Презентація: ГЕОГРАФІЧНІ ТА ПРЯМОКУТНІ КООРДИНАТИ

Про матеріал
Презентація "Географічні та прямокутні координати" має на меті пояснити теоретичні поняття та навчити розв`язувати практичні завдання на топографічних картах. Зокрема, визначати географічні та прямокутні координати, знаходити об`єкти за заданими координатами,визначати відстані,напрями, читати карту ...
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ГЕОГРАФІЧНІ ТА ПРЯМОКУТНІ КООРДИНАТИ Розділ І. ТЕМА 1. ТОПОГРАФІЯ За підручником ГЕОГРАФІЯ Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Сергій Коберник,Роман Коваленко

Номер слайду 2

Пригадайте! 1. Що таке географічні координати? 2. Як за дрібномасштабною кар- тою визначають географічну широту та географічну довготу точок? У яких числових межах вони змінюються?

Номер слайду 3

Географічні координати. Географічні координати визначають положення будь-якої точки на земній поверхні в градусах від екватора (географічна широта, φ) та нульового меридіана (географічна довгота, λ). З попередніх років навчання вам уже відомо, що точність визначення координат залежить від масштабу карти: що він більший, то точніше визначення. На відміну від дрібно- та середньомасштабних карт, де точність визначення можлива до градусів (°) або мінут (ґ), топографічні карти уможливлюють визначення географічних координат з точністю до секунд (ґґ).

Номер слайду 4

Оскільки на даному фрагменті топографічної карти підписані значення горизонтальних ліній кілометрової сітки зростають на північ, можна зробити висновок, що місцевість лежить у Північній півкулі, а географічна широта (φ) усіх точок на карті північна (пн. ш.). За номенклатурою карти видно, що місцевість лежить у 34-й колонці, тобто у Східній півкулі (оскільки номери колон Східної півкулі 31-60). Отже, географічна довгота (λ) усіх точок на карті східна (сх. д.). Далі на конкретному прикладі пригадаймо порядок дій під час визначення географічних координат за топографічною картою. З’ясуємо числові значення географічних координат точки Дідова Гора.

Номер слайду 5

Для визначення широти точки (φ) відшукаємо найближчу до неї паралель. Це нижня внутрішня рамка карти, на якій географічна широта підписана й становить 54°40ґ пн. ш. Прикладемо лінійку вздовж нижньої рамки карти, а потім плавно пересунемо її паралельно цій лінії до заданої точки. Побачимо за вертикальною рамкою, що зміщення відбулося на 2 точки, тобто на 20ґґ у бік зростання широти. Кількість мінут не змінилася (адже ви вже знаєте, поділ на мінути показаний у середній рамці чорними та білими смугами, що змінюють одна одну). Отже, географічна широта точки Дідова Гора становить 54°40ґ20ґґ пн. ш.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Аналогічні дії виконаємо для визначення географічної довготи (λ). Підписаний меридіан – це права внутрішня рамка карти – 18°07ґ30ґґ сх. д. Прикладемо лінійку вздовж правої рамки карти й плавно пересуватимемо її паралельно цій лінії до заданої точки. Помітимо за горизонтальною мінутною рамкою та позначками секунд, що зміщення відбулося на 2ґ27ґґ у бік зменшення значення довготи. Тобто географічна широта точки Дідова Гора – 18°05ґ03ґґ сх. д. Таким чином, географічні координати точки Дідова Гора становлять: φ =54°40ґ20ґґ пн. ш., λ =18°05ґ03ґґсх. д.

Номер слайду 8

Прямокутні координати. Ви вже знаєте, що за лініями прямокутної (кілометрової) сітки, що їх проведено на топографічній карті зазвичай через 1 км, визначають прямокутні координати точок Х та У. Координата Х визначається за горизонтальними лініями кілометрової сітки й показує відстань у кілометрах будь- якої точки від екватора (мал. 7). Координату У визначають за вертикальними лініями кілометрової сітки. Вона показує відстань у кілометрах від осьового меридіана певної геодезичної зони. Прямокутні координати записують семизначними числами. Одиниці вимірювання при цьому не вказують. У Північній півкулі координата Х завжди є додатним числом, у Південній півкулі – від’ємним.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Координата У – завжди додатне число. Щоб число не було від’ємним, навмисно початок відліку від осьового меридіана геодезичної зони позначили не в 0 км, а в 500 км. Максимальна відстань від осьового меридіана до країв зони – на екваторі й становить близько 330 км. Що далі до полюсів, то зона вужчає через кулястість Землі. Визначимо прямокутні координати точки Дідова Гора . Першою визначимо координату Х. Найближча горизонтальна лінія кілометрової сітки до точки має підпис 6065, що означає, що до цієї лінії від екватора – 6 065 км, або 6 065 000 м. За допомогою лінійки визначимо, що Дідова Гора розташована на карті на 1 см південніше за цю лінію. У масштабі 1:25 000 це відповідає відстані на місцевості 250 м. Оскільки на південь відстань до екватора скорочується, 250 м треба відняти від значення 6 065 000, тобто 6 065 000 м – 250 м = 6 064 750 м. Таким чином, Х = 6 064 750.

Номер слайду 11

Аналогічно за вертикальними лініями кілометрової сітки визначимо координату У. Як видно, Дідова Гора розташована між вертикальними лініями з координатами У (у метрах) 4 311 000 та 4 312 000, але ближче до другої, не досягаючи її на 4 мм. У масштабі карти це відповідає на місцевості відстані в 100 м. Отже, 4 312 000 м – 100 м = 4 311 900 м. Тобто координата У = 4 311 900. Таким чином, ми визначили прямокутні координати точки Дідова Гора: Х = 6 064 750; У = 4 311 900. Координата Х означає, що точка Дідова Гора розташована на відстані 6 064 750 м на північ від екватора. Перша цифра координати У «4» означає, що точка лежить у 4-й геодезичній зоні. Осьовий меридіан цієї зони має координату У = 4 500 000. Тому решта цифр означає, що Дідова Гора розміщена західніше від осьового меридіана 4-тої зони на 188 100 м (4 500 000 м – 4 311 900 м = 188 100 м).

Номер слайду 12

Вітряк на схід від гори Русавська на висоті 156,2 м 4. Борошномельний завод у селі Волинка 3. Уріз води 142,0 м річки Гусава 2. Точка з висотою 140,9 м на острові в озері Білому 1. У Х Географічна довгота λ Географічна широта φ Об’єкт № з/п

Номер слайду 13

φ = 54°40ґ15ґґ пн. ш., λ = 18°06ґ54ґґ сх. д. 4. φ = 54°41ґ20ґґ пн. ш., λ = 18°05ґ52ґґ сх. д. 3. φ = 54°40ґ05ґґ пн. ш., λ = 18°05ґ14ґґ сх. д. 2. φ = 54°41ґ37ґґ пн. ш., λ = 18°06ґ22ґґ сх. д. 1. Об’єкт Прямокутні координати Географічні координати № з/п

Номер слайду 14

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ Пригадайте! 1. Які вам відомі види масштабу? 2. Що означає зорієнтуватися на місцевості або за картою? 3. Що таке абсолютна й відносна висоти точок? 4. Як на топографічній карті зображують додатні (пагорби) та від’ємні (улоговини) форми рельєфу? 5. Як за топографічною картою визначити крутизну схилу?

Номер слайду 15

Основні умовні позначення топографічних карт. Умовні позначення планів і великомасштабних карт називаються топографічними знаками. Це символічні графічні зображення, які дають змогу уявляти зображену місцевість. Ці позначення відповідають низці вимог. По-перше, їх має бути легко креслити. По-друге, вони не схожі між собою, тому легко розрізняються. По-третє,створюючи їх, враховують подібність до справжніх об’єктів, що зображуються. По-четверте, властивістю топографічних знаків є також їхній колір, що додає зображенню наочності та збагачує його зміст. Топографічні знаки є загальновживаними на всіх топографічних картах і планах у межах країни.

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Використання азимутів. Орієнтуючись на місцевості, визначити точне положення об’єктів відносно основних і проміжних сторін горизонту зазвичай буває неможливо. Для чіткішого визначення напрямків використовують компас,за яким можна визначити азимут. Азимут (від араб. ас-салет – шлях, напрямок) – кут між напрямком на північ та напрямком на даний предмет. Значення азимутів виражають у градусах і відлічують за рухом стрілки годинника від 0° до 360°. Так, азимут об’єкта, що розміщений на північ від спостерігача, – 0° або 360°, на південь –180°, на схід – 90°, на захід – 270°. На топографічній карті або плані азимути вимірюють транспортиром.

Номер слайду 19

Істинний азимут (Аі) – кут між напрямком на Північний географічний полюс і на даний об’єкт. Магнітний азимут (Ам) – це кут між напрямками на Північний магнітний полюс і на даний об’єкт. Кут між істинним і магнітним азимутами називають магнітним схиленням (МС). Кут між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки та напрямком на об’єкт називають дирекційним кутом (Д). Зближення меридіанів (ЗМ) – кут між вертикальною лінією кілометрової сітки та істинним меридіаном. Аі = Д ± ЗМ.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Романчук Луїза Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
30 липня 2019
Переглядів
24397
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку