Презентація "Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм власності"

Про матеріал
В презентації "Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм власності" охарактеризовано підприємства різної форми власності; дає можливість визначити їхні спільні та відмітні особливості; сприяє формуванню в учнів критичного мислення; виховує толерантність у ставленні до оточуючих.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм власності Трофімова Т. Г.

Номер слайду 2

охарактеризувати підприємства різної форми власності; визначити їхні спільні та відмітні особливості; сприяти формуванню в учнів критичного мислення; виховувати толерантність у ставленні до оточуючих. МЕТА:

Номер слайду 3

Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування … для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності. Компанія представляє собою об’єднання юридичних та/або фізичних осіб з метою здійснення виробничої, фінансової, торговельної або іншої економічної діяльності, що приносить стабільний дохід і прибуток. Компанія повинна обов’язково мати статус юридичної особи і може існувати у вигляді товариства, об’єднання, фірми, господарських товариств, корпорації та ін. Суттєвими є відмінності між термінами «підприємство» і «компанія».

Номер слайду 4

Залежно від форм власності, передбачених законодавством, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:1. Приватне підприємство, яке діє на основі приватної власності одного (кількох) громадянина (громадян) чи юридичної особи (підприємства) із використанням його (їх) праці або найманих працівників.2. Підприємство колективної власності діє на основі колективної власності. До них належать усі товариства, виробничі та інші кооперативи, підприємства споживчої кооперації, громадські та релігійні організації, інші підприємства, передбачені законодавством.3. Комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади. Таке підприємство утворюється органом місцевого самоврядування (районною радою, міськрадою або обласною радою) у розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності. існують два види комунальних підприємств: комунальне комерційне підприємство, майно якого закріплюється на праві господарського відання (наприклад комунальне підприємство «Київський метрополітен»), і комунальне некомерційне підприємство, майно якого закріплюється на праві оперативного управління (наприклад комунальне підприємство «Притулок для тварин» у Києві).4. Державне підприємство діє на основі державної власності та випускає товари й надає послуги, необхідні для розвитку національної економіки.

Номер слайду 5

Державні підприємства діють як: державні комерційні — підприємства, створені з метою отримання прибутку як самостійний конкурентний суб'єкт господарювання (наприклад Балаклійський ремонтний завод, Харківська область); казенні — підприємства, що створюються в галузях народного господарства, у яких законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам. Основним (понад 50 %) споживачем продукції є держава, неможлива вільна конкуренція або переважає (понад 50 %) виробництво суспільно необхідної продукції. Реорганізація та ліквідація казенного підприємства можлива за рішенням органу, до компетенції якого належить створення цього підприємства. Так, за рішенням Кабінету Міністрів України у 2010 р. казенне підприємство «Запорізький титаномагнієвий комбінат» було реорганізовано в державне комерційне підприємство.

Номер слайду 6

Класифікація підприємств можна скласти за такими ознакамимета і характер діяльності (комерційні й некомерційні): комерційні — одержання прибутку; некомерційні — доброчинні, освітянські, медичні, наукові та інші;національна належність капіталу - національні, закордонні, змішані;розмір за кількістю працівників - великі (надвеликі), середні, малі (дрібні), мікропідприємства.форма власності (приватні, колективні, комунальні, державні): приватні — підприємства, що належать окремим громадянам на правах приватної власності та з правом найму робочої сили; індивідуальне (сімейне) приватне підприємство належить громадянину на праві власності або членам його сім’ї на праві загальної пайової власності; колективні — засновані на власності трудового колективу, а також кооперативу, іншого статутного товариства або громадської організації; комунальні — засновані на засадах власності відповідної територіальної громади; державні — засновані на державній власності;

Номер слайду 7

Класифікація підприємств можна скласти за такими ознакамиправовий статус і форма господарювання (одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства): одноосібні — власність однієї особи або родини; несуть відповідальність за свої зобов’язання всім майном; кооперативні — добровільні об’єднання громадян з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності;орендні — тимчасове володіння і користування майном, необхідним для здійснення підприємницької діяльності; господарські товариства — об’єднання підприємців (повні, з обмеженою відповідальністю, командитні, акціонерні);галузево-функціональний вид діяльності - промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, торгові, виробничо-торгові, торгово-посередницькі, інноваційно-впроваджувальні, лізингові, банківські, страхові, туристичні тощо; технологічна (територіальна) цілісність і ступінь підпорядкування -головні (материнські), дочірні, асоційовані, філії);

Номер слайду 8

В залежності від кількості працюючих, обсягу валового доходу та від реалізації продукції за рік підприємства можуть бути (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні. підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’яти мільйонам євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні. Всі інші підприємства визнаються середніми. МАЛИМИ ВЕЛИКИМИ

Номер слайду 9

Пам’ятайте! Формування ринкової структури національної економіки передбачає оптимальне поєднання різних організаційних форм підприємств, зокрема малого, середнього і великого бізнесу. Середні підприємства здійснюють виробництво невеликої, але стійкої номенклатури виробів з малою капіталомісткістю та незначними витратами у значних обсягах. Великий бізнес, як правило, здійснює виробництво масової продукції стабільного асортименту, що значно зменшує собівартість продукції і підвищує її конкурентоспроможність та є основою наукоємних виробництв. Малі підприємства відіграють важливу роль у сфері послуг і торгівлі.

Номер слайду 10

Творче завдання. За зразком заповніть таблицю «Класифікація підприємств». Скориставшись інформацією з різних джерел, у 3-ю колонку внесіть приклади вітчизняного (місцевого) бізнесу.

Номер слайду 11

Домашнє завдання. Прочитати §5 с.34-42 (Економіка. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (Профільний рівень). Автор: Л. Я. Криховець-Хом'як, О. В. Длугопольський, А. А. Вірковська. Видавництво: «Астон». Рік видання: 2019. Сторінок: 296.). Виконати творче завдання №1 на с.41 даного підручника. За бажанням скласти сенкан до терміна «підприємство».

Номер слайду 12

ДЖЕРЕЛАЕкономіка. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (Профільний рівень). Автор: Л. Я. Криховець-Хом'як, О. В. Длугопольський, А. А. Вірковська. Видавництво: «Астон». Рік видання: 2019. Сторінок: 296. Економіка (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 256 с. : іл. Інтернет-джерела.https://subject.com.ua/lesson/economic/11klas/4.html

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гамар Олена Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
28 липня 2021
Переглядів
8725
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку