20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Практична робота з хімії 10 клас: “Розв’язування експериментальних задач”.

Про матеріал
Мета уроку: закріпити знання про хімічні властивості алюмінію, заліза та їх сполук; уміти експериментально доводити амфотерність алюмінію та його сполук, розрізняти сполуки Алюмінію, Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ), перевірити практичні навички учнів у розв’язанні експериментальних задач.
Перегляд файлу

Урок

Тема: Практична робота: Розв’язування експериментальних задач.

Мета уроку: закріпити знання про хімічні властивості алюмінію, заліза та їх сполук; уміти експериментально доводити амфотерність алюмінію та його сполук, розрізняти сполуки Алюмінію, Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ), перевірити практичні навички учнів у розв’язанні експериментальних задач.

Обладнання: реактиви для проведення дослідів.

Тип уроку: практична робота.

Форми роботи: фронтальна бесіда, робота в групах, виконання експерименту, оформлення звіту про роботу.

Хід уроку

 1.                Організаційний етап.

Привітання, виявлення відсутніх. Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на позитивний настрій.

Перевірте, чи все необхідне для роботи знаходиться у вас на партах.

II.              Актуалізація опорних знань учнів.

Фронтальна бесіда Мікрофон

 1.               Які властивості мають сполуки Алюмінію?
 2.               Що таке амфотерність?
 3.               З якими речовинами можуть реагувати алюміній і залізо?
 4.               Які ступені окиснення буде проявляти Алюміній, Ферум?
 5.               Заповніть схему сполук заліза:

https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas/10klas.files/image071.jpg

 

 1.        Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії, під час проведення хімічного експерименту, інструктування перед початком практичної роботи.

Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії

 1.               Наливайте і насипайте реактиви над столом.
 2.               Реактиви для дослідів беріть у малій кількості.
 3.               Нюхайте речовини з обережністю.
 4.               Якщо реактив потрапив на шкіру або одяг, ретельно змийте його водою  (крім конц. сульфатної кислоти), а потім нейтралізуючою речовиною.
 5.               Тримайте робоче місце в чистоті.

У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НЕГАЙНО ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ВЧИТЕЛЯ!

 1.         Виконання практичної роботи.

Робота з індивідуальними картками.

Учні отримують індивідуальні картки з інструкціями для виконання практичної роботи.

 1.               Дослідним шляхом здійснити перетворення:

купрум (ІІ) оксид               купрум (ІІ) сульфат                купрум (ІІ) гідроксид                     

          купрум (ІІ) сульфат               мідь         

CuO+H2SO4→CuSO4+H2O

CuSO4+2NaOH→Cu(OH)2+Na2SO4

H2SO4+Cu(OH)2→CuSO4+2H2O

Zn+CuSO4→Cu+ZnSO4

 1.               Експериментально встановіть, чи взаємодіє ферум (ІІ) сульфат з:

а) лугом;     б) міддю;      в) барій хлоридом.

Розв'язання

А. В пробірку наливаємо 1мл розчину ферум (ІІ) сульфату і додаємо 1 мл розчинної основи – натрій гідроксиду. Реакція обміну, що відбувається в пробірці, може бути виражена рівнянням:

FeS04 + 2NaOH Na2S04 + Fe(OH)2

Fe2++ S042- + 2Na++ 2OH- 2Na++ S042- + Fe(OH)2

Fe2++ 2OH-  Fe(OH)2     Випадає осад білого кольору.

На повітрі забарвлення стає зеленкуватим і далі бурим.

Б. В другу пробірку поміщаємо кілька шматочків мідного дроту, який попередньо очистили від оксидної плівки.  Додаємо 2 мл концентрованого розчину ферум (ІІ) сульфату. Змін не спостерігаємо.

 FeS04 + Cu  —/—>

Мідь, як менш активний метал не відновлює залізо із розчину солі.

В. В третю пробірку  наливаємо 1мл розчину ферум (ІІ) сульфату і додаємо краплями розчин барій хлориду. Спостерігаємо утворення білого дрібнокристалічного осаду:

FeS04 + BаСІ2 FeСІ2 + BaS04

Fe2++ S042 + Ba2++ 2Cl Fe2++ 2Cl + BaS04

S042 +  Ba2+BaS04

 1.               Доберіть речовини, що відповідають таким скороченим йонним рівнянням реакцій:
 •            Ca2+ + CO32- = CaCO3
 •            NH4+  + OH- = NH3 + H2O
 •            Н+ +ОН- = Н2О
 •            СО32- +2Н+ = СО2 + Н2О.
 1.               У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини натрій хлориду, натрій гідроксиду і хлоридної кислоти. Доведи, у якій пробірці міститься кожний із них. 

До кожної пробірки додаємо 1-2 краплі розчину індикатора, наприклад, лакмусу. У пробірці з лугом NaOH розчин набуде синього кольору, у пробірці з кислотою HCl розчин набуде червоного кольору. За допомогою індикатора розпізнали луг і кислоту. Довести наявність у пробірці натрій хлориду можна за допомогою розчину арґентум нітрату AgNO3, в результаті реакції утвориться білий сирнистий осад арґентум хлориду AgCl↓.


NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓

 1.               Добудьте цинк гідроксид і доведіть практично, що він - амфотерна сполука.

Нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей.

До пробірки з розчином цинк хлоридом краплями додаємо розчину лугу NaOH, злегка струшуючи при цьому пробірку. Спостерігаємо утворення осаду у вигляді білої драглистої маси.

NaOH + ZnCl2 = NaCl + Zn(OH)2

Утворену драглисту масу поміщаємо у дві пробірки. До першої пробірки додаємо трохи розбавленої хлоридної кислоти, а до другої - розчину лугу. Спостерігаємо розчинення осаду у двох пробірках. Отже, реакції відбулися, цинк гідроксид прореагував з кислотою і лугом.

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]

Отже, цинк гідроксид проявив подвійні хімічні властивості: у реакції з кислотою - основні, а у реакції з лугом - кислотні, тому він - амфотерна сполука.

 1.               У трьох пронумерованих пробірках містяться розчин сульфатної кислоти, калій сульфату і калій гідроксиду. Доведіть, в якій з пробірок міститься кожний із них.

До кожної пробірки додаємо 1-2 краплі розчину індикатора, наприклад, лакмусу. У пробірці з лугом KOH розчин набуде синього кольору, у пробірці з кислотою H2SO4 розчин набуде червоного кольору. За допомогою індикатора розпізнали луг і кислоту. Довести наявність у пробірці калій сульфату можна за допомогою розчину барій хлориду BaCl2, в результаті реакції утвориться білий осад барій сульфату BaSO4↓.
K2SO4 + BaCl2 = 2KCl + BaSO4

 1.             Узагальнення і систематизація знань.

Напишіть рівняння всіх виконаних вами реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

На підставі виконаних дослідів зробіть висновки:

 1.               Як хімічним шляхом можна визначити якісний склад даної речовини?
 2.               Чи існує зв'язок між класами неорганічних сполук? Відповідь обґрунтуйте.
 1.         Домашнє завдання.
 2.     VІІ. Підсумок уроку.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
9 березня 2019
Переглядів
7797
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку