Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови 3 клас на 2019 - 20120 навчальний рік

Про матеріал
Шановні колеги, пропоную вашій увазі орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української мови у 3 класі за підручником М.Д.Захарійчук, А.І. Мовчун для шкіл з українською мовою навчання.
Перегляд файлу

Українська мова

4/3 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл. /

М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун. – К.: Грамота, 2013. – 176 с.: іл.

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки

Вид перевірки

3 клас

І

семестр

ІІ

семестр

Списування

1

1

Диктант

1

2

Перевірка мовних знань і

умінь

1

2

Письмовий переказ

1

Діалог

1

 

Загальна кількість

5

5

 

Зміст

кіль.

годин

дата

корекція

 

Тема 1. Мова і мовлення. Текст

13

 

 

1

Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування .

1

 

 

2

Державна і рідна мова.

1

 

 

3

Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях.

1

 

 

4

Розширення уявлень про текст та його будову.

1

 

 

5

Уявлення про змістовий зв’язок між частинами тексту.

1

 

 

6

Абзац. Роль абзаців у тексті. Необхідність дотримання абзаців при оформленні творчих завдань, переказів.

1

 

 

7

Спостереження за найголовнішими ознаками художніх та науково-популярних текстів .

1

 

 

8

Розвиток  зв’язного мовлення №1. Написання правил за темою «Поведінка в осінньому лісі» .

1

 

 

9

Ознайомлення з жанром есе. Ознаки ділового тексту.

1

 

 

10

План тексту .

1

 

 

11

Текст-розповідь. Текст-опис. Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті.

1

 

 

12

Контрольна робота №1. Письмовий переказ

1

 

 

13

Аналіз контрольної роботи. Складання текстів-описів, есе, художніх та науково-популярних.                              Тема.

1

 

 

 

Тема 2. Речення

9

 

 

14

Закріплення й узагальнення вивченого про речення .

 

 

 

15

Речення, різні за метою висловлювання.

1

 

 

16

Розвиток зв’язного мовлення №2. Робота з деформованим текстом.

1

 

 

17

Речення окличні та неокличні. Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу .

1

 

 

18

Звертання, розділові знаки при них. Виділення звертань в усному мовленні паузами, а на письмі – розділовими знаками.

1

 

 

19

Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні .

1

 

 

20

 Словосполучення . Контрольна робота №2. Діалог (усно)

1

 

 

21

Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами в реченнях

1

 

 

22

 Побудова речень. Поширення речень за запитаннями.

                                                                                         Тема

1

 

 

 

Тема 3. Слово. Значення слова

8

 

 

23

Значення слів, пряме й переносне значення слів.

 

 

 

24

Слова, що мають кілька значень .

 

 

 

25

Розвиток зв’язного мовлення №3. Робота з деформованим текстом.  Упорядкування частин тексту з опорою на ілюстративний матеріал .

1

 

 

26

Слова, що звучать однаково, але мають різні значення .

1

 

 

27

Синоніми. Добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення повторів того самого слова. Роль синонімів у тексті.

1

 

 

28

Антоніми. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами.

1

 

 

29

Контрольна робота . Перевірка мовних знань і вмінь

1

 

 

30

Аналіз контрольної роботи. Культура мовленого слова: розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної лексики.                                              Тема                                                              

1

 

 

 

Тема 4. Будова слова

16

 

 

31

Поняття про закінчення. Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова.

1

 

 

32

Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні. Визначення закінчення способом змінювання слів за питаннями.

1

 

 

33

Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс.

1

 

 

34

 Розвиток зв’язного мовлення №4. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом .

1

 

 

35

Корінь слова. Спільнокореневі слова. Аналіз будови слова .

1

 

 

36

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

1

 

 

37

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'],[ц'], [с'] .

1

 

 

38

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені слів, що перевіряються наголосом.

1

 

 

39

Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для написання слів із ненаголошеними [е], [и] .

1

 

 

40

Поняття «орфограма».

1

 

 

41

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом.

1

 

 

42

Розвиток зв’язного мовлення №5. Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії».

1

 

 

43

Вимова і правопис з ненаголошеними голосними в корені слова, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником

1

 

 

44

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та в середині слів перед глухими .

1

 

 

45

Контрольна робота . Диктант

1

 

 

46

Аналіз контрольної роботи. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті .               Тема

1

 

 

 

Тема 5. Будова слова ( продовження)

14

 

 

47

Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та в середині слів перед глухими. Робота з орфографічним словником.

1

 

 

48

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та в середині слів перед глухими. Робота з орфографічним словником.

1

 

 

49

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та в середині слів перед глухими. Написання записки .

1

 

 

50

 Розвиток зв’язного мовлення №6. Листи

1

 

 

51

Префікс. Словотворча роль префіксів. З’ясування значень слів з різними префіксами .

1

 

 

52

Творення слів з найуживанішими префіксами. З’ясування значень слів з різними префіксами.

1

 

 

53

Префікси, співзвучні з прийменниками.

1

 

 

 

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів з префіксами .

1

 

 

54

Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня.

1

 

 

55

Практичне ознайомлення з написанням префіксів з-, с-

1

 

 

56

Контрольна робота. Списування

1

 

 

57

Аналіз контрольної роботи.  Розвиток зв’язного мовлення №7. Написання запрошення (привітання) .

1

 

 

58

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

1

 

 

59

Перенос слів з префіксами. Оголошення.

1

 

 

60

Закріплення вивченого матеріалу. Виконання вправ. Тема

1

 

 

 

Тема 6. Частини мови . Іменник

19

 

 

61

Загальне уявлення про частини мови.                         

1

 

 

62

Службові слова. Роль службових слів у реченні.

1

 

 

63

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови.

1

 

 

64

Зв,язок  слів у реченні.

1

 

 

65

Іменник як частина мови.

1

 

 

66

Розвиток зв’язного мовлення  №8  Написання переказу за колективно складеним планом.

1

 

 

67

Іменники власні та загальні. Велика буква у власних назвах.

1

 

 

68

Велика буква у кличках тварин.

1

 

 

69

Поняття предметності.

1

 

 

70

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію.

1

 

 

71

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

1

 

 

72

 Розвиток зв’язного мовлення  №9 Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями.

1

 

 

73

Вправи на визначення роду іменників.

1

 

 

74

Змінювання іменників за числами.

1

 

 

75

Вправи на визначення числа іменників.

1

 

 

76

Змінювання іменників за відмінками

1

 

 

77

Змінювання іменників за відмінками в однині і множині.

1

 

 

78

Контрольна робота . Перевірка мовних знань і вмінь

1

 

 

79

Аналіз контрольної роботи. Розвиток зв’язного мовлення  №10. Удосконалення змісту та форми написаного тексту.                                                       Тема

1

 

 

 

Тема 7. Прикметник

13

 

 

80

Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.

1

 

 

81

Зв’язок прикметників з іменниками.

1

 

 

82

Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях.

1

 

 

83

Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми.

1

 

 

84

Розвиток зв’язного мовлення  №11 Складання тексту-опису «Соняшник».

1

 

 

85

Уживання прикметників у загадках.

1

 

 

86

Уживання прикметників в описах.

1

 

 

87

Змінювання прикметників за родами .

1

 

 

88

Розбір прикметника як частини мови.

1

 

 

89

Родові закінчення прикметників.

1

 

 

90

 Розвиток зв’язного мовлення №12. Написання переказу за колективно складеним планом.

1

 

 

91

Контрольна  робота. Диктант. 

1

 

 

92

Аналіз контрольної роботи. Змінювання прикметників зачислами.                                                                     Тема

1

 

 

 

Тема 8. Дієслово

19

 

 

93

Дієслово як частина мови.

1

 

 

94

Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

1

 

 

95

 Розвиток зв’язного мовлення №13. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки.

1

 

 

96

Дієслова-антоніми

1

 

 

97

Дієслова – синоніми.

1

 

 

98

Контрольна робота. Списування

1

 

 

99

Аналіз контрольної роботи.Уживання дієслів у переносному значенні.

1

 

 

100

Розрізнення дієслів за часами.

1

 

 

101

Розвиток зв’язного мовлення  №14. Складання висловлювання про прочитаний твір.

1

 

 

102

Контрольна робота . Диктант

1

 

 

103

Аналіз контрольнї роботи. Дієслова завершеної і незавершеної дії.

1

 

 

104

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.

1

 

 

105

Написання не з дієсловами

1

 

 

106

Закріплення знань і вмінь з теми.

1

 

 

107

 Розвиток зв’язного мовлення  №15. Складання привітання до Дня Матері.

1

 

 

108

Повторення вивченого про дієслово.

1

 

 

109

Добирання потрібних за змістом дієслів.

1

 

 

110

 Контрольна робота . Перевірка мовних знань і вмінь

1

 

 

111

Аналіз контрольної роботи. Розбір дієслова як частини мови.                                                                              Тема

1

 

 

 

Тема 9. Повторення вивченого за рік

9

 

 

112

 Повторення вивченого про  речення.

1

 

 

113

Повторення вивченого про текст і речення.

1

 

 

114

Розвиток зв’язного мовлення № 16. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»

1

 

 

115

Повторення вивченого про будову слова.

1

 

 

116

Повторення вивченого про частини мови.

1

 

 

117

Узагальнення і систематизація знань.

1

 

 

118

Розвиток зв’язного мовлення  № 17 «Рідна мова-калинова».

1

 

 

119

Підсумковий урок за рік

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати:

 абрикóс, адрéса, áйстра, акваріум,   апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний,    велосипéд,  вóгнище, вокзáл,внесок, гармонія,горизóнт, гримі́ти,  депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн,   коридóр, космонáвт, крини́ця,  минýлий, милосердний, очерет,  пирі́г, приязний, президéнт, пшени́ця,  сантимéтр, секýнда,  тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів).

 

 

docx
Додано
28 серпня
Переглядів
217
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку