Позашкільний гурток «ЮНІ УКРАЇНОЗНАВЦІ»

Про матеріал
Позашкільний гурток: «ЮНІ УКРАЇНОЗНАВЦІ» (гурток 1-го року навчання, початкового рівня) Складено згідно з програмою для гуртків туристсько-краєзнавчого напряму
Перегляд файлу

 

 

  Позашкільний гурток:

 

«ЮНІ УКРАЇНОЗНАВЦІ»

 

 

 

(гурток 1-го року навчання,

початкового рівня)

Складено згідно з програмою

для гуртків туристсько-краєзнавчого напряму

 

 

 

Керівник гуртка :

Цюзік Юлія Олександрівна,

"Юні українознавці"

Дубенського  центру

туризму і краєзнавства учнівської молоді

 

 

                                                   Дубно-2017

Пояснювальна записка

Могутнім і невичерпним джерелом духовності, моральності і культури сучасної людини є її любов до рідного краю та його безцінних багатств, глибока шана до віковічних традицій свого народу. Саме краєзнавство є безцінною скарбницею збереження історичного досвіду багатьох поколінь, всього того найкращого, що витримало випробування часом у сфері матеріальної та духовної культури України.

Краєзнавству в наш час належить важлива роль у вихованні учнів. Активна участь школярів у краєзнавчій роботі сприяє їх громадському і духовному розвитку, формуванню інтелектуального потенціалу України. Особливо важливим є залучення до краєзнавчих спостережень дітей молодшого шкільного віку (учнів 1-4 класів ). Тому саме за цим напрямом створений гурток.

Завдяки вивченню, використанню місцевого історичного матеріалу під час гурткової роботи діти мають змогу відчути історичні події, осмислити історичні процеси, "доторкнутися" до культури, побуту та традицій свого народу не за підручником.

Значення краєзнавчої роботи важко переоцінити, оскільки вона дає змогу вивчити історичний шлях суспільства з найдавніших часів до наших днів, зберегти та примножити культурне надбання нації, сприяє формуванню у сучасного покоління гордості за наш край, багатий важливими подіями, колоритними історичними постатями, зразками великої культури, духовно – моральними цінностями, працьовитими і талановитими людьми.

Мета:поглиблення знань учнів, розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських, християнських цінностей, формування громадян незалежної демократичної європейської держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів. Виховання національно свідомих патріотів, активних громадян України ще з початкової ланки освіти.

У гуртку учні вивчають колядки, щедрівки, веснянки, свята, давні традиції, звичаї, обрядову поезію, пам’ятники архітектури, мистецтва.

Програма передбачає проведення навчальних екскурсій, туристських прогулянок та подорожей.

Краєзнавство всебічно розвиває учнів, прищеплює їм уміння

2

дивитися на світ очима дослідника. В процесі краєзнавчих спостережень відбувається активне засвоєння учнями навчального матеріалу і набуття навичок, необхідних у житті. Навчання з використанням краєзнавчого матеріалу значно полегшує засвоєння учнями наукових понять і закономірностей, є джерелом знань і чудовим засобом виховання учнівської молоді.

Основні завдання програми:

 • суттєве поповнення знань членів гуртка з історії рідного краю- Дубенщини;
 • вироблення вміння відшукувати, оцінювати та синтезувати історичну інформацію, культурну спадщину;
 • самостійне і творче викладення отриманих знань;
 • прищеплення навичок змістовного дозвілля учнівської молоді;
 • прищеплення любові до героїчних, бойових і трудових традицій свого народу;
 • привчати дбайливо ставитися до пам’яток історії та культури;
 • навчити гуртківців азбуки туризму, набути практичних навичок похідного життя.

Форми і види діяльності:

 •         пошуково-краєзнавча робота (збирання матеріалів, фотографій, документів, предметів домашнього вжитку для музею краєзнавства; запис творів усної народної творчості, спогадів старожилів);
 •         участь в організації і проведенні масових групових форм роботи;
 •         наукова і пошуково-дослідницька колективна та індивідуальна робота з архівними і музейними матеріалами;

          Принципи на яких базується гурток:

*принцип послідовності – змістовні завдання вирішуються методом засвоєння матеріалу "від простого до складного", відповідно до вікових пізнавальних можливостей дитини;

*принцип науковості – програма діяльності грунтується на наукових працях, на достовірній та перевіреній інформації;

*принцип доступності – полягає в простоті викладу і розумінні матеріалу; *принцип наочності – в процесі навчання передбачається використання широкого кола наочних посібників, приладів та інструментів, що сприяють більш ефективному засвоєнню знань і умінь;

3

*принцип зв'язку теорії з практикою – уміння і навички засвоюються на основі знань і уявлень;

*принцип міжпредметних зв’язків – програма тісно пов'язана з навчальними предметами загальноосвітньої школи –природознавство,я у світі,та іншими предметами,які будуть вивчатись в старших класах школи.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

Назва теми

 

1.

Вступ.

2.

Фольклор та етнографія – частина історичної науки

3.

Наше рідне місто-Дубно

4.

Народний аграрний календар

5.

Історичне минуле краю

6.

Українське житло

7.

Календарно-обрядові звичаї та свята

8.

Зимова обрядовість

9.

Пісенна творчість рідного краю

10.

Весняні свята

11.

Звичаї та свята рідного краю

12.

Основні та допоміжні галузі господарства

13.

Допоміжні промисли та ремесла

14.

Туристська підготовка

15

Народна кулінарія українців

16.

Українська національна символіка

17.

Моя сім’я, мій дім,традиції в сім*ї

18.

Про це говорять місцеві назви

4

Прогнозований результат

Вихованці повинні знати:

 • Правила техніки безпеки під час екскурсій вихідного дня;
 • Основи техніки пішохідного туризму ;
 • Назви найбільших річок області та України;
 • Державні та народні символи;
 • Назви великих міст України;
 • Особливості оздоблення  житла в давній Україні;
 • Основні види господарської діяльності, промислів і ремесел;
 • Декілька українських народних пісень .

Вихованці повинні вміти:

 • Розпізнавати відомі об’єкти міста;
 • Вести спеціальний щоденник;
 • правильно поводитись на екскурсіях;
 • Правильно орієнтуватися у надзвичайних ситуаціях;
 • Розповісти декілька українських легенд.

 

Емблема гуртка:

 

 

5

doc
Додано
3 березня 2019
Переглядів
175
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку