Поговоримо про планування та розвиток внутрішньої системи якості освіти.

Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти – найактуальніше питання стратегічного характеру для всіх освітян. Як організувати систему роботу закладу освіти у цьому напрямі та оцінити її ефективність? Які використовувати методи, інструменти та критерії для оцінювання управлінських та освітніх процесів? Як забезпечувати постійне і неухильне вдосконалення якості освітньої діяльності та якості освіти?

Практичним досвідом щодо побудови внутрішньої системи якості освіти, а також  детальною інструкцією щодо розробки документа про внутрішню систему забезпечення якості освіти, поділився Андрієнков Ігор під час вебінару «Алгоритм побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти: від теорії до практики».

Побудова внутрішньої системи забезпечення освіти – складна та змістовна робота, тому до неї необхідно залучати всіх учасників освітнього процесу

Вивчення нормативних документів

Внутрішня система якості освіти розробляється відповідно до вимог 

Врахування особливостей закладу освіти

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності кожного окремого закладу залежить від типу, рівня освіти, умов діяльності, фінансування, місцезнаходження, освітньої програми тощо.

Визначення основних принципів, на які необхідно спиратися

Перш за все, ми спираємося на принципи дитиноцентризму, автономії закладу освіти, цілісності системи управління якістю, постійного вдосконалення закладу освіти, впливу зовнішніх чинників,  гнучкості та адаптивності. 

Визначення напрямів внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Вони визначаються на основі складових, визначених Законом  України «Про освіту» (частина третя статті 41), та  інших складових, доцільність яких визначає сам заклад освіти, зважаючи на специфіку діяльності та стратегію розвитку.

Розроблення стратегії і процедури забезпечення якості освіти

Робота щодо розроблення та впровадження системи управління якістю і визначення критеріїв, за якими буде проводитись самооцінювання, проводиться за участю всіх педагогічних працівників. Заклад освіти може обрати один із трьох варіантів побудови системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти

У цьому випадку необхідно спиратися на цілі та пріоритети розвитку закладу освіти, особливості закладу та освітню програму.

Розробка Порядку (Положення) про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Для розробки документа необхідно створити робочу групу у складі управлінців, педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків. Саме робоча група визначить основні складові Порядку (Положення), їхні критерії, а також методи збору інформації. 

Після обговорення та схвалення проєкту на засіданні педагогічної ради, документ затверджується керівником закладу освіти та оприлюднюється на сайті.

Координація та контроль за впровадженням внутрішньої системи забезпечення якості освіти

У закладі освіти слід призначити відповідальних за  координування впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти працівників, а також створити робочу групу щодо вивчення та оцінювання реалізації кожного напряму програми.

Впровадження системи самооцінювання освітньої діяльності

Спираючися на затверджений документ, можна розпочати процес вивчення освітньої діяльності закладу та оцінювання її рівня. Для цього необхідно визначити періодичність, рівні та підходи до проведення самооцінювання.

Використання отриманих результатів у подальшому аналізі

Результати самооцінювання можна використовувати як складову щорічного звіту про діяльність закладу освіти та при підготовці плану роботи на наступний навчальний рік.

Бажаєте отримати зрозумілу та детальну інструкцію розроблення документу про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу? Дізнатися про методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації? Радимо переглянути вебінар!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter