Презентація "Ринкова інфраструктура та її основні принципи"

Про матеріал
Пропонований матеріал призначений для вчителів, які працюють у сфері професійної освіти. Презентація може бути використана при вивченні теми «Ринкова інфраструктура та її основні принципи » з предмету "Основи галузевої економіки та підприємництва", для організації дистанційного (змішаного) навчання. Презентація містить економічні означення та приклади.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Ринкова інфраструктура та її основні принципи

Номер слайду 2

Ринкова економіка – це форма організації господарського життя суспільства, для якої характерні приватна власність на засоби виробництва й продукти праці, децентралізоване сімейне господарство й ринкова форма зв’язку між виробниками та споживачами. Ринок – це сукупність конкретних економіч-них відносин між продавцями та по-купцями у процесі купівлі – продажу товарів та послуг.

Номер слайду 3

Як працює ринкова економіка

Номер слайду 4

Поняття і суть ринкової інфраструктури. Термін "Інфраструктура" був уперше використаний ще на початку теперішнього сторіччя в економічному аналізі для позначення об'єктів і споруджень, що забезпечують нормальну діяльність збройних сил. У 40-і роки на Заході під інфраструктурою стали розуміти сукупність галузей, що сприяють нормальному функціонуванню виробництва матеріальних благ і послуг. У економічній літературі колишнього СРСР вивчення проблем інфраструктури почалося лише в 70-і роки. Стосовно до ринку (ринковій економіці) інфраструктура являє собою сукупність організаційно-правових і економічних відношень, що зв'язує ці відношення при всьому їхньому різноманітті в одну ціле - Ринкову економіку.

Номер слайду 5

Ринкова інфраструктура– це комплекс інститутів, установ, організацій, підприємств, які забезпечують нормальний режим безперебійного функціонування ринку.

Номер слайду 6

Сутність ринкової інфраструктури Економіка припускає створення товарів і їхнє доведення до споживачів. Останнє потребує організації сфери обертання товарів. Інфраструктура ринку - це сукупність інститутів, що забезпечують обертання різноманітних товарів. Обслуговування взаємовідносин виробників товарів і їхніх безпосередніх споживачів - основне призначення інститутів інфраструктури.

Номер слайду 7

Функції ринкової інфраструктури. Продуктом інфраструктури є посередницька послуга. Послуга - це особливий товар, що існує тільки в момент його виробництва. Роблячи різноманітні посередницькі послуги підприємствам і домашнім господарствам, заснування інфраструктури виконують ряд важливих функцій, серед яких можна виділити такі:

Номер слайду 8

доведення товарів до безпосереднього споживача; забезпечення зворотного зв'язку між виробниками та споживачами;акумуляція тимчасово вільних грошових коштів і регулювання грошового обігу;здійснення перерозподілу ресурсів між різними галузями і всередині галузей.

Номер слайду 9

Шляхи та проблеми створення ринкової інфрструктури в Україні. Ринковій економіці необхідна інфраструктура - система взаємозалежних спеціалізованих організацій, система взаємозалежних потоків товарів, послуг, грошей, цінних паперів і робочої сили. Наприклад, на товарному ринку діють товарні біржі, підприємства оптової і роздрібної торгівлі, фірми, що займаються посередницької діяльності, і т.п.

Номер слайду 10

Елементи ринкової інфраструктури:

Номер слайду 11

Одним із найбільш поширених інфраструктурних елементівринку є біржа

Номер слайду 12

- це такий інститут, завдяки якому оперативніше і з оптимальними наслідками для партнерів укладаються угоди купівлі-продажу товарів, реалізується єдина стратегія комерційної поведінки агентів цієї структури. Біржа

Номер слайду 13

Види бірж: Біржа праці - елемент ринкової інфраструктури. Товарна біржа - комерційне підприємство, регулярно функціо-нуючий ринок однорідних товарів з певними характеристиками. Фондова біржа - це організований і регулярно функціонуючий ринок, на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів.

Номер слайду 14

Головною дійовою особою на товарній біржі є брокер – посередник у комерційних операціях. За допомогою брокерів купують і продають товари за дорученням інших осіб.

Номер слайду 15

– це підприємства, що виконують посередницькі функції при здійсненні платежів і кредитних операцій між суб’єктами економічної діяльності. Банки

Номер слайду 16

Види банків: Комерційні банки акумулюють грошові засоби у вигляді внесків, а також за рахунок випуску власних цінних паперів. Емісійні банки здійснюють випуск (емісію) банкнот, мобілізують грошові резерви комерційних банків, зберігають золоті та валютні запаси держави. Іпотечні банки надають позики під застави нерухомого майна (землі, будівель) землевласникам, селянам, власникам житла.

Номер слайду 17

Інші фінансово – кредитні посередники до них належать: Трастові (довірчі) товариства здійснюють управління майном підприємств або приватних осіб. Страхові компанії надають можливість домогосподарствам і фірмам знизити ризик через продаж контрактів особливого типу — страхових полісів. Пенсійні фонди акумулюють цільові внески громадян для збільшення їхньої майбутньої пенсії. Ощадні установи залучають порівняно невеликі заощадження багатьох громадян. Брокерські фірми — це посередники між продавцями та покупцями цінних паперів на біржі. Інвестиційні компанії та інвестиційні фонди акумулюють кошти приватних осіб або компаній, випускаючи власні   цінні   папери.

Номер слайду 18

Дякую за увагу. Доброго дня

Номер слайду 19

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Крамінська Галина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Економіка, 11 клас, Презентації
Додано
24 лютого 2023
Переглядів
6522
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку