Презентація наукової роботи «Соціально-філософські погляди на майбутнє України: футурологічний аспект (за творами П. Масляка «День Незалежності» і О.Толкачова «Омріяна Україна»)»

Про матеріал

Учениця показала на захисті вміння вести дискусію, відстоювати власні судження, вона систематизувала зміст філософських поглядів П. Масляка і О.Толкачова щодо реалізації соціокультурного потенціалу українського суспільства у контексті як конкретно-історичних можливостей, так і футуристичних перспектив і шляхом компаративного аналізу виділила спільні риси та розбіжності у філософських концепціях П.Масляка і О.Толкачова (результати показали в таблицях); визначила, що твори П. Масляка і О.Толкачова вказують на можливі шляхи вирішення широкого спектру глобальних філософських антропологічних проблем, які стоять перед Україною та людством.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Соціально-філософські погляди на майбутнє України: футурологічний аспект (за творами П.Масляка “День Незалежності” і О.Толкачова “Омріяна Україна”) Парадуха Владислава Ковель-2018

Номер слайду 2

Ми досліджували твір Олексія Толкачова, правознавця за освітою, громадського діяча, філософа-футуролога, політолога «Омріяна Україна» твір Петра Масляка, українського вченого, футоролога, публіциста, письменника, економіко – географа, доктора географічних наук,професора Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка, академіка академії наук вищої освіти України «День Незалежності»

Номер слайду 3

проаналізувати твори з точки зору філософії сенсу буття людини і соціотворчого потен-ціалу філософських пог-лядів П. Масляка і О. Толкачова пошук світоглядно-методологічних орієн-тирів при дослідженні даної проблеми у сфері філософії на основі літературних творів Актуальність роботи: Мета дослідження:

Номер слайду 4

Завдання: дослідити культурно-історичні витоки соціального прогнозування, які знайшли втілення в філософських поглядах П.Масляка і О.Толкачова та розкрити теоретико-методологічні засади ; розглянути твори П. Масляка і О.Толкачова з філософської позиції і окреслити змістовні параметри, якими автори наділяють етнос як культурно-цивілізаційний феномен; систематизувати зміст філософських поглядів П. Масляка і О.Толкачова щодо реалізації соціокультурного потенціалу українського суспільства у контексті як конкретно-історичних можливостей, так і футуристичних перспектив.

Номер слайду 5

підзаголовок Об’єкт дослідження - Предмет дослідження - філософсько-антро-пологічні проблеми в творах П. Масляка і О. Толкачова соціально-філософські погляди на майбутнє України П. Масляка і О. Толкачова

Номер слайду 6

Наукова новизна Уперше систематизовано соціокультурний потенціал філософсько-естетичних особ-ливостей творів сучасних авторів, що створює можливості для коректного й ефективного використання цього світоглядного ресурсу в суспільній практиці сучасної України. Новим баченням є розуміння футуристичного руху як послідовної світоглядної системи.

Номер слайду 7

Методи: системно-цілісний, компаративний, аналітико-прогностичний метод. Теоретичне значення роботи - її матеріал збагачує й доповнює уявлення про особливості формування філософської думки в сучасній українській літературі. Практична цінність: Матеріал може бути використаний у процесі вивчення предметів літературного спрямування, у роботі гуртків і факультативів, у ході подальших наукових досліджень і методичних напрацювань.

Номер слайду 8

Суть і призначення філософії (за Г.С.Сковородою) Призначення філософії – утверджуючи Щастя та Істину,вести боротьбу проти Зла за Добро, спрямовувати думки від світського способу життя до Божого способу життя. Кінцева мета філософії – оживити людську душу, відновити гармонію людини і світу. Доля людини залежна від її природних нахилів, щастя кожного – від принципу “сродної праці”. Головним показником “сродності” є ступінь доступності потреб, на задоволення яких спрямовує зусилля людина

Номер слайду 9

«Філософія серця» Памфіла Юркевича Серце – це хранитель і носій тілесних сил людини, центр духовного життя людини, центр пізнавальних дій душі, центр морального життя людини. Серце – сукупність досконалого мислення, неповторне “я”, джерело індивідуальності людини.

Номер слайду 10

Погляди Т.Г.Шевченка на людину і світ Жадане майбутнє досягнеться шляхом внутрішнього преображення ( не насильства і революції) Особливості української національної філософії (за Дмитром Чижевським) Вихід в практику, особливо в морально-етичну сферу, що диктується “філософією серця” – національною філософською традицією суспільство без культури любові не здатне виховати люблячого політика

Номер слайду 11

підзаголовок цінності Соціальна справедливість щастя менталітет самопізнання Споріднена праця Свобода Українська мрія ТЕРМІНИ Любов самовдосконалення світогляд Воля національна свідомость гармонія мудрість Сила духу

Номер слайду 12

Терміни Футурологія (від латинського future – майбутнє і грецького logos –поняття, вчення - це галузь суспільного знання, яка займається аналізом і виробленням концепцій майбутнього. Вперше термін "футурологія“ почав вживати з 1943 року німецький соціолог О. Флехтрейм для означення "філософії майбутнього”. Філосо́фія (дав.-гр. φιλοσοφία, дослівно: любов до мудрості) — дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характе-ристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя…

Номер слайду 13

Номер слайду 14

ТЕРМІНИ Суспільний ідеал – образ досконалого суспільства, в якому виражені устремління певної соціальної групи, її уявлення про найвищу справедливість і найкращий суспільний устрій. Національна ідея – це необхідний елемент нормального функціонування держави та суспільства. Шлях перетворення народу на націю. Національна ідея впливає на мотиви та дії людини. Украї́нська націона́льна іде́я — національна ідея українців, яка відображає головні національні інтереси і задає оптимальний напрям розвитку країни, як у сьогоденні, так і на майбутнє.

Номер слайду 15

Україна у майбутньому - це суспільство Справедливості, Досконале суспільство, Світова українська корпоративна держава. Відчутна значна роль української діаспори. (Пріоритети: Українська нація, моральні зобов’язання, терпіння) Філософське бачення майбутнього України у творі П. Масляка «День Незалежності»

Номер слайду 16

Філософське бачення майбутнього України у творі Олексія Толкачова “Омріяна Україна” Омріяна Україна буде країною любові та гармонії Нова Людина: вільна, вольова , гармонійна , творча. Ідеал людини майбутнього – це творець, сповнений любові до навколишнього світу Нові цінності нові моделі поведінки моральності, порядності, людяності Духовність не означає технологічну відсталість. Наукова обґрунтованість та доцільність стануть важливим критерієм реальності Омріяна Україна буде країною Внутрішнього Валового Щастя «синархія» – співуправління світоглядно розвиненим суспільством, засноване на єдності різноманітності та цінності індивідуальностей в соціальній системі

Номер слайду 17

Ключові філософські положення у творах Петро Масляк «День Незалежності» Відновити , змінити світогляд людини «…Вона покласти на себе якусь місію…» Олексій Толкачов «Омріяна Україна» кристалізація Української Мрії; визначаються основні цінності майбутнього; зміняться самі люди.

Номер слайду 18

Філософське бачення нової людини Петро Масляк «День Незалежності» Світоглядні позиції Ореста Хоми сам поклав на себе місію, невідривно пов’язану саме з Україною; ученість, точність в усьому, патріотичність, абсолютна чесність, гіпергеніальність; усвідомлення реалізації думок: те, що людина вважає можливим, визначає її внутрішнє ставлення, а також її поведінку; пошук відповіді на виклики сьогодення у майбутньому Світоглядні позиції Ярослава Гурди Готовність на виконання завдань; Віра в силу людського духу; готовність слугувати прикладом для інших Олексій Толкачов «Омріяна Україна» «Нам тому живеться погано, що ми неякісно любимо» Головні риси характеру людини майбутнього: здатність до любові і вдячності, усвідомлення єдності з Всесвітом і відповідальність за всі свої вчинки, слова і навіть думки. люди майбутнього розуміють одне одного з півслова; нічого не бояться; виконують обіцянки; гарні стосунки з оточенням; вони ніколи не хворіють; у них здорові слухняні діти; вони світяться зсередини і поширюють духовне світло навколо себе; ці люди об’єднаються організаційно і почнуть творити нову українську державу  

Номер слайду 19

Олексій Толкачов «Омріяна Україна» Омріяна Україна - це ідеальний образ нашої країни в майбутньому. Це взірець, це дороговказ, це мрія, яка здатна змінити хід історії Футуристичне бачення України Петро Масляк «День Незалежності» … через 10 років Україна вже буде зовсім іншою державою. Можливо, сильнішою, могутнішою, щасливішою; …Досконале суспільство дає кожному рівну можливість плавати на його власній глибині…

Номер слайду 20

Філософське пояснення перешкод сьогодення Петро Масляк «День Незалежності» в країні немає жодного олігарха, який би національністю належав до українського етносу. Він бачив необроблені українські поля з чудовим родючим чорноземом. В той же час 100 тисяч українських заробітчан валили в Аргентині ліс, щоб звільнені там поля засіяти пшеницею багато хто з українців, включно зі співробітниками автосалонів їхньої фірми, правдивої історії України зовсім не знають, хоча тут народилися і прожили все життя. «Що ж це за школа така в цій державі, яка не займається цілеспрямованим національним вихованням своїх громадян?» - думав японець реальна інформація коштує шалені гроші, а все інше, що безкоштовно «вішається на вуха» людям, є лише брехливою рекламою і промиванням мізків Неукраїнський уряд знаходиться під п’ятою Росії на виборах люди голосували за партію комуністів, які в свій час влаштували в Україні декілька голодоморів. Сьогодні ж керівництво компартії майже повністю складалося з мільйонерів у Москві Київський патріархат може бути, а в Києві, в Україні Московський - це повний нонсенс І якби Україна нарешті навчилася системно і систематично використовувати власну діаспору, як це робить, наприклад, Ізраїль, Українці не люблять себе. Переважно домінує або жертовність або споживацький егоїзм.  Замість щастя в гармонії – обирають самоствердження та споживання. Егоїзм став масовою культурою. Національна біда України якраз полягає в тому, що нею керують психічно незрілі особистості Олексій Толкачов «Омріяна Україна»

Номер слайду 21

Олексій Толкачов «Омріяна Україна» Петро Масляк «День Незалежності» Світова українська корпоративна держава. Вона мала складатися з держави України і української діаспори з усіма її ресурсами, перш за все, інтелектуальними й інформаційними…, - ця корпоративна держава буде організована на кшталт найбільших міжнародних економічних корпорацій, скажімо, «Кока-коли» або «Дженерал моторс». Українська нація вже нині є глобалізованою. Сьогодні немає в світі держави, де б не було української діаспори. Рамірес вирішив сформувати з української діаспори різних країн цілу бригаду снайперів. Перебуваючи в Україні, він уже зрозумів, що без внутрішнього її очищення не може бути й мови про будь-який поступ і розвиток української нації. Створи з української діаспори організацію, яка буде допомагати захопленню, як би це не парадоксально звучало, українцями «влади» в Україні. Прийде до влади якийсь генерал - український Піночет - і наведе «порядок» залізною рукою. Після загибелі Президента життя в країні змінилося. Транснаціональна нафтогазова компанія, яка найняла Раміреса, отримала концесію на освоєння Чорноморського шельфу, і Україна замість того, щоб стати другою Саудівською Аравією, стала другою Венесуелою Сценарій майбутньої України Українська Мрія – це український рай. Любов – це шлях до справжньої свободи, усвідомленої, відповідальної, яка відкриє безмежні можливості для пізнання світу, для творчості, для самореалізації.  Воля, заснована на Любові, є необхідною ознакою психічно зрілої людини. Вона робить з людини творця, Гармонія є необхідною цінністю та ціллю Української Мрії. Любов до себе і психологічна зрілість дозволятиме людині жити в гармонії з собою. Любов до світу – забезпечить гармонію людей з навколишнім світом. "основою національної ідеї України має бути ідентичність. Нова ідея забезпечить нову ідентичність України. І нехай Франція буде краєм вишуканості та краси, Німеччина – країною якості та педантичності, Японія – синонімом технологій та традицій. Омріяна Україна буде країною любові та гармонії.

Номер слайду 22

Основи філософії О.Толкачова-реалізація Української мрії

Номер слайду 23

Основи філософії П. Масляка- створення Cвітової української корпоративної держави

Номер слайду 24

Висновки Платон у своїй «Політиці» писав, що ідеальний уряд є аристократією філософів. Якщо ж ця мудрість не править, суспільним ладом, то втрачається справедливість останнього, і держава вироджується в панування енергійних честолюбців… П. Масляк і О. Толкачов у своїх творах показують суть філософії майбутнього -щасливого суспільства - нашої України… Зміна світогляду людини об’єднує суть поглядів авторів на майбутнє України

Номер слайду 25

Дякую за увагу!

ppt
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Струкевич О.К., Дровозюк С.І., Котенко Л.В.)
Додано
10 липня 2018
Переглядів
287
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку