23 квітня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика – ефективна методика гармонійного розвитку мозку

"Правління гетьмана І.Виговського"

Про матеріал

Тема: Україна в роки правління гетьмана І.Виговського.

Мета: охарактеризувати політичне становище Гетьманщини після смерті

Б.Хмельницького, визначити засади внутрішньої та зовнішньої

політики гетьмана І.Виговського; розвивати в учнів вміння самостійно

працювати з текстом і на їх основі робити висновки та узагальнення,

давати характеристику історичним подіям, які відбулися за

гетьманування І.Виговського; виховувати повагу до історичного

минулого українського народу.

Обладнання: підручник, портрет І.Виговського, стінна карта, ілюстративний

матеріал.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Перегляд файлу

Тема: Україна в роки правління гетьмана І.Виговського.

Мета: охарактеризувати політичне становище Гетьманщини після смерті

           Б.Хмельницького, визначити засади внутрішньої та зовнішньої

           політики гетьмана І.Виговського; розвивати в учнів вміння самостійно

           працювати з текстом і на їх основі робити висновки та узагальнення,  

           давати характеристику історичним подіям, які відбулися за 

           гетьманування І.Виговського; виховувати повагу до історичного

           минулого українського народу.

Обладнання: підручник, портрет І.Виговського, стінна карта, ілюстративний

           матеріал.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

                                              Хід  уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Гра „Правда-неправда”.

 

 1. Віленське перемир’я було укладено 24 жовтня 1656 р. (так)
 2. Віленське перемир’я було підписане між Москвою та Кримським ханством (між Москвою та Польщею)
 3. За Віленською угодою Москва фактично стала союзницею Речі Посполитої.
 4. Гетьман і Старшинська  рада розцінила Віленське перемир’я як зраду

московським царем умов українсько-московського договору.

 1. Б. Хмельницький помер 27 липня 1657р. в Суботові (в Чигирині)
 2. Після смерті Б.Хмельницького гетьманом став його син Юрій.(так)

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 

Політична та економічна ситуація в Україні, що склалася по смерті Б.Хмельницького, була досить складною. Вона визначалася такими

факторами:

 • Царський уряд ігнорував інтереси Української держави.
 • Зазнала невдач українсько - трансінвальська воєнна компанія 1657р.

у Польщі.

     -    У ході війни не відбулося об’єднання всіх українських земель.

     -    Посилилося соціальне напруження в суспільстві.

     -    Погіршилося матеріальне становище козацтва.

     -    У розореної війною державі не було коштів на платню козакам за

          службу. Козацька ж старшина тим часом збагачувалася за рахунок

          прибутків з оренди.

На Запорозькій Січі назрівав соціальний вибух. Запорожці вимагали для себе

платні. Вони домагалися права  безперешкодно ходити за здобиччю у татарські і турецькі володіння, лунали також заклики йти походом на городову старшину.

На новообраного гетьмана, який повинен був обійняти цю посаду після  смерті Хмельницького, покладалося важливе завдання – ліквідувати соціальне напруження в українському суспільстві й продовжити боротьбу

за національне визволення українських земель та об’єднання їх в одній державі.

 

ІV. Вивчення  нового  матеріалу.

 

      Повідомлення теми та мети уроку.

Розповідь учителя.

 

    Як того бажав Б.Хмельницький, гетьманом після його смерті став 16-річний Юрій. У середовищі козацької старшини сформувалися угрупування, що не поділяли принципу спадковості гетьманату й розгорнули боротьбу за владу.

    У боротьбі за гетьманську булаву найуспішніше діяв І.Виговський 1657й (1657 -1659 ). 15 вересня 1657р. Старшинська рада в Чигирині обрала до повноліття Юрія Хмельницького гетьманом Виговського. Проте вже в жовтні

козацька рада в Корсуні обрала його ж повноправним гетьманом без будь – яких обмежень.

 

     ПОВІДОМЛЕННЯ учня про Виговського.

 

Вчитель.

  Постать Виговського в історії України посідає особливе місце. Він фактично перейняв гетьманську булаву з рук Б.Хмельницького. Очолюючи Генеральну військову канцелярію, Виговський мав не одну нагоду довести свою вірність розпочатій справі – визволенню України. Він знав багато державних таємниць, був знайомий із багатьма іноземними політичними діячами, брав участь у всіх походах гетьмана. Проте чимало козаків не любили Виговського, називали „ляхом” за шляхетне походження.

 

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА. Самостійна робота з текстом.

 

Завдання. Опрацювати текст, відповісти на запитання.

 

- Якими принциповими рисами відрізнялася внутрішня політика І. Виговського від політики Б.Хмельницького.

-Яких, на вашу думку, прорахунків припустився Виговський у своїй соціально-економічній політиці?

- До чого це призвело?

- Яка роль Москви в подіях 1657р. на території Гетьманщини?

РОБОТА З ДОКУМЕНТОМ

„Дослідник про політику Московського царства проти Війська Запорозького”

- Чи можна перемогу Виговського назвати „піровою”?

 

 

Вчитель.

    Фактично, ці події започаткували період громадянської війни. В українській історії його також називають добою Руїни (уперше був вжитий істориком М.Костомаровим).

    РУЇНА – (1658-середина 80-х рр.. 17 ст.) – це трагічний період історії України, який почався після смерті Б.Хмельницького. Характеризується внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, вторгненням в Україну іноземних держав, що призвело до втрати територіальної цілісності; занепаду Української держави, господарської розрухи, катастрофічного скорочення населення, втрати української культури, ускладнило процес розвитку української нації.

 • Прочитайте уважно визначення, визначте причини та наслідки Руїни.

 

 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Самостійно опрацювати текст, виписати в зошити основні засади зовнішньої політики І.Виговського.

 • Чітко продовжував курс Б.Хмельницького, спрямований на утвердження незалежності України.
 • Уклав союз зі Швецією, поновлює союзницькі відносини з Кримом, йде на порозуміння з Туреччиною.
 • Намагався не ускладнювати відносини ні з Росією, ні з Польщею й зберегти автономію України.

Виконати завдання 2 і 3до пункту.

 

ГАДЯЦЬКИЙ  ДОГОВІР. Колективна робота з текстом (визначити  умови договору за планом).

 1. Рік укладення.
 2. Територія України.
 3. Статус гетьмана.
 4. Фінанси.
 5. Судочинство.
 6. Статус православної церкви.
 7. Питання культурної політики.

 Вчитель.

Так як Москва широко втручалася в справи Української держави, Виговський починає шукати інших союзників і виношує ідею об’єднання України з Польщею на федеративних засадах. У вересні 1658р. під Гадячем була зібрана козацька рада, яка ухвалила польсько-український договір.

УМОВИ ДОГОВОРУ.(за планом)

ВЧИТЕЛЬ.  Становище Виговського після підписання Гадяцького договору різко ускладнилося. У широких масах українського народу, у середовищі рядового козацтва поворот до державного об’єднання з Польщею викликав гостре невдоволення. Народ вбачав в Польщі запеклого ворога. Ця угода викликала невдоволення навіть серед прибічників гетьмана. Не підтримали Виговського і запорозькі козаки на чолі з Іваном Сірком.

-Діти, а як ви оцінюєте Гадяцький договір?

 

МОСКОВСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 1658-1659рр.

Розповідь вчителя.

Гадяцька угода спричинила погіршення українсько-російських відносин. У квітні 1559р. російське військо на чолі з князем Трубецьким рушило в Україну і взяло в облогу місто Конотоп.

 

Робота з підручником.

Завдання. Опрацювати текст, дати відповіді на запитання.

Запитання:

 • Коли відбулася битва під Конотопом?(28-29 червня 1659р.)
 • Хто брав участь у цій битві?

     -    Чим закінчилася Конотопська битва?

 

ВЧИТЕЛЬ.  Конотопська битва не поклала край розбрату в Україні. В країні знову назрівала громадянська війна.

 

Завдання: Опрацюйте ІІІ абзац пункту 1, дайте відповідь на запитання.

 

- Чому, незважаючи на перемогу під Конотопом, Виговський не зміг відвернути спалаху громадянської війни і втримати гетьманську булаву?

 

V. Узагальнення та систематизація знань.

 

ВЧИТЕЛЬ.

    Історики дають різні оцінки діяльності І.Виговського. Одні вважають його зрадником українського народу, інші – патріотом, оборонцем її прав та інтересів. Хотілося б почути і вашу думку з цього питання.

 • Яких прорахунків припустився гетьман І.Виговський у своїй соціально-економічній політиці? (усіляко підтримував козацьку старшину і шляхту, нехтуючи при цьому інтересами простих козаків, селян і міщан; що для боротьби з анти гетьманськими виступами скористався допомогою кримського хана).
 •  

ІСТОРИЧНИЙ ДИКТАНТ.

 

Закінчіть речення:

 1. У 1657 році гетьманом України було обрано ... ( І.Виговського).
 2. Організаторами антигетьманського заколоту стали ... ( Мартин Пушкар і Яків Барабаш ).
 3. Гадяцький договір був підписаний між Україною та .....( Річчю Посполитою).
 4. За Гадяцьким договором Україна отримувала рівноправ’я у федерації Литви і Польщі під назвою ... (Велике князівство Руське).
 5. Московське царство відреагувало на Гадяцький договір ... ( війною).

 

VІ. Підсумок.

У період гетьманства І.Виговського через внутрішні та зовнішні чинники в Україні спалахнула громадянська війна. Укладений із поляками Гадяцький договір не знайшов підтримки в більшої частини населення, що стало головною причиною втрати Виговським булави.

VІІ.  Домашнє  завдання.

Опрацювати 23 параграф підручника, дати характеристику І.Виговському як історичному діячеві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
8 січня 2019
Переглядів
367
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку