Презентація МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА КАРТ

Про матеріал
Презентація "Математична основа карт" має на меті пояснити випускникам особливості створення географічних карт, зокрема, застосування математичної основи.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА КАРТ За підручником ГЕОГРАФІЯ для 11 класу закладів загальної середньої освіти Сергій Коберник,Роман Коваленко

Номер слайду 2

Пригадайте! Чим різняться зображення на глобусі та географічній карті? Які існують види масштабу? 3. Що таке градусна сітка та з яких ліній вона складається? 4. Чому градусна сітка на глобусі й карті має неоднакову форму ліній? 5. Для чого потрібні картографічні проекції?

Номер слайду 3

Визначає: залежність між координатами точок земної поверхні та координатами тих самих точок на площині спотворення: 1) довжин і площ; 2) кутів і форм об’єктів Визначає правильність положення об’єктів: • за широтою • за довготою • за висотою Визначає: • повноту і детальність зображення; • точність вимірювань; • розмір зображеної території Забезпечує перенесення зображення з поверхні кулі (еліпсоїда) на площину Забезпечує перехід від поверхні Землі до поверхні кулі (еліпсоїда) Забезпечує ступінь зменшення довжин та площ об’єктів Картографічна проекція Геодезична основа Масштаб Складники математичної основи карт

Номер слайду 4

Номер слайду 5

 Опорний пункт державної геодезичної мережі (1). Репер - знак абсолютної висоти точки (2)

Номер слайду 6

Масштаб Масштаб забезпечує пропорційне зменшення зображення довжин і площ географічних об’єктів. Він визначає повноту і детальність зображення, точність вимірювань та розмір зображеної території. Використовують три види масштабу: числовий (записаний у вигляді дробу), іменований (записаний словами) та лінійний (у формі накресленої лінійки, поділену на рівні відрізки, як правило в 1 см).

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Геодезична основа. Геодезія – наука про методи вивчення форми та розмірів Землі, зображення земної поверхні на картах на основі точних вимірювань на місцевості, що уможливлює розв’язування наукових і практичних завдань. Геодезичною основою для складання карт в Україні є опорні пункти державної геодезичної мережі та репери висотної геодезичної мережі – знаки абсолютної висоти точок у Балтійській системі висот Створена градусна сітка визначає правильність положення географічних об’єктів за широтою та довготою.

Номер слайду 9

Картографічна проекція Найбільш точно земна поверхня відображена на глобусі. Оскільки користуватися кулястою моделлю незручно, для перенесення зображення з поверхні кулі (еліпсоїда) на площину слугує математичний спосіб картографічна проекція. При переході від кулястої поверхнідо площини не можна обійтися без розтягнення та стискання зображення Через те виникають два основні види спотворень: по-перше, спотворення довжин і площ об’єктів; по-друге, спотворення кутів (напрямків) і форм об’єктів. З метою мінімізації спотворень використовують різні картографічні проекції.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Картографічні проекції за характером спотворень. За характером спотворень розрізняють проекції рівнокутні, рівновеликі та довільні. Карти, що їх складено у рівнокутних проекціях, правильно передають форми об’єктів та напрямки, проте спотворюють довжини та площі. Рівновеликі проекції, навпаки,правильно передають відстані та площі,але значно спотворюють форми об’єктівта напрямки.

Номер слайду 12

https://history.vn.ua/pidruchniki/kobernik-geography-11-class-2019-standard-level/6.php

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Для довільних проекцій характерні водночас всі види спотворень, але не такі значні. Різновидом довільних проекцій є рівнопроміжні, в яких зберігається основний масштаб на певних меридіанах або паралелях. Географічні карти України, як правило, складають у рівнопроміжних проекціях.

Номер слайду 15

Картографічні проекції за видом градусної сітки

Номер слайду 16

Основні картографічні проекції за видом градусної сітки. Картографічні проекції розрізняють також за видом градусної сітки. Форма меридіанів і паралелей на карті залежить від того, на яку геометричну фігуру було спроектовано поверхню глобуса. Через те розрізняють проекції циліндричні, конічні, азимутальні. У циліндричних проекціях градусна сітка з поверхні глобуса спроектована на бічну поверхню циліндра, тому меридіани і паралелі мають форму прямих ліній,які перетинаються під прямим кутом. Лінією нульових спотворень на таких картах є екватор. Що далі від нього, то більшим є спотворення. Найчастіше ці проекції використовують під час створення карт світу та спеціальних карт для навігації.

Номер слайду 17

Азимутальні проекції за орієнтуванням допоміжної фігури У конічних проекціях поверхня глобуса проектується на бічну поверхню конуса. При цьому паралелі мають форму дуг, а меридіани – прямих ліній, що сходяться до полюса. Лініями нульових спотворень є ті паралелі, що прилягають до конуса. У конічних проекціях найчастіше створюють карти держав (у т. ч. й України) або частин материків. В азимутальних проекціях проектування здійснюється на дотичну площину, тому спотворень немає лише в єдиній точці її дотику до поверхні глобуса

Номер слайду 18

1. Які складники математичної основи карт? 2. Чому на географічних картахвиникають спотворення? 3. Що таке картографічна проекція? 4. Якими бувають картографічні проекції за характером спотворень? 5. Назвіть основні види картографічних проекцій за видом градусної сітки. Як їх можна розпізнати? 6. У якій проекції найчастіше створюють карти Європи та України? 7*. Поміркуйте, яку треба брати проекцію для карти світу, щоб у її центрі показати територію України. 8*. Поясніть, з яких причин недоцільно створювати карту України в циліндричній проекції. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.

ppt
Додано
31 липня 2019
Переглядів
4285
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку