9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Підсумкова модульна контрольна тестова робота З дисципліни «Економіка підприємств різних типів»

Про матеріал
Підсумкова модульна контрольна тестова робота З дисципліни «Економіка підприємств різних типів»
Перегляд файлу

Підсумкова модульна контрольна тестова робота

З дисципліни «Економіка підприємств різних типів»

1. Яку структуру утворює сукупність всіх виробничих, невиробничих та управлінських підрозділів підприємства?

а) виробничу;

б) загальну;

в) оптимальну;

г) організаційну.

 

2. Які прийоми і способи управління мають в своїй основі використання економічних законів, економічних інтересів і показників?

а) економічні;

б) адміністративно-правові;

в) соціальні;

г) психологічні.

 

3. Функція підприємства – це:

а) його обов’язок

б) його відповідальність

в) його повноваження

г)потрібні усі

 

4. При якому типу структури управління кожний виробничий підрозділ отримує розпорядження одночасно від декількох керівників функціональних підрозділів підприємства?

а) лінійної;

б) функціональної;

в) штабної;

г) матричної.

 

5. Діяльність, що полягає у впливі на процес через прийняття рішень, це:

а) управління;

б) планування;

в) методологія;

г) виробництво.

 

6. Складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи та невизначеність розмірів майбутнього прибутку – це:

а) фактори виробництва;

б) основні фонди;

в) оборотні фонди;

г) нематеріальні ресурси.

 

7. Яка частина оборотних коштів підприємства не нормується?

а) виробничі запаси;

б) незавершене виробництво;

в) витрати майбутніх періодів;

г) фонди обігу.

8. Амортизація основних фондів – це:

а) знос основних фондів;

б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції;

в) відтворення основних фондів;

г) витрати на утримання основних фондів.

 

9. Яку назву мають засоби праці, що функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, а свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань?

а) основні виробничі фонди;

б) невиробничі фонди;

в) оборотні засоби;

г) оборотні фонди.

 

10. До якої сукупності відносяться зайняті в основних і допоміжних підрозділах підприємства, в заводських лабораторіях, дослідних установах, апарат заводоуправління, працівники охорони?

а) промислово-виробничий персонал;

б) непромисловий персонал;

в) кадри підприємства;

г) робоча сила.

 

11. Відносно великі витрати живого труда характерні для:

а) серійного виробництва

б) масового виробництва

в) одиничного виробництва

г) серійного і крупносерійного виробництва

 

12. Інвестиції, що здійснюються з метою впровадження нововведень у виробництво, - це:

а) реальні інвестиції

б) фінансові інвестиції

в) інноваційні інвестиції

г) інтелектуальні інвестиції

 

13. Інвестиції, що спрямовано на створення і відновлення основних фондів та які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, - це:

а) державні інвестиції

б) державні централізовані інвестиції

в) змішані інвестиції

г) іноземні інвестиції

 

14. Безперервність і відносно тривалий період виготовлення обмеженої номенклатури однорідної продукції у великих кількостях характерно для:

а) масового виробництва

б) крупносерійного виробництва

в) одиничного виробництва

г) серійного і масового виробництва

 

15. Інвестиції, що характеризують вкладення капіталу в об'єкти інвестування через фінансових посередників, - це:

а) валові інвестиції

б) чисті інвестиції

в) прямі інвестиції

г) непрямі інвестиції

 

16. Який показник характеризує рівень продуктивності праці та показує кількість продукції, що вироблена за одиницю часу?

а) продуктивність праці;

б) трудомісткість;

в) виробіток;

г) інтенсивність праці.

 

17. Який показник є обернений до виробітку та показує кількість часу витраченого для виробництва одиниці продукції?

а) продуктивність праці;

б) трудомісткість;

в) виробіток;

г) інтенсивність праці.

 

18. Який вид заробітної плати працівника визначається тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, а також доплатами у розмірах, встановлених чинним законодавством і її розмір залежить від результатів роботи самого працівника?

а) основна;

б) додаткова;

в) реальна;

г) номінальна.

 

19. Величина якої заробітної плати визначається кінцевими результатами діяльності підприємства і виступає у формі премій, винагород, заохочувальних виплат, а також доплат у розмірах, що перевищують встановлені чинним законодавством?

а) основної;

б) додаткової;

в) реальної;

г) номінальної.

 

20. Який елемент тарифної системи є сукупністю кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних .коефіцієнтів?

а) тарифна сітка;

б) тарифна ставка;

в) тарифно-кваліфікаційний довідник;

г) тарифний коефіцієнт.

 

21. Які фонди формуються з чистого прибутку підприємства?

а) основні фонди;

б) оборотні фонди;

в) фонд нагромадження і фонд споживання;

г) фонди амортизації.

 

22. Який відносний показник, характеризує рівень ефективності (доходності) роботи підприємства?

а) рентабельність;

б) прибуток;

в) дохід;

г) виручка.

 

23. Якщо фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства (прибуток, амортизаційні суми, грошові кошти, одержані від продажу майна), то воно називається:

а) внутрішним;

б) зовнішнім;

в) безпосереднім;

г) довгостроковим.

 

24. Якщо джерелом фінансування є кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства ( кредити, державні субсидії, акції, внески до статутного фонду), то таке фінансування є:

а) внутрішним;

б) зовнішнім;

в) безпосереднім;

г) довгостроковим.

 

25. Прибуток від реалізації продукції, це:

а) виручка, яка отримана від реалізації продукції;

б) чистий дохід підприємства;

в) різниця між виручкою від реалізації продукції і її собівартістю;

г) грошовий вираз вартості товару.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді на тестові запитання:

 1. Б

 1. А
 2. Г
 3. Б
 4. А
 5. Г
 6. Г
 7. Б
 8. А
 9.  А
 10.  В
 11.  В
 12.  Б
 13.  А
 14.  Г
 15.  В
 16.  Б
 17.  А
 18.  Б
 19.  А
 20.  В
 21.  А
 22.  А
 23.  Б
 24.  В
doc
Додано
28 серпня 2019
Переглядів
167
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку