Презентація " Актуальність інтерактивних методів і прийомів"

Про матеріал
Сучасний учень на уроці прагне до сприйняття нового, цікавого, хоче висловлювати свої думки. Тому сучасний вчитель має дати йому цю можливість - це інтрактивні уроки. Вони вимагають особливої підготовки, опрацювання матеріалу, наочності , творчого підходу
Зміст слайдів
Номер слайду 1

         Слово – інтерактивний прийшло до нас з англійської і виникло від слова “інтерактив”. “Inter” – це “взаємний”, “act” – діяти. “Інтерактивний” - означає сприяти, взаємодіяти чи знаходитися в режимі бесіди. Діалогу з будь-чим (комп’ютером), чи з будь-ким (людиною). Значить інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача  і слухача.

Номер слайду 2

Задачіаналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й у такий спосіб зробити засвоєння знань доступнішим;навчитися формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну позицію, аргументувати й дискутувати;навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації, їх моделювання;вчитися будувати конструктивні взаємини у групі, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу та консенсусу;розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.  

Номер слайду 3

Інтерактивне навчання має на меті:  ·        створення умов для залучення всіх слухачів до процесу пізнання;·        надання можливості кожному слухачеві розуміти і рефлексувати зприводу того, що він знає і думає;·        вироблення життєвих цінностей;·        створення атмосфери співпраці, взаємодії;·        розвиток комунікативних якостей і здібностей;·        створення комфортних умов навчання, які б викликали у кожного слухача відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захи­щеності, неповторності, значущості.

Номер слайду 4

Інтерактивне навчання передбачає: ·        моделювання життєвих ситуацій;·        вирішення творчих завдань;·        спільне розв'язання проблем тощо.

Номер слайду 5

  Яким же повинен бути учасник інтерактивного навчання? Він повинен:1) ставити перед собою навчальні завдання;2) розвивати навчальну активність;3) визначати проблеми в ході навчання;4) навчатися рефлексії своєї навчальної діяльності.

Номер слайду 6

 Яким же повинен бути викладач?Він має вміти:1)     Створити в аудиторії атмосферу, яка сприяє заохоченню слухачів здавати питання та шукати відповіді. Брати за основу таки види навчання , які б сприяли розвитку критичного мислення та самостійного набуття знань, стимулювати рефлексію.2)     Застосовувати наявні ефективні методи. Стати вдумливим професіоналом, що означає навчитися самому, уважно спостерігати, визначати проблеми та створювати нові стратегії для їх розв’язання.3)     Бути взірцем для інших слухачів, передавати свої знання колегам, використовувати нові методики навчання. 

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

 «Круглий стіл»Дискусія Ситуаційний аналіз Робота в малих групах РОБОТА В ПАРАХ«Мозковий штурм»«МІКРОФОН»ПРЕС-МЕТОДПрес-конференція з автором« Продовж речення»« Аукціон»Розігрування за ролями ситуації(сценки) «Коло думок»Шість капелюхів«Ассоціативний кущ»«Літературний крос»«Так чи Ні»«Викинути зайве»«Ажурна пилка»«Малюнок на скелі»«Мозаїка»«Карусель»Створення реклами за прочитаним твором. Види інтерактивних методів навчання

Номер слайду 10

Суть інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання (колективне, кооперативне навчання, навчання у співпраці), в якому і вчитель, і учні є суб'єктами. Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів.ІТ найбільше відповідають особистісно зорієнтованому підходу до навчання. В процесі застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. Тому ІТ найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні

pptx
Додано
16 лютого 2019
Переглядів
239
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку