19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

План- конспект уроку на тему "Становлення античної грецької цивілізації"

Про матеріал
План-конспект уроку з Всесвітня історія. Історія України (Інтегрований курс) 6 клас з детальним описом передбаченої діяльності учнів та хронометром.
Перегляд файлу

Всесвітня історія. Історія України (Інтегрований курс) 6 клас

 

Розділ тема № 3    Антична цивілізація

Урок тема № 1     Становлення античної грецької цивілізації

Мета уроку:

Навчальна-    формування знань про особливості античного суспільства, природно-географічні умови Балканського півострова, періодизацію історії давньої Греції та  давньогрецьке суспільство;

Розвивальна-  розвиток вмінь роботи з історичною та контурною картою;

Виховна-     викликати інтерес до античної цивілізації, виховувати повагу до праці.

Тип уроку:   формування нових знань, умінь та навичок.

Форма уроку:

Загальнодидактичні методи: еврістичний, пошуково-дослідницький, проблемний

Обладнання:  карта Стародавньої Греції; контурна карта, Мороз П. В. Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) : підруч. для 6-го кл. закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2019. – 224 с. : іл.

Інтеграційні міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, історична географія.

Очікувані результати: учні знають особливості античного суспільства, природно-географічні умови Балканського півострова, періодизацію історії давньої Греції та  мають уявлення про давньогрецьке суспільство; вміють працювати з історичною та контурною картами.

Поняття: античність, Еллада, еллінізм, поліс, дем .

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Підготовка школярів до сприйняття нової теми.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

V. Вивчення нового матеріалу.

VI. Осмислення нових знань та умінь учнів.

VII. Систематизація та узагальнення нових знань і вмінь на перетворюючому і творчому рівнях.

VIII. Перевірка очікуваних результатів.

ІХ. Підбиття підсумків уроку.

Х. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Хід заняття

І. Організаційний момент  (1 хв.)

Етап заняття

Діяльність вчителя

Передбачена діяльність

учнів

ІІ. Підготовка школярів до сприйняття нової теми.

Запис на дошці (3хв.)

Сучасні історики розуміють цивілізацію як рівень розвитку ... , на якому в країні: складається нерівність між людьми й утворюється ...; виникають ... ; духовна культура народів породжує…

Коментар учителя:

Доповніть речення словами з довідки:

Довідка: суспільства, держава, міста, писемність, рівень розвитку.

 

Учні дають відповідь:

Цивілізація -рівень розвитку суспільства, на якому в країні: складається нерівність між людьми й утворюється держава ; виникають міста, писемність; духовна культура народів породжує рівень розвитку.

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 

Слово вчителя (1хв.)

Ви не раз чули слова: антична література, античні герої.  Але що ж це означає «античні»? Сьогодні на уроці ми потрапимо в особливий простір, перенесемось в суспільство, яке отримало назву античного.

 

Учні готуються записати число та тему уроку.

ІV. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

 

Представлення теми та очікувань від уроку (1хв.)

Вчитель просить одного з учнів прочитати тему уроку.

 

 

Вчитель повідомляє очікувані результати:

Сьогодні ви дізнаєтесь про особливості античного суспільства, природно-географічні умови Балканського півострова, періодизацію історії давньої Греції, дізнаємось яким було давньогрецьке суспільство.

 

 

 

Учень читає:

Становлення античної грецької цивілізації.

Учні записують число та тему в зошити.

 

 

 

 

 

V. Вивчення нового матеріалу.

 

План уроку: (2 хв.)

1.Особливості античного суспільства.

2. Природа і населення Стародавньої Греції.

3. Хронологічні межі історії античної Греції та її періодизація

 

Робота з класом (10хв.)

Знайдіть у підручнику визначення слова античний.

 

 

Античне суспільство утворили стародавні греки на території Балканського півострова. Це суспільство та його історія не було схожими на інші країни стародавнього світу, вони розвивалися своєрідним шляхом. У чому ж полягає ця особливість?

Знайдіть відповідь у підручнику.

 

 

 

 

 

 

 

 

З’ясуємо значення слова «поліс».

 

 

 

 

 

Історія Стародавньої Греції утворює першу частину поняття «античність». Другу частину утворює історія Стародавнього Риму. Отже, поняття «античність» містить тільки ці дві складових.

Спираючись на інформацію з підручника й карту Стародавньої Греції, дайте відповідь на питання яким було географічне положення Стародавньої Греції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з контурною картою (10хв.)

Знайдіть та позначте на карті виділені в тексті географічні назви.

 

 

 

Робота з підручником (8 хв.)

На поч. І тис. до н.е. вся Греція була поділена між основними чотирма грецькими племенами: дорійцями, ахейцями, іонійцями, еолійцями. Із цих чотирьох великих племінних об’єднань склалася грецька народність.

Спираючись на інформацію підручника та інших джерел, з’ясуйте як природні умови вплинули на заняття населення Стародавньої Греції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з класом.(2хв.)

Погляньте  на таблицю та перепишіть її в зошит.

Хронологічні межі історії античної Греції та її періодизація

І пол. ІІІ тис. до н. е. –  середина ІІ тис. до н. е.

розквіт Егейської цивілізації

XV–XII ст. до н. е.

розквіт і занепад Мікенської цивілізації

ХІ–ІХ ст. до н. е.

гомерівський період історії Греції

VIII–VI ст. до н. е.

архаїчний період

V–IV ст. до н. е.

класичний період

Кінець IV ст. до н. е. – 30 р. до н. е.

елліністичний період

 

Початкова точка відліку: перша половина ІІІ тис. до н. е. — час появи першої цивілізації на півдні Егейського моря. Ми побачимо, як досягла довершеності  Стародавня Греція. На жаль, доведеться побачити, і як ця квітуча цивілізація виснажила себе внутрішніми чварами та війнами. Отож урешті-решт її завоювала Македонія.

Кінцевий пункт нашого часового відтинку — 30 р. до н. е., рік, коли римляни завоювали останню з цих держав.

 

Учні записують план в зошити

 

 

 

 

 

 

Учень читає:

Античний — такий, що стосується давньогрецької та давньоримської культури, мистецтва, суспільного ладу.

 

 

 

 

 

 

 

Учень читає:

1. Державність в античній цивілізації формувалася тричі.

2. На Балканському півострові за стародавніх часів ніколи не було єдиної держави.

3. Основою господарства полісів була праця рабів, а не вільних селян.

 

Поліс — місто-держава, тобто держава в межах однієї общини вільних землеробів. Його центром було головне місто з прилеглими кількома селищами (демами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні відповідають:

Розташована на Балканському півострові, що на півдні Європи, у східній частині Середземного моря. Увесь півострів поділяється горами на:

 • Північну Грецію (Фессалія, Епір, Македонія);

• Середню Грецію (Беотія, Фокіда, Етолія, Локрида, Аттика);

• Південну Грецію — півострів Пелопоннес (Мессенія, Лаконіка, Аркадія, Ахайя).

Землі Пелопоннеса, зрошувані річками Алфея, Еврота і Пент.

Північна і Середня Греція з’єднані єдиною дорогою, прокладеною Фермопільською ущелиною в Калідромських горах. Середня Греція з’єднана з Південною через Коринфський (Істмійський) перешийок. На північ, біля східного берега Середньої Греції розкинувся острів Евбея.

 

Учні працюють з контурною картою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді учнів.

Клімат теплий, зима коротка, морозів майже не буває, влітку спекотно, дощів випадає мало. Значна частина Греції  влітку страждає від посухи.

На схилах гір росли виноградики та оливкові гаї. З винограду греки навчились виготовляти вино; оливки вживали в їжу, маринували, виготовляли олію.

Грунт не визначався родючістю. Лише деякі райони були сприятливі для хліборобства. Розводили невибагливу для корму худобу: кіз, овець та свиней. Природні умови сприяли розвитку різноманітних ремесел: ковальство, гончарство.  Греки були вправні моряки, займалися морською торгівлею.

 

 

 

Учні роблять записи в зошити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Осмислення нових знань та умінь учнів.

Дайте відповідь на питання: (1 хв.)

-Як стародавні греки називали свою країну і себе?

- На які частини поділяється материкова Греція?

Учні відповідають:

- Стародавні греки називали свою країну Елладою, а себе –еллінами.

- Материкова Греція поділяється на три частини: Північну, Середню та Південну.

VII. Систематизація та узагальнення нових знань і вмінь на перетворюючому і творчому рівнях.

Завдання класу(2хв.)

Давайте зробимо висновок.

Закінчить речення.

Географічні особливості країни сприяли …

 

 

Учні відповідають:

 

-відособленню життя кожної общини

 

VIII. Перевірка очікуваних результатів.

 

Перевірка результатів (1хв.)

Ми познайомилися з  особливостями античного суспільства, природно-географічними умовами Балканського півострова, періодизацією історії давньої Греції та  основними заняттями давньогрецького суспільства;  попрацювали з історичною та контурною картами.

 

 

ІХ. Підбиття підсумків уроку.

Аналіз роботи на уроці, виставлення оцінок (1хв.)

Учні дають щоденники на виставлення оцінок.

Х. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Домашнє завдання: (2хв.)

І рівень- опрацювати §23, підготувати відповіді на питання після тексту параграфа;

 

ІІ рівень-у зошиті складіть порівняльну таблицю.

Спільне:

Відмінне:

Країни Стародавнього Сходу

Стародавня Греція

Природні умови

 

 

Заняття населення

 

 

 

ІІІ рівень- Висловіть свою думку та обгрунтуйте її.

У Стародавній Греції говорили: «Гори захищають і роз’єднують, а море об’єднує». Чи згодні ви з цим твердженням?.

 

Учні записують домашнє завдання у щоденники. Слухають та записують пояснення вчителя щодо виконання домашнього завдання.

 

docx
Додано
13 січня
Переглядів
92
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку