Новини

МОН: затверджено профстандарт керівника закладу загальної середньої освіти

Міністерство економіки України затвердило професійний стандарт керівника (директора) закладу загальної середньої освіти. Стандарт було ухвалено 17 вересня 2021 року та внесено до державного реєстру професійних стандартів. Про це повідомляє МОН.

Згідно зі стандартом, мета професійної діяльності керівника (директора) закладу загальної середньої освіти полягає в безпосередньому управлінні закладом і відповідальності за освітню, фінансово-господарську та інші види діяльності закладу освіти.

Керівник витупає представником закладу освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти. Керівник підпорядковується засновнику закладу освіти.

Документом передбачено, що керівником ЗЗСО може бути особа, яка пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту». При цьому керівник повинен мати диплом магістра (спеціаліста). Також він має проходити раз на 5 років атестацію, необхідною умовою якої є підвищення кваліфікації в межатестаційний період (шляхом неформальної та інформальної освіти).

Керівник закладу освіти (крім приватного закладу) зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності, її обсяг має становити не менше 90 навчальних годин (три кредити ЄКТС).

Професійний стандарт визначає загальні компетентності керівника: громадянську, соціальну, культурну, когнітивну та підприємницьку. А до його трудових функцій входять:

 • забезпечення стратегічного управління розвитком закладу освіти;
 • забезпечення управління якістю освітньої діяльності;
 • забезпечення партнерської та мережевої взаємодії;
 • організація безпечного і здорового освітнього середовища;
 • забезпечення власного безперервного професійного розвитку.

Профстандарт також визначає професійні компетентності, якими має володіти керівник закладу:

 • нормативно-правова; 
 • компетентність стратегічного управління закладом освіти;
 • компетентність стратегічного управління персоналом; 
 • компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • компетентність організації діяльності закладу освіти на засадах зовнішньої системи забезпечення якості освіти;
 • лідерська;
 • емоційно-етична;
 • компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства;
 • здоров’язбережувальна;
 • інклюзивна;
 • проєктувальна;
 • інноваційна;
 • здатність до навчання впродовж життя;
 • інформаційно-цифрова.

Детальніше ознайомитися з новим професійним стандартом керівника ЗЗСО можна за посиланням.

 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter