Презентація Регіональна економіка Тема 3

Про матеріал
Тема 3. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ І ТЕРІТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА Перелік питань до семінарського заняття 1. Територіальний поділ праці, його суть та зв'язок з формуванням економічних районів. 2. Економічний район та економічне районування, їх суть та основні показники. 3. Критерії, принципи та чинники економічного районування та районоформування. 4. Типи економічних районів та їх цільові функції. 5. Сучасні мережі економічних районів та їх склад. 6. Склад та розміщення окремих економічних районів на території України (класифікація за М.Д. Пістуном) та їх спеціалізація. 7. Депресивні регіони в Україні (назви, проблеми, перспективи).
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема 3. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ І ТЕРІТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВАВикладач: РОМАНЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Номер слайду 2

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: Роль територіального поділу праці у формуванні регіональних соціально-економічних систем. Фактори розвитку регіонів та економічних районів. Класифікація регіонів. Сутність, критерії та принципи економічного районування. Мережа економічних районів України.

Номер слайду 3

1. Роль територіального поділу праці у формуванні регіональних соціально-економічних систем.  Територіальний поділ праці – об’єктивний процес розвитку продуктивних сил, результатом якого є формування спеціалізації окремих регіонів (економічних районів) на виробництві економічно вигідної продукції, що сприяє підвищенню суспільної праці.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Міждержавний (міжнародний) поділ праці – виникає між країнами відповідно до їхніх природно-кліматичних, історичних та економічних умов. Міжрегіональний поділ праці – проявляється у спеціалізації регіонів (економічних районів) на виробництві певної продукції. Внутрішньорайонний поділ праці – виникає між промисловими вузлами та населеними пунктами. Види територіального поділу праці

Номер слайду 4

2. Фактори розвитку регіонів та економічних районів. Класифікація регіонів. Фактори формування регіонів та економічних районів:{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Територіальний поділ праціЕкономіко-географічне положення територіїПриродно-ресурсний потенціал. Трудовий потенціал. Виробничий потенціал. Наявність великих міських населених пунктів

Номер слайду 5

Класифікація регіонів{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Залежно від структури економіки регіону:Індустріальні регіони території з переважанням добувних чи обробних галузей промисловості;Індустріально-аграрні території з врівноваженими промисловою та агропромисловою ланками господарського комплексу;Аграрні–території з переважанням сільськогосподарського виробництва. Залежно від стану зовнішньоекономічних зв’язків: Експортоорієнтовані регіони – продукція регіону не тільки забезпечує власні потреби, а й вивозиться за його межі;Імпортоорієнтовані – ввозяться значні обсяги продукції з інших регіонів. Залежно від економіко-географічного положення: Стратегічно важливі регіони. Центральні регіони. Периферійні (віддалені) регіони. Приморські регіони. Гірські регіони. За рівнем соціально-економічного розвитку регіонів: Високорозвинені регіони – регіони з прогресивним станом економіки, високим рівнем життя населення, стабільною, політичною та екологічною ситуаціями. Такі регіони знаходяться в більш вигідному положенні. Проблемні регіони – регіони, розвиток яких з певних причин суттєво відстає від середньо державного рівня.

Номер слайду 6

3. Сутність, критерії та принципи економічного районування. Мережа економічних районів України. Економічне районування – науково-обгрунтований поділ території країни на економічні райони, що склалися історично або в процесі розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці. Економічне районування сприяє раціональній територіальній організації господарства і відображає територіальний поділ праці. Економічний район – територіально цілісна частина національної економіки, що має свою спеціалізацію (місце у територіальному поділі праці), міцні внутрішні зв’язки, які об’єднують господарство, суспільство і природні умови в єдиний територіальний соціально-економічний комплекс.

Номер слайду 7

Ознаки економічного району:{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Прив’язаність території до головного ядра. Ядром виступає найбільше місто в районі. Ядро – це потужний промисловий, культурний, науковий, транспортний центр. В Україні такими містами є: Київ, Харків, Одеса і т.д. Комплексний розвиток району. Основою району є територіальний соціально-економічний комплекс (поєднання підприємств і організацій на компактній території). Спеціалізація у загальноукраїнському поділі праці. Район спеціалізується на виробництві тих товарів і послуг, щодо яких склалися найкращі передумови. Можливість здійснювати в межах району територіальне регулювання і координацію соціальних, економічних і демографічних процесів. Головним засобом цього регулювання стає складання і реалізація обґрунтованих програм і концепцій науково-технічного, соціального, економічного розвитку районів. Відносна постійність різних економічних показників. Регіони, які входять до економічного району мають бути схожими за соціально- економічним розвитком, мати спільні проблеми розвитку та тісні економічні зв’язки між суб’єктами господарської діяльності.

Номер слайду 8

Значення економічного районуваннясприяє підвищенню ефективності природно-ресурсного, виробничого та науково-технічного потенціалів районів і країни в ціломує основою формування і реалізації державної регіональної економічної політикисприяє покращенню соціально-економічного розвитку країни

Номер слайду 9

Принципи економічного районування{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Принцип територіальної цілісності Принцип одномасшатабностіПринцип єдиногосподарського комплексу. Принцип економіко-географічного положення. Адміністративний принципекономічний район має бути великою економічно цілісною територією, на якій є значні природні ресурси, достатні трудові і фінансові ресурси, необхідні для визначення його господарської спеціалізації та забезпечення сучасного й перспективного розвиткурозміри територій великих економічних районів повинні відповідати вимогам скорочення перевезення масових вантажів у межах району до економічно доцільних відстаней, а величини економічних потенціалів районів повинні бути близькими між собоюна території району повинен бути сформований господарський комплекс, основою якого є територіальний комплекс з такою галузевою структурою:профілюючі галузі – галузі, які включають до свого складу кілька галузей промисловості і АПК;галузі, які розвиваються як суміжні з галузями попередньої групи і забезпечують комбіновану переробку сировини (добування та збагачення сировини, виробництво напівфабрикатів, ремонт обладнання);галузі, які забезпечують потреби населення району промисловими і продовольчими товарами.при виділенні економічного району обов’язково треба враховувати економіко- географічне положення території та його вплив на спеціалізацію та особливості розміщення продуктивних силдо складу економічних районів повинні повністю включатися території адміністративних областей, районів, автономних республік без порушення їх меж

Номер слайду 10

Класифікація економічних районів{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}За рівнем охоплення територіїЗа співвідношенням ядра та периферіїЗа віковою характеристикою

Номер слайду 11

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮРозкрийте поняття «територіальний поділ праці», його суть та зв'язок з формуванням економічних районів. Розкрийте поняття «економічний район» та «економічне районування», їх суть та основні показники. Назвіть критерії, принципи та чинники економічного районування та районоформування. Опишіть типи економічних районів та їх цільові функції. Охарактеризуйте сучасні мережі економічних районів та їх склад. Дайте характеристику теоріям регіонального розвитку. Самостійна робота студент. А1. Розглянути склад і розміщення окремих економічних районів на території України. 2. Дати характеристику депресивним регіонам в Україні (назви, проблеми, перспективи). ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: (Можна виконати у формі презентації)Теорії регіонального розвитку. Наукові основи економічного районування. Сучасні класифікації економічних районів України.

pptx
Додано
5 січня 2023
Переглядів
1318
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку