Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Опрацьовуємо модельну навчальну програму

Команда Освітнього проєкту «На Урок» докладає максимум зусиль аби допомогти вчителям української мови та літератур ефективно підготуватися до викладання у 5-х класах НУШ. Ми ретельно вивчаємо всі інновації та можливості ключової освітньої реформи й ділимося з освітянами результатами нашої роботи. Наразі ми опрацювали Типовий навчальний план, зробили вибірковий огляд Держстандарту мовно-літературної освітньої галузі та провели предметний інтенсив для вчителів літератури. Наступний захід, який відбудеться 04.08.2022,  стане у пригоді вчителям української мови. У ході його проведення наші спікери поділяться цікавими ідеями та корисними порадами щодо урізноманітнення освітнього процесу, викладання навчального предмета та налагодження плідної взаємодії зі школярами. 

А ще ми не могли не звернути увагу на неймовірну можливість поєднати мовний та літературний освітні компоненти на одному уроці. Саме тому підготували огляд модельної навчальної програми, яка поєднує вивчення української мови, української та зарубіжних літератур.

Типовим навчальним планом визначено орієнтовний перелік навчальних предметів та розподіл навчальних годин між обов’язковими освітніми компонентами. Рекомендоване тижневе навчальне навантаження для вивчення мовно-літературної освітньої галузі для класів із українською мовою навчання складає 11 годин, для класів із навчанням мовою корінного народу або національної меншини – 11,5 годин. Заклад освіти має право їх розподілити на вивчення навчальних предметів (українська мова. українська література, зарубіжна література, іноземна мова) або обрати галузевий навчальний предмет, зокрема інтегрований курс української мови і літератур, зміст якого викладений у модельній навчальній програмі.

Модельна навчальна програма «Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5-6 клас» (авт. Старагіна І.П., Новосьолова В.І., Терещенко В.М., Романенко Ю.О., Блажко М.Б., Ткач П.Б., Панченков А.О., Волошенюк О.В.) розроблена на основі Держстандарту базової середньої освіти та має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 12.07.2021 №795 (у редакції наказу МОН від 29.09.2021 №1031)).

Принципи побудови та пріоритети викладання програми

Модельна навчальна програма (далі - Програма) передбачає реалізацію компетентнісного потенціалу мовно-літературної галузі шляхом цілеспрямованого формування у школярів ключових компетентностей на основі ціннісних орієнтирів, закладених у Держстандарті. Усі компоненти Програми спрямовані на формування вміння учнів висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, логічно обґрунтовувати позицію, а також обирати стратегії спілкування. Програму побудовано відповідно до ключових підходів сучасної освіти (компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, текстоцентричного) з урахуванням принципів:

 • дитиноцентризму;
 • взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку; 
 • демократизації й гуманізації;
 • україноцентризму та полікультурності змісту; 
 • діалогізму; 
 • системності; 
 • науковості; 
 • наступності та логічної послідовності; 
 • доступності й практичної спрямованості навчання;
 • варіативності та диференціації; 
 • узгодженні цілей, очікуваних результатів навчання, змісту та орієнтовних видів навчальної діяльності.

Програма забезпечує наступність з початковою освітою та передбачає поступове занурення в навчання шляхом актуалізації набутого мовного й літературного досвіду під час опрацювання нових текстів (так зване «повторення без повторення»). Пріоритетами викладання інтегрованого курсу є:

 • інтеграція різних видів мовленнєвої діяльності; 
 • закладення основ дослідницької діяльності в роботі з мовними та літературними явищами; 
 • прагматична спрямованість видів навчальної діяльності і пропонованого змісту; 
 • задоволення потреб школярів у взаємодії зі словом і за допомогою слова з іншими для досягнення особистісних та спільних цілей;
 • забезпечення творчої самореалізації, академічної свободи учня та становлення його особистості як компетентного мовця і читача, зокрема через залучення до загальнолюдських, національних культурних цінностей, читання творів української та зарубіжних літератур.

Програма передбачає реалізацію принципу академічної свободи вчителя та дає можливість залучати школярів до вибору текстів /медіатекстів, що сприяє розвитку здатності виявляти ініціативу, оцінювати ризики, приймати рішення та брати на себе відповідальність.

Зміст Програми

Логіка представлення пропонованого змісту зумовлена специфікою інтегрованого підходу до навчання і спрямована на розвиток критичного, системного та креативного мислення. Програму структуровано за  роками навчання (5-й і 6-й класи), кожен з яких містить 9 розділів, що складаються з 3-4 тем:

5 клас:  

Розділ 1. Пізнаю різноманіття світу (теми: «Спілкуюся й вивчаю світ», «Подорожую Україною й шаную культурне різноманіття», «Ціную індивідуальність», «Запозичую й збагачую»).

Розділ 2. Дім, який ми будуємо (теми: «Дбаю про себе та інших», «Беру участь у житті громади», «Стаю відповідальним громадянином», «Люблю свою родину й рідний край»).

Розділ 3. Досліджую, ціную й бережу (теми: «Досліджую минуле», «Пізнаю й бережу мову», «Пам’ятаю», «Вивчаю та пишу історію»).

Розділ 4. Скарби, якими володію (теми: «Бачу неймовірне навколо», «Дивуюся й дивую», «Дарую подарунки й ділюся добром», «Очікую на свято»).

Розділ 5. Від ідеї до результату (теми: «Фантазую», «Мрію, планую, досягаю», «Надихаю»).

Розділ 6. Дію, досягаю, перемагаю (теми: «Хочу і можу», «Оцінюю ситуацію й граю за правилами», «Учу і вчуся», «Вірю в себе й довіряю іншим».

Розділ 7. На шляху до успіху (теми: «Шукаю себе», «Переймаю й перевершую», «Приймаю виклики», «Дивуюся перспективам»).

Розділ 8. Дивен світ. (теми: «Радію світу навколо», «Пізнаю довкілля», «Бережу природу», «Навчаюсь у природи творчого спокою»). 

Розділ 9. Віддзеркалене у слові життя (теми: «Переживаю красу», «Чуємо одне одного», «Оповідаю історії»). 

6 клас

Розділ 1. Залежність і самостійність (теми: «Ділюся враженнями», «Повертаюся до роботи», «Працюю над собою», «Відкриваюся новому»).

Розділ 2. Чого я боюся (теми «Дивлюся страхам в очі», «Упевнено виходжу із зони комфорту», «Долаю індивідуальні та соціальні стереотипи»).

Розділ 3. Зовнішнє і внутрішнє (теми: «Бачу себе»,  «Шукаю відповіді в книжках», «Розумію себе», «Знаю міру»). 

Розділ 4. Радість буття (теми: «Веду здоровий спосіб життя», «Мислю позитивно», «Відчуваю наближення свята», «Надихаюся шедеврами»). 

Розділ 5. Взаємозалежності (теми: «Вибудовую взаємини», «Усвідомлюю свою роль у команді», «Приймаю рішення й відповідаю за них»).

Розділ 6. Право на власну думку (теми: «Чую й хочу, щоб чули мене», «Прислухаюся та обстоюю», «Поводжуся гідно», «Прагну до ненасильницького спілкування»).

Розділ 7. Громадянськість і добросусідство (теми: «Усвідомлюю себе в часі», «Маю право й поважаю права інших», «Займаю активну життєву позицію», «Беру на себе відповідальність»).

Розділ 8. Просто про складне (теми: «Живу у Всесвіті», «Живу у світі речей», «Живу у світі ідей», «Живу у світі почуттів»).

Розділ 9. Світ віртуальний і реальний (теми: «Гуляю всемережею (інтернетом)», «Не ховаюся за аватаром», «Вигадую нові світи», «Розширюю обрії»).

Структурні компоненти Програми

У межах кожного розділу визначено очікувані результати навчання, пропонований зміст та види навчальної діяльності. 

Очікувані результати навчання

Очікувані результати навчання реалізують чотири групи обов’язкових результатів навчання Держстандарту та відповідають орієнтирам для оцінювання з мовно-літературної освітньої галузі. У Програмі пропонується обирати  зміст та способи поточного та підсумкового оцінювання результатів навчання залежно від дидактичної мети із застосування таких основних форм:

 • практичної, зокрема шляхом планування та виконання планування та реалізації проєктів;
 • письмової, зокрема шляхом створення письмових текстів, тестування, організації роботи з текстами тощо;
 • цифрової, зокрема шляхом тестування в електронному форматі;
 • усної, зокрема шляхом опитування.

Згідно з наказом МОН від 01.04.2022 №289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти» орієнтовними критеріями для оцінювання очікуваних результатів навчання учнів є:

 • сприймання усної інформацію на слух/аудіювання;
 • усна взаємодія та висловлювання/говоріння;
 • сприймання письмових текстів/читання;
 • письмова взаємодія та висловлювання/письмо.

Пропонований зміст

Пропонований зміст кожного розділу дає цілісне уявлення про розгортання предметного змісту на основі актуалізації здобутих знань, набутих умінь і сформованих ставлень (повторення), узагальнення та систематизації для забезпечення навчального поступу. Кожний розділ програми структурований згідно з групами базових знань, визначених у Держстандарті, а саме: 

 • «Комунікація»; 
 • «Інформація»;
 • «Мовні засоби»;
 • «Текст»;
 • «Літературний твір».

Компонентом змісту кожного розділу є перелік текстів різних літературних родів, жанрів, типів і стилів мовлення, який містить: 

 • художні, зокрема фольклорні, твори класичної та сучасної літератури (української та зарубіжних); 
 • інформаційні тексти; 
 • медіатексти в друкованому, усному, візуальному чи електронному вигляді (трейлери до фільмів, фільми, пісні, відеоігри, реклама (зокрема графічний дизайн для різних товарів, соціальний плакат), обкладинки книжок, телевізійні шоу, журнали, газети, комікси, листівки, веб-сайти, електронні листи тощо).

Також Програмою передбачено ознайомлення з творами літератур корінних народів і національних меншин України, враховано свята, дні пам’яті, дні народження визначних письменників тощо, що покликано забезпечити зв’язок із життям. У програмі пропонується працювати учням із текстами, авторами яких є як визнані майстри мистецтва слова, так і непрофесійні автори (наприклад, однокласникам). 

Для забезпечення наступності з початковою освітою в задоволенні потреб учнів оволодіти літературними нормами для оформлення власного усного або письмового висловлення у Програмі запропонована така послідовність вивчення розділів науки про мову: 

 • 5 клас: «Фонетика» (у зв’язку з орфоепією, орфографією), «Синтаксис» (у зв’язку з пунктуацією).
 • 6 клас: «Будова слова та словотвір» у взаємозв’язку з лексикологією та морфологією (6-й клас).

У Програмі не зазначено окремих розділів «Лексикологія» і «Фразеологія», але повторення вивченого (фразеологізми, однозначні, багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми, власне українські та іншомовні слова, терміни) і вивчення нових лексичних понять (авторські неологізми, новотвори, стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова, сленг, просторічні слова, суржик) пропонується здійснювати на основі літературного текстового матеріалу, який вивчається. У такий спосіб забезпечується системне вивчення всіх розділів науки про мову, яке ґрунтується на міжрівневих зв’язках та практикоорієнтованому підході. 

Програмою передбачено залучення учнів до письмової практики, зокрема за допомогою цифрових пристроїв та в режимі онлайн. Удосконалення письмового мовлення з огляду на орфографію передбачає подальше опанування та систематизацію знань з таких розділів науки про мову: 

 • фонетики;  
 • морфеміки та словотвору; 
 • морфології (зокрема написання слів разом, окремо, з дефісом,  написання власних назв тощо);
 • лексики (зокрема зв’язок етимології слова і правопису, правопис слів іншомовного походження);
 • пунктуація (звертання, вставні слова, однорідні члени речення, пряма мова).

Види діяльності

У програмі подано орієнтовний перелік видів діяльності, які забезпечують активність школярів в освітньому процесі і дають  змогу розв’язувати на одному уроці завдання мовної і літературної освіти. Для забезпечення розвитку компетентного мовця пропонується залучати учнів до сприймання і використання інформації в реальній мовленнєвій практиці за результатами опрацьованих текстів (бесіда, дискусія в класі, мікродискусія в групі, обговорення в парі, інтерв’ю тощо). Також програмою передбачено заохочення школярів до аналізу комунікативних ситуацій з позиції спостерігача (на прикладі рольових ігор, театралізації, перегляду або прослуховування медіатекстів), опановуючи необхідні поняття з теорії комунікації, теорії тексту, теорії інформації.

Тематика текстів/медіатекстів у програмі, а також пропоновані види навчальної діяльності дають змогу сформувати вміння зосереджувати увагу, конструктивно керувати емоціями, адекватно реагувати на конфліктні ситуації, налаштовуватися на конструктивну комунікацію.

Бажаєте отримати практичні поради щодо створення траєкторії навчання української мови від ідеї до якісного результата? Долучайтеся до предметного інтенсива «Українська мова в 5 класі НУШ»

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter