24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Презентація на тему "Індивідуальні особливості сприйняття та навчання"

Про матеріал
Презентація до уроку з основ здоровя у 9 класі, містить матеріали за темою "Індивідуальні особливості сприйняття та навчання", Інформацію за темою, запитання та завдання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ І НАВЧАННЯВчитель основ здоров’я Мурафської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Чуйко Олена Вікторівна

Номер слайду 2

ВПРАВА “МОЄ СТАВЛЕННЯ”Як ви ставитися до індивідуальних особливостей сприйняття та навчання?

Номер слайду 3

Вислови відомих людей Для вченої й освіченої людини жити – значить мислити. Цицерон. У мене немає ніякого таланту – є лише наполегливість та допитливість. А. Ейнштейн Нічого немає більш практичного, ніж хороша теорія. Л. Больцман

Номер слайду 4

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ "СТИЛІ НАВЧАННЯ"Я – мудрий, бо знаю, щонасправді нічого не знаю,а вони, нічого не знаючи,думають, що знають все .стилі навчання37% -кінестетичний34% - слуховий29% - візуальний(визначення стилю навчання)

Номер слайду 5

Чи знаєш ти що…

Номер слайду 6

Висловлюємо свою думку. Як ви розумієте вислів: «Я знаю, що нічого не знаю»? (Сократ, давньогрецький філософ)

Номер слайду 7

Що таке уява?Уява — це здатність до створення нових образів, це вміння помічати властивості предметів і переносити їх з одного предмета на інший, по - новому комбінуючи. Уява тісно пов’язана з мисленням, вона притаманна кожній людині. Тому наше завдання — навчитися правильно мислити.

Номер слайду 8

Розрізняють три рівні засвоєння інформації:перший — запам’ятовування та подальше відтворення матеріалу (цей рівень сприяє накопиченню знань, фактів, наукової інформації);другий — застосування інформації, знань на практиці, уміння використовувати знання в подібній ситуації, за шаблоном;третій — застосування знань у нестандартній, оригінальній ситуації, творчий підхід до розв’язання задач, трансформація та комбінація знань, самостійне оцінювання явищ.

Номер слайду 9

Працюємо разом. Об’єднайтесь у групи й обговоріть рівні засвоєння інформації. Прочитайте текст параграфа підручника з будь-якого предмета й проаналізуйте його з позиції рівнів засвоєння інформації.

Номер слайду 10

Активне й пасивне навчання. Загалом навчання може бути активним і пасивним Особливістю активної форми навчання є те, що під час такого навчання ви можете помилитись і помітити цю помилку.

Номер слайду 11

При пасивному навчанні ви або не можете помилитися, або не можете помітити й ви -правити помилку. До пасивних форм навчання належать читання, прослухо -вування розповіді вчителя, перегляд відеоуроків, прослуховування теле - й радіопередач, бездумне конспектування, бездумне зазубрювання. До актив них форм — розв’язування ситуативних задач і вправ, вдумливе конспекту вання, пояснення матеріалу товаришам, вдумливе заучування, активність на уроках.

Номер слайду 12

Активна форма ефективніша за пасивну, тому що інформація запам’ятовується надійніше, якщо з нею здійснюють якісь дії (переказують, виконують тести, вправи тощо), ніж коли її просто прослуховують або прочитують. Активне навчання дає змогу різко покращити процес засвоєння матеріалу, оскільки впли -ває не тільки на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику).

Номер слайду 13

Піраміда навчання

Номер слайду 14

Поміркуйте. Як ви розумієте вислів: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію»? (Конфуцій, давньокитайський філософ).

Номер слайду 15

Планування часу та підготовка до Державної підсумкової атестації (ДПА)Щоб правильно розподілити свій час, потрібно зрозуміти, де саме ви його втра -чаєте. Для цього в спеціальний зошит записуйте свій план (щоденний, тижневий, на місяць, рік). Що потрібно врахувати?У переліку видів діяльності не повинно бути місця нездійсненним справам. Чітко визначайте пріоритети як один з вирішальних чинників раціонального ви -користання часу. Ураховуйте складність кожного конкретного завдання, тимча сові й інші труднощі його виконання, чітко передбачайте тривалість виконання того або іншого завдання. Під час ДПА спостерігається активізація всіх життєвих функцій організму. Ви знаєте, що всі складові здоров’я людини взаємопов’язані. Тому потрібно пам’ятати, що на тлі психічного перевантаження виникають фізичні розлади, підвищується тривожність, з’являється перевтома. Що ж потрібно робити, щоб уникнути всіх зазначених проявів?Для цього необхідно навчатися володіти собою в критичних ситуаціях, розуміти та вміти коригувати свій емоційний стан, який впливає на самопочуття та поведінку, уміти звільнятися від негативних емоцій. (Пригадайте методи запобігання стресу).

Номер слайду 16

Під час підготовки до контрольних робіт і ДПА не забувайте про раціональне харчування. Робіть фізичні вправи, займайтеся іншими видами діяльності — це допоможе вам швидше відновити сили для навчання. Нічний сон повинен бути повноцінним, а ранкова зарядка допоможе зняти напруження, сприятиме хоро шому настрою. За допомогою способів саморегуляції (пригадайте вивчене раніше) мобілі -зуйте відчуття внутрішньої впевненості у власних силах і знаннях.

Номер слайду 17

Відпрацювання навичок раціонального планування часу й підготовки до ДПА1. Чи визначаєте ви довгострокові цілі й розробляєте план їхньої реалізації?2. Чи маєте ви систематичний огляд планів і завдань, які виникають у сфері вашої діяльності?3. Чи знаєте ви, скільки часу потрібно для виконання запланованих справ?4. Чи маєте ви чіткий розклад роботи на поточний день?5. Чи плануєте ви резервний час для непередбачених випадків, криз і перешкод?6. Чи виконуєте ви домашні завдання після 21 -ї год?7. Чи буває у вас відчуття, що ви займаєтеся дрібними питаннями?8. Чи часто ви поспішаєте?

Номер слайду 18

Якщо на більшість із запропонованих запитань ви відповіли ствердно, швидше за все, у вас є проблеми з плануванням часу. Визначте шляхи їх подолання.

Номер слайду 19

Ви пам’ятаєте, що до гігієни розумової праці належать:• створення комфортних умов роботи;• розподіл часу;• графік продуктивності праці;• правильний розпорядок дня;• активний відпочинок, уникнення перевтоми.

Номер слайду 20

У вашому житті має бути все чітко розплановано: тривалість занять у школі й удома, прогулянки, регулярне харчування, сон, чергування праці та відпочинку. Коли людина дотримується правильного ритму життя, у неї виробляються певні звички й кожна попередня діяльність стає «сигналом» для подальшої. Це допомагає організму легко й швидко переключатися з одного виду діяльності на інший. Така властивість організму стане суттєвою запорукою вашої успішності. «Утримаєш у руках сьогоднішній день — менше будеш залежати від завтрашнього... Усе в нас чуже, один лише час наш!» — писав давньоримський філософ Сенека.

Номер слайду 21

Доведіть, що ви знаєте1. Яке значення мислення й уяви в навчанні?2. Що таке активне й пасивне навчання?3. Як правильно розподілити свій час?

Номер слайду 22

Визначення індивідуального стилю навчанняІнструкція. Прочитайте наведені твердження й визначте, які з них стосуються вас. Якщо ви з ними згодні, то на аркуші паперу (або в зошиті з друкованою основою) напишіть «так». Якщо ж думка вас не цікавить, то напишіть поряд «ні».

Номер слайду 23

Визначення індивідуального стилю навчання1. Починаючи роботу на уроці, я сподіваюся на успіх.2. Звичайно на уроках я активно працюю, часто піднімаю руку, коли потрібно відповісти на запитання.3. У мене поки що немає планів на майбутнє.4. Якщо навчальний матеріал мені незрозумілий, я прагну в ньому обов’язково розібратися або самостійно, або з допомогою вчителя й однокласників.5. Я обов’язково хочу досягти успіху в навчанні.

Номер слайду 24

Визначення індивідуального стилю навчання6. Навіть якщо мені не подобається предмет, я все одно прагну отримати хороші оцінки.7. Якщо задача дуже складна й незрозуміла для мене, я відмовляюся її розв’язувати.8. Коли мені хочуть дати яке-небудь доручення, я намагаюся знайти поважну причину й відмовитися від його виконання.9. Якщо виникають труднощі, я шукаю способи їх подолання.10. Я — настирлива людина.

Номер слайду 25

Визначення індивідуального стилю навчання11. Отримавши оцінку початкового рівня з навчального предмета, я обов’язково намагаюся її виправити.12. У мене вже є плани на майбутнє.13. Мої близькі вважають мене ледачим (ледачою).14. Для мене дуже важливо робити свою справу якомога краще, навіть якщо через це в мене виникають непорозуміння з друзями.15. Мої батьки дуже суворо мене контролюють.

Номер слайду 26

Визначення індивідуального стилю навчання16. Я часто сумніваюся в успіху, виконуючи яку-небудь справу.17. У разі невдачі я відмовляюся від поставленої цілі.18. Успіх у моєму навчанні залежить від моєї цілеспрямованості й наполегливості, а не від контролю батьків.19. Якщо в мене виникає яке-небудь бажання, я обов’язково прагну його здійснити.20. Якщо мені не вдалося виконати якесь завдання, я не переживаю через те, що мене сваритимуть.

Номер слайду 27

Ключі відповідей. Відповідь «так» — питання 1,2, 4, 5, 6, 9,10, 11, 12, 14, 18,19. Відповідь «ні» — питання 3, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 20.

Номер слайду 28

Критерії оцінки результатів опитування такі:від 0 до 13 балів — виражена мотивація на невдачу, учень уважає для себе більш важливим уникнути якої-небудь неприємності, помилки, неуспіху, ніж спробувати досягти певного результату в діяльності;від 14 до 17 балів — мотиваційний полюс яскраво не виражений, проте той, хто набрав 14 балів, може вважатися таким, що має тенденцію до уникнення невдачі, а 17 балів — схильний до вияву тенденції до досягнень;від 18до 20 балів — яскраво виражена мотивація на успіх, прагнення досягнути успіху в діяльності й у спілкуванні, цілеспрямованість.

Номер слайду 29

Домашнє завдання Шукаємо інформацію Пригадайте, яких ви знаєте відомих людей, які, завдяки своєму характеру й силі волі, досягли певної мети.

Номер слайду 30

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯЩо трапилося 31 лютого?

Номер слайду 31

У одного чоловіка були вовк, коза і капуста. Чоловікові потрібно їх перевезти у човні по одному, бо човен малий. Як це зробити? Якщо перевезе вовка, то коза з'їсть капусту, якщо перевезе капусту, то вовк з’їсть козу.

Номер слайду 32

Відповідь Спочатку перевезе козу, потім капусту, а козу повезе назад, потім вовка і знову козу.

Номер слайду 33

Що потрібно зробити, щоб чотири хлопці залишилися в одному черевику?

Номер слайду 34

Відповідь Зняти з кожного по черевику

Номер слайду 35

До якого місця заєць біжить в ліс?

Номер слайду 36

Відповідь До середини, бо з середини біжить з лісу

Номер слайду 37

Чим до неба докинеш?

Номер слайду 38

Відповідь Поглядом

Номер слайду 39

Чи можна у ситі принести воду ?

Номер слайду 40

Відповідь Можна, у вигляді льоду

Номер слайду 41

ШКОЛА ЕЙДЕТИКИ. ПРИЙОМ СУГЕСТОНІЇ Відтворити дані слова в послідовності, якій вони були розташовані на дошці. Шафа. Хмаринка. Гніздо. Кінь. Капелюх. Люк. Футболіст. Чайник. Крила. ОлівціЗграя. Пляж. Сніговик. Шоколад. Школа

Номер слайду 42

Запам’ятовування японських слів (за методикою школи Ейдетики)(Уявлення. Презентуємо малюнків, на яких зображене уявне бачення)Дерево – кіто (уявляємо, як кіт вибрався не верхню гілку дерева)Поле – та (поле орють танком)Ворота – мон (відкриваються ворота і з них висипаються монети)Річка – кава (уявіть собі річку, в якій тече не вода, а кава)Гора – яма (між двома великими горами знаходиться глибока яма)

Номер слайду 43

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІЧерез 5 хвилин після пробудження якомога швидше порахувати від 100 до 1. Пограйте в гру: на кожну букву алфавіту придумайте слово. Якщо ви забули букву, чи не можете придумати слово, не зупиняйтеся, головне – швидкість. Виберіть будь яку букву алфавіту і назвіть 20 слів, що починаються з даної букви. Назвіть 20 чоловічих і 20 жіночих імен.

Номер слайду 44

Дякую за увагу!

pptx
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
6662
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку