Педагогічна рада "Реалізація принципу практичної соціалізації в навчанні гуманітарних дисциплін через впровадження продуктивних технологій"

Про матеріал

У статті розповідається про роботу вчителя, яка породжує пізнання. Тому учні повинні розуміти, що теоретичні здобутки здійснюються не самі по собі і не заради розвитку самої науки, а для вдосконалення практичної діяльності, поліпшення життя людей.

Розкриваються головні завдання цього принципу, значення теорії в житті людини, в практичній діяльності та рекомендації щодо застосування набутих знань на практиці.

Головним завданням цього принципу є те, щоб учні, в першу чергу, розуміли значення теорії в життя людини, в його практичній діяльності і щоб вони вміли застосовувати отриманні знання для вирішення завдань практичного характеру, які виникають перед ними. Такі уміння є одним з найважливіших критеріїв якості знань учнів.

Перегляд файлу

Реалізація принципу практичної соціалізації в навчанні гуманітарних дисциплін через впровадження продуктивних технологій

      У роботі вчителя основним є практика, яка породжує пізнання. Тому учні повинні розуміти, що теоретичні здобути здійснюються не самі по собі і не заради розвитку самої науки, а для вдосконалення практичної діяльності, поліпшення життя людей.

       Головним завданням цього принципу є те, щоб учні, в першу чергу, розуміли значення теорії в життя людини, в його практичній діяльності і щоб вони вміли застосовувати отриманні знання для вирішення завдань практичного характеру, які виникають перед ними. Такі уміння є одним з найважливіших критеріїв якості знань учнів.

       Для розвиненої сучасної особистості основними рисами сучасна педагогічна освіта вважає самостійність і усвідомленість. Забезпечити такі якості може активний характер навчально-виховного процесу. Для учнів показниками розвитку слід вважати не тільки рівень засвоєння знань, але й уміння застосовувати набуті знання в житті, тобто володіти такими компетенціями як ключові, базові, користування прийомами розумових дій та мислення. Головною метою освіти є сформувати в учнів глибокі і міцні знання та певні інтелектуальні вміння, виховати їх пізнавальну активність.

Принцип зв'язку навчання з практичною діяльністю.

      Щоб навчання було успішним, треба, щоб діти повсякчас відчували користь від набутих знань у задоволенні своїх життєвих потреб, тому що мета навчальних закладів — підготовка особистості до продуктивної праці, свідомої діяльності у галузі створення духовних і матеріальних цінностей.

       Зв'язок навчання з життям ґрунтується на гносеологічних, соціологічних і психологічних закономірностях. Наведу основні приклади : практика — це рух до пізнавальної діяльності і одночасно спосіб перевірки істинності знань; практична діяльність — найкращий засіб формування особистості; вміння і готовність учня на основі отриманих знань успішно розв'язувати життєві проблеми — джерело задоволення і одночасно стимул до навчальної діяльності.

Правила реалізації вимог принципу зв'язку навчання з життям такі :

1. Навчайте учнів, що найголовніше в житті  людини — оволодіти певною кількістю знань, умінь і навичок , адже це є важливою передумовою успішності життєдіяльності.

2. Наперед слід переконати підростаюче покоління у необхідності цих знань у житті.

 3. Приклади із досвіду життя допоможуть переконати учнів у важливості нових знань.

 4. Доведіть школярам, що всі наукові відкриття здійснилися внаслідок потреби життя.

 5. Відкривайте учням нові технології продуктивної праці, розв'язання актуальних проблем на основі наукових відкриттів.

6. Приклади навколишнього природного й виробничого середовищ допоможуть у вивченні нового навчального матеріалу.

7. Розв’язання проблемно-пошукових задач на виробничу тематику допоможе учням в подальшому житті.

8. Зміна видів діяльності (розумова/практична) найкраще сприяє засвоєнню знань, формуванню умінь і навичок.

9. Екскурсії на природу, виробництво сприяють глибокому засвоєнню знань і поєднують їх з практикою життя. При цьому пояснюйте дії наукових законів у різних сферах природи, виробництва, соціальних процесах.

10. Не давайте негативних оцінювань вмінням учнів розкривати механізми дії певних законів у виробничих процесах, життєдіяльності людства. Підтримуйте їх ініціативу.

      Щоб досягти успіху, реалізація цього принципу повинна йти шляхом формування в учнів розуміння того, що практика виступає як джерело пізнання і абстрактного мислення і в той же час як критерій істинності отриманих результатів. Існують дидактичні правила, творче дотримання яких дозволить на практиці реалізувати цей принцип :

тільки практика допоможе учням повірити в необхідність наукових знань;

доводьте, що наука розвивається під впливом потреб практики;

знайомте своїх вихованців з новими відкриттями в науці, новітніх технологіях; привчайте застосовувати знання на практиці;

пов’язуйте  навчання з перспективою отримання професії;

переконайте, що навчання є перспективою розвитку свого села, міста, області, країни;

впроваджуйте наукові технології праці у навчальний процес;

залучайте учнів до активної, корисної і продуктивної праці;

організовуйте екскурсії на сучасні виробничі підприємства;

пам'ятайте, що практична діяльність дає засвоїти 80% знань.

      Принцип використання мовленнєвої практики для засвоєння теорії мови і, навпаки, - теорії мови для розвитку мовлення містить у своєму змісті основні вимоги до впровадження інтерактивних методів навчання української мови.

      Виходячи з цього принципу домінує практична спрямованість уроків гуманітарного циклу. Він сприяє соціалізації учнів, усебічній реалізації міжпредметних зв’язків мови з історією, літературою й мистецтвом.

      Реалізувати принцип практичної спрямованості на уроках гуманітарного циклу реалізувати  допоможуть різноманітні способи застосування засобів мультимедіа в навчальному процесі, серед яких:

 1. Використання мережі Інтернет, презентацій, електронних лекторів, підручників, енциклопедій;
 2. розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту;
 3. регулярне планування процесів і явищ;
 4. забезпечення дистанційної форми навчання з використанням гугл-форм;
 5. проведення інтерактивних освітніх телеконференцій;
 6. створення і підтримка сайтів навчальних закладів;
 7. створення презентацій навчального матеріалу;
 8. здійснення проективної і дослідницької діяльності учнів тощо.

Використання засобів мультимедіа в освітньому процесі сприяє:

 1. цілеспрямованій мотивації учнів до навчання;
 2. реалізації соціальної мети, а саме – інформатизації суспільства;
 3. інтенсифікації процесу навчання;
 4. розвитку особистості учня;
 5. розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом;
 6. підвищенню якості навчання за рахунок його індивідуалізації.

       Сучасна школа - це створення єдиного освітнього простору, що забезпечує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників навчального процесу. Використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчально-виховного процесу – шлях до новітньої школи.

      Отже, використання інформаційних технологій на уроках гуманітарних дисциплін сприяє реалізації принципу практичності, а саме:

знайти підхід щодо включення кожного учня в процес уроку, використовуючи його індивідуальні здібності;

створити доброзичливу творчу атмосферу на уроці;

регулярно звертатися до досвіду школярів як досвіду їхньої власної життєдіяльності;

шукати, знаходити і відкривати найбільш ефективні шляхи засвоєння знань;

розкрити і реалізувати особистісні особливості учня і вчителя.

 

Література :

1. Волкова Н. П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Наталія Павлівна Волкова. - К, 2003. - С. 269-274.

2. Матюша І. К. Гуманізація навчання і виховання у сучасній школі : навч. Посіб. / - К., 1995.

3. Малафіїк І. В. Дидактика. Навчальний посібник ./ Іван Васильович 

    Малафіїк. - К., 2005. - С. 91-157.

doc
Додав(-ла)
Мостика Лілія
Додано
1 травня 2018
Переглядів
372
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку