10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Оноре де Бальзак Гобсек!!

Про матеріал

Тема: "Оноре де Бальзак Гобсек" - багатогранність його образу

Урок вивчення літературного образу, направлений на формування в учнів уміння розпізнавати уявлення й справжні життєві цінності, виробляти власну стратегію поведінки відносно до умов сучасного життя.

Перегляд файлу

Лазоренко В.П.

Кременчуцький НВК № 4

10 клас

(рівень стандарту)

 

ТЕМА: «Влада золота» і справжні життєві цінності в повісті Оноре де Бальзака  «Гобсек»

 

Мета:

формувати ключові компетентності:

 • уміння вчитися – самоорганізуватися до навчальної діяльності; зосереджено слухати й опрацьовувати матеріал;
 • загальнокультурну – дотримуватися норм мовленнєвої культури; зв’язно висловлюватися;  підвищувати пізнавальну активність;
 • інформаційну – розкрити особливості композиції повісті «Гобсек»; збагнути основну проблему, що втілюється автором;
 • соціальну – проектувати власну стратегію поведінки відносно до умов сучасного життя;
 • комунікативну формувати цілі власної діяльності та організовуватися до пошукової роботи;

формувати предметні компетентності й компетенції шляхом виконання навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань відповідно до змістовних ліній:

 • емоційно-ціннісної – пробуджувати інтерес до творів реалізму; формувати цілісний світогляд учнів; сприяти засвоєнню духовних багатств людства; розрізняти справжні та несправжні життєві цінності;
 • літературознавчої – розширити знання про твори реалізму;розвивати навички аналізу повісті, уміння виділяти ключові епізоди, визначати тему твору, актуальність;
 • культурологічні – розвивати навички виразного читання; виховувати шанобливе ставлення до класичних творів.

 

Хід уроку

 

 І. Організаційний момент

 

 ІІ. Мотивація знань, вмінь, навичок

 1.Огляд 1-2 рекламних роликів, як пропонують виграти гроші чи інші матеріальні цінності.

 2.Бесіда:

- А ви б хотіли виграти?

- Чи хочете ви, щоб у вас було більше грошей?

- А скільки грошей ви хотіли б мати для повного щастя?

- А може ще більше?

3. Пропоную послухати людину, яка мала багато грошей, але хотіла їх мати ще більше і більше.

* Виразне читання підготовленим учнем монологу скупого лицаря з драми О.С.Пушкіна «Скупий лицар» (музичний супровід: симфонія №8 Моцарта).

4.Бесіда:

- Хто це? Ви впізнали?

- Як склалася його долі? (В молодості головний герой Барон служив при дворі короля Філіпа. Він звик до влади, здобуваючи її мечем, військовими справами. Але час змінився: для покоління Альбера, сина Барона, лицарство -  пустий звук. Барон боїться втратити накопичені багатства. Дійшло до того, що він, звинувачуючи сина в замислі вбити його заради грошей, викликає Альбера на дуель. Це була фатальна помилка. Помираючи, в останні хвилини свого життя він говорить про вік грошей.)

- В якому творі української літератури ви зустрічали подібного героя? (Карпенко-Карий «Хазяїн», Пузир).

5.Визначимти тему, яка об’єднує ці твори? (Влада грошей).

 

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку

 

ІV. Актуалізація опорних знань

1.Учитель: Тема золота, скупості, влади грошей, збагачення завжди хвилювала майстрів слова. Актуальною вона залишається й сьогодні, тому нам корисно придивитися до персонажів, головною і єдиною постаттю яких стала нажива.

2.Бесіда:

- Ми знаємо, що повість «Гобсек» ввійшла до епопеї «Людська комедія». Який твір ми називаємо епопеєю?

(Це монументальний за охопленням зображувальних подій твір, в якому простежується історія багатьох людських доль упродовж тривалого часу).

 • До якого розділу «Людської комедії» належить повість?

  (Етюди про звичаї. Сцени правного життя).

 • Чим відрізняється повість «Гобсек» (1842 р.) від ранніх варіантів:

 «Лихвар» (1830 р.), «Небезпека розпусти (Квітень 1830 р.) та «Татусь Гобсек» (1835 р.)?             

(Повість виросла з нарису-фізіології, в якому переважає романтичне тлумачення образу Гобсека, що виглядає не стільки живим і багатогранним характером, скільки символом, персоніфікацією влади золота.

 Повісті «Гобсек» властива багатоплановість. Це дає можливість письменнику в межах невеликого твору як найширше і як найглибше охопити зображувану дійсність, показати прояви страхітливої влади золота.)

 • Назвіть особливості композиції повісті.
 • Це оповідання в оповіданні «Оповідь ведеться від особи оповідача – сторонньої людини, другорядного героя – Дервіля.
 • Фінал оповідання про історію кохання Каміли де Гранльє та Ернеста де Ресто залишається відкритим.
 • Розповідь Дервіля про Гобсека – центральна у творі, немає ні початку, ні кінця: Минуле лихваря багато в чому лишається таємним, а про долю його фантастичних багатств взагалі нічого не розповідається.
 • Зробіть висновок, про що свідчить композиція повісті. (Записати у

зошиті).

 (Це твір реалістичний. Все, що відбувається в повісті «Гобсек» - це результати безкінечних, переплетених одна з одним причин і наслідків. Бальзак відтворює життя в русі, потоці, який не має ні початку, ні кінця.)

 

 V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

 1.Учитель:

 Прокоментуйте наведені далі твердження Гобсека і зробіть висновки:

 • «Щоб здійснити свої  примхи, ми потребуємо часу, засобів і зусиль. Так от, у золоті все це у зародку, і воно все дає у житті.»
 • «Переконання і мораль – пусті слова. Непохитне одне-єдине почуття, яким наділила нас природа: «інстинкт самозбереження, або «особистий інтерес». З усіх земних благ є тільки одне досить надійне, щоб людина прагнула його. Це золото. У золоті втілені всі людські сили.»
 • «Нещастя навчить його (графа де Ресто) знати іншу ціну грошам і людям, чоловікам і жінкам. Нехай поплаває по паризькому морі. А коли стане вправним лоцманом, ми дамо йому корабель.»
 • «Краще самому утискувати, ніж дозволяти щоб тебе утискували інші.»

Очікувані відповіді:

(запис в зошиті)

 • Гобсек – суперечлива людина.
 • Гобсек – аморальна людина, одержима ідеєю влади над людьми.
 • Гобсек має великий життєвий досвід, знає психологію людей, інколи чинить чесно та розумно.

2.Бесіда:

- Які соціальні версти представлені в повісті?

(Аристократія – сім’ї де Ресто, де Гранльє, граф де Борн, Максим де Трай, віконтеси … Буржуазія – Гобсек та його спільники, що нажили величезні статки (Жигоне, Вербруст … - всього 10 осіб на весь Париж). Середній прошарок – воротарка, інвалід, служниця в домі де Ресто.)

 • Згадайте історичний факт: який з цих прошарків у 30-і роки ХІХ

 століття стояв на верхівці французького суспільства?

(Аристократія).

 • А хто є справжніми володарями життя у повісті «Гобсек»?

(Десять «Живоглотів», що таємно володіють усім Парижем, завдяки скупченню в їх руках величезної кількості грошей).

 3.Інтерактивне опитування:

(робота в групах)

 І. Чому істинними господарями Парижу є такі, як Гобсек?

ІІ. Слідуючи філософії Гобсека, за гроші можна купити все, навіть совість. Ви згодні з цим?

ІІІ. Наскільки наш час, наша мораль відрізняється  від бальзаківських?

Вимоги: лаконічність, точність, переконливість, емоційність.

Кожен виступаючий починає зі слів:

 • На мій погляд …
 • Я переконаний в тому, що …
 • Мені здається, що …
 • Я вважаю …
 • На мою думку …

4.Учитель.

Існує давня легенда. Дуже давно жили два друга. Коли у них народилися діти, вони вирішили залишити сім’ї  і помандрувати, узявши із собою по мішку. В них вони складали маленькі камінці, коли чули та бачили щось незвичайне. Минуло багато років, мішки стали повними, і друзі вирішили повернутися додому. Вони були щасливі, бо знову повернулися у рідні домівки. Одного вечора чоловіки розв'язали свої мішки й побачили, що камінці зникли.

Замість них один чоловік знайшов у мішку чудові квіти. Це були: Здоров’я, Любов, Удача та Дружба. Він віддав ці квіти своїм дітям, сказавши, що це головне, що це треба для життя, що це є життєві цінності.

Інший чоловік знайшов у своєму мішку павуків, змій, ящірок. Він нічого не дав своїм дітям, бо збирав заздрість, жадібність, байдужість, жорстокість.

5. Прийом «Запитай себе сам».

Розташуйте життєві цінності за порядком значимості для вас:

 • Дружба
 • Матеріальний добробут
 • Любов
 • Чисте сумління
 • Здоров’я
 • Почуття власної гідності
 • Кар’єра
 • Гроші
 • Щирість
 • Знання

6. Робота з текстом.

Учитель.

Гобсек стверджував: «Золото – ось духовна суть усього теперішнього суспільства».

Як це відбилося на його портреті?

Виразне читання уроків.

Висновок: гроші спопелили серце Гобсека, і це відбилося на його зовнішності.

7.Визначте шляхи збагачення Гобсека.

(Видача кредитів під великі проценти, видача грошей під заставу, не поступається ніколи і ні в чому, жадібність і економія по відношенню до себе).

8.Учитель:

Як справжній майстер слова Бальзак не міг показати свого героя лише з одного боку – негативного. Так, Гобсек цинічна, жорстока людина. Але ж починав він усе із власних мозолів, власної праці, економічного мислення й досяг значних результатів.

Кожен має право на свою думку, але безперечно одне: вміння «робити гроші» – такий же талант, як і все інше.

9.Творче завдання:

Представте власний проект «Як заробити гроші: в банківських установах, ломбарді, …».

 

VI. Закріплення. Підведення підсумків уроку

 • Чим були гроші для Гобсека?

(Єдиною метою його життя)

 • Гобсек стверджував: «Той хто має гроші, править світом незалежно від віку, становища, сили та розуму».

Чи дійсно гроші всемогутні? Над чим вони не мають сили?

(Гроші – це одна із можливостей жити, творити, змінювати світ, але вони не повинні бути єдиною метою в житті. Жити треба за законами добра, духовності, примножуючи загальнолюдські цінності: любов, дружбу, милосердя, благородство, повагу до батьків,почуття власної гідності …)

Учитель:

На жаль «Гобсеки» є  і в нашому суспільстві. Не зважаючи на розуміння, усвідомлення тлінності багатства, людство знову і знову повторює власні помилки, думаючи про збагачення, накопичення грошей, скарбів. Рідко кому вдається жити лише духовним життям, сповненим свободи й щастя.

Влада грошей незборима.

Чому?

Певно тому, що їй важко опиратися, вона спокушає багатьох, приносить владу, достаток, певну незалежність … Але гроші і гублять людину, роблять із неї «векселя», «автомата», «людину без душі».

 

VII. Домашнє завдання

Написати твір-роздум: «Чи такі вже згубні гроші»

docx
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
1501
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку