Підмет і присудок. Самостійна робота.

Про матеріал
Підмет і присудок Пригадаймо основи! Про підмет і присудок ви дізналися ще в початковій школі. Повторімо сьогодні все, що знаємо про головні члени речення: що вони означають, якими бувають, які функції виконують. Це допоможе нам краще зрозуміти наступну тему. Тому — успіхів! Підмет — це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який ідеться в реченні, і відповідає на питання: хто? що? За своєю структурою підмет може бути простим (виражений одним словом) і складеним (кількома словами).
Перегляд файлу

7 а: Головні члени речення. Способи вираження підмета і присудка. Інверсія

Підмет — головний член речення. Відповідно до способу вираження підмет поділяється на два типи — простий і складений.

Простий підмет може виражатися: 1) іменником або займенником у називному відмінку; це найтиповіше вираження (Настав вечір. Вони із захопленням розповідали про подорож); 2) будь-якою частиною мови, вжитою у значенні іменника в називному відмінку, наприклад: прикметником (Багаті на печі сиділи та калачі їли); дієприкметником (Визволені радісно кинулись до воїнів); числівником (Швидко повернувся й третій); неозначеною формою дієслова (Малювати було улюбленою мрією малого Тараса); прислівником (Одержане на першому екзамені «відмінно» дуже мене підбадьорило); вигуком (Невгамовне «ура» заповнило стадіон).

Складений підмет виражається словосполученням або реченням, якщо вони вжиті у значенні іменника в називному відмінку (П’ять учнів відмовилися їхати на екскурсію. «Запорожці пишуть листа турецькому султану» — найвідоміша картина І. Рєпіна).

Присудок — головний залежний член речення, який вказує на дію, стан, ознаку підмета і відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? що він таке? та ін. Присудок буває простий і складений.

Простим дієслівним присудком називається присудок, виражений дієсловом дійсного, умовного або наказового способу (Співали чистими дзвінкими голосами діти ), а також фразеологізмами зі значенням дії (Це вже ви передали куті меду (Марко Вовчок)).

Складений присудок може бути іменним або дієслівним.

Іменним складеним називається присудок, представлений сполукою дієслова-зв’язки бути у будь-яких способових і часових формах та іменної частини, вираженої іменником, прикметником, дієприкметником, займенником, числівником (Тютюн був високий і густий-прегустий (О. Довженко)).

Дієслівним складеним називається присудок, який складається з неозначеної форми дієслова і допоміжного дієслова в будь-якій способовій формі (Починає займатися схід сонця).

Інверсія (лат. inversio — перевертання, переміщення) — стилістична фігура, побудована на порушенні того порядку слів у реченні, який здається нормованим, звичайним.

«Гойдається вечора зламана віть, // мов костур сліпого, що тичеться в простір // осінньої невіді». Ця фраза сприймається як інверсована через те, що спочатку в ній подається предикат дії, граматично виражений присудком «гойдається» (тим новим, що повідомляється про суб'єкт дії), а вже потім називається сам суб'єкт дії, граматично виражений підметом «віть».

 

Додаток-кого?чого?кому?чому?кого?що?ким?на чому? (означає предмет)

Означення- який?чий? котрий? (вказує на ознаку предмета)

Обставина- де? Куди? Звідки? Коли? Чому? Як? З якою метою? ( вказує на ознаку дії)

 

Тренувальні вправи:

1. Запишіть речення, підкресліть граматичні основи. Укажіть речення не- поширені та поширені.

Із заходу надходить синя гроза. Півнеба обхопила важка хмара. Завмерли дерева. Ні шелесне. Ой, буде горобина ніч! Буде! (М. Хвильовий) Надійшла осінь. Пожовкле листя спадало на тротуар. (П. Панч)

2. Запишіть речення і підкресліть граматичні основи. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

У кожнім українці живе бунтар. (М. Стельмах) Я колір слову підбирати вчусь. (П. Перебийніс) Для нас рідна мова не тільки дорога спадщина, а й наша гордість. (А. Матвієнко) По-осінньому довгими і тривожними стали вечори. (В. Собко) Хочу я дужим по світу пройти. (Б. Грінченко)

Запишіть, добираючи з довідки й уставляючи замість крапок пропущені підмети.

У Спасівці жив славний козацький ... Судаків. Серед тихої ночі залунав церковний ... на тривогу. (А. Чайковський) Там випасалися ... (І. Ле) Якось ... довго радилися, ходили чогось поза табором, дивилися на верхівки дерев. (Ю. Збанацький) Одного разу ... задала нам письмову роботу. ... не раз стрибав у мріях. (А. Дімаров) ... розповіді про старовину завжди цікаво. (Із журналу) Надвечір ... була виконана. (Із журналу)

Довідка: слухати, рід, Галина Іванівна, табуни коней, уся робота, дзвін, я, дід і онук.

Завдання 1.

Запишіть речення. Визначте головні члени речення. Визначте, якою частиною мови виражені додатки.

  1. Як виросту – збудую хату, на хаті колесо приб’ю, а там я поселю крилату лелечу клекітну сім’ю. (Д.Павличко)
  2. Хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, той ім’ям не вмре ніколи в спогадах народу. (О.Олесь)
  3. Я рідну Україну не проміняю на чужину.(Л.Глібов)
  4. Батьківщино! Ти даєш мені сонце погоже, і повітря даєш, і снагу.(В.Ткач)

9. Виділене слово є таким членом речення

Опівночі айстри в саду розцвіли.

А підмет
Б присудок
В обставина (В)
Г додаток
Д означення

А

Б

В

Г

Д

10. Виділене слово є таким членом речення

Яка ж ти прекрасна, земле, в промінні сонця.

А підмет
Б присудок
В обставина
Г додаток (Г)
Д означення

 

25. Установіть відповідність

Члени реченя
1 підмет (Б)
2 присудок (В)
3 означення (а)
4 додаток(Г)

Приклад (виділене слово) А На березі робили опудало Купала й підпалювали

його.

Б Той, хто побачить цвіт папороті, стане щасливим і

мудрим.

В Я готовий відповідати за тебе як твій громадянин.
Г Будуть груди пекти ті залишені в полі гранати, те

покиддя війни на грузьких слідах череди.

Д Буду мріяти й жити на крилах надій.

 

26. Установіть відповідність

Члени реченя
1 підмет (В)
2 присудок (Г)
3 означення (Б)
4 обставина(А)

Приклад (виділене слово) А Люди прийшли посвятити паски.
Б Уранці, ідучи до церкви, люди розглядали

заквітчані обійстя сусідів.

В Святкування розпочиналося переважно біля

річок.

Г Скресання криги – завжди свято для дітвори і

тривога для матерів.

Д Я вибрала Долю собі сама, і що зі мною не

станеться, у мене жодних претензій нема до Долі, моєї обраниці.

 

16. Додаток виділено в реченні(А)

А Море било й гризло його, як прибережну скелю.
Б Одні тільки бажання творити добрі діла й зосталися при мені на все життя.
В Думи народу України, висловлені нашими геніями, ні в огні не згоряють, ані у

воді не тонуть.

Г На площу вискочив осідланий кінь без вершника.
Д У млині стояв теплий, приємно солодкуватий запах свіжої кукурудзяної мук

 

1.Яким членом речення виступає виділене словосполучення (Д)

По той бік очерет стояв чорною стіною, стиха похитуючи червонуватою куницею.

А підмет
Б присудок
В означення
Г додаток
Д обставина

 

3. Речення з простим присудком у рядку (Б)

А Небо було чисте.
Б Буду я навчатись мови золотої.
В Я не можу не виконати це завдання.
Г Тут було тихо й безлюдно.
Д Сніг зробився білим.

 

 

 

13. Підмет виділено в реченні (Д)

А Мета життя – зоря на людськім виднокрузі!
Б Бачити своє творіння – це така невимовна радість.
В Книга – морська глибина.
Г Любить свій край – це для народу жити.
Д В лощині раз за разом зривалось „ура”, гучне, далеко тануче.

А

Б

В

Г

Д

14. Підмет виділено в реченні (Г)

А Але якось вночі підійди і торкни мої віти – я тобі засвічусь, як нікому іще не

світивсь.

Б Ми смертні. Та знайте: народ не вмира.
В Бути мудрішим за себе – от завдання.
Г Скільки днів пролетіло над нами.
Д Лише декілька машин залишилося на шосе.

 

17. Присудок правильно виділено в реченні (В)

А Очі його були широко відкриті, в їхній глибині теж летіли білі тіні, а уста –

розтулені й ледь-ледь усміхнені.

Б Сніг зробився жовтим.
В Земля почала зеленіти тендітною травою.
Г Погідне блакитне небо дихало на землю теплом.
Д Почав жевріти схід сонця.

 

 

docx
До підручника
Українська мова 7 клас (Голуб Н.Б., Шелехова Г.Н., Новосьолова В.Н., Ярмолюк А.В.)
Додано
3 березня 2021
Переглядів
15543
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку