10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація до уроку на тему "ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В ЗІСТАВЛЕННІ З РОСІЙСЬКОЮ"

Про матеріал
Дана презентація може бути використана в якості допоміжного матеріалу при вивченні у 7 класі теми "Прийменник" у школах з російською мовою викладання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В ЗІСТАВЛЕННІ З РОСІЙСЬКОЮ

Номер слайду 2

Сфера вживання прийменників у діловому мовленні необмежена. Виражаючи смислові відношення між словами не самостійно, а спільно з відмінковими закінченнями іменника або займенника, прийменник утворює прийменниково відмінкову конструкцію: занепокоєні з приводу дій, у відповідності до, у залежності від. Часто прийменниково-відмінкові форми синонімічні безприймен- никово-відмінковим: занепокоєні діями, відповідно до, залежно від.

Номер слайду 3

Пригадайте!Синоніми – це?Прийменники мають чи не найбільшу групу синтаксичних синонімів. Порівняйте: стояти перед будинком (просторовий) – це сталося перед великим святом (часовий); іти близько години (часовий) – їхати близько дому (просторовий).

Номер слайду 4

Прийменники також можуть вступати в антонімічні відношення між собою. Порівняйте: перед будинком – за будинком, під лавою – над лавою, з хати – у хату. Слід відрізняти похідні прийменники від омонімічних іменників і прислівників. Наприклад: коло (іменник) і коло (прийменник), навкруги (прислівник) і навкруги (прийменник).

Номер слайду 5

До поданих сполучень слів доберіть з довідки синонімічні фразеологічні звороти. Виділіть іменники з прийменниками. Назвіть смислові відношення, виражені за допомогою прийменни- ків, і відмінки іменників. З виділеними фразео -логізмами скласти речення. Просто неба, пустий гаманець, зводити кінці з кінцями, як вітром здуло, не за горами, обоє рябоє. Довідка: перебиватися з хліба на воду, з одного тіста, під носом, як крізь землю провалитися, під відкритим небом, вітер у кишенях.

Номер слайду 6

Для милозвучності мовлення в українській мові вживаються варіанти окремих прийменників, наприклад: у – в, з – зі – із. При цьому слід дотримуватися таких правил:

Номер слайду 7

Запишіть подані словосполучення у два стовпчики: а) із прийменником у; б) із прийменником в. Питав (у, в) перехожих, яблука (у, в) кошику, репетирують (у, в) філармонії, автобус (у, в) гаражі, спіймали (у, в) озері, напишу (у, в) листі, іскра (у, в) попелі, відпочивала (у, в) Донецьку, шукала (у, в) сумочці, дід (у, в) брилі, артист (у, в) гримі, аплодували (у, в) залі.

Номер слайду 8

Для української мови важливим є правильне вживання прийменників, особливо тоді, коли йдеться про переклад з російської мови на українську. Найчастіше трапляються помилки у перекладах з російської мови конструкцій з прийменником по. В окремих значеннях цей прийменник має в українській мові різні відповідники, і може перекладатись цілим рядом прийменникових або безприйменникових конструкцій:

Номер слайду 9

· по – за: по приказу – за наказом, по собственному желанию – за власним бажанням, по схеме – за схемою, по указанию – за вказівкою; · по – з: по случаю – з нагоди, по уважительной причине – з поважної причини; · по – на: по заказу – на замовлення, по – на пропозицію; · по – у(в): прийти по делу – прийти у справі, по выходным – у вихідні, по наследству – у спадок;

Номер слайду 10

· по – для (значення мети): меры по улучшению условий труда – заходи для поліпшення умов праці; курсы поизучениѕ английского языка – курси для вивчення англійської мови; · по – після (значення часу): по прибытии – після прибуття, по получении – після отримання, по истечении срока – після закінчення терміну; · по – з (із, зі): по вине – із вини, конспект по математике – конспект з математики, по собственной воле – із власної волі; · по – через: по ошибке – через помилку (помилково), по техническим причинам – через технічні причини, по болезни – через хворобу;

Номер слайду 11

· по – щодо: инструкция по использованию – інструкція щодо використання; · по – від: действовать по обстоятельствам – діяти залежно від обставин; · по – під: задание не по силам – завдання не під силу; · по – безприйменникова конструкція: по телефону – телефоном (по телефону), младший по званию – молодший званням, послать по почте – послати поштою(по пошті); · по – по: по 5 литров – по 5 літрів, дежурный по району – черговий по району, по возможности – по можливості, трансляция по телевидению – трансляція по телебаченню.

Номер слайду 12

Труднощі можуть виникнути при перекладі конструкцій і з іншими прийменниками. Наприклад, російське словосполучення з прийменником в українською мовою перекладаѕться за допомогою прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та ін. або ж безприйменниковими конструкціями: в защиту – на захист, в знак уважения – на знак поваги, поставить в известность – довести до відома, вошли в состав – увійшли до складу, в пяти шагах – за п’ять кроків, в порядке исключения – як виняток, в семь часов – о сьомій годині, в трех километрах – за три кілометри, у входа – біля входу.

Номер слайду 13

Перекладіть словосполучення українськоѕ мовою і запишіть. Визначте, у якому відмінку вжиті іменники. Думаю о будущем, пришли после полуночи, собрались около тысячи демонстрантов, блокнот для записей, услышать сквозь сон, ветер с Днепра, добрались без приключений, проезжали возле реки, бродили под дождём, обратился ко мне, светит над головой, растёт на поляне.

Номер слайду 14

Д/ЗС.224-230 прочитати, виконати завдання після оповідання.

pptx
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
2212
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку