Презентація до уроку "Вимова приголосних звуків. Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів. Орфоепічні норми"

Про матеріал

Презентація ілюструє кожен етап заняття на тему "Вимова приголосних звуків. Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів. Орфоепічні норми", а також демонструє завдання, відповіді до них, інший цікавий матеріал з теми.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Усім подобається це куце цуценя

Номер слайду 2

Тема уроку Вимова приголосних звуків. Милозвучність української мови. Орфоепічні норми

Номер слайду 3

осінь зима весна казка розквіт косьба легко розумник пісня знайти повнота часто кукурудза [ос′ін′] [зи ма] [ве сна] [казка] [роскв’іт] [коз′ба] [лехко] [ро зумни к] [п’іс′н′а] [знаĭти] [поўнота] [часто] [кукурудза] е и е у

Номер слайду 4

Віджимати1, пробуджувати2, народження3, дріжджі4, відзначити5, підземелля6, джаз7, броджу8, відзиватися9, відзвук10, відзнака11, джентльмен12, піджак13, підзвітний14, джура15.

Номер слайду 5

Віджимати1, пробуджувати2, народження3, дріжджі4, відзначити5, підземелля6, джаз7, броджу8, відзиватися9, відзвук10, відзнака11, джентльмен12, піджак13, підзвітний14, джура15                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Номер слайду 6

ДЖУ́РА

Номер слайду 7

«Ф» чи «хв»? Ф_або_Хв.exe

Номер слайду 8

1. Кайдашиха думала, що все те якось перетреться. 2. У Кайдаша в повітці лежало чимало деревні. 3. Вона не думала, що Мелашці буде так важко в свекрухи. 4. Крикнула в хаті Кайдашиха, неначе десь у діжці. 5. Лінивого не добудишся, як мертвого не докличешся. 6. Стояла баба Кайдашиха в білій сорочці, в здоровій хустці. 7. З хати виходить пишно заквітчана невістка.

Номер слайду 9

“За двома зайцями” М.Старицький

Номер слайду 10

Репортаж СТБ

Номер слайду 11

Атлас, об’єднання, обіцянка, приклад, комбайнер, читання, помилитися, завдання, орган, сім’я, випадок, батьківщина, слідом, усмішка, помилка, корисний, ознака, вірші, пора, листопад, зокрема, розбір, весняний.

Номер слайду 12

А́тла́с, об’є́дна́ння, обіця́нка, при́кла́д, комба́йне́р, чита́ння, поми́ли́тися, завда́ння, о́рга́н, сі́м’я́, ви́падок, ба́тьківщи́на, слі́до́м, у́смі́шка, по́ми́лка, кори́сний, озна́ка, ві́рші, по́ра́, листопа́д, зокре́ма́, ро́збі́р, весня́ни́й.

Номер слайду 13

Грім Була гроза, і грім гримів, Він так любив гриміти, Що аж тремтів, що аж горів На трави і на квіти. Грім жив у хмарі, і згори Він бачив, хто що хоче: Налив грозою грім яри, Умив озерам очі, А потім хмару опустив На сад наш на щасливий І натрусив зі сливи слив, Щоб легше було сливі…

Номер слайду 14

Електронний посібник “Орфоепія” Орфоепія.exe

Номер слайду 15

Завдання додому Написати твір з нагромадженням будь-якого звука (на вибір).

ppt
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
12 квітня 2018
Переглядів
488
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку