Початок Української революції. Відродження Української державності.

Про матеріал
Тема програми № 3: «Початок української революції (1917-1918 р) Тема уроку № 1: «Початок Української революції. Відродження Української державності.
Перегляд файлу

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО  МИСТЕЦТВА

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

уроку теоретичного навчання

Предмет: Історія України

Тема уроку: «Початок Української революції. Відродження Української державності»

Професія: «Перукар (перукар-модельєр)»

                                                                Виконала: викладач «спеціаліст»

                                Олена Бичкова

 

                     

                                             Київ 2018

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО  МИСТЕЦТВА

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

уроку теоретичного навчання

Предмет: Історія України

Тема уроку: «Початок Української революції. Відродження Української державності»

Професія: «Перукар (перукар-модельєр)»

 

 

 

Виконала: викладач «спеціаліст»

                                      Олена Бичкова

 

 

 

 

                     

                                             

Київ 2018

 

Початок Української революції. Відродження Української державності.

Київ 2018. - 13с.

 

 

 

 

 

 

 

Упорядник:

Олена Бичкова, викладач «Спеціаліст»

Оксана Василівна Верес, заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва

Оксана Юріївна Дема методист Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва

 

 

Відповідальний за випуск, Катерина Василівна Воробей, заступник директора з методичної роботи Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва

 

 

Структура

  І. Організаційний момент. (1 хвилина)

ІІ. Актуалізація опорних знань. (6 хвилин)

III. Повідомлення теми уроку. (2 хвилини)

ІV. Мотивація навчальної діяльності. (2 хвилини)

V. Вивчення нового матеріалу. (15 хвилин)

VI. Закріплення вивченого матеріалу. (5 хвилин)

VІI. Підсумок уроку. (6 хвилин)

VIІІ. Оцінювання (2 хвилини)

IX. Рефлексія (1 хвилина)

X. Домашнє завдання (4 хвилини)

Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Тема програми № 3: «Початок української революції (1917-1918 р)

Тема уроку № 1: «Початок Української революції. Відродження Української державності.

Мета:

Навчальна: дати характеристику історичним умовам, які стали причинами початку Української революції, визначити особливості складу Центральної Ради та її політичної програми, проаналізувати розвиток українського національного руху на початковому етапі революції, ознайомити з політичною діяльністю М. Грушевського, його місцем в Українській революції 1917р.;

Розвивальна: розвивати вміння логічно мислити, робити висновки й узагальнення на основі різноманітних історичних джерел, проводити дослідницьку пошукову роботу;

Виховна: виховувати почуття патріотизму, інтерес і повагу до історичного минулого України.

Тип уроку: комбінований

Методи навчання, прийоми: частково пошуковий (евристичний),

Обладнання: мультимедійний проектор, документальний фільм, картки,  таблиці.

Терміни і поняття: «Революція», «Українська революція», «універсал», «національно-територіальна автономія», «Генеральний секретаріат», «соборність», «більшовики», «диктатура», «ультиматум», «національно-персональна автономія».

Міжпредметні зв’язки: українська література.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент. (1 хвилина)

ІІ. Актуалізація опорних знань. (6 хвилин)

  1. Перевірка домашнього завдання.

Перевірка засвоєння  навчального  матеріалу попереднього уроку   шляхом самостійної роботи з подальшою корекцією знань учнів.

Заповніть пропуски в таблиці «Українські політичні партії в 1917р.»

Назва

Лідери

Програма

Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ)

 

Автономія України на федеративних засадах, глибоке реформування  народного господарства із збереженням приватної власності

 

В. Винниченко

С. Петлюра

Автономія, демократичний розвиток із соціалістичною перспективою.

Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР)

М. Грушевський

 

Українська демократична хліборобська  партія (УДХП)

С. Шемет

В. Липинський

 

              2. Виконати тестові завдання (декілька учнів):

1. Коли відбулася Лютнева революція в Росії, які наслідки мала?

А) лютий 1917р., виник СРСР;

Б) лютий 1917р., було повалено монархію;

В) лютий 1917р., виникла Українська Народна Республіка.

2. Як в Україні сприйняли звістку про революцію в Петрограді:

А) відбулися багато чисельні мітинги та демонстрації, де вимагали ліквідацію в Україні старої адміністрації;

Б) створювалися місцеві комітети Тимчасової влади;

В) влада перейшла до більшовиків;

Г) ліквідовано обмеження на об’єднання громадян у партії та громадські організації, видавати газети, проводити мітинги та демонстрації;

Д) було проведено соціально – економічні перетворення;

Є)Україна отримала право на національне самовизначення.

3. Які органи влади виникли в Україні разом з Тимчасовим урядом:

А) ради робітничих і солдатських депутатів;

Б) українських націоналістів;

В) меншовиків та есерів.

4. Основним найбільш чисельним прошарком українського суспільства на передодні революції 1917 р. були …

А) робітники;

Б) селяни;

В) підприємці та промисловці.

5. Дайте визнання поняттям:

А) революція;

Б) демократичні перетворення.

Наприкінці лютого 1917 р. в Росії перемогла демократична революція. Монархію було повалено.  У великих містах України про події в Петрограді стало відомо вже 27 лютого, за кілька днів звістка поширилася по всій території України. В містах і селах відбувалися багатотисячні мітинги та демонстрації, учасники яких вітали революцію в Петрограді й вимагали змін. В Україні хвиля народного невдоволення, швидко набираючи силу, стала  переростати в революцію.  

(Бесіда)

Хто з вас може передбачити, як буде розвиватися народний рух далі? (декілька відповідей учнів, з обґрунтуванням власної точки зору)

Бажана відповідь:

Крах самодержавства в Росії та дезорганізація в Україні у зв’язку з цим окупаційного російського адміністративного та поліцейського апарату насильства і терору вивільнили з вікових кайданів національні сили. Вони й скерували український народ на реалізацію свого невід’ємного права на самовизначення та утворення на етнічних землях Української Самостійної Соборної Держави. Всеукраїнським координаційним та політичним центром масового народного руху стала Українська Центральна Рада (УЦР).

3. Проблемне питання уроку: Чи можна стверджувати, що в 1917 році в Україні починається національно - демократична революція?

Бажана відповідь:

Українська революція 1917-1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. У всіх регіонах України підіймався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські організації, активно йшов процес утворення профспілок та фабрично-заводських комітетів. У цей період під тиском революційних подій змінювалася сама політична свідомість українців і національної політичної еліти, які в короткий термін пройшли шлях від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення власної державності. Після Лютневої буржуазної революції 1917 року профспілковий рух як невід’ємна складова частина робітничого руху став одним з визначальних факторів грандіозних соціально-економічних перетворень, які виникали при розвалі Російської імперії та утворенні української державності доби Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР.

III. Повідомлення теми уроку. (2 хвилини)

ІV. Мотивація навчальної діяльності: пояснення теми, представлення її змісту та очікуваних результатів. (2 хвилини)

V. Вивчення нового матеріалу. (15 хвилин)

4. Показ відеофільму

Після Лютневої революції та зречення російським царем Миколою ІІ свого престолу, влада формально перейшла до рук Тимчасового уряду на чолі із князем Г. Львовим.

5. Робота з таблицею №1

Задачі, які постали перед Тимчасовим урядом:

    

6. Показ відеофільму

Питання про самовизначення України стало головним у політичній боротьбі. Це зумовило появу в Україні представницького органу всеукраїнського значення – Центральної Ради.             

7. Робота з таблицею №2

Утворення Центральної Ради

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

4 (17) березня 1917 року – створення Української Центральної Ради. Метою створення було досягнення автономії України. Резиденцією ЦР став Педагогічний музей в Києві. Головою став Михайло Грушевський. Хто ж він такий? Яким він бачив сам себе, і яким маємо сприймати його ми?

8. Доповіді учнів 

Перед вивченням теми дехто з вас  отримав випереджувальне завдання: зібрати інформацію про цього політичного діяча та створити власний проект у вигляді презентації.

VI. Закріплення вивченого матеріалу. (5 хвилин)

Таким чином, після Лютневої революції в Україні склалися три центри влади: Тимчасовий Уряд, Ради робітничих та солдатських депутатів, Центральна Рада на чолі з М.С. Грушевським. Перші звернення ЦР до українського народу не передбачали кардинальних змін в українському суспільстві.

9. Тестування

 (Учні заперечують або стверджують наведені положення).

1.Лідери ЦР виступали за створення українських збройних сил.

А) Так

Б) Ні.

2.Уряд УЦР називався ГС.

А) Так

Б) Ні.

3.ГС очолив М. Грушевський

А) Так

Б) Ні.

4.Секретарем військових справ ГС був С. Петлюра.

А) Так

Б) Ні.

5.Уряд ЦР називався Малою Радою.

А) Так

Б) Ні.

6-8 квітня 1917 року – діяльність Українського національного конгресу. Прибуло понад 900 делегатів з різних куточків України. «Скликалася вся Україна, вся пробуджена, обвіяна новим чуттям, огріта новим подіями, неспокійна, полохлива, нетерпляча в своїх сподіваннях, пам'ятлива на минуле безбуття, пройнята одною метою й одною волею – вся українська земля. Бо не тільки сивий Київ помолодівшими руками згортав до купи всі свої недобиті царизмом і народжені революцією сили..." .

VІI. Підсумок уроку (6 хвилин)

Таким чином, провідною тенденцією розвитку України після краху російського самодержавства був стрімкий злет національно-визвольного руху, який переріс у національно-демократичну революцію. Політичні сили, що виступали за Тимчасовий уряд, есеро-меншовицькі ради, а також біль­шовики широкої і стійкої підтримки в населення України не мали. Українські партії і громадські об'єднання виступили з вимогами надання Україні державного суверенітету  - у формі автономії чи пов­ної незалежності. Ці вимоги мали масову політичну підтримку. Відбулися багатотисячні народні мітинги, на яких вимога відновлення української державності стала однією з основних. Український ви­звольний рух перейшов у стадію революції. Був утворений організа­ційний центр українських сил - Українська Центральна Рада на чолі з М.С. Грушевським. По­чався процес формування української армії.

 

 

 

 

 

VIІІ. Оцінювання (2 хвилини)

IX. Рефлексія (1 хвилина)

Учні оцінюють проведений урок.

X. Домашнє завдання (4 хвилини)

Прочитати §13 у підручнику під редакцією Кульчицького для 10 класу К. «Генеза» 2010 р. Опрацювати документи і матеріали після параграфа. Скласти таблицю: які верстви населення підтримували:

Тимчасовий  уряд

УЦР

Ради

 

 

 

Зробити короткий конспект: Діяльність українського конгресу 6-8 квітня 1917р. Випереджаюче повідомлення «Мирний договір у Брест-Литовську: за і проти» Дайте визначення поняттям: експорт революції, ізоляціонізм, імперіалізм, революція, універсал. Персоналії: М. Грушевський, В. Виниченко, М. Міхновський.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Кульчицький С.В. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / С.В. Кульчицький, Ю.Г. Лебедєва. – К.: Генеза, 2010.

2. Пометун О. І. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – Київ: Освіта, 2012.

3. Пометун О. І. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. — Харків: Сиция, 2012. 4. Рент О.П. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / Рент О.П., Малій О.В. – Київ: Генеза, 2010.

 5. Струкевич О.К. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / О.К. Струкевич, І.М. Романюк, С.І. Дровозюк. – К.: Грамота, 2011.

6. Турченко Ф.Г. Історія України (профільний рівень): підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Ф. Г. Турченко. – К.: Генеза, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
1 березня 2020
Переглядів
1038
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку