з підручником. Вправа 2 с. 87 (усно).

Номер слайду 10

Ненаголошені е, и. Е пишутьу сполученнях -еле-, -ере-зелений, берегпри чергуванні з ілетіти — літати, променистий — проміньпри зміні форми слова чи при словотво­ренні е випадаєшевця — швець, праведний — правдау дієслівних коренях -бер-, -мер-, -тер-, -дер- і под. (без суфікса -а-)вибереш, витерти, видеремоякщо в наголошеній позиції — евесна — весни, веслувати — весла

Номер слайду 11

Ненаголошені е, и. И пишутьу сполученнях -ри-, -ли- між приголоснимибриніти, дрижати, кривавий, глитатиу дієслівних коренях -бир-, -тир-, -дир- (із суфіксом -а-)вибирають, витирати, видираєшякщо в наголошеній позиції — изима — зими, пиляти — пилка

Номер слайду 12

Ненаголошені е, и. Написання слів, які не можна перевірити за допомогою правила, з’ясовують за словни­ком: директор, ефект., лимон, лиман, пшениця, кишеня.

Номер слайду 13

«Коректор»: знайди орфографічну помилку, назви орфограму. Просьба, бородьба, косьба, зцідити, ягідка. Свято, бур’ян, моркв’яний, торф’яний, буряк. Тьмяний, різьбяр, радість, сміх, іньший. Безжурний, зфотографувати, безкисневий, створити, розповісти. Контрастний, пестливий, баластний, областний, форпостний. Машинний, змінний, орлинний, цінний, старанний.

Номер слайду 14

«Коректор»: знайди орфографічну помилку, назви орфограму. Контрреволюція, коллектив, панна, імміграція, мадонна. Цистерна, кипарис, диаграма, режисер, симпатія. Три-кут-ний, да-ле-кос-хід-ний, хо-джу, ро-зум. Хтозна-що, де-не-де, по-своєму, день-у-день, як-не-як. Тихенько, берег, кишеня, арифметика, велитень. Глибокий, вогнигасник, вуличка, виноград, близенько.

Номер слайду 15

Розподільний диктант Бл..зенько, ос..литися, хв..люватися, оп..нитися, справ..дливий, греб..лька, розп..тати, р..вти, тр..мати, зш..вати, дал..чінь, неприм..ренний, поч..нати, вир..нати, сп..нити, дят..л, ст..лити, ущ..мити, тр..вога,в..селка, оц..нкований, в..ршина, ч..рвоніти, д..рева.

Номер слайду 16

Як на ЗНОЛітеру е треба писати в усіх словах рядка. А ст..хати, ст..повий, квіт..нь. Б зал..вати, майст..р, леб..диний. В пригв..нтити, чер..да, шел..стіти. Г ос..литися, к..шеня, л..дацюга. Д д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати

Номер слайду 17

Як на ЗНОЛітеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. А вар..во, вул..чка, вовч..ня, схов..ще. Б кот..чок, печ..во, виховат..ль, вогн..ще. В водич..нька, добр..во, страхов..сько, пал..во. Г русалч..н, кринич..нька, парканч..к, згар..ще. Д плет..во, порадн..ця, посміхов..сько, доньч..н

Номер слайду 18

Робота з підручником. Вправа 3 с. 87.

Номер слайду 19

Домашнє завдання. Вивчити п. 28. Виконати вправу 7 с. 89.

pptx
Додано
10 січня
Переглядів
1717
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку