План роботи практичного психолога

Про матеріал
Особиста розробка плану роботи практичного психолога на 2019-2020 навчальний рік. Складений за новими стандартами.
Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ПОГОДЖУЮ

Завідувач

 

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи практичного психолога

Очеретяної Віти Валеріївни

на 2019-2020 навчальний рік

Вступ

Психологічна служба закладу складається з: практичного психолога та соціального педагога. У своїй роботі керуюся : посадовою інструкцією, етичним кодексом психолога, Законом  України «Про освіту», наказ МОН від 22.05.18 року № 509 «Положення про психологічну службу у системі освіти України»; наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»; лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 “ Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України ”; лист МОН від 18.07.2019  № 1/9-462 “ Про пріоритетні напрями роботи психологічної службі у системі освіти на 2019-2020 н. р.»; лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

І. Аналітична частина

Психологічної служби школи протягом  2018-2019  н. р. здійснювала діяльність за наступними напрямками: психодіагностична робота, консультаційна, психологічна просвіта, корекційно — відновлювальна та розвивальна робота, організаційно – методична робота.

Робота практичного психолога була організована відповідно плану роботи психологічної служби.

Психологічна служба школи працювала згідно навчально – виховної теми школи та теми методичного об’єднання працівників психологічної служби. Проводилася діагностична та корекційно – розвивальна робота з учнями, які цього потребують, а також робота по запиту адміністрації закладу, вчителів та батьків.

ІІ. Цілепокладаюча частина

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. А також організація психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Завдання діяльності психологічної служби закладу є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі практичного впровадження новітніх досягнень психологічної науки; сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному зростанню дітей на кожному віковому етапі їх розвитку; забезпечення індивідуального, особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення; профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і особистісному розвиткові учнів.

  Тема методичного об’єднання працівників психологічної служби

у 2019-2020 н. р.: «Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків».

Тема роботи навчального закладу:

«Якісна освіта – запорука самореалізації особистості».

Тема роботи практичного психолога : «Створення максимально сприятливих умов для розвитку особистості кожного учня: запобігання насильству в учнівському колективі та домашнього насильства».

ІІІ. Змістова частина

№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/

аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

 

 

 

1.1.

Спостереження за адаптації першокласників до шкільного навчання; вивчення чинників , які впливають на процес адаптації.

вересень/

жовтень

учні 1-х класів

 

1.2

Дослідження загальних зон труднощів у адаптації пятикласників.

жовтень\

листопад

учні 5-х класів

 

1.3

Вивчення психологічного клімату в учнівських колективах, дітей з проблемами у спілкуванні та поведінці.

протягом року

учні 1-11класів

 

1.4

Діагностика професійних інтересів, схильностей учнів, розширення уявлень просвіт професій та їх особливостей.

протягом року

учні 1-11класів

 

1.5

Вивчення соціально – психологічних причин негативних явищ, що мають місце в школі.

протягом року

учні 1-11класів

 

1.6

Дослідження мотивів навчання

протягом року

учні 1-11класів

 

1.7

Діагностика психофізіологічних особливостей учнів

протягом року

учні 1-11класів

 

1.8

Вивчення особливостей взаємовідносин у класному колективі

протягом року

учні 1-11класів

 

1.9

Дослідження дітей з особливими потребами

протягом року

учні 1-11класів

 

1.10

Дослідження індивідуальних особливостей поведінки учнів «групи ризику « (за запитом учасників освітнього процесу).

протягом року

учні 1-11класів

 

1.11

Моніторинг « Насилля в сучасному суспільстві»

грудень

учні 8-9 класів

 

1.12

Моніторинг з теми: « Здоровий спосіб життя » серед учнів 7-8 класів в рамках реалізації програми « Сімейна розмова».

листопад

учні 7-8 класів

 

1.13

Анкетування , щодо обізнаності дітей у проблемі « Торгівля людьми ».

листопад

учні 6-9 класів

 

1.14

Діагностика агресивності дітей підліткового віку  (за запитом учасників освітнього процесу).

протягом року

учні 1-11класів

 

1.15

Моніторинг розвитку пізнавальних процесів учнів 1-их класів

лютий

учні 1-х класів

 

2.

Профілактика 

 

 

 

2.1.

Здійснювати контроль за відвідуванням занять учнями школи з метою профілактики пропусків уроків без поважних причин, ігроманії та комп’ютероманії.

протягом навч. року

(кожної пятниці)

Кл.керівники 

1-11 класів   спільно з ЗДНВР, соц. пед.

 

2.2

Відвідування  проблемних   дітей  з неблагополучних сімей  вдома.

протягом навч. року

Класні кер.

1-11 класів,

соц. пед.

 

2.3

Участь в організації та проведенні рад профілактики.

протягом навч. року

кл.кер. 1-11 класів, соц. пед.

 

 

2.4

Здійснення психологічного  супроводу сімей, що потрапили в складні життєві обставини.

протягом навч.  року

Спільно з кл. кер. 1-11кл.

 

2.5

Проведення  занять  з елементами тренінгу щодо формування здорового способу життя та правового виховання учнів, протидії торгівлі людьми, насильства в сім’ї.

протягом навч.  року

Спільно з Соц. пед.,

учні 9-11 кл

 

2.6

Посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми(в рамках декади профілактики негативних проявів) .

листопад/

квітень

Спільно з Соц.пед.

 

2.7

Проведення профілактичної  роботи із учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству,  злочинності, алкоголізму, наркоманії.

24.11.19 –

11.12.19

Спільно з кл. кер. 1-11кл.

Соц.пед.

 

 

3.

Корекція

 

 

 

3.1.

Групові та індивідуальні корекційно – розвивальні заняття з дітьми із особливими освітніми потребами.

протягом року

учні 1-11 класів

 

3.2

Індивідуальні та групові заняття щодо подолання проявів дезадаптації учнів.

листопад

1-х та 5-х класів

за потреби

3.3

Індивідуальна робота з ВПО та дітьми , батьки яких є учасниками АТО.

протягом року

учні та батьки

за потреби

3.4

Групові та індивідуальні корекційно – розвивальні заняття з дітьми схильних до правопорушень.

протягом року

учні 1-11 класів

 

3.5

Групові та індивідуальні корекційно – розвивальні заняття з дітьми які пережили насилля.

протягом року

учні 1-11 класів

 

4.

Навчальна діяльність

 

 

 

5.

Консультування

 

 

 

5.1.

Групове та індивідуальне консультування батьків про вікові особливості першокласників та шляхи їх психологічної підтримки.

протягом навч.  року

батьки

 

5.2

Групове та індивідуальне консультування батьків про вікові особливості пятикласників та їх проблеми.

протягом навч.  року

батьки

 

5.3

Індивідуальні та групові консультації з учнями «групи ризику».

 

протягом навч.  року

учні

 

5.4

Консультування адміністрації школи з питань покращення психологічного мікроклімату в колективі.

протягом навч.  року

адміністрація школи

 

5.5

Консультування учнів, батьків та вчителів (за запитом).

протягом навч.  року

вчителі \ батьки \учні\ адміністрація школи

 

5.6

Інша тематика консультацій за результатами психодіагностики .

протягом навч.  року

вчителі \ батьки \учні\ адміністрація школи

 

6.

Просвіта

 

 

 

6.1.

Надання методичної допомоги вчителям у підборі психологічної літератури з різних проблем виховання і розвитку дитини.

протягом навч.  року

вчителі

 

6.2

Надання допомоги батькам у вихованні дітей.

протягом навч.  року

батьки

 

6.3

Виступ на батьківських зборах на тему: «Булінг», «Адаптація першокласників», «Гіперативна дитина», «Щаслива сім’я».

протягом навч.  року

батьки

 

6.4

Проведення заходів просвітницького спрямування в рамках « Години психолога».

протягом навч. року

учні 1-11 класів

за запитом

6.5

Проведення просвітницької  роботи із учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству,  злочинності, алкоголізму, наркоманії.

протягом навч. року

 соц. пед.

 

6.6

Участь в організації та проведенні

«Тижня Толерантності»

11.11.2019-15.11.2019

 

соц. пед.

 

6.7

Участь в  організації  та проведенні  Всеукраїнської акції  «16 днів проти насилля!»

25.11.2019-10.12.2019

 

соц. пед.

 

6.8

Проведення  заходів з психологічної просвіти в рамках «Тижня психології»

20.04.2020-24.04.2020

соц. пед.

 

6.9

Виступи на педагогічних  радах  .(за запитом)

серпень,

січень

пед.працівники

 

6.10

Відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуального насильства

18.11.2019

соц.пед.

 

6.11

Захист соціальних проектів в УДПУ

листопад

учні школи

 

6.12

Участь у фестивалі «Повір у себе»

03.12.2019

учні школи

УДПУ

6.13

Презентація  виступів шкільних соціально – психологічних театрів 

березень

учні,

соц.пед.

 

6.14

Фестиваль соціально-психологічної драми «Почуй! Побач!»

квітень

учні

соц.пед.

УДПУ

7.

Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю)

 

 

 

7.1.

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів (по запиту)

протягом навч. року

прак.

психолог

 

7.2

Участь у навчально-методичних семінарах та Інтернет – конференціях  працівників психологічної служби міста.

 за планом відділу освіти

прак.

психолог

 

7.3

Оформлення та поновлення даних для стендів соціально-психологічної служби

двічі на рік

спільно з соц. пед.

 

7.4

Складання плану роботи практичного психолога   на  2020-2021 н. р.

червень-серпень

прак.

психолог

 

7.5

Організація надання психологічної  допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО.

протягом навч. року

прак.

 психолог

 

7.6

Відвідування вдома, обстеження житлово-побутових умов проживання дітей пільгового контингенту.

тричі на рік

Класні кер.

1-11класів,

соц.пед.

 

7.7

Співпраця з громадськими організаціями та державними установами : УДПУ ім.П.Тичини , КДМ , УГПК ім.Т.Г.Шевченка , CCД.

протягом навч. року

громад. орган. та державні установи

 

 

Перевірено                                                                    

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Планування
Додано
4 жовтня
Переглядів
243
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку