До розіграшу
залишилось:
16 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

План-конспект уроку виробничого навчання з професії "Адміністратор" на тему "Організація та проведення презентацій"

Про матеріал

В цій роботі подано план-конспект уроку виробничого навчання з професії "Адміністратор" на тему "Організація та проведення презентацій" для учнів професійно-технічної освіти.

Перегляд файлу

 

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Львівської обласної державної адміністрації

Управління дошкільної, загальної середньої,

Професійної освіти, соціального захисту,

Позашкільної та виховної роботи, координації діяльності

Вищих навчальних закладів і науки

Бориславський професійний ліцей

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

 

Тема програми: «Організація обслуговування відвідувачів»

 

Тема уроку: «Організація та проведення презентацій»

 

 

Професія:  4112 Оператор комп’ютерного набору;

4222 Адміністратор

 

 

 

Розробила майстер виробничого навчання: Паращак Іванна Богданівна

 

 

 

 

 

 

Борислав, 2017

Погоджено на засіданні методичної комісії:

Протокол № _____ від ___________  2017 р.

Голова методкомісії _______________ Р.М. Андрухів

Розробив майстер в/н  _______________ І.Б. Паращак

Погоджено: ст. майстер ______________ О.М. Ільків

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НВР

_______________ Л.В.Дум’як

«____»_________2017 р.

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

уроку виробничого навчання №28 в групі О-53

 

Професія – адміністратор

Курс – ІІ

Тема програми: Обслуговування відвідувачів.

Тема уроку: Організація та проведення презентацій.

Мета уроку:

навчальна: сформувати вміння проводити презентації, публічні виступи, відповідати на запитання слухачів;

виховна: формувати позитивне ставлення до навчання, ввічливість, дисциплінованість, відповідальність, ініціативність, вміння працювати в команді;

розвиваюча: розвивати вміння сконцентрувати свою увагу, вміння аналізувати, порівнювати та висловлювати свої думки, пізнавальний інтерес, самостійність та творчість при виконанні навчально-виробничих робіт, впевненість виступаючи прилюдно;

методична: продемонструвати використання інтерактивних методів на уроках виробничого навчання.

Тип уроку: формування  складних вмінь.

Вид уроку: ділова гра «Презентація рекламної компанії».

Міжпредметні зв’язки: Планування, організація та технології управління персоналом, Основи рекламного маркетингу та дизайну, Організація обслуговування відвідувачів

Матеріально-технічне

і дидактичне забезпечення уроку: мультимедійне устаткування, інструкції з техніки безпеки, критерії оцінювання, презентація до уроку, презентації учнів, готова рекламна продукція.

Форма організації учнів: групова.

Використана література:

 1. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.
 2. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навчальний посібник / Г. Г. Почепцов. — К.: Знання, 2004. – 373 с.
 3. Ромат Є.В. Основи реклами: Навч. посіб.- К.: Студцентр, 2006. – 288 с.
 4. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю: Навчальний посібник. – Київ: НМЦВО, 2001 – 560 с.
 5. https://support.office.com/uk-ua/article/Поради-зі-створення-й-показу-ефективних-презентацій-f43156b0-20d2-4c51-8345-0c337cefb88b

ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина уроку – 2 хв.

 • доповідь старости про присутність учнів;
 • огляд зовнішнього вигляду учнів.
 • призначення чергових

2. Вступний інструктаж – 43 хв.

Реклама - найбільше мистецтво ХХ століття.

Маршалл МакЛухан. Філософ, фахівець в області комунікації

2.1. Актуалізація опорних знань (гра «Хто швидше?»):

 1. Малоформатне видання без згинів? (Листівка)
 2. Інформаційне повідомлення для преси? (Прес-реліз)
 3. Показ, основна мета якого полягає в інформуванні користувачів про товари і послуги організації?(Виставка)
 4. Який рекламний матеріал є найбільш поширеним на телебаченні? (Відеоролик)
 5. Словесний знак, виготовлений фірмовим кольором і фірмовим шрифтом? (Логотип)
 6. Ефективний засіб впливу на аудиторію споживачів в процесі комунікації? (Реклама)
 7. Організація, що пропонує на ринку ті ж самі товари чи послуги? (Конкурент)
 8. Перелік довільних предметів, складених у визначеному порядку? (Каталог)
 9. Постійне рекламне гасло? (Слоган)
 10. Організація, яка рекламує себе, свої продукти, оплачуючи рекламні послуги? (Рекламодавець)
 11. Комплекс рекламних заходів? (Рекламна компанія)
 12. Видання, розміщене на одному аркуші, складене в декілька паралельних згинів, як ширма? (Буклет)

2.2. Мотивація уроку.

Одним із найпопулярніших термінів в рекламній діяльності є слово «піар». Так читається абревіатура «PR». Як вона розшифровується? Паблік рилейшинз – система заходів, направлена на створення і підтримки доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією і суспільством. До основних заходів відносяться:

 • робота з засобами масової інформації,
 • виставки,
 • презентації,
 • робота над іміджом фірми,
 • рекламна діяльність.

2.3. Повідомлення теми та мети уроку.

Сьогодні ми розглянемо один із таких заходів – презентація. Тема уроку: «Організація та проведення презентацій». Сьогодні на уроці ви будете виробляти вміння виступати публічно та застосуєте ці вміння і навички під час проведення  презентації.

2.4. Пояснення характеру та призначення наступної роботи й порядку виконання вправ. (лекція з допомогою учнів)

Оскільки презентація – це завершальний етап довготривалої проектної роботи, то давайте спочатку пригадаємо всі пройдені вже нами етапи організації презентації. Прошу моїх помічників розповісти про кожен з цих етапів:

1. Організація команди і постановка завдання

Підготовка презентації вимагає чимало зусиль і засобів, але і користь від них буває великою. Тобто, це подія на якій Ви стоїте перед певною аудиторією і розповідаєте про свою організацію, продукти чи послуги, які вона пропонує.

Успіх презентації в більшості залежить від попередньої підготовки, в якій переважно приймають участь декілька чоловік (співробітників). Відповідно спочатку потрібно обговорити склад команди для підготовки цього заходу, сценарій і способи його проведення з керівником.

2. Мета презентації.

З самого початку потрібно поставити собі запитання:

 • Що потрібно представити на презентації?
 • Чому вона взагалі відбувається?
 • Яких результатів Ви хочете досягнути?

Таким чином, ефективна презентація починається з визначення її задач.

Наприклад, якщо метою презентації є демонстрація переваг Вашої організації та послуг, які вона надає, то для цього Ваша команда повинна вирішити такі питання:

 1. переконати слухачів, що кожен член Вашої команди кваліфікований і досвідчений професіонал;
 2. продемонструвати, що Ваша організація має відповідний досвід і завжди задовольняє потреби своїх клієнтів;
 3. показати, що у Вас достатньо можливостей, щоб виконати роботу у визначений термін;
 4. встановити доброзичливі відносини між клієнтами і Вашою командою;
 5. пояснити структуру вартості Ваших послуг і закласти фундамент для переговорів.

3. Підготовка до проведення презентації.

Визначивши основні задачі, постарайтесь скласти логічну послідовність всього заходу:

 • визначити час його початку і тривалість;
 • окреслити коло запрошених і учасників, включаючи журналістів;
 • визначити місце проведення презентації;
 • затвердити порядок і тривалість виступів, погодити їх теми і зміст; обговорити матеріали, які будуть демонструватися;
 • продумайте можливості продовження презентації в неформальній обстановці.

4. Проведення презентації.

В день презентації постарайтеся, щоб всі учасники від Вашої організації прибули на місце завчасно. Підготуйте приміщення (квіти, провітрювання) та обладнання. На презентаціях використовують різні наочні способи представлення інформації. Серед них:

 • дошки для записів,
 • роздатковий матеріал,
 • фліп-чати,
 • проектори для слайдів чи плівок,
 • електронні засоби.

Дякую за інформацію. Наступні етапи організації та проведення презентації ми будемо розглядати сьогодні на уроці.

5. Виступи, демонстрації.

Презентація переважно вимагає невеликого і динамічного виступу. Він помагає налагодити відношення з аудиторією, відчути її настрій. При проголошенні вступного слова потрібно:

 1. Висловити вдячність за те, що гості знайшли час прийти на презентацію. Можна висловити надію на те, що вони не пожалкують про те, як провели час.
 2. Оголосити мету, розказати, що саме передбачається пояснити, запропонувати чи продемонструвати на презентації. Визначити її задачі з точки зору слухачів.
 3. Представити виступаючих.
 4. Ознайомити гостей з організаційними питаннями (тривалість презентації, переміщення аудиторії, перерви і т.п.)

Представляти фірму на презентації, проголошуючи вступне слово, не обов’язково повинен перший керівник. До цього можна підключити спеціаліста, який добре знає предмет обговорення, вміє про нього професійно розповісти і відповісти на запитання.

До виступу (промови) потрібно попередньо підготуватися:

 • детально підготувати промову та демонстраційні матеріали;
 • продемонструвати слухачам, що Ви оперуєте достовірною інформацією;
 • донести до слухачів переваги, яке надає їм Ваша пропозиція.

Для того, щоб розвити впевненість в собі, відомі оратори і психологи пропонують такі рекомендації:

 • Попередньо ознайомитись з приміщенням, в якому буде проводитись презентація. Це знімає хвилювання, від попадання в незнайому ситуацію.
 • Репетируйте свою промову. Це дозволить правильно розрахувати час і оцінити свою вимову.
 • Виступати перед аудиторією бажано стоячи, використовуючи жести і рухи.
 • Звертатися до своїх записів, але при цьому читати їх дослівно не потрібно. Можна використовувати карточки, на яких записані основні тези, замість повних речень бажано використовувати лише декілька слів, які можна прочитати одним поглядом.
 • Зосередитись на повідомленні і реакції на нього, а не на собі. Під час виступу вивчати розміщених перед Вами людей, оцінювати їх реакцію. Виберіть декілька обличь в залі, що розміщені в різних місцях і час від часу повертайтеся до них, щоб здавалось ніби Ви звертаєтесь до кожного слухача.
 • Змінювати темп промови, висоту і гучність звуку – це підкреслює основні моменти.
 • Не відхилятися від основної теми.
 • Ілюструйте ключові моменти. Коментуючи, використовуйте приклади з реальними людьми і подіями. Це допоможе аудиторії уявити образи.

6. Запитання слухачів та відповіді на них.

Будь-яку презентацію не можна вважати завершеною без відповіді на запитання аудиторії. Декого це лякає. Хоча, готуючись до презентації, потрібно спрогнозувати запитання і бути готовими відповідати на них. Зробивши аналіз аудиторії, можна зрозуміти, що саме зацікавить ваших слухачів, чому вони надають перевагу і якими знаннями володіють. Отже, якщо виникли запитання:

 • Уважно вислухати запитання до кінця.
 • Якщо необхідно, повторіть або перефразуйте запитання. Це дасть можливість переконатися, що Ви правильно зрозуміли запитувача.
 • Визначити, чому було задане запитання. Не вважайте, що запитання було задано проти вас особисто. Переважно запитання задають на презентаціях для того, щоб:
 • отримати додаткову інформацію;
 • підтримати виступаючого;
 • виявити зацікавленість і вдячність;
 • запропонувати іншу точку зору або просто проявити себе.
 • Розділяти запитання. Дуже часто в одному запитанні міститься декілька, тому що запитання не продумане. Перед відповіддю, бажано розділити запитання і почати з легшого.
 • Зберігати спокій, особливо коли відчуваєте агресію запитувача.

Не на всі запитання потрібно відповідати. Можна скористатися різноманітними альтернативними запитаннями, які допоможуть уникнути прямої відповіді:

 • попросити уточнити запитання;
 • переадресувати запитання аудиторії;
 • повернути запитання до запитувача («а ваша думка?»);
 • сказати, що відповідь прозвучить дальше в ході презентації;
 • признатися в тому, що зараз не готові відповісти, але ви в пошуках відповіді;
 • відповісти на інше, більш просте запитання;
 • відмовитися відповідати, посилаючись на комерційну таємницю чи іншу причину;
 • відповісти щось, що нічого не означає.

Хоча часто цю альтернативу використовувати не можна!

7. Завершення презентації.

Завершення переважно включає:

 • коротке резюме важливих фактів і аргументів та повтор ключових фраз;
 • рекомендації з очікуваної стратегії поведінки після презентації;
 • пропозиції відносно подальших найближчих дій, якщо рекомендації прийняті, з конкретними термінами.

Після презентації або іншого представницького заходу прийнято організовувати фуршет, який стає їх продовженням і дозволяє в неформальній обстановці отримати якісь нові і часто ексклюзивні відомості, встановити дружні ділові контакти.

Типи прийомів (презентації учнів «Ділові прийоми»)

 

2.5. Закріплення матеріалу та пробне виконання прийомів:

 1. Які питання потрібно висловити, при проголошенні вступного слова?
 2. Як поводитися під час виступу?
 3. Як в доповіді виділити ключові моменти?
 4. Для чого переважно задають запитання на презентаціях?
 5. Вам задали складне за структурою і не зовсім зрозуміле запитання. Що робити?
 6. Поставте будь-ласка мені запитання, щодо мого виступу.

2.6. Розглядання типових помилок та способів їх попередження.

 • Не вивчайте доповідь напам’ять. Підготуйте  короткі записи. Демонструйте те, про що говорите.
 • Не спішіть. Вимовляйте слова чітко та виразно.
 • Багато репетируйте. Будьте впевнені.
 • Глибше пориньте у свою тему. Не звертайте уваги на негативні моменти, які можуть зіпсувати Вам настрій.

2.7. Повідомлення критеріїв оцінювання.

ПІБ

Ввічливість, посмішка

Користування записами

Темп промови, висота і гучність звуку

Жести, рухи, погляд

Використання ілюстрацій, коментарів

Відповідь на запитання

Робота в команді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Розглядання правил безпеки життєдіяльності.

Під час експлуатації мультимедійної установки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • залишати виріб на довгий час без нагляду користувача;
 • торкатися до проводів і оголених контактів при увімкненому живленні;
 • підключати виріб до розеток мережі електроживлення, які мають механічні пошкодження.

Розетки, до яких підключені вилки кабелів живлення ноутбука та проектора, повинна знаходитися у доступному місці для швидкого відключення виробу від мережі електроживлення у разі виникнення небезпеки займання або в інших непередбачених ситуаціях.

У разі виникнення несправностей у роботі виробу – НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ПРОВОДИТИ РЕМОНТ САМОСТІЙНО. Зверніться по допомогу до майстра в/н (відповідальної особи).

Під час проведення репетицій:

 • Будьте активними.
 • Будьте толерантними.
 • Дотримуйтеся відведеного часу.

3. Поточний інструктаж – 3 год.

Виконання завдань учнями.

Цільові обходи робочих місць майстром виробничого навчання:

1-й обхід – перевірка розподілу членів команди за ролями;

2-й обхід – перевірка дотримання учнями правил гри;

3-й обхід – перевірка правильності виконання учнями завдання; надання, при необхідності, додаткового інструктажу на робочому місці;

4-й обхід – перевірка готовності до заключного інструктажу (презентації).

4. Заключний інструктаж – 2 год.

4.1. Вступне слово майстра в/н:

Гра – це величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ.

В.О. Сухомлинський

Шановні гості, колеги, учні! Щиро рада бачити Вас сьогодні на нашому уроці. Цей урок – презентація – є завершальним етапом великого проекту під назвою «Рекламна компанія ресторанів нашого міста».  Проект охоплював декілька тем уроків виробничого навчання з теми «Організація обслуговування відвідувачів».

Перший крок  – вибір лідерів у групі, які б могли організувати роботу своїх команд. Лідери методом жеребкування підібрали собі команди.

Команди вибрали ресторани, з якими мали працювати і відвідали їх. В ресторанах ознайомилися з роботою адміністраторів, вивчили меню та послуги.

Після цього лідери команд провели наради, на яких розподілили обов’язки членів команди для підготовки рекламної компанії та вибрали тематику святкового заходу. Рішення нарад висвітлили в протоколах.

Наступний етап, найбільш довготривалий – розробка рекламної продукції. Учні працювали в парах та малих групах (3 чол.). Коли робота була завершена, ми визначилися з датою презентації цих робіт.

Учні прийняли активну участь у розробці запрошень та організації презентації.

Також вони підготували свої промови. І сьогодні на уроці виробляли вміння виступати з цими промовами. Результати своєї роботи вони зараз продемонструють. Прошу підтримати їх і на закінчення виступу задати їм декілька запитань, щоб вони могли показати вміння відповідати на запитання. Також прошу оцінити роботу команди в цілому за 12-тибальною системою у запропонованих табелях.

Табель оцінювання виступу команди

Команда

Ввічливість, посмішка

Користування записами

Темп промови, висота і гучність звуку

Жести, рухи, погляд

Використання ілюстрацій, коментарів

Відповідь на запитання

Середній бал

Рекламна продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Прийняти та оцінити  виконані роботи:

 • виступ І команди,
 • запитання та відповіді,
 • технічна перерва (кава-брейк),
 • виступ ІІ команди,
 • запитання та відповіді.

 

4.3. Підбиття підсумків уроку:

 • висновки майстра в/н та гостей презентації;

Ця ділова гра, завершення якої ми спостерігали дозволила учням цілісно побачити і пройти весь процес організації та проведення презентацій. Відповідно вони поглибили та поширили діапазон своїх знань, сформували вміння проведення публічних виступів.

 • оголошення зразкових робіт;
 • повідомлення та обґрунтування результатів голосування;
 • узагальнена оцінка за день із мотивацією.

 

Урок завершено

1

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Tokar
  Зрозуміло, доступно, лаконічно. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
21 лютого 2018
Переглядів
538
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку