20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Презентація "Прогнозування, планування та регулювання діяльності підприємства"

Про матеріал
Презентація на заявлену тему, в якій розкрито суть та значення прогнозування та планування діяльності підприємства
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Прогнозування, планування та регулювання діяльності підприємства

Номер слайду 2

План: Прогнозування як наукове обгрунтування і вирішення альтернативних шляхів перспективної діяльності підприємства Суть нормативного і пошукового прогнозування, застосування довгострокових та короткострокових прогнозів у діяльності підприємства Принципи, методи планування та система планів підприємства

Номер слайду 3

Суть та основні етапи стратегічного планування на підприємстві Зміст і методика бізнес-планування у ринкових умовах господарювання Суть і система тактичного і оперативного планування діяльності виробничих підрозділів і підприємств Поняття і необхідність державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва

Номер слайду 4

Прогноз це спроба визначити стан якогось явища чи процесу в майбутньому Прогнозування - це процес складання прогнозу

Номер слайду 5

Прогнозування розвитку підприємства або організації це наукове обгрунтування можливих кількісних та якісних змін його стану ( рівня розвитку в цілому, окремих напрямків діяльності) в майбутньому, а також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного стану

Номер слайду 6

Головні принципи процесу прогнозування Наукова обгрунтованість Системність Цілеспрямованість Альтернативність Багаторівневий опис Інформаційна єдність Адекватність об’єктивним закономірностям розвитку Послідовне вирішення невизначеності

Номер слайду 7

Типи прогнозування Нормативне або нормативно-цільове прогнозування Спочатку визначають загальні цілі, орієнтири на майбутнє, а вже потім оцінюється розвиток підприємства, виходячи із встановлених цілей Пошукове прогнозування Це спосіб наукового прогнозування від даного моменту до майбутнього Новаторське, альтернативне Традиційне

Номер слайду 8

Процес прогнозування Прогнози Короткострокові (до 1 року) Середньострокові (2-5 років) Довгострокові (більше 5 років) Результат

Номер слайду 9

Планування це процес визначення цілей і вибору оптимального шляху їх досягнення Планування на підприємстві це процес пошуку і використання резервів підвищення ефективності виробництва і розв’язання соціальних проблем колективу

Номер слайду 10

Принципи планування

Номер слайду 11

Методи планування діяльності підприємства це засоби, з допомогою яких можна реалізувати принципи планування Нормативний Балансовий Економіко-математичний Дослідно-статистичний

Номер слайду 12

Види (системи) планування і види планів Директивне це процес прийняття рішень, які мають обов’язковий характер для об’єктів планування Індикативне не має обов’язкового для виконавця характеру

Номер слайду 13

Залежно від тривалості планового періоду планування поділяється Перспективне Довгострокове та середньострокове планування Поточне Полягає в розробці планів на всіх рівнях управління підприємством та за всіма напрямами його діяльності на більш короткі періоди

Номер слайду 14

Стратегічний план це сукупність взаємоузгоджених заходів і дій, що відображають довгострокові цілі та основні напрями діяльності з обгрунтуванням ресурсного забезпечення

Номер слайду 15

Основні розділи стратегічного плану План маркетингу План виробництва План кадрового забезпечення Фінансовий план і страхування ризику Імідж організації

Номер слайду 16

Етапи стратегічного планування

Номер слайду 17

Базові стратегії згідно з циклом розвитку Стратегія зростання, що відбиває намір підприємства збільшити обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень тощо. Стратегія стабілізації – у разі діяльності підприємства за відчутної нестабільності обсягів продажу та прибутку Стратегія виживання – суто оборонну стратегію, що застосовується за глибокої ризики підприємства

Номер слайду 18

Функціональні стратегії: Стратегія науково-дослідних та експериментально впроваджених робіт Виробнича стратегія Маркетингова стратегія Група стратегій ресурсного забезпечення: Стратегія кадрів та соціального розвитку Стратегія технічного розвитку Стратегія матеріально-технічного забезпечення Фінансова стратегія Організаційна стратегія Інвестиційна стратегія

Номер слайду 19

Бізнес-план підприємства чи організації це письмовий документ, в якому викладено суть, напрями і способи реалізації підприємницької ідеї, ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним

Номер слайду 20

Функції бізнес-плану Інструмент процесу приватизації державних підприємств Налагодження ділових стосунків між підприємцем і майбутніми постачальниками, продавцями та найманими працівниками Дозволяє перевірити підприємницьку ідею нва раціональність та реалістичність ще до її практичної реалізації Своєчасне передбачення можливих перешкод і проблем на шляху до успіху організації власного діла Формування та розвиток управлінських якостей підприємця

Номер слайду 21

Зміст бізнес-плану

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Розробка бізнес-плану передбачає послідовне здійснення наступних дій Вибір продукції для ринку Дослідження ринкового середовища для майбутнього бізнесу Вибір та обгрунтування місця для розміщення фірми, яка вперше розпочинає свою діяльність Прогнозування можливих обсягів продажу продукції

Номер слайду 24

Визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу Розробка цінової та збутової політики Обгрунтування виробу організаційних параметрів фірми Опис потенційних ризиків і дій для їхньої мінімізації Оцінка фінансових параметрів бізнесу Узагальнення висновків з основних положень бізнес-плану

Номер слайду 25

Етапи розробки тактичних планів Аналіз результатів підприємницької діяльності Розробка заходів щодо підвищення підприємницького успіху Вивчення ринку і формування портфеля замовника, укладання угод Обгрунтування окремих розділів плану Розгляд проекту плану радою трудового колективу Доведення техніко-економічних показників до внутрішньофірмових підрозділів

Номер слайду 26

Основні розділи стратегічних планів

Номер слайду 27

Оперативне планування це здійснення розрахунків по виробництву продукції на місяць, добу, зміну; розробка графіків, доведення завдань до внутрішніх структурних підрозділів

Номер слайду 28

Елементи системи оперативного планування Планово-облікова одиниця Календарно-планові нормативи Порядок встановлення завдань

Номер слайду 29

Методи державного регулювання Фінансово-економічні Адміністративні

Номер слайду 30

Основні форми державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва Належать фінансова і кредитна політика Національні цільові фонди Державний, банківський і комерційний кредити Налагоджена податкова система

Номер слайду 31

Основні принципи державного регулювання Мінімальне втручання державних органів у економічні процесі Вплив відповідних владних структур на розвиток соціально-економічних процесів за допомогою встановлюваних державою економічних регуляторів і нормативів

ppt
Пов’язані теми
Економіка, Інші матеріали
Додано
31 липня
Переглядів
34
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку