19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Презентація до уроку "Предмет органічної хімії"

Про матеріал

Презентація до уроку " Предмет органічної хімії" дає можливість учням отримати уявлення про те,що вивчає органічна хімія. Розглянути сутність теорії Бутлєрова, основні класи неорнанічних сполук.Ця презентація для школ ,де предмет викладається блочно.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Урок в 9 му класіКЗ Верхівцевського НВКучителя хімії Кукси Наталії Миколаївни. Предмет органічної хімії[email protected]

Номер слайду 2

Мета: Дати загальну характеристику з основних питань: Органічні речовини. Походження речовин. Найважливіші характеристики ОСОсновні положення теорії будови хімічних сполук. Класифікація ОС[email protected]

Номер слайду 3

Блок №1 Цілі: Органічні речовини. Походження речовин. Найважливіші характеристики ОСОсновні положення теорії будови хімічних сполук. Класифікація ОС[email protected]

Номер слайду 4

Походження речовин. Речовинирослиннімінеральніорганічнінеорганічні речовини –речовини, створені живими організмами. Органічні тваринні[email protected]

Номер слайду 5

Найважливіші характеристики ОС{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}1) Багатоманітністьсть ( близько 27 млн.)2)До складу обов’язково входять (С) і (Н) – вуглеводні (ВВ)3) Атоми в молекулі зв’язані ковалентним в’язком4) Неелектроліти. [email protected]

Номер слайду 6

Як Бутлеров пояснив протиріччя в органічній хімії? CH4 C2 H4 C2 H2 C3 H8 IVIII8/3 С2 Н6 Оетиловий спирт. Диметиловий этерізомери. [email protected]

Номер слайду 7

Бутлеров Олександр Михайлович(1828-1886) Російський хімік, академік Петербурзької АН (з 1874 р.). Творець теорії хімічної будови органічних сполук, що лежить в основі сучасної хімії. [email protected]

Номер слайду 8

Основні положення теорії будови хімічних сполук.1. Атоми в молекулах з'єднуються в певному порядку відповідно до їх валентністю. (Carbon чотирьохвалентний).а) атоми чотиривалентного вуглецю можуть з'єднуватися один з одним, утворюючи різні ланцюги: відкриті нерозгалужені Відкриті розгалуженізамкнуті б) порядок з'єднання атомів вуглецю в молекулах може бути різним і залежить від виду ковалентного хімічного зв'язку між атомами вуглецю - одинарним або кратним (подвійним і потрійним ):

Номер слайду 9

Друге положення. Властивості речовин залежать не тільки від їх якісного і кількісного складу, але і від їхньої будови молекул. Це положення пояснює явище ізомерії. Речовини, які мають однаковий склад, але різну хімічну або просторову будову, а отже, і різні властивості, називають ізомерами [email protected]

Номер слайду 10

Третє положення. Властивості речовин залежать від взаємного впливу атомів в молекулах. С4 Н10 [email protected]

Номер слайду 11

Класифікація ОСПриродні – утворені природнім шляхом, без втручання людини.меднафтабавовна. [email protected]

Номер слайду 12

Класифікація ОСШтучні – створює людина в лаборатортнихумовах, схожі на природні речовини.хутробензиншовк. [email protected]

Номер слайду 13

Класифікація ОССинтетичні –створює людина в лаборатортнихумовах, подібних речовин в природі немаєпральніпорошкилікипластмаса. [email protected]

Номер слайду 14

Вуглеводні Цілі: Классифікація вуглеводнів. Види сполучень атомів Карбону між собою. Структурні формули органічних речовин. Будова молекул. Фізичні властивостіХімічні властивостіДобування Застосування. [email protected]

Номер слайду 15

Структурні формули органічних речовин. Алкани – насичені вуглеводні ланцюгової будови. Загальна формула - Сn. H2n+2 Гомологічний ряд алканів: Назва. Молекулярна формула. Структурна формула. МЕТАНСН4 СН4 ЕТАНС2 Н6 СН3 – СН3 ПРОПАНС3 Н8 СН3 – СН2 – СН3 БУТАНС4 Н10 СН3–СН2–СН2-СН3 ПЕНТАНС5 Н12 СН3-СН2-СН2-СН2-СН3 метанетанпропанбутанпентан. Структурні формули алканів:

Номер слайду 16

Класифікація вуглеводнів Насичені НенасиченіАлкани Циклоалкани Алкени Алкіні Арени. Cn. H2n+2 Cn. H2n Cn. H2n Cn. H2n-2 Cn. H2n-6 CH3 CH3-CH3 CH3 CH3 CH2=CH2 СС[email protected]_xxshearppt_x

Номер слайду 17

Види сполучень атомів Карбону між собою1. Сполучення простими ковалентними зв’язками: – С – С – С – С – Такі сполучення реалізуються навіть у простих речовинах Карбону: алмазі, графіті, карбіні, фулеренах.2. Сполучення кратними (подвійними і потрійними) ковалентними зв’язками: – С = С – С = С – – С ≡ С – 3. Циклічне сполучення атомів Карбону: Алмази: Фулерени:

Номер слайду 18

Будова молекули. С

Номер слайду 19

Будова етилену. СН2 = СН2 етиленσ - зв’язкиπ - зв’язок. Масштабна модель молекули

Номер слайду 20

Будова ацетилену С2 Н2 СН ≡ СН Просторова будова молекулиstyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 21

Структурна формула бензену. Арени – ненасичені вуглеводні із загальною формулою Cn. H2n-6, молекули яких, містять бензольне кільце. Молекулярнаформула бензену формула Кекуле. Ароматичні вуглеводні

Номер слайду 22

Електронна будова бензену. CCCCCCHHHHHH6 електронів в делокалізованних  зв'язках. Реальне будова делокалізованного електронної хмари [email protected]

Номер слайду 23

Фізичні властивості метану: Метан (СН4) - газ; без кольору; без запаху; майже не розчиняється у воді; tкипіння = - 161,6 ̊С; tплавлення = - 182,5 ̊С.

Номер слайду 24

Фізичні властивості етилену. С2 Н4безбарвний газ;добре розчинний в органічних розчинниках;tплавл = - 169,2 ̊С; вибухонебезпечний. [email protected]

Номер слайду 25

Фізичні властивостіС2 Н2 безбарвний газ;майже без запаху;малорозчинний у воді, але під тиском добре розчиняється у ацетоні;tкип = - 84 ̊С; легший за повітря;вибухонебезпечний[email protected]

Номер слайду 26

Фізичні властивостібензену.безбарвна рідина,з різким характерним запахом,легше води,розчиняється у воді,розчинний в органічних розчинниках. Бензен токсичний, тому робота з ним в умовах школи неприпустима. [email protected]olorfill.type

Номер слайду 27

СН4 + 2 О2 = СО2 + 2 Н2 О ∆Н = -882к. Дж заміщення СН4 + Cl2 СН3 Cl + HCl СН3 Cl+ Cl2 СН2 Cl2 + HCl СН4+ HO-NO2 → СН3 NO2+Н2 ОХімічні властивості Метан. СН4 горінняstyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 28

Хімічні властивості етилену. Горіння (з виділенням великої кількості теплоти): С2 Н4 + 3 O2 → 2 СО2 +2 Н2 О2. Реакції приєднання по місцю розривуπ - зв’язку: СН2 = СН2 а) гідрування - приєднання водню: С2 Н4 + Н2→ С2 Н6б) галогенування - приєднання галогенів: С2 Н4 + Br2 →С2 Н4 Br2 Якісне визначення ненасичених вуглеводнів - знебарвлення розчину калій перманганату і бромної водиppt_xxshearppt_xppt_xxshearppt_x

Номер слайду 29

Хімічні властивості етилену

Номер слайду 30

Полімеризація этилену. С2 Н4 + С2 Н4 + С2 Н4 +… (-СН2-СН2-)n. Структурна ланка. Ступінь полімеризаціїМономер [email protected]

Номер слайду 31

Хімічні властивості ацетилену. Горіння (яскравим кіптявим полум’ям): 2 С2 Н2 + 5 O2 → 4 СО2 +2 Н2 О2. Реакції приєднання по місцю розривуπ - зв’язків відбуваються у дві стадії а) гідрування (каталітичне): kat С2 Н2 + Н2→ С2 Н4 С2 Н4 + Н2→ С2 Н6 б) галогенування: С2 Н2 + Cl2 → С2 Н2 Cl2 (дихлороетен) С2 Н2 Cl 2 + Cl2 →С2 Н2 Cl4 (дихлороетан)Якісне визначення ненасичених вуглеводнів - знебарвлення бромної води та розчину калій перманганату.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 32

Порівняльна таблиця № п/п. Назва. Клас вуглеводню. Загальна формула. Будова. Хімічні властивостіЯкісне визначення1. СН4метан. Насичені,алкани. Сn. H2n+2 тетраедродинарні зв’язки. Реакції заміщення: СН4 +Cl 2→СН3 Cl+НCl. Горіння: СН4 +2 O2 →СО2+2 Н2 ОСтійкі до дії розчинів бромної води та калій перманганату2. С2 Н4 етен. Етиленові,алкени. Сn. H2n С=Сподвійний зв’язок. Реакції приєднання, полімеризації : С2 Н4 + Br2 → С2 Н4 Br2 n. С2 Н4 → (- С2 Н4 -)n Знебарвлення розчину бромної води і калій перманганату3. С2 Н2етин. Ацетиленові,алкіни. Сn. H2n-2 С ≡ С потрійнийзв’язок. Реакції приєднання (дві стадії): С2 Н2 + Н2 → С2 Н4 С2 Н4 + Н2 → С2 Н6 Знебарвлення розчину бромної води і калій перманганату

Номер слайду 33

Бензен горить. Полум'я бензену кіптяве з за високого вмісту карбону в молекулі. Хімічні властивості бензену. Через особливсті будови молекули, бензен займає проміжне положення між алканами і алкенами, тобто може вступати в реакції приєднання і в реакції заміщення. [email protected]

Номер слайду 34

Хімічні властивості бензену 2. Реакції заміщення в бензені протікають легше, ніж в алканах. а) реакція галогенування Хлорбензен – вихідна речовина для отримання фенолу. [email protected]

Номер слайду 35

2. Реакції заміщення б) реакція нітрування – взаемодія з нітратною кислотою. Хімічні властивості бензену. Нітробензен – вихідна речовина для оримання аніліну[email protected]

Номер слайду 36

Хімічні властивості бензену 3. Реакції приеднання в бензені протікають складніше, ніж в алкенах. Реакція гідрування. [email protected]

Номер слайду 37

Хімічні властивості бензену. Незважаючи на високу ненасиченість молекули бензену (за складом), він не дає характерних, якісних реакцій для ненасичених вуглеводнів: не знебарвлює бромну воду і розчин перманганату калію. Це пов'язано з особливою будовою молекули бензену. [email protected]

Номер слайду 38

Добування вуглеводнів. З нафти та галогенопохідних. АЛКАНИ Cn. H2n + 2 АЛКЕНИ Cn. H2n H2 t, kit+ H2 t, kat. [email protected]

Номер слайду 39

Добування вуглеводнів. АЛКЕНИ - H2 t, kat АЛКІНИ Сn. H2n + H2 t, kat Сn. H2n-2 [email protected]

Номер слайду 40

Добування бензену. Бензен є першим представником аренів. Його можна отримати трімерізаціей ацетилену. Бензен отримують при переробці кам'яного вугілля, а також при риформінгу бензинів з низьким октановим числом. [email protected]olorfill.type

Номер слайду 41

Застосування алканів

Номер слайду 42

Застосування алкенів

Номер слайду 43

Застосування алкінів

Номер слайду 44

Застосування бензену1-добавка до бензину;виробництво2-розчинників;3-ацетону;4-аніліну;5-фенолу;6-пестицидів;7-ліків; 8-фенолформальдегідних пластмас[email protected]

Номер слайду 45

Домашнє завдання: Вивчити конспект. Прочитати §§16-22

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Іванісова Валентина Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
27 червня 2018
Переглядів
1971
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку