Семестрова контрольна робота з української мови у 10 класі за І семестр

Про матеріал

Семестрова контрольна робота з української мови у 10 класі за І семестр містить завдання, що розраховані на виконання протягом уроку. Завдання стосуються тем, що були повторені і поглиблені протягом І семестру.

Перегляд файлу

                                                           Семестрова контрольна робота № 1 з української мови у 10 класі

Завдання 1– 6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

1. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка…

А пр..важкий, пр..дбати

Б пр..бережний, пр..вілля

В пр..буття, пр..довгий

Г пр..здоровий, пр..морозити

2. На перший склад падає наголос у слові…

А цінник

Б течія

В русло

Г випадок

3. Правильне написання слів вивчає розділ науки про мову, що називається…

А фонетика

Б графіка

В орфоепія

Г орфографія

4. Заміна звуків при зміні слова або його творенні називається…

А уподібнення

Б чергування

В спрощення

Г подвоєння

5. М’який знак на місці крапок треба писати в усіх словах рядка…

А долон..ці, піклуєт..ся, промінец..

Б передден.., міс..кий, дивуєш..ся

В близ..кість, чотир..ох, матін..чин

Г т..охкати, людс..кість, радіст..ю

6. НЕПРАВИЛЬНО утворено слово…

А харчовий

Б критичний

В роздрібний

Г бабусін

Завдання 7–14 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

7. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка…

А вар..во, вул..чка, вовч..ня, схов..ще

Б кот..чок, печ..во, виховат..ль, вогн..ще

В водич..нька, добр..во, страхов..сько, пал..во

Г русалч..н, кринич..нька, парканч..к, згар..ще

Д плет..во, порадн..ця, посміхов..сько, доньч..н

8. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка…

А слов’янський, маслюк, джазист

Б осяяння, юнацький, беззастережний

В блищить, каяття, європейський

Г колючий, в’юнище, їжджений

Д йодований, дзюркотіти, травиця

9. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ…

А розм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я

Б рум..янець, кон..юнктивіт, інтерв..ю, В..єтнам

В відв..язати, дит..ясла, бар..єрний, Аліґ..єрі

Г солов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний

Д подвір..я, об..єднання, пів..юрти, пів..Європи

10. Помилку в написанні слова іншомовного походження допущено в рядку…

А Апенніни, каса, касета

Б Діккенс, манна, комісія

В Канни, колектив, брутто

Г Брюссель, буддист, хоббі

Д Міссурі, іммігрант, тонна

11. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка…

А сер..цевий, проїз..ний, аген..ський

Б артис..ці, захис..ний, безчес..ний

В пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

Г тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

Д радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний

12. Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка…

А [.. ]еатральний, турис[.. ]ський, лауреа[.. ]

Б каш[..]ан, [..]вірний, боро[..]ьба

В журя[..]ься, зіпсу[..]ий, [..]ихенький

Г факульта[..]ив, моло[..]ьба, субо[..]а

Д лісниц[.. ]во, розпи[.. ]ати, [.. ]ретій

13. Подвоєні літери треба писати на місці пропусків у всіх словах рядка…

А мас..а, Голландія, барок..о

Б Тал..ін.., ван..а, телеграмна

В Ас.. ирія, брут.. о, бравіс.. имо

Г ірреальний, Ахіл..ес, тон..а

Д Жан..а, марок..анець, клас..

14. Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка…

А ..каламутити, ..тесаний, ..ціплені

Б ..пекти, ..фальсифіковані, ..шивати

В ..калічений, ..хрещений, ..сушений

Г ..пасувати, ..формований, ..трясти

Д ..хотіти, ..турбований, ..читування

У завданнях 15 −17 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один

правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

15. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Ти явилась мені − і здалося, (1)що світ помолодшав (2)навколо (3)на тисячу (4) літ.

А прислівник  Б іменник  В займенник  Г сполучник   Д прийменник

16. Доберіть до кожного фразеологізму синонім.

Фразеологізм

1 зарубати на носі

2 бувати в бувальцях

3 сісти в калюжу

4 зривати маску

Синонім

А виводити на чисту воду

Б облизня піймати

В намотати на вус

Г стелитися під ноги

Д знати, де раки зимують

17. Яке явище «присутнє» у кожному із слів, поданому для прикладу.

Приклади слів

А тижневий

Б боротьба

В ручка

Г осені

Д гуаш

Е область

Явище

1 подовження   2 спрощення   3 чергування голосних  4 чергування приголосних  5 уподібнення

docx
Додано
27 квітня 2018
Переглядів
687
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку