Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Підсумкова контрольна робота за рік з відповідями із зар.літ. 9 клас

Про матеріал
Річна контрольна робота із зарубіжної літератури для учнів 9 класу. (Екстернат) Тема №1. Вступ. Із літератури європейського бароко. Тема №2. Із літератури класицизму. Тема №3. Із літератури XVIII століття. Просвітництво. Тема №4. Із літератури романтизму. Тема №5. Від романтизму до реалізму.
Перегляд файлу

Підсумкова контрольна робота за рік із зарубіжної літератури за 9 клас

Тема №1. Вступ. Із літератури європейського бароко.

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть, як називали добу класицизму у Франції:

а) «доба Расіна»; б) «доба Мольєра»;

в) «доба Корнеля»; г) «доба Лафонтена».

2. Укажіть назву театру, який заснував Мольєр:

а) «Сучасний театр»; б) «Блискучий театр»;

в) «Славетний театр»; г) « Класичний театр».

3. Укажіть основну пристрасть пана Журдена, героя п’єси Мольєра:

а) до всього нового; б) до всього прекрасного;

в) до всього старовинного; г) до всього дворянського.

4. Укажіть героя, який є втіленням здорового глузду в комедії Мольєра:

а) Клеонт; б) Дорант;

в) пані Журден; г) Ніколь.

5. Укажіть, ким був граф Дорант:

а) радником короля; б) нареченим Люсіль;

в) одним із учителів Журдена; г) збіднілим дворянином.

6. Укажіть справжнє ім’я Мольєра:

а) Жан Батіст Гренуй; б) Джон Гріффін;

в) Жан Батіст Поклен; г) Семюель Леггорн Клеменс.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Укажіть риси характеру пана Журдена:

а) інтелігентність; б) самозасліпленість;

в) брутальність; г) довірливість;

д) чемність; е) освіченість.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

8. Укажіть зайве правило творення драматичних творів доби класицизму:

а) єдність дії; б) єдність характерів;

в) єдність місця; г) єдність часу.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

9. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характерними рисами.

а) Пишний, барвистий стиль;                                      1) Бароко;

б) орієнтація на античність;                                         2) класицизм.

в) тяжіння до контрастів, складної метафоричності;

г) нормативність мистецтва.

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

10. Розташуйте в хронологічній послідовності події в п’єсі Ж. Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич».

а) Урочистий обід, улаштований Журденом на честь маркізи;

б) весілля Леонта і дочки Журдена;

в) посвячення Журдена в «мамамуші»;

г) зустріч Журдена з учителями і кравцем.

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Чому сцени навчання пана Журдена викликають сміх?

 

Тема №2. Із літератури класицизму.

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть країну, у якій виник класицизм:

а) Англія;   б) Франція;   в) Італія;   г) Іспанія.

2. Укажіть п’єсу Мольєра, ідеєю якої є думка: «Негідно приховувати своє справжнє походження…»:

а) «Тартюф»;   б) «Скупий»;  в) «Мізантроп»;   г) «Міщанин-шляхтич».

3. Укажіть, чого, на думку Журдена, бракує його доньці для повного щастя:

а) багатства;   б) порядного чоловіка;   в) титулу;   г) знайомств при дворі короля.

4. Укажіть, ким за походженням був пан Журден:

а) ремісником;   б) буржуа;   в) дворянином;   г) селянином.

5. Укажіть, від чийого імені граф Дорант передає маркізі Доримені подарунки:

а) від свого імені; б) від імені пана Журдена;  в) від імені короля;   г) від імені незнайомця.

6. Укажіть, який «титул» здобув Журден у кінці п’єси:

а) сеньйора;   б) лорда;   в) арабського падишаха;  г) турецького дворянина.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Укажіть літературні напрями, які сформувались у ХVІІ ст. в Європі:

а) реалізм; б) бароко; в) романтизм; г) класицизм; д) сентименталізм; е) ренесанс.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

8. Укажіть, яких учителів запросив до себе пан Журден:

а) учителя танців; б) учителя малювання; в) учителя музики; г) учителя фехтування.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

9. Установіть відповідність між персонажами, які беруть участь у любовних колізіях п’єси «Міщанин-шляхтич».

а) Клеонт;      1) Ніколь;

б) Ков’єль;     2) Доримена;

в) Журден;     3) Люсіль.

г) Дорант.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Напишіть літературний термін, якому відповідає визначення: «Драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільні та побутові явища, у якому зображуються смішні життєві положення і характери».

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Чому граф Дорант «дружив» з паном Журденом? Який зиск він мав із цієї дружби?

 

Тема №3. Із літератури  XVIII століття. Просвітництво.

1.Просвітництво — це: 
 а) літературний напрям; 
 б) течія; 
 в) стиль. 
       2. Філософи і письменники XVIII століття називалися: 
 а) ученими; 
б) просвітителями; 
 в) мислителями. 

       3. Для доби Просвітництва найголовнішим був: 
а) культ розуму; 
б) культ краси; 
в) культ практичних досліджень.

        4.За жанром «Простак» Вольтера – це

 а) роман про кохання;

 б) філософська повість;

 в) пригодницький роман

 5. Події у повісті розгортаються:

а) у Франції;

б) в Англії;

в) в Америці.

         6. Гуронця прозвали Простаком, оскільки він:

а) завжди намагався говорити людям тільки правду;

б) був неосвіченою людиною;

в) мав просте походження.

            7.Тема повісті «Простак» - це:

а) битва французів з англійцями;

б) пригоди Простака в Англії і Франції;

в) історія кохання Простака і юної Сент –Ів.

           8. Яка мова найбільше подобалася гуронцеві?

а) гуронська;

б) англійська;

в) французька.

          9. Чому Біблія, яку дали прочитати гуронцеві, дивує і розлючує його  водночас?

а) він не любить читати;

б) бачить, що «цивілізоване суспільство» нічого не робить з того, що сказано у книзі;

в) не хоче навертатися до чужої віри.

           10. До Версалю  Гурон їде, щоб:

а) визволити з монастиря панну Сент – Ів та одружитися з нею.

б) втекти від своїх французьких родичів;

в) помститися судді.

           11.Перебуваючи у Бастилії, Простак:

а) багато читає і скоро стає освіченою людиною;

б) пише листи до коханої Сент – Ів;

в) мріє про своє звільнення.

             12.Друге ім’я Маргарити:

а) Гретхен;   б) Марта;   в) Сент – Ів?

 

 

Тема №4. Із літератури романтизму.

1. Добою Просвітництва називають …

            а)  ХVІІ століття;

            б)  ХVІІІ століття;

 в)  ХІХ століття.

2. Одним із центральних понять Просвітництва стала назва …

 а)  «природна людина»;

            б)  «вихована людина»;

 в)  «добра людина».

3. Учасниками руху «Буря і натиск» були …

 а)  Ж.-Ж. Руссо і Вольтер;

 б)  Й.Гете і Ф.Шиллер;

 в)  Е.Гофман і Й. Ейхендорф.

4. За жанром твір Вольтера «Простак» є …

 а)  філософською повістю;

 б)  історичним романом;

 в)  пригодницьким романом.

5. Ідея драми Шиллера «Вільгельм Телль» — це …

 а) згубний вплив суспільства на «природну людину»;

 б) пошуки сенсу буття людини на землі;

 в) справедлива боротьба за незалежність народу.

6. Кохану поета-мрійника Балтазара звали …

 а)  Рожа;

 б)  Марта;

 в)  Кандіда.

7. В епоху Просвітництва одним із ключових стало слово …

 а)  душа;

 б)  розум;

 в)  почуття.

8. Енциклопедистами називали …

 а)  просвітників;

 б)  романтиків;

 в)  реалістів.

9. Суперечності між світобаченням «природної людини» й європейського цивілізованого суспільства — це головний конфлікт твору …

 а)  Гофмана «Крихітка Цахес»;

 б)  Вольтера «Простак»;

 в)  Шиллера «Вільгельм Телль».

10. Сюжет драми «Вільгельм Телль» 

 а)  Шиллер запозичив з народної легенди;

 б)  Шиллер вигадав;

 в)  Шиллеру подарував Гете.

11. Фауст відвідує «Авербахів склеп» у супроводі …

 а)  Мефістофеля;

 б)  Господа;

 в)  Вагнера.

12. Ім'я мага, який розкрив таємницю малюка Цахеса, …

 а)  Фабіан;

 б)  Проспер;

 в)  Пафнутій.

 

Тема №5. Від романтизму до реалізму.

1.   М. Лермонтова назвав спадкоємцем О.  Пушкіна:

а)   Ф. Булгарін;

б)   В. Бєлінський;

г)   П. Вяземський.

2.   Вірш, який приніс славу М.   Лермонтову, називається:

а)   «Бородіно»;

б)   «Прощавай, немита Росіє…»;

в)   «Смерть поета».

3.   У ліриці М.   Лермонтова переважає:

а)   пейзаж;

б)   морально-філософський струмінь;

в)   фольклорні мотиви.

4.   Вірш М.  Лермонтова «І нудно, і  сумно» побудовано у  формі:

а)   запитань і  відповідей;

б)   монологу;

в)   сповіді.

5.   Найбільш поширеним прийомом у  ліриці М.   Лермонтова є:

а)   містифікація;

б)   антитеза;

в)   гіперболізація.

6.   Роман М.   Лермонтова «Герой нашого часу» складається з:

а)   4 глав;

б)   5 глав;

в)   6 глав.

7.   Першим твором, що приніс М.  Гоголю славу, стала збірка:

а)   «Миргород»;

б)   «Арабески»;

в)   «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».

8.   Повість М.  Гоголя «Шинель» відноситься до:

а)   «петербурзьких повістей»;

б)   фантастичних повістей;

в)   українських повістей.

9.   Ім’я Акакій означає:

а)   «тихий»;

б)   «смиренний»;

в)   «незлобливий».

10. Коли Башмачкіна ображали, він говорив:

а)   «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»;

б)   «Оставьте меня, зачем вы меня унижаете?»;

в)   «Оставьте меня, зачем вы меня сердите?».

11. Закінчіть  фразу:  «Мало  сказать:  он  служил  ревностно,—  нет,  он  слу- 

жил с …»:

а)   радістю;

б)   любов’ю;

в)   презирством.

12. У повісті «Шинель» М.  Гоголь використав прийом:

а)   гротеску;

б)   антитези;

в)   фантастики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота за рік із зарубіжної літератури за 9 клас

Ключі:

Тема №1. 1-б, 2-б, 3-г, 4-в, 5- г, 6-в, 7-б,в,г 8-б, 9-1. а, в; 2. б, г, 10- г, а, в, б.

Тема №2. 1-б, 2-г, 3-в, 4-б, 5-а, 6-г, 7-б,г, 8-а,в,г, 9- а3, б1, в2, г2 10- комедія.

Тема №3. 1-а,  2-б,  3—а, 4-б,  5-а,  6-а, 7-в, 8-а, 9-б, 10-а, 11-а, 12-а.

Тема №4. 1-б, 2- а, 3-б, 4-а, 5-а, 6-а, 7-Б, 8-А, 9-Б, 10-а, 11-А, 12-б.

Тема №5. 1-б, 2-в, 3-б, 4-а, 5-б, 6-б, 7-в, 8-а, 9-в, 10-а, 11-б, 12-в.

 

 

 

 

docx
Додано
17 серпня 2019
Переглядів
1084
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку