13 серпня о 18:00Вебінар: Готуємось до навчального року з онлайн-тестами «На Урок»: плануємо наперед

Перевірка мовної теми: «Повторення вивченого в початкових класах»

Про матеріал
Це урок перевірки навчальних досягнень у 5-му класі після повторення на початку навчальногго року.
Перегляд файлу

Перевірка мовної теми: «Повторення вивченого в початкових класах»

І варiант.

1.Не належить до самостiйних частин мови

А прикметник

Б прислiвник

В займенник

Г прийменник

 2.Укажiть рядок, у якому всi власнi назви потрiбно писати в лапках

А гори Карпати, стадiон Авангард

Б мiсто Одеса, рiчка Буг

В газета День, кiнотеатрЗмiна

Г собака Дружок, печиво Надiя

 3.Знайдiть рядок, у якому в особових закiнченнях усiх дiєслiв потрiбно писати е або є

А лiп..ш, кле..ш, зна..ш

Б вар..ш, чу..ш, умi..ш

В малю..ш, прийд..ш, умива..шся

Г бач..ш, вслуха..шся, хоч..ш

4.У реченнi  Я слухаю мелодiю  осінню вiдмiнок прикметника

А родовий

Б давальний

В знахiдний

Г мiсцевий

 5.Визначте рядок, у якому неправильно утворено форму кличного вiдмiнка всіх iменникiв

А вербо, Юлечко, мрiє

Б Івану, козаче, пiсне

В Натале, другу, душо

Г земле, Марiє, Катрусе

 1. Вкажіть, що із перерахованого є ознакою тексту:

А Наявність 1 речення.

Б Розділові знаки.

В Наявність теми і основної думки

Г Декілька абзаців

 1. Установiть вiдповiднiсть мiж словом i частиною мови, до якої воно належить

 

1 п’ятiрка

2 п’ятий

3 уп’яте

4 п’ятирiчний

А iменник

Б прикметник

В числiвник

Г прислiвник

S займенник

 1. Поєднайте частину мови та питання, на які вона відповідає.

 

1 iменник

2 займенник

3 прислiвник

4 дієслово

А вiдповiдає на питання де? коли? я к?

Б належить до певного роду

В вказує на дію або стан предмета

Г указує на особу, предмет, але не називає їх

Двiдповiдає на питання котрий? с к i л ь к и?

 1. Провідміняйте словосполучення червоне яблуко, виділіть закінчення.
 2. Переставте мiсцями речення, щоб утворився текст, i виконайте завдання до

нього.

1.Замок стояв на високому пагорбi. 2. Звiдсий назва – Мукачеве. 3. Вони пiднiмали на гору важке камiння й iншi … . 4. Мiсто Мукачеве виникло бiля старовинного замку, що захищав вихiд з гiр у низовину. 5. У легендi про заснування мiста розповiдається, що пiд час його спорудження люди зазнавали страшенних мук (З легенди).

 • Текст належить до ………. стилю.
 • Замiсть крапок у третьому  реченні має бути слово ……….. .
 • Доберiть заголовок.

 

Перевірка мовної теми: «Повторення вивченого в початкових класах»

ІІ варiант.

1.Укажiть службову частину мови

А прикметник

Б прислiвник

В займенник

Г прийменник

 2.Визначте рядок, у якому всi власнi назви потрiбно писати в лапках

А телевiзор Електрон, санаторiй Джерело

Б кiт Пушок, автомобiльТаврiя

В рiчкаДнiстер, село Волошки

Г журнал Країна, гора Говерла

 3.Знайдiть рядок, у якому в особових закiнченнях усiх дiєслiв потрiбно писати и або  ї

А говор..ш, бач..ш, кле..ш

Б спiва..ш, усмiха..шся, заважа..ш

В колиш..ш, воз..ш, здобуд..ш

Г пиш..ш, вивод..ш, роб..ш

 4.У реченнi В осiнньому лiсi  багато грибiв вiдмiнок прикметника

А родовий

Б давальний

В знахiдний

Г мiсцевий

 5.З’ясуйте, у якому рядку всi слова записано з орфографiчними помилками

А душою, бур’як, зходити

Б на дорозi, угору, св’ято

В смiєшься, не писати, мiлiон

Г говорите, грається, карпати

 6. Оберіть назви стилів мовлення:

А Діалог

Б Науковий

В Художній

Г Опис

7.Установiть вiдповiднiсть мiж словом i частиною мови, до якої воно належить

 

1 добрий

2 доброта

3 добре

4 добрiшати

А iменник

Б прикметник

В дiєслово

Г прислiвник

Дзайменник

 

8. Поєднайте частину мови та питання, на які вона відповідає.

 

1 iменник

2 займенник

3 прислiвник

4 сполучник

А незмiнювана частина мови

Б належить до певного роду

В поєднує слова i частини речення

Г указує на особу, предмет,але не називає їх

Двiдповiдає на питанняякий? чий?

9.  Провідміняйте словосполучення гарна сукня, виділіть закінчення.

10.Переставте мiсцями речення, щоб утворився текст, i виконайте завдання до нього.

1.Тодi хтось викотив на небо сонце. 2. Потiм  простягнуло свої руки-промiнцi. 3. Нiчка склала крила, i зорi пiшли спати. 4. Народився новий … . 5. Спершу воно несмiливо всмiхнулося  i привiталося до хмаринок.

 • Текст належить до ……… стилю.
 • Замiсть крапок у четвертому реченні має бути слово …….. .
 • _Доберiть заголовок.

 

docx
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
861
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку