Поговоримо про індивідуалізований підхід до навчання учнів з особливими освітніми потребами

В умовах війни питання організації якісного інклюзивного навчання  набуло особливої актуальності. І це пов'язано з багатьма причинами. Це і зростання кількості дітей з інвалідністю внаслідок травм, отриманих під час бойових дій, і зруйновані заклади освіти, і вимушене переміщення сімей до інших регіонів України, і негативний психоемоційний стан дітей, і нестача кадрів і ресурсів та ще багато іншого. Тож освітянам доводиться шукати нові рішення та підходи, які дозволять організувати освітній процес за будь-яких умов. І саме цій важливій темі присвячена наша дводенна Всеукраїнська інтернет-конференція «Інклюзивна освіта в сучасному контексті: виклики та можливості». Під час етеру педагоги-практики та фахівці поділяться своїм досвідом та нададуть компетентні поради, які допоможуть вчителям створити комфортне та безпечне середовище, ефективно працювати з учнями з ООП та досягати успіхів у навчанні кожної дитини.

А ще ми підготували декілька порад щодо розробки важливого документа, який дозволяє адаптувати освітній процес до індивідуальних особливостей кожного учня та максимально розкрити його потенціал. 

Індивідуальний навчальний план (далі - ІНП) розробляється Командою психолого-педагогічного супроводу на підставі висновку ІРЦ для учнів, які потребують 2-5 рівня підтримки, з урахуванням їхніх можливостей. Також цей документ обов'язково створюється для школярів, які навчаються на педагогічному патронажі (за наявністю висновка ІРЦ). 

Індивідуальний навчальний план має відповідати таким вимогам:

 • відповідність Державним стандартам базової та повної загальної середньої освіти з урахуванням особливостей психофізичного розвитку та індивідуальних потреб дитини з ООП;
 • конкретність та чіткість (чітко сформульовані цілі, завдання, очікувані результати навчання, методи та форми навчання, види навчальної діяльності, дидактичні матеріали та засоби навчання, критерії оцінювання результатів навчання);
 • практичність: можливість реалізації ІНП т в умовах конкретного закладу освіти;
 • гнучкість: можливість внесення змін до ІНП та ІПР протягом навчального року з урахуванням динаміки розвитку дитини з ООП.

Підготовка ІНП здійснюється в такій послідовності:

 1. Розробка ІНП Командою психолого-педагогічного супроводу.
 2. Обговорення та погодження ІНП з батьками (опікунами) дитини.
 3. Доопрацювання та коригування ІНП з урахуванням зауважень та пропозицій батьків (опікунів) дитини.
 4. Схвалення ІНП педагогічною радою закладу освіти.
 5. Затвердження ІНП керівником закладу освіти.
 6. Підписання ІНП одним із батьків дитини.

Копія індивідуального навчального плану та модифіковані програми навчальних предметів (інтегрованих курсів) додаються до індивідуальної програми розвитку дитини з ООП.

Адаптація та модифікація навчальних програм

При розробці індивідуального навчального плану важливо врахувати  потреби кожної дитини та вибрати оптимальну стратегію — адаптацію чи модифікацію навчальної програми. 

Адаптація спрямована на забезпечення доступу учнів з особливими освітніми потребами до освітнього процесу шляхом внесення змін до навчальної програми, які можуть включати:

 • методики навчання (наприклад, візуальні, аудіальні чи кінестетичні підходи);
 • ресурси та матеріали (аудіокниги, збільшений шрифт, спеціальні програмні засоби тощо);
 • навчальні вимоги та коригування завдань (наприклад, зменшення кількості завдань чи надання більше часу для їх виконання).

Адаптація може бути тимчасовою або постійною, в залежності від потреб і прогресу учня.

Модифікація передбачає глибші зміни в структурі і змісті навчальної програми для створення умов, що враховують особливі освітні потреби учнів. Вона може включати:

 • спеціальні матеріали, які відповідають індивідуальним потребам та можливостям учня;
 • інноваційні методики, які враховують особливості сприйняття інформації учнями з ООП та сприяють кращому засвоєнню знань;
 • гнучкі системи оцінювання,  які ґрунтуються на досягненнях учня з ООП, а не порівнюються з загальними стандартами.

Також модифікація може також включати:

 • збільшення часу на виконання завдань. Це може бути корисно для учнів, яким потрібна додаткова можливість для обробки інформації та виконання завдань;
 • зменшення складності завдань (наприклад, розбивка складних завдань на менші, більш керовані кроки, адаптація завдань відповідно до потенціалу учня тощо);
 • забезпечення додаткової підтримки (наприклад, допомога асистента вчителя, консультації з фахівцями, використання спеціальних технологій тощо).

Модифіковані або адаптовані навчальні програми та систему оцінювання розробляють вчителі, які викладають відповідні предмети. Вони базуються на загальній навчальній програмі, за якою навчається весь клас, і враховують індивідуальні потреби учнів із ООП.

Важливо зазначити, що модифіковані/адаптовані навчальні програми та системи оцінювання не є статичними. Вони мають постійно переглядатись та коригуватись відповідно до потреб та прогресу учня.

Компоненти індивідуального навчального плану

Форму індивідуального навчально плану дитини з ООП заклад освіти визначає самостійно. Однак, для зручності та уніфікації підходу можна розробити шаблон ІНП та погодити його на засіданні педагогічної ради. Це допоможе врахувати думки всіх зацікавлених сторін, впорядкувати інформацію, забезпечити чітку структуру плану та створити документ, який буде максимально корисним у використанні.

ІНП може включати такі структурні компоненти:

 • Назва закладу освіти.
 • Прізвище та власне ім’я дитини з ООП, клас, в якому навчається. 
 • Цілі та строк дії індивідуального навчального плану. 
 • Загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета (інтегрованого курсу). 
 • Інформація про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння, очікувані результати навчання.
 • Модифіковані/адаптовані навчальні програми предметів, зазначені в ІПР (додатками). 

В індивідуальному навчальному плані (ІНП) немає потреби перелічувати всі навчальні предмети, які вивчає учень. Тож аби зробити ІНП більш чітким та лаконічним та зосередитись на найважливіших аспектах навчання, рекомендується вказувати лише навчальні програми, які потрібно адаптувати або модифікувати. Навпроти кожного предмета потрібно зазначити:

 • ПІБ педагогічного працівника, який буде відповідати за цю роботу;
 • які саме адаптації/модифікації будуть застосовані;
 • які очікувані результати навчання очікуються від дитини з цього предмета.

Слід зазначити, що використання іншої навчальної програми, яка є відмінною від програми, за якою навчається відповідний клас, не допускається. 

Індивідуальний навчальний план має бути не статичним, а динамічним документом. Адже систематичний перегляд та коригування дозволяють відстежувати прогрес учня в оволодінні знаннями та навичками, визначати його сильні та слабкі сторони, оцінювати ефективність застосованих методів корекційної роботи та стимулювати прогрес дитини.

Бажаєте отримати багато корисних та актуальних порад щодо організації інклюзивного навчання? Долучайтесь до нашої конференції!  

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter