Презентація Регіональна економіка

Про матеріал
Тема 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ Перелік питань до семінарського заняття 1. Обгрунтуйте зміст основних понять «закон», «закономірність», «принцип», «фактор» і їх об'єктивний характер. 2. Охарактеризуйте загальні закономірності розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. 3. Опишіть принципи розміщення продуктивних сил (виробництва). 4. Охарактеризуйте головні фактори розміщення продуктивних сил (виробництва).
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВВикладач: Романенко Людмила Вікторівна

Номер слайду 2

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: Закономірності РПС. Принципи РПС. Фактори РПС.

Номер слайду 3

1. Закономірності розміщення продуктивних сил. Пізнання закономірностей РПС і господарського комплексного утворення регіонів надає можливість виявити додаткові джерела підвищення продуктивності суспільної праці. Основні закономірності РПС:1. Соціальна спрямованість. 2. Постійний розвиток виробництва як одна із закономірностей РПС обумовлюється вимогами сукупності економічних законів, зокрема закону відповідності виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил; закон підвищення продуктивності праці.3. Планомірність і керованість як закономірність розміщення і розвитку продуктивних сил відображає вимоги і дію закону планомірного розвитку, закону економії часу, закону концентрації виробництва.

Номер слайду 4

4. Забезпечення достатньої національної безпеки країни. 5. Орієнтація РПС на забезпечення конкурентоспроможності продукції. Ця закономірність базується на урахуванні специфіки ринкової кон’юнктури , в основі якої – кількісне і якісне співвідношення попиту і пропозиції не тільки на товарному ринку, але і на ринку робочої сили, ринку капіталу.6. Закономірність економічно активного РПС випливає із закону економії суспільної праці, яка регулює витрати на подолання просторової незбалансованості між районами видобутку сировини, виробництва і споживання продукції.7. Закономірність комплексного розвитку і РПС випливає із законів суспільного поділу праці і інтеграції. Комплексний розвиток і ефективна спеціалізація відповідають найголовнішій вимозі господарювання – досягненню найбільших результатів при оптимальних витратах.

Номер слайду 5

8. Закономірність територіального поділу праці відображається в процесі спеціалізації території на виробництві певних видів продукції та послуг на основі розвинутого міжрегіонального обміну.9. Територіальна концентрація виробництва як закономірність розміщення і розвитку продуктивних сил відображає об’єктивну тенденцію зосередження виробництва в обмеженому просторі та виявляється в економії витрат.10. Глобалізація і регіоналізація як закономірність розміщення і розвитку продуктивних сил і регіональної економіки. Глобалізація економіки виявляється через світовий ринок, який усуває грані між країнами, а регіоналізація розвивається завдяки децентралізації господарювання як особливого типу територіального управління економічними відносинами.

Номер слайду 6

Як висновок, можна сказати, що закономірності РПС виявляються як стійкий взаємозв’язок між виробничою діяльністю людей і особливостями територій, на яких ця діяльність відбувається. Знання закономірностей та їх практичне використання дозволяє обирати оптимальний варіант розміщення виробництва, цілеспрямовано організовувати господарську діяльність на території відповідно до вимог регіональної політики.

Номер слайду 7

2. Принципи РПС. Принципи РПС – це правила господарської діяльності і управління економікою, які повністю базуються на закономірностях РПС і розвитку регіональної економіки. Основні принципи РПС:- Принцип раціонального розміщення виробництва- Принцип комплексного розміщення виробництва- Принцип збалансованості і пропорційності регіону- Принцип внутрішньодержавного та міжнародного територіального поділу праці- Принцип збереження екологічної рівноваги- Принцип обмеження централізму- Принцип вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів та областей

Номер слайду 8

3. Фактори РПС. Фактори розміщення – це сукупність причин, що обумовлюють розміщення об’єкта й визначаються техніко-економічними і технологічними особливостями певного виробництва. Фактори РПС підрозділяються на групи: ПриродніСоціально-демографічні фактори. Економічні фактори

Номер слайду 9

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮОбгрунтуйте зміст основних понять «закон», «закономірність», «принцип», «фактор» і їх об'єктивний характер. Охарактеризуйте загальні закономірності розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Опишіть принципи розміщення продуктивних сил (виробництва). Охарактеризуйте головні фактори розміщення продуктивних сил (виробництва). Самостійна робота студент. А1. Розкрийте історію еволюції та структуру теорій регіональної економіки.2. Охарактеризуйте поняття «Регіональний економічний простір», показати його роль у формуванні соціально-економічних систем. ПОВТОРИТИ З КУРСУ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ:1. Забезпеченість території України корисними копалинами (види та їх розміщення).2. Розташування природних зони України, їх специфіка та вплив на спеціалізацію сільського господарства

pptx
Додано
5 січня 2023
Переглядів
1050
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку