Презентація "Модель взаємодії фахівців та батьків при корекції мовних порушень"

Про матеріал
ЩОБ КОРЕКЦІЙНА РОБОТА БУЛА ЕФЕКТИВНОЮ ПОТРІБНО У ЗАКЛАДІ СТВОРИТИ КОМАНДУ, ЯКА ЗДІЙСНИТЬ ПЛАНОМІРНУ, СИСТЕМАТИЧНУ, ДИНАМІЧНУ, КОМПЛЕКСНУ КОРЕКЦІЙНО - ЛОГОПЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ДІТЯМ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПІДГОТУВАЛА: ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕДМАЩАК Н. В. Модель взаємодії фахівців і батьків при корекції мовних порушень. ЛЮДИ СПІЛЬНО МОЖУТЬ ЗВЕРШИТИ ТЕ, ЧОГО НЕ В СИЛАХ ЗРОБИТИ НА ОДИНИЦІ:ЄДНАННЯ РОЗУМІВ І РУК, ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ЇХ СИЛ МОЖЕ СТАТИ МАЙЖЕ ВСЕМОГУТНІМ. Д. УЕБСТЕР

Номер слайду 2

Номер слайду 3

ВАЖЛИВИМ ЗАВДАННЯ ДНЗ Є  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ. КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ — ОБОВ’ЯЗОК НЕ ЛИШЕ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, А Й ІНШИХ УЧАСНИКІВ ПЕДПРОЦЕСУ — ВИХОВАТЕЛЯ, МУЗКЕРІВНИКА, ПСИХОЛОГА, ФІЗІНСТРУКТОРА ТА БАТЬКІВ. АДЖЕ ЛИШЕ ЗА КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ МОЖНА ДОСЯГТИ БАЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ,ТОМУ ВАРТО МАКСИМАЛЬНО “ЛОГОПЕДИЗУВАТИ” ВЕСЬ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ДИТИНИ В ДИТСАДКУ.  ЩОБ КОРЕКЦІЙНА РОБОТА БУЛА ЕФЕКТИВНОЮ ПОТРІБНО У ЗАКЛАДІ СТВОРИТИ КОМАНДУ, ЯКА ЗДІЙСНИТЬ ПЛАНОМІРНУ, СИСТЕМАТИЧНУ, ДИНАМІЧНУ, КОМПЛЕКСНУ КОРЕКЦІЙНО - ЛОГОПЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ДІТЯМ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ.

Номер слайду 4

ЦЕ МОЖЛИВО ЗА УМОВИ: РЕЗУЛЬТАТ ПРАВИЛЬНИЙ,ЧІТКИЙ РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ ЗДІЙСНЕННІ НАСТУПНОСТІ В РОБОТІСПІЛЬНЕ ПЛАНВАННЯ РОБОТИ ДОТРИМАННЯ ЄДНОСТІ ВИМОГ

Номер слайду 5

1. СВОЄЧАСНО ВИЯВЛЯТИ ДІТЕЙ З МОВНИМИ ПОРУШЕННЯМИ;2. ВИБУДОВУВАТИ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СПЕЦІАЛІСТАМИ: ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД - ПРАКТИЧНИЙ-ПСИХОЛОГ;ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД - ВИХОВАТЕЛЬ;ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД - ІНСТРУКТОР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ;ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД - МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК.3. ЗДІЙСНЮВАТИ ТІСНУ ВЗАЄМОДІЮ З БАТЬКАМИ;4. КОРИГУВАТИ І ПОПЕРЕДЖАТИ МОВНІ ПОРУШЕННЯ У ВСІХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРИ ЦЬОМУ ВИРІШУЮТЬСЯ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

Номер слайду 6

МУЗ. КЕРІВНИКФІЗІНСТРУКТОРПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГВЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕДВИХОВАТЕЛІБАТЬКИУчасники корекційного процесу

Номер слайду 7

Модель взаємодії

Номер слайду 8

ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕДПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

Номер слайду 9

ПОМІЧНИКОМ У РОЗВИТКУ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ — ЛОГОПАТІВ Є ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ. ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ СПІЛЬНО З УЧИТЕЛЕМ — ЛОГОПЕДОМ ЗАЙМАЄТЬСЯ ДІАГНОСТИКОЮ, ЗДІЙСНЮЄ РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, СТВОРЮЄ КОЖНІЙ ДИТИНІ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ У ДНЗ ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДТРИМКУ, ПІДВИЩУЄ ПСИХОЛОГО — ПЕДАГОГІЧНУ КУЛЬТУРУ БАТЬКІВ, СПОНУКАЮЧИ ЇХ ДО СВІДОМОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАГАЛЬНОГО І МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ У РОДИНІ, НАДАЄ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГАМ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КОЖНОЇ ДИТИНИ.

Номер слайду 10

МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГА ТА ЛОГОПЕДА - НАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, ЩО МАЮТЬ МОВНІ ПОРУШЕННЯ. ЗАВДАННЯ: 1. СТВОРЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЯМ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ.2. КОРЕКЦІЯ МОВИ, РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКА ПОРУШЕННЯМ МОВИ.3. АДАПТАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ДИТИНИ, ЯКА МАЄ МОВНЕ ПОРУШЕННЯ, В СЕРЕДУ НОРМАЛЬНО РОЗВИВАЮТЬСЯ ОДНОЛІТКІВ.

Номер слайду 11

УЗГОДЖЕНІСТЬ ДІЙ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОЗВОЛЯЄ НЕ ТІЛЬКИ ЕФЕКТИВНО СКОРЕГУВАТИ НАЯВНІ ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ВИХОВАНЦІВ, АЛЕ І ДОПОМОГТИ ЇМ АДАПТУВАТИСЯ В ДОШКІЛЬНІЙ СЕРЕДОВИЩІ.

Номер слайду 12

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДАНИХ ФАХІВЦІВ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ НАСТУПНІ НАПРЯМКИ:1. ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ.2. ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ.3. РОБОТА З БАТЬКАМИ.

Номер слайду 13

1. ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП.2. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ЕТАП.3. АНАЛІТИЧНИЙ ЕТАП. НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПРОВОДЯТЬСЯ НАСТУПНІ ЗАХОДИ:- РОЗРОБКА СПІЛЬНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО БЛОКУ МЕТОДИК, - ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ МОВНОГО І ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ;- ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ЯК ЦІЛІСНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ ПСИХІКИ ТА МОВЛЕННЯ ДИТИНИ. ДРУГИЙ ЕТАП - КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНИЙВІД ЯКОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ І КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ, СВОЄЧАСНО ВЖИТИХ ЗАХОДІВ, ТІСНОЇ СПІВПРАЦІ ФАХІВЦІВ ДОСИТЬ ЧАСТО ЗАЛЕЖИТЬ ДОЛЯ ДИТИНИ, ЇЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ, ОСОБИСТІСНИЙ І МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК, ОДНИМ СЛОВОМ, ЙОГО МАЙБУТНЄ, АДАПТАЦІЯ В СУСПІЛЬСТВІ. НА ДАНОМУ ЕТАПІ СЛІД: РОЗРОБИТИ ІНТЕГРОВАНИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧИЙ ПЛАН РОБОТИ, ПОБУДОВАНИЙ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИТРЕТІЙ ЕТАП - АНАЛІТИЧНИЙ. АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОЗВОЛЯЄ ВІДСТЕЖИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧОЇ РОБОТИ ПРИ ТІСНІЙ СПІВПРАЦІ ЛОГОПЕДА І ПСИХОЛОГА, ТОБТО ВИДІЛИТИ ВСІ МОЖЛИВІ ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТАК САМО ВІДСТЕЖИТИ ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВЗАЄМОДІЇ ПСИХОЛОГА ТА ЛОГОПЕДА З ДІТЬМИ

Номер слайду 14

ПРОВОДИТЬ ОБСТЕЖЖЕННЯ ДІТЕЙ ГРУПСКЛАДАЄ РАЗОМ З КОЛЕГАМИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН,ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЛАНИ РОБОТИ З КОЖНОЮ ДИТИНОЮРОЗВИВАЄ АРТИКУЛЯЦІЙНУ МОТОРИУЗДІЙСНЮЄ КОРЕКЦІЮ ПОРУШЕНИХ ЗВУКІВРОЗВИВАЄ МОВЛЕННЄВЕ ДИХАННЯ,ДРІБНУ І ЗАГАЛЬНУ МОТОРИКУРОЗВИВАЄ ФОНЕМАТИЧНІ ПРОЦЕСИРОЗШИРЮЄ СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАСФОРМУЄ ГРАМАТИЧНИЙ ЛАД МОВЛЕННЯРОЗВИВАЄ ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ,МИСЛЕННЯ, ПАМ’ЯТЬ, УВАГУПРОВОДИТЬ ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ,СКЛАДАЄ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН, ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЛАНИ,ПРОВОДИТЬ ТРЕНІНГИ, РЕЛАКСАЦІЮ,ВЧИТЬ ДІТЕЙ КЕРУВАТИ СВОЇМ НАСТРОЄМ, МІМІКОЮ,ЕМОЦІЯМИ,КОРЕГУЄ ПОРУШЕНИМИ У ДИТИНИ ФУНКЦІЯМИ,РОЗВИВАЄ ПАМ’ЯТЬ, МИСЛЕННЯ, УВАГУ.

Номер слайду 15

ФОРМИ РОБОТИ СТЕНДОВА ІНФОРМАЦІЯБУКЛЕТИБАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИКОНСУЛЬТАЦІЇВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ ХВИЛИНКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯлогопед. ДІАГНОСТИКА

Номер слайду 16

Номер слайду 17

ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕДВИХОВАТЕЛІ

Номер слайду 18

ВИХОВАТЕЛІ В ЛОГОПЕДИЧНИХ ГРУПАХ ПЛІЧ-О-ПЛІЧ З УЧИТЕЛЯМИ-ЛОГОПЕДАМИ ПРАЦЮЮТЬ НАД ДОСЯГНЕННЯМ ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОРЕКЦІЙНО- ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ. КОРЕКЦІЙНА РОБОТА ВИХОВАТЕЛЕМ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ ЛИШЕ НА ЗАНЯТТЯХ, АЛЕ І ПІД ЧАС РЕЖИМНИХ МОМЕНТІВ, ПОБУТОВОЇ ПРАЦІ, НА ПРОГУЛЯНКАХ, В ІГРАХ ТА РОЗВАГАХ. ІНОДІ РОБОТА ВИХОВАТЕЛЯ МОЖЕ ПЕРЕДУВАТИ ЗАНЯТТЯМ З ЛОГОПЕДОМ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ПІЗНАВАЛЬНУ ТА МОТИВАЦІЙНУ БАЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОГО МОВЛЕННЯ. ЧАСТІШЕ ВИХОВАТЕЛЬ ЗАКРІПЛЮЄ РЕЗУЛЬТАТИ, ДОСЯГНУТІ НА ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ. ВІН КОНТРОЛЮЄ МОВЛЕННЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ НА ВСІХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ, ПРОТЯГОМ УСЬОГО ПЕРІОДУ ПЕРЕБУВАННЯ МАЛЮКІВ У ГРУПІ. СПІЛКУЮЧИСЬ З МАЛЯТАМИ, ВИХОВАТЕЛЬ НЕ ЛИШЕ РОЗШИРЮЄ, УТОЧНЮЄ Й АКТИВІЗУЄ ЇХНІЙ СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС ПІД ЧАС БІЛЬШОСТІ РЕЖИМНИХ МОМЕНТІВ (ЗБИРАННЯ НА ПРОГУЛЯНКУ, ЧЕРГУВАННЯ, УМИВАННЯ, ПІДЙОМ ПІСЛЯ ДЕННОГО СНУ, ІГРИ, САМОСТІЙНА ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТОЩО), А Й СИСТЕМАТИЧНО КОНТРОЛЮЄ ГРАМАТИЧНУ Й ФОНЕТИЧНУ ПРАВИЛЬНІСТЬ МОВЛЕННЯ КОЖНОГО ВИХОВАНЦЯ ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ З НИМ. Вихователі працюють з дітьми впродовж дня, знаходяться з ними у найрізноманітнішій обстановці, — і така спільна діяльність вихователя і дітей набуває більш цінного корекційного впливу

Номер слайду 19

ВИРОБЛЯЄ І ТРЕНУЄ РУХИ ОРГАНІВ АРТИКУЛЯЦІЇ, ФОРМУЄ ПРАВИЛЬНИЙ УКЛАД ЗВУКІВ,ПРОВОДИТЬ ПОСТАНОВКУ ЗВУКІВ,АВТОМАТИЗАЦІЮ,ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ ЗМІШУЮЧИХ ЗВУКІВ, ПОСТУПОВО ВВОДИТЬ ЇХ У МОВЛЕННЯ (У СКЛАД, СЛОВО, РЕЧЕННЯ, ЧИСТОМОВКИ, ВІРШИКИ, СКОРОМОВКИ, САМОСТІЙНЕ МОВЛЕННЯ,ФОРМУЄ У ДІТЕЙ НАВИЧКУ САМОКОНТРОЛЮ ПОСТАВЛЕНИХ ЗВУКІВ. ЗАКРІПЛЮЄ І ТРЕНУЄ РУХИ Й ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІВ АРТИКУЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ,ЗАКРІПЛЮЄ ВИМОВУ ПОСТАВЛЕНОГО ВЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ ЗВУКА, ФІКСУЮЧИ УВАГУ НА ЙОГО ЗВУЧАННІ Й АРТИКУЛЯЦІЇ. АВТОМАТИЗОВУЄ, ДИФЕРЕНЦІЮЄ ЗВУКИ ЯКІ ДИТИНА ЗМІШУЄ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ МАТЕРІАЛ, РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВЧИТЕЛЕМ ЛОГОПЕДОМ,ФОРМУЄ У ДІТЕЙ НАВИЧКУ МОВЛЕННЄВОГО САМОКОНТРОЛЮ ПОСТАВЛЕНИХ ЗВУКІВ, ПОСТІЙНО НАГАДУЮЧИ ЇЙ ПРО ПРАВИЛЬНУ ВИМОВУ.

Номер слайду 20

БУКЛЕТИПІДГОТОВКА ДО СВЯТБАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИКОНСУЛЬТАЦІЇВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬЗОШИТ ВЗАЄМОЗВЯЗКУлогопед. ФОРМИ РОБОТИ

Номер слайду 21

Корекційні завдання вихователя. ЗБАГАЧЕННЯ, АКТИВІЗАЦІЯ, УТОЧНЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТЕМ;РОБОТА НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ ЗАГАЛЬНОЇ, АРТИКУЛЯЦІЙНОЇ ТА ДРІБНОЇ МОТОРИКИ;АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНИХ ВЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ ЗВУКІВ У ДІТЕЙ (У СЛОВАХ, РЕЧЕННЯХ, ЗВ’ЯЗНОМУ МОВЛЕННІ);ВПРАВЛЯННЯ ДІТЕЙ У ПРАВИЛЬНОМУ ВЖИВАННІ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ;РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (ПАМ’ЯТІ, УВАГИ, УЯВИ, МИСЛЕННЯ, СПРИЙМАННЯ);РОЗВИТОК ФОНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ;ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ЗВУКОВОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ СЛІВ;СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОСОДИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОВЛЕННЯ;ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ;ЗАОХОЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ВЛАСНОМУ ТА ЧУЖОМУ МОВЛЕННІ (ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЮ);ЗАОХОЧЕННЯ БАТЬКІВ ДО СПІВПРАЦІ З ЯК МОВЛЕННЄВОГО, ТАК І ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТОЩО.

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕДМУЗ. КЕРІВНИК

Номер слайду 30

ВІДОМО, ЩО У ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ МОВЛЕННЄВІ ВАДИ, ЧАСТО ПРОСТЕЖУЄТЬСЯ ПОРУШЕННЯ ЗІ СТОРОНИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ДРІБНОЇ МОТОРИКИ. І ОДНИМ ІЗ НАПРЯМКІВ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ Є ЛОГОПЕДИЧНА РИТМІКА, ЯКА ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ НЕ ЛИШЕ НА ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ, АЛЕ Й НА МУЗИЧНИХ. ТІСНА СПІВПРАЦЯ ВЧИТЕЛЯ — ЛОГОПЕДА З МУЗКЕРІВНИКАМИ СПРИЯЄ РОЗВ'ЯЗАННЮ КОРЕКЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ, А САМЕ РОЗВИТКУ: — ЗАГАЛЬНОЇ І ДРІБНОЇ МОТОРИКИ; — ФОНЕМАТИЧНОГО СЛУХУ, СЛУХОВОЇ УВАГИ; — ПОЧУТТЯ ТЕМПУ І РИТМУ, КООРДИНАЦІЇ СЛОВА З РУХАМИ; — МОВЛЕННЄВОГО ДИХАННЯ.

Номер слайду 31

СПІВИ – ВКЛЮЧАЮТЬ В СЕБЕ ВПРАВИ ТА ПІДСПІВКИ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ПЕРИФЕРИЧНОГО ВІДДІЛУ МОВНОГО АПАРАТУ А ТАКОЖ ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУДРІБНОЇ МОТОРИКИ, ІГРИ ЗІ СПІВАМИ, КООРДИНАЦІЮ СПІВІВ І РУХІВ. СПРИЙНЯТТЯ МУЗИКИ (СЛУХАННЯ) – ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РЕЛАКСАЦІЇ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ СЛУХОВОЇ УВАГИ А ТАКОЖ РОЗВИТКУ ВОЛЬОВИХ РИСХАРАКТЕРУ. МУЗИЧНО-РИТМІЧНІ РУХИ – МАЮТЬ НА УВАЗІ ВПРАВИ, ІГРИ ЗІ СПІВАМИ ТА СЛОВОМ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ УВАГИ, ПАМ’ЯТІ, КООРДИНАЦІЇРУХІВ, ОРІЄНТАЦІЇ У ПРОСТОРІ, ПОЧУТТЯ РИТМУ, ТОЩО. ГРА НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ – ДОПОМАГАЄ РОЗВИТКУ ПОЧУТТЯ РИТМУ ТА ДРІБНОЇ МОТОРИКИ.

Номер слайду 32

ПРАЦЮЮТЬ НАД РОЗВИТКОМ МОВЛЕННЄВОГО ДИХАННЯ,РИТМІЧНОЮ СТОРОНОЮ МОВЛЕННЯ (ТЕМП, РИТМ, ПЛАВНІСТЬ)СИЛОЮ ГОЛОСУ, ФОНЕМАТИЧНИМ СЛУХОМ,ІНТОНАЦІЙНОЮ ВИРАЗНІСТЮ МОВЛЕННЯ,ТЕАТРАЛІЗОВАНОЮ МОВЛЕННЄВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ,КОРДИНАЦІЄЮ РУХІВ З МОВОЮ (ЛОГОРИТМІКА)ФОРМУЄ РУХИ ПІД МУЗИКУ, РОЗВИВАЄ МУЗИЧНИЙ СЛУХ, СПІВОЧІ НАВИЧКИ, ПРАВИЛЬНУ ЗВУКОВИМОВУ. РОЗВИВАЄ СЛУХОВЕ СПРИЙМАННЯ, УВАГУ, ПАМ’ЯТЬ, ПОЧУТТЯ МУЗИЧНОГО РИТМУ, СЛУХО-РУХОВУ КОРДИНАЦІЮ, ДРІБНУ І ЗАГАЛЬНУ МОТОРИКУ, СЛУХО-МОВЛЕННЄВУ КОРДИНАЦІЮ

Номер слайду 33

ФОРМИ РОБОТИ З МУЗКЕРІВНИКОМБУКЛЕТИПІДГОТОВКА ДО СВЯТКОНСУЛЬТАЦІЇВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬЗАНЯТТЯ З ЛОГОРИТМІКИлогопед

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Номер слайду 37

ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕДФІЗІНСТРУКТОР

Номер слайду 38

ДІТИ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ ЧАСТО СОМАТИЧНО ОСЛАБЛЕНІ, ФІЗИЧНО ВИСНАЖЕНІ, ШВИДКО СТОМЛЮЮТЬСЯ. НЕГАТИВНО ПОЗНАЧАЄТЬСЯ НА ЗДОРОВ'Ї ДОВГЕ ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ В СИДЯЧОМУ ПОЛОЖЕННІ. ТОМУ НЕОБХІДНО ПРИДІЛЯТИ СЕРЙОЗНУ УВАГУ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ,ЗАКРІПЛЮЮЧИ ЗА ДОПОМОГОЮ РУХЛИВИХ ІГОР РІЗНОЇ СКЛАДНОСТІ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ МОТОРНІ НАВИЧКИ, ПІДВИЩУЮЧИ АКТИВНІСТЬ, РОЗВИВАЮЧИ НАСЛІДУВАНІСТЬ, ФОРМУЮЧИ ІГРОВІ НАВИЧКИ, УДОСКОНАЛЮЮЧИ ПРОСОДИЧНІ КОМПОНЕНТИ МОВИ. ШЛЯХИ  ВИРІШЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-МОВНИХ ЗАВДАНЬ З ІНСТРУКТОРОМ  ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ - ЦЕ ВИКОРИСТАННЯ ЇМ НА ЗАНЯТТЯХ ЛОГОРИТМІЧНИХ І КІНЕЗІОЛОГІЧНА ВПРАВ ТА ПАЛЬЧИКОВОЇ ГІМНАСТИКИ.

Номер слайду 39

БУКЛЕТИФІЗКУЛЬТУРНІ РОЗВАГИКОНСУЛЬТАЦІЇВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬЗАНЯТТЯ З ФІЗКУЛЬТУРИлогопед. БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

Номер слайду 40

РОЗВИВАЄ ДРІБНУ І ЗАГАЛЬНУ МОТОРИКУ, КОРДИНАЦІЮ РУХІВСПРИЯЄ ОЗДОРОВЛЕННЮ І ЗАГАРТУВАННЮ ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ, УДОСКОНАЛЮЄ КООРДИНАЦІЮ ОСНОВНИХ ВИДІВ РУХІВ,РОЗВИВАЄ ЗАГАЛЬНУ І ДРІБНУ МОТОРИКУ,ФОРМУЄ РІШУЧІСТЬ, НАПОЛЕГЛИВІСТЬ, ВПЕВНЕНІСТЬ У ВЛАСНИХ СИЛАХ, МОВНО-РУХОВІ НАВИЧКИ

Номер слайду 41

Номер слайду 42

ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕДБАТЬКИ

Номер слайду 43

ВІДОМО, ЩО ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕНЕСЕННЯ У ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ, ТОМУ В ЦЕНТРІ ЛОГОПЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ ЗНАХОДИТЬСЯ ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ, А "СУПРОВОДЖУЮЧИМИ" ВИСТУПАЮТЬ ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ, НАЙБЛИЖЧЕ ОТОЧЕННЯ ДИТИНИ. ОТЖЕ, КОМПЛЕКСНИЙ ЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД Є НЕМОЖЛИВИМ БЕЗ УЧАСТІ СІМ'Ї. КОМПЛЕКСНИЙ ЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД – ОСОБЛИВА ФОРМА СПІВПРАЦІ, ПРИ ЯКІЙ ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГИ, ВРАХОВУЮЧИ ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙ, СТВОРЮЮТЬ УМОВИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ БАТЬКИ СТАВАЛИ АКТИВНИМИ УЧАСНИКАМИ КОРЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ, СПРЯМОВАНОГО НА КОМПЕНСАЦІЮ МОВЛЕННЄВИХ ВАД, ТА ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ, ТАКИМ ЧИНОМ, ЄДНІСТЬ ЛОГОПЕДИЧНОГО ВПЛИВУ НА ДІТЕЙ ДАНОЇ КАТЕГОРІЇ В СІМ'Ї ТА НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

Номер слайду 44

ВЗАЄНА ПОВАГА,РОЗУМІННЯ,СПІЛЬНА МЕТА,ВЗАЄМОДОПОМОГА,ВЗАЄМОДІЯВзаємодія з батьками будується на принципах:

Номер слайду 45

НЕЗАПЕРЕЧНА ВАЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ДО АКТИВНОЇ УЧАСТІ В КОРЕКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ З ПОДОЛАННЯ МОВНОГО ДЕФЕКТУ У ДИТИНИ, ОСКІЛЬКИ ЦЕ БАГАТО В ЧОМУ ПОЛЕГШУЄ РОБОТУ ФАХІВЦЯ І ПРИСКОРЮЄ УСПІХИ ДИТИНИ. СПОЧАТКУ БАТЬКИ ПЕВНОЮ МІРОЮ ЗВИКАЮТЬ ДО ВИМОВИ СВОЇХ ДІТЕЙ І НЕ ПОМІЧАЮТЬ В НІЙ НЕДОЛІКІВ, А ТОМУ І НЕ ДОПОМАГАЮТЬ ЇМ ЗАСВОЮВАТИ ПРАВИЛЬНУ МОВУ. ЛОГОПЕД РОЗ'ЯСНЮЄ БАТЬКАМ, ЯК ВАЖЛИВО ПРАВИЛЬНО ФОРМУВАТИ МОВУ ДІТЕЙ І ПОКАЗУЄ ЇМ В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА, ПІДКРЕСЛЮЮЧИ КОРИСНІСТЬ РОЗУМНИХ ВИМОГ ДО ДИТИНИ І НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКРІПЛЕННЯ ДОСЯГНУТОГО В ДИТЯЧОМУ САДКУ.

Номер слайду 46

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИІНДИВІДУАЛЬНІКОНСУЛЬТАЦІЇДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙДОМАШНІ ЛОГОПЕДИЧНІ ЗАВДАННЯлогопед. АНКЕТУВАННЯСВЯТА,РОЗВАГИФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ

Номер слайду 47

ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИУМОВНО МОЖНА ВИДІЛИТИ ТАКІ ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА З БАТЬКАМИ: ІНДИВІДУАЛЬНІ, ГРУПОВІ, КОЛЕКТИВНІ ТА МАСОВІ.ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ РОБОТИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ШЛЯХОМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПІЛКУВАННЯ З БАТЬКАМИ ОДНІЄЇ ДИТИНИ: ВИКОНАННЯ БАТЬКАМИ ЗАВДАНЬ ЗА ЗОШИТАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ПРОВЕДЕННЯ БЕСІД, КОНСУЛЬТАЦІЙ ДЛЯ БАТЬКІВ, ПЕРЕГЛЯД БАТЬКАМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ЗАПОВНЕННЯ ЗОШИТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ГРУПОВІ ФОРМИ РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ З БАТЬКАМИ У МЕЖАХ ДАНОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ГРУПИ: ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДІВ ДЛЯ БАТЬКІВ, ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПОК-ПЕРЕСУВОК „ПЕДАГОГІЧНА ВІТАЛЬНЯ”, „НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ”, „УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД РЕКОМЕНДУЄ”, СТВОРЕННЯ БІБЛІОТЕЧКИ ДИТЯЧОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, СПІЛЬНА ПІДГОТОВКА ДО СВЯТ, ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ (ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ, ДІТИ), ВИГОТОВЛЕННЯ СКРИНЬОК ЗАПИТАНЬ, ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТУВАННЯ, БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ, ВІДКРИТИХ ПІДГРУПОВИХ ТА ФРОНТАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСКУСІЙ, КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ШЛЯХОМ СПІЛКУВАННЯ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ УСІХ ЛОГОПЕДИЧНИХ ГРУП ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТУВАННЯ, ЗАГАЛЬНИХ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ, КОЛЕКТИВНИХ БЕСІД, ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСКУСІЙ, ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАВДАНЬ, ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ВЕЧОРІВ, ДІЛОВИХ ІГОР, КРУГЛИХ СТОЛІВ, ПРЕЗЕНТАЦІЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ПОПУЛЯРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ БАТЬКІВ. МАСОВІ ФОРМИ РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕДАГОГАМИ З БАТЬКАМИ І ДІТЬМИ ВСЬОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ДО ПІДГОТОВКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ, УЧАСТІ У СВЯТАХ „БАТЬКИ І ДІТИ”, „РОДИННІ ГОСТИНИ”, ІГРАХ-РОЗВАГАХ, СПОРТИВНИХ СВЯТАХ, ВІКТОРИНАХ, ВЕЧОРАХ ДОЗВІЛЛЯ, „ДНЯХ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ”, „РОДИННОМУ МОСТУ”, СЕМІНАРАХ-ПРАКТИКУМАХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, ВИЇЗНИХ ЗАСІДАННЯХ, ЛЕКТОРІЯХ ЗА УЧАСТЮ НАУКОВЦІВ, ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА МЕДИКІВ, ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ.

Номер слайду 48

Консультація для батьків“Щоб ротик був слухняним”(з використанням ІКТ)

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Індивідуальні заняття і консультації

Номер слайду 51

Папки пересувки, папки - ширми

Номер слайду 52

Інформаційні стенди

Номер слайду 53

Інформаційні буклети

Номер слайду 54

Консультації

Номер слайду 55

Анкетування

Номер слайду 56

У ЧОМУ Ж ОСНОВНА СУТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА З СІМ'ЄЮ? ГОЛОВНЕ-СПІВПРАЦЯ ПРИ СИСТЕМАТИЧНОМУ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОМУ ПЛАНУВАННІ ТА ПОЕТАПНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ. САМЕ В УМОВАХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН МІЖ ФАХІВЦЕМ І БАТЬКАМИ МОЖНА ЗНАЙТИ ПРАВИЛЬНИЙ МАРШРУТ У НЕЛЕГКОМУ ДЛЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. ОТРИМАВШИ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ, БАТЬКИ ПОЧИНАЮТЬ УСВІДОМЛЮВАТИ СВОЮ СПРАВЖНЮ РОЛЬ У РОЗВИТКУ І ВИХОВАННІ ДИТИНИ, СТАЮТЬ АКТИВНИМИ УЧАСНИКАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ. І ЦЕ БАГАТОРАЗОВО ПІДВИЩУЄ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ.

Номер слайду 57

ЛЮДИ СПІЛЬНО МОЖУТЬ ЗВЕРШИТИ ТЕ, ЧОГО НЕ В СИЛАХ ЗРОБИТИ НА ОДИНИЦІ:ЄДНАННЯ РОЗУМІВ І РУК, ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ЇХ СИЛ МОЖЕ СТАТИ МАЙЖЕ ВСЕМОГУТНІМ. Д. УЕБСТЕР

pptx
Додав(-ла)
Мащак Наталия
Пов’язані теми
Логопедія, Інші матеріали
Інкл
Додано
12 грудня 2019
Переглядів
137
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку