Презентація "Бережи енергію"

Про матеріал
Презентація Дослідницько-пошуковий, короткотривалий проєкт Девіз: «Україна починається з тебе» Ключові message проєкту оформлено з використанням скрайбінг-технологій «Екологія + енергоефективність» з різних сторін Популяризація ідеї енергозбереження ( дбайливе ставлення та ефективне використання енергоресурсів), практичне застосування в повсякденному житті.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5м. Запоріжжя Екологічний проект Екологічний проєкт«Збережи Україну»

Номер слайду 2

Україна починається з тебе Моя країна - Україна Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,– Оці степи, це небо, ці ліси, Усе так гарно, чисто, незрадливо, Усе як є – дорога, явори, Усе моє, все зветься – Україна. Така краса, висока і нетлінна, Що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Україна понад усе

Номер слайду 3

«Теплий дім» Альтернативні джерела Економія Утеплення «Розумний дім» Біоенергетика

Номер слайду 4

Якщо ти хочеш змін в майбутньому – стань цією зміною в сьогоденні. Почніть міняти в собі те, що ви хочете змінити навкруг. Махатма Ганді

Номер слайду 5

Інтерактивні технологіїГрупова форма роботи (робота в малих групах) Пошук інформації Попереднє жеребкування. Попередні висновки Опитування Спостерігання Аналіз Огляд приміщень Фінансові підрахунки Практична робота Виготовлення агітаційних листівок

Номер слайду 6

Нанотехнологи Представники банківського сектору. Профспілка гірників Енергоменеджери. Розробити систему заходів на шляху до енергозбереження

Номер слайду 7

Паливні корисні копалини Кам'яне вугілля. Антрацит Торф Нафта Природний газ

Номер слайду 8

КОРИСНІ КОПАЛИНИ: ПАЛИВНІЛьвівсько-Волинський басейн. ДОНБАСПридніпровський басейн1232- Прикарпатський3- Причорноморсько- Кримський. Нафтогазоносні басейни: 1- Донецько-Дніпровський. ШебелинкаЄфремівське. Долина. Джанкойське. Глібівське. Голіцинське-кам'яне вугіллябуре вугілля- нафта- природний газ- торф 4

Номер слайду 9

В центрі уваги екологічні проблеми. SOS

Номер слайду 10

Запаси корисних копалин обмежені. При надмірному видобуванні вони можуть вичерпатися і тоді може статися так, що закриються фабрики і заводи, зупиниться транспорт, не буде чим опалювати будинки. Використання викопних корисних копалин провокує глобальне потепління SOSТому корисні копалини треба витрачати дуже економно. Видобування корисних копалин впливає на екологічний стан Землі.

Номер слайду 11

Зараз гостро постало питання: що чекає на людство-енергетичне голо-дування чи енергетичний достаток? Очевидно, що. Світ шукає енергіюзараз людство переживає енергетичну кризу: бажані потреби людства у електричній енергії у декілька разів перевищують виготовлення! У зв’язку з швидким вичерпуванням покладів вуглеводневих джерел енергії людство докладає всі зусилля для пошуку нових шляхів отримання енергії. Альтернативні - джерела енергії, які є альтернативою викопному паливу, це поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі. SOS Виступ групи «Нанотехнологи»

Номер слайду 12

Альтернативні джерела енергії

Номер слайду 13

Вітер є явищем загальним і використовується людьми на їхню користь вже тисячі років. Вітроенергетика - величезна енергія рухомих повітряних мас. Запаси енергії вітру більш ніж в сто разів перевищують запаси гідроенергії всіх річок планети. Вітроелектростанції існують у всьому світі. Вони ідеально підходять для потреб країн, можуть бути введені в дію і підключені до енергомережі за більш короткий термін, і з меншими витратами, в порівнянні з введенням великих електростанцій. Тому країни мають великий інтерес до вітроенергетичного ринку. Оцінюється, що глобальний потенціал енергії вітру є рівносильний до сьогоднішнього попиту на електричну енергію. Проекти по будівництву нових вітряків зазвичай дуже повільно окуповують себе. Скоріш за все постійне зростання цін на паливні ресурси зробить такі проекти ще більш рентабельними, а згодом і зросте частка "вітрової" електроенергії. Вітроенергетика. Спочатку вітер використо-вувався для того, щоб приводити у рух човни, потім - щоб молоти зерно та підіймати воду.

Номер слайду 14

Вітрогенератори. З вертикальною віссю(парові турбіни)ПропелерніЗ вітровим колесом. З горизонтальною віссю. К. К. Д. 30%низькі частоти обертання. К. К. Д. низький. Легко приходить у рух. К. К. Д. 60-70%Висока частота обертання

Номер слайду 15

А ви знаєте, що?..…у Великій Британії та деяких інших країнах існують фітнес-клуби, де люди не просто тренуються, а приводять в дію електрогенератори. Вони таким чином намагаються хоч трохи зменшити викиди парникових газів;…древні римляни вміли використовувати гігантські водяні колеса і водогони;…на Україні здавна використовували вітрову енергію (вітрові млини);…у мережі Internet можна знайти публікації аматорів, які діляться своїм досвідом створення вітрогенераторів, сонячних будинків, котлоагрегатів з нетрадиційним паливом, установок для біогазу…Не шкодить довкіллю, здоров‘ю людей. Безкоштовна. Поновлюється. Переваги. Можливості використання цього виду енергії в різних місцях Землі неоднакові. Найбільш сприятливі зони для використання вітрової енергії - узбережжя морів і океанів, степи, тундра, гори. В межах України такими ділянками є узбережжя Чорного моря, особливо Крим, а також Карпати, південні степові райони. Вітер непередбачуваний: часто змінює напрямок, іноді затихає, іноді досягає руйнівної сили. Важкувато приручити вітер. Недоліки

Номер слайду 16

Черкаська СШ №33 Совгира С. М. Енергетичний потенціал вітру на території України

Номер слайду 17

Черкаська СШ №33 Совгира С. М. Отримання електроенергії за допомогою фотоелементів;геліотермальна енергетика, «сонячне вітрило»: Термоповітряні електростанції, сонячні аеростатні електростанції. Способи отримання електрики і тепла з сонячного випромінювання Сонце – найпотужніше джерело енергіїБільшість всієї енергії, що потрапляє на Землю є сонячною, та основна частина її зосереджується у атмосфері та гідросфері. Потенціальні можливості використання безпосередньо сонячної енергії дуже великі. Використання сонячної енергії зменшує забруднення повітря і води, скорочує імпорт палива, особливо нафти, знижує загрозу поширення атомної зброї, зменшує залежність від безперебійного постачання паливом. До земної поверхні сонячна енергія доходить не вся — частина відбивається в Космос, частина розсіюється атмосферою, витрачається на утворення озонового шару тощо. Нині існують такі напрями використання сонячної енергії: одержання електроенергії, побутового тепла, високотемпературного тепла в промисловості, на транспорті. Найбільших успіхів досягнуто в установках так званої "малої енергетики". Сонячні електростанції не забруднюють навколишнього середовища. Щоправда, вони займають великі площі земель. Сонячна енергія широко застосовується у випадках, коли малодоступність інших джерел енергії в сукупності з достатньою кількістю сонячного випромінювання виправдовує її економічно.

Номер слайду 18

Черкаська СШ №33 Совгира С. М.  Переваги  Недоліки Загальнодоступність і невичерпність джерела. Безкоштовна, відновлювана. Технічні проблеми. Недоступна в нічний час, зникає в хмарні дні. Теоретично, повна безпека для навколишнього середовища (проте в даний час у вироб-ництві фотоелементів і в них самих використовуються шкідливі речовини). Деякі проблеми екологічного характеру  В Україні річне надходження сонячного випромінювання перебуває на одному рівні з країнами, які активно використовують сьогодні сонячні колектори(Швеція, Німеччина, США тощо). Уся територія України придатна для розвитку систем теплопостачання з використанням сонячної енергії. Переваги і недоліки використання. Переваги сонячної енергетики. Зниження витрат на гаряче водопостачання і опалювання,Економія органічних видів палива (мазуту, нафти, газу),Скорочення викидів двоокису вуглецю,Підвищення якості і ринкової вартості об'єктів нерухомості. Загальнодоступність і невичерпність джерела. Теоретично, повна безпека для навколишнього середовища.

Номер слайду 19

Черкаська СШ №33 Совгира С. М. Геліотерма́льна енерге́тика Потенційні можливості енергетики, заснованої на використанні безпосередньо соняч- ного випромінювання, надзвичайно великі. На жаль, навряд чи коли-небудь ці вели- чезні потенційні ресурси вдасться реалізувати у великих масштабах. Одним з най- більш серйозних перешкод такої реалізації є низька інтенсивність сонячного випро- мінювання. Со́нячне вітри́ло — пристрій, що використовує тиск сонячного світла (лазера) на дзеркальну поверхню для приведення в рух космічного апарату.

Номер слайду 20

Совгира С. М. Со́нячне вітри́ло. Енергію Сонця використовують: у калькуляторах і автомобілях, водонагрівачах, фонтанах, бу-дівлях, на електростанціях і супутниках. Енергія Сонця не забруднює навколишнє середовище, не виділяє шкідливих газів, абсолютно безкоштовна. Сонячні батареї довговічні. В Австралії більше 19 років проводяться щорічні перегони на сонячних електромобілях на трасі між міста-ми Дарвін і Аделаїда (3000 км). У 1990 р. компанія «Sanio» побудувала літак на сонячних батаре-ях, який перетнув всю Америку. У Німеччині держава купує у власників «сонячних дахів» елек-трику за цінами, що сильно перевищують ринкові. У США діє кілька гібридних сонячно-тепло-вих електростанцій загальною потужністю понад 600 МВт. Вдень вони працюють від сонця, а вночі від газу.

Номер слайду 21

Відкриття випромінюва-ння урану згодом стало ключем до енергетичних комор природи. Енергія річок. Гідроелектростанції мають багато переваг: постійно відновлювальний запас енергії, простота в користуванні, відносна відсутність забруднення оточуючого середовища. Але побудувати велику плотину набагато складніше, ніж водяне колесо. Для того, щоб змусити потужні турбіни обертатися, потрібно накопити величезні запаси енергії за плотиною. Отож потрібно затопити певні регіони, а це в свою чергу може призвести до непоправних наслідків. Тож будівництво плотин вимагає від інженерів дуже точних розрахунків, а будь-яка помилка може призвести до еколо-гічної катастрофи. І навіть при точних розрахунках будів-ництво плотини стає важливим екологічним фактором на великих площах. Ніщо не береться нізвідкіля: плотина зменшує швидкість течії, забираючи у неї енергію, а це може викликати заболочування, "цвітіння"води у заплавах. Переваги енергії рухомої води. Відновлювана, дешева, майже не забруднює довкілля. Недоліки. Спорудження греблі погір-шує умови проживання мешканців водойми, може спричинити затоплення полів та заболочення лугів

Номер слайду 22

БІОЕНЕРГЕТИКА

Номер слайду 23

Біоенергетика

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ:27гній ВРХ, свиней;пташиний послід;зернова і мелясна після спиртова барда;відходи пивоварного виробництва;буряковий жом;відходи рибного і забійного цеху (кров, жир, кишки);побутові відходи;відходи молокозаводів;відходи виробництва біодизеля (технічний гліцерин);відходи від виробництва соків, жом фруктовий, ягідний, овочевий, виноградна вичавка); водорості;відходи виробництва крохмалю і патоки (мезга і сироп); відходи переробки картоплі, виробництва чіпсів (шкурки, гнилі бульби);кавова пульпа;енергетичні культури (силосна кукурудза);стічні води.

Номер слайду 28

Зливання неочищених та незброджених тваринних стоків у навколишнє середовище призводить до забруднення ґрунтів та водойм, що може призвести до різноманітних захворювань у людей. Зараження глистами. Вітряна віспа. Кір. Пташиний грип. Сальмонельоз. Гепатит. Поліомеліт. Жовта лихоманка28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

«Тваринні справи»

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Переваги виробництва та використання біогазу:не забруднює повітря;зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище шляхом встановлення біогазових установок у якості очисних споруд;застосування переробленого гною, барди та інші відходів в якості високоякісних органічних добрив добрива у сільському господарстві;отримання екологічно чистого палива;зниження залежності від імпорту природного газу.

Номер слайду 35

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу:35 З 01.04.2013 По 31.12.2014 З 01.01.2015 По 31.12.2019 З 01.01.2020 По 31.12.2014 З 01.01.2025 По 31.12.2029 Коефіцієнт зеленого тарифу2,32,071,841,61

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Використання альтернативних джерел енергії у автомобілебудуванні. Створення автомобілів –”гібридів”

Номер слайду 38

Протягом всього свого існування людина постійно змінювала основне джерело енергії: спочатку це було Сонце, потім вогонь, потім вугілля, а зараз нафта і газ. Але ніколи ще людство не відчувало такої гострої потреби у швидкому переході до нових джерел енергії як зараз. Такий перехід потрібно зробити якомога раніше. Економічні фактори змусять нас відмовитись від користування нафтою і газом, але економічна потреба виникне значно пізніше, ніж екологічна. Необхідність – змінити відношення

Номер слайду 39

Розвиток альтернативних джерел енергії в Україні знаходиться у зародковому стані, однак, як і в ситуації з вітроенергетикою, ми маємо непоганий потенціал для розвитку сонячної енергетики. Сьогодні в країні налагоджене власне виробництво високоефек- тивних кремнієвих сонячних батарей. Хоча 90% комплектуючих до сонячних батарей сьогодні експортується за кордон, наявність високотехнологічного виробництва дозволяє говорити про можливість виробництва сонячних батарей власного виробництва, що значно здешевить їх кінцеву вартість. Україна має достатній потенціал ВДЕ, який може забезпечити до 50% від загального споживання енергетичних ресурсів .

Номер слайду 40

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Напрям альтернатив-них джерел Встановлена потужність, МВт. Виробництво електроенергії, млн. к. Вт*год.2011201220132014201520112012201320142015 Вітро-енергетика146,4193,8334,1513,9568,989257,5636,51171,51427,5 Сонячна енергетика188,2371,6748,4818,9987,730,1333,6562,8485,2561,5 Мала гідро-енергетика70,873,575,380,3106,4203,4171,9286250,7272,2 Біомаса4,26,217,235,249,29,617,732,460,976,4 Біогаз---6,513,9---539,3 Всього409,6645,111751454,81726,1332,1780,11517,71973,32376,9 Встановлена потужність та обсяг виробленої електроенергії об'єктами відновлюваної енергетики, що працюють за «зеленим» тарифом, у 2011-2015 роках в. Україні

Номер слайду 41

Структура виробництва електроенергії об'єктами відновлюваної енергетики, що працюють за «зеленим» тарифом

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Державна програма «Теплі кредити»* Енергоаудит * Утеплення * Встановлення лічильників * Заощадження Економ – отримай гроші! Гроші на модернізацію Виступ групи «Представники банківського сектору»

Номер слайду 45

ЕUREM - Європейський Енерго Менеджер European Energy Manager

Номер слайду 46

Виступ групи «Енергоменеджери»

Номер слайду 47

Номер слайду 48

В нас на кухні – білий кіт. Він прив’язаний за дріт. День і нічку муркотить, В животі мороз сидить. Запам’ятав науку – Збирать-ковтать пилюку. Нам показує вікно. Спорт, новини і кіно.

Номер слайду 49

Обирай сам

Номер слайду 50

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Номер слайду 55

Номер слайду 56

Номер слайду 57

Номер слайду 58

Номер слайду 59

Обирати тобі…

Номер слайду 60

Бе. РЕЖИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ « Збережи Україну »

Номер слайду 61

« Збережи Україну » Бе. РЕЖИ ЕЛЕКТРО- ТА ТЕПЛОЕНЕРГІЮ

Номер слайду 62

Бе. РЕЖИ ТЕПЛОЕНЕРГІЮ « Збережи Україну »

Номер слайду 63

Енергозбереження в побуті: Усі заходи, які може здійснити громадянин для покращення власного побуту за нових умов, можна розділити на чотири напрями: Заощадження ресурсів: води, газу, тепла. Відкоригувати побутові звички та здійснити прості заходи: налагодити крани та встановити тепловідбивні екрани за радіаторами. Утеплення приміщення: заміна (заклеювання) вікон, проведення теплоізоляції даху, модернізація системи вентиляції. Встановлення приладів обліку - це дозволить платити лише за спожиті ресурси. Перехід на більш сучасні, енергозберігаючі та альтернативні джерела енергії та системи комунікацій: заміна газового котла твердопаливним за допомогою програми державного кредитування, і встановлення вітрогенераторів.

Номер слайду 64

Зменшення втрат тепла шляхом утеплення: Утеплення огороджувальних конструкцій. Огороджувальні конструкції – це стіни, фундаменти, стелі, горища, підвали тощо. Використовуйте для їхнього утеплення такі матеріали, як пінополістирол, екструзійний пінополістирол, мінераловатні плити, базальтові плити, енергозберігаючі фарби. Непоганий варіант – спеціальні кількашарові системи утеплення. Утеплення конструкцій, які відкриваються. Це вікна, кватирки, двері, балкони. Встановлюйте двокамерні склопакети у вікна та на балконах. Коли будете замінювати вхідні двері, підганяйте їх за розміром та утеплюйте усі стики. Старі двері можна використати як додаткові (подвійні двері), якщо це конструктивно можливо. Встановлення індивідуальних (модульних) теплових пунктів з регулюванням кількості теплоносія, який подається. Після якісних утеплювальних робіт може виявитися, що вам просто не потрібна та кількість тепла, яку постачає централізована мережа. І тому ви знову будете випускати тепло назовні, але тепер не через протяги, а через відкриті вікна. Цю проблему допоможе вирішити встановлення термостатичного вентиля на радіатор, який дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі або окремій кімнаті. 

Номер слайду 65

Заощаджуємо тепло і газ: Тепловий лічильник в квартирі, що підключена до централь- ного опалення, дає змогу відслідкувати скільки тепла ви отримали та платити тільки за цю кількість. Термостатичний вентиль на радіатор дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті. Розмір опалювального приладу повинен відповідати розміру приміщення, що отоплюється і його слід вимикати, якщо нікого немає в будинку. Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями. Система “тепла підлога” – спосіб підвести тепло саме туди, де воно найбільше потрібно. Наприклад, під робочий стіл або на ділянку підлоги, де ходять мешканці. Перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти систему. Варто усунути повітряні пробки, відремонтувати місця можливого протікання, звертаючи особливу увагу на місця з’єднань частин системи. Це дозволить уникнути проривів  під час експлуатації системи у холодний період. Газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15-20 років, варто замінити, бо з часом ці пристрої втрачають ефективність. Більша частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, через дах та через зовнішні стіни. Відповідно, їх слід утеплювати. Найбільш доступний варіант, який може обрати кожен - утеплити вікна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі та додатково оббити самі двері, задути монтажною піною місця виходу та входу труб з оселі. Вікна з подвійним або потрійним заскленням у кілька разів зменшують втрати тепла. Необхідно підвищити теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на низ, верх та бічні стики між дверима і стіною. Щільні штори допомагають утримувати тепло в оселі, але заважають надходженню тепла з радіаторів. Товстий килим знижує тепловитрати, які йдуть через підлогу. Модернізація системи вентиляції, а саме рекуперація тепла, – це реальний спосіб економії.

Номер слайду 66

Заощаджуємо електроенергію : 1) Вимикати світло, якщо ніхто не знаходиться у кімнаті. 2) Використовувати енергоефективні лампочки. Варто встановити світлодіодні (LED) енергозберігаючі лампочки, які не містять шкідливих речовин. Датчики руху – можливість заощаджувати електроенергію, коли вона не потрібна. У багатоквартирних будинках їх варто встановити у коридорах, під’їзді, на сходах та інших місцях спільного користування. У приватному будинку – біля дверей та на подвір’ї. 3) Енергозберігаючі побутові прилади мають маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В». 4) Режим очікування для комп’ютера доречний, якщо залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч. Слід вимикати пристрої, якими ніхто не користується. А ще краще – вимикати взагалі штекер з розетки. Це не лише дозволить заощадити електроенергію, але й вбереже пристрої від впливу можливих перепадів електроенергії. Можна також встановити автоматичні вимикачі. Не можна залишати прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора. 5) Треба стежити за тим, щоб дверцята в холодильнику були щільно закритими. Охолоджуйте їжу перед тим, як поставити її в холодильник. По-перше, гаряча каструля змусить холодильник працювати інтенсивніше, а по- друге, вона нагріє інші продукти, і вони можуть зіпсуватися. Оптимальна температура в холодильнику – від нуля до п’яти градусів тепла. Регулюйте її відповідно до температури на кухні та кількості продуктів. Прості побутові речі часто зберігають значну кількість газу та електроенергії. Холодильник повинен розташовуватися подалі від плити, нагрівача, колонки чи бойлера, батареї та прямих сонячних променів, а сучасні пристрої для приготування їжі,. .

Номер слайду 67

Заощаджуємо гарячу воду:1) Закривати воду, якщо не користуєтеся водою, закрити кран під час чищення зубів, зняття шкірки з овочів і фруктів. Варто встановити електронний змішувач: вода литиметься лише тоді, коли хтось підноситимете руки або посуд.2) Ощадливіше користуватися змішувачем у вигляді ручки, ніж стандартними двома кранами. Можна встановити комфортну температуру, вмикати та вимикати кран одним рухом, а не крутити крани щоразу.3)Необхідно стежити за станом сантехніки та вчасно ремонтувати її. З крану, що протікає, щомісяця виливаються сотні та тисячі літрів води. Це дорівнює кільком ваннам.4) Якщо в будинку центральне водопостачання, то варто встановити лічильники на воду, як гарячу, так і холодну. Інакше людина сплачуватиме з власної кишені за кожен прорив на трасі або за сусіда, який не відремонтував свій кран.5) Приймати душ економніше, ніж ванну. Через насадки, які розпилюють воду, витратиться у кілька разів менше води. Для заощадження води під час миття посуду варто встановити подвійну раковину. Тоді можна мити посуд в одній частині, а полоскати – в іншій. Не рекомендується розморожувати продукти – м’ясо, рибу - під струменем. Це не лише марне витрачання води та тепла, але й знищення корисних речовин продуктів. 6) Слід використовувати побутові прилади, які заощаджують працю, час та ресурси: автоматичні пральні машини, посудомийні машини. Необхідно перекривати вентиль для води, якщо приміщення залишають на кілька днів.

Номер слайду 68

Висновки :«Чиста» або відновлювальна енергетика – серед пріоритетів для розвитку енергонезалежної та економічно міцної України, займає одне із провідних місць у рейтингу залучених інвестицій в економіку країни, є екологічно безпечною для навколишнього середовища та зменшує залежність українських громад від викопних енергетичних ресурсів. Економічний  аналіз  свідчить  про загальну світову тенденцію до підвищення цін  на  енергоресурси. Події ставлять перед суспільством питання про необхідність економії та заміщення природного газу та вугілля. За останні роки уряд досяг чималих успіхів у зменшенні залежності від викопних енергетичних ресурсів. Ви можете вимкнути світло, коли ви не потребуєте його!

Номер слайду 69

ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ КОЖЕН?

Номер слайду 70

ЕПОХА ЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИГоловна ідея епохи збалансованої енергетики полягає у використанні людством такої кількості енергії, яку можна отримати при використанні відновлюваної енергії сил природи та космосу, та у приведенні навколишнього середовища у динамічну рівновагу. Основним інструментом переходу з існуючої енергетичної епохи до епохи збалансованої енергетики має збереження енергетичних ресурсів (енергозбереження) у всіх сферах життя людини.

Номер слайду 71

Номер слайду 72

Бережи енергію – збережи Україну!

Номер слайду 73

Якщо бажаєш, щоб світ змінився – почни з себе!

Номер слайду 74

лепбук. ЕНЕРГІЯ

Номер слайду 75

Номер слайду 76

Номер слайду 77

Номер слайду 78

Номер слайду 79

Номер слайду 80

Номер слайду 81

Номер слайду 82

Люди важливі https://www.youtube.com/watch?v=Rm. Mq. A0 Af. I0c. Чисте майбутнє https://www.youtube.com/watch?v=Q0v. Pbvpw. X-s. Відновлювальна енергетика https://www.youtube.com/watch?v=f. EDMV_e. Llgc. Розвиток зеленої енергетики https://www.youtube.com/watch?v=z. KZfvsta. O68 Зелений тариф – як отримувати гроші, встановивши сонячні батареї https://www.youtube.com/watch?v=Kx9 D2 Jj. Fi5c. Перехід на альтернативні джерела https://www.youtube.com/watch?v=UQs. Aymx. Qouw. Енергія з біомаси https://uabioconf.org/Науково – технічний центр «Біомаса» тhttp://biomass.kiev.ua/Біоенергетична асоціація України UABIO http://www.uabio.org/Аукціони – це державна система підтримки відновлюваних джерел енергії http://www.uabio.org/news/61-uabio-news/4260-uabio-press-conference-tarrifs-2019 Збережи тепло https://www.youtube.com/watch?v=ujs6n0 RFec. EСП «Збережи своє тепло» https://www.youtube.com/watch?v=z5 MBV8g. Ft. So. ЗТ – утепли будинок https://www.youtube.com/watch?v=Ni. UVw7u. Zn-s. ЗТ – встанови лічильник тепла https://www.youtube.com/watch?v=SH7snf. KCj. Ro. ЗТ разом з сусідами – програма з енергоефективності https://www.youtube.com/watch?v=o8 GTEZu. O4fo. ЗТ- квартира молодої сім`ї https://www.youtube.com/watch?v=x3 Xw. Z6y. Ne. FEЕнергозбереження в побуті https://www.youtube.com/user/Svoe. Teplo. Розумний будинок https://lady.tochka.net/ua/62168-chto-takoe-umnyy-dom/Термомодернізація житлових будинків https://thermomodernisation.org/esco/Собачі справи https://www.youtube.com/watch?v=f. Ablt. L4c. Tdw. Центр досліджень енергетики eircenter.com. Портал zhytlo.in.ua zhytlo.in.ua. Портал “Своє тепло” svoeteplo.org. Портал Україна комунальна jkg-portal.com.ua. Використання та збереження  тепло- та електроенергетики energy-evolution.wix.com/main. Екоклуб: охорона довкілля та енергетики ecoclubrivne.org. Енергозбереження та енергоефективність ecotown.com.ua

pptx
Додано
9 квітня 2020
Переглядів
772
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку