2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Презентація "Рух тіла під дією сили тяжіння"

Про матеріал
Презентяція до уроку фізики у 9 класі з теми "Рух тіла під дією сили тяжіння". Містить теоретичні дані, подані у вигляді таблиці, і приклади розв'язання задач на кожен вид руху окремо.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Рух тіла під дією сили тяжіння

Номер слайду 2

Дайте відповідь:1. Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння2. Запишіть формулу закону всесвітнього тяжіння.

Номер слайду 3

Закон всесвітнього тяжіння. Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними: F = G 𝑚1𝑚2𝑟2, де G=6,67·10−11𝐻·мкг² 

Номер слайду 4

3. Що називають силою тяжіння?

Номер слайду 5

Сила тяжіння 𝐹тяж -  Сила, з якою Земля ( або інше астрономічне тіло) притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї𝐹тяж=mg 

Номер слайду 6

4. За якою формулою обчислюють прискорення вільного падіння?

Номер слайду 7

Рух тіла під дією сили тяжіння називають вільним падінням.g=G𝑀з𝑅з+hg≈9,8 мс2 

Номер слайду 8

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} Рух тіла, кинутого вгору. Рух тіла, кинутого вниз. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту з початковою швидкістю. Траєкторія руху. Вертикальна пряма лінія(тіла рухаються під дією сили тяжіння) Вітка параболи Парабола. Характер руху. Вертикально вгору : рівносповільнений. Вертикально вниз : рівноприскорений За відсутності опору середовища рух тіла можна розглядати як результат двох рухів: вздовж горизонталі - рівномірний вздовж вертикалі -рівноприскорений  Формули, які описують рух  h=𝑽𝟎𝒕−𝒈𝒕𝟐𝟐 h=𝑽𝟐−𝑽²𝟎−𝟐𝒈 h=𝑽𝟎𝒕+𝒈𝒕𝟐𝟐 h=𝑽𝟐−𝑽²𝟎𝟐𝒈Дальність польоту : 𝒍=𝑽𝟎𝒕Висота підйому: h=𝒈𝒕𝟐𝟐 Коордитати : x=𝑽𝟎𝒕 ; y==𝒈𝒕𝟐𝟐 Дальність польоту :      𝒍=𝑽²𝟎𝒔𝒊𝒏𝟐𝜶𝒈Висота підйому максимальна : h=𝑽²𝟎𝒔𝒊𝒏²𝜶𝟐𝒈Коордитати : x=𝑽𝟎𝒄𝒐𝒔𝜶𝒕 ; y=𝑽𝟎𝒔𝒊𝒏𝜶𝒕 - 𝒈𝒕𝟐𝟐{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} Рух тіла, кинутого вгору. Рух тіла, кинутого вниз. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту з початковою швидкістю. Траєкторія руху. Вертикальна пряма лінія(тіла рухаються під дією сили тяжіння) Вітка параболи Парабола. Характер руху. Вертикально вгору : рівносповільнений. Вертикально вниз : рівноприскорений За відсутності опору середовища рух тіла можна розглядати як результат двох рухів: вздовж горизонталі - рівномірний вздовж вертикалі -рівноприскорений  Формули, які описують рух

Номер слайду 9

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Швидкість У найвищій точці траєкторії Ѵ=0Ѵ=Ѵ0 - 𝒈𝒕 ; Якщо тіло вільно падає, Ѵ0=0 V=𝑽𝟎+𝒈𝒕 𝑽𝒙=𝑽𝟎 ; 𝑽𝒚=𝒈𝒕 ; V =𝑽𝒙2+𝑽𝒚2 V =𝑽𝟎2+𝒈𝟐𝒕2 Швидкість напрямлена по дотичної до траєкторії 𝑽𝟎𝒙=𝑽𝟎cos𝜶 ; 𝑽𝟎𝒚=𝑽𝟎sin𝜶 ;𝑽𝒚=𝑽𝟎sin𝜶 - 𝒈𝒕 ;У верхній точці траєкторії : 𝑽𝒚= 0 ;V =𝑽𝒙2+𝑽𝒚2 V =𝑽𝟎²cos𝜶2+𝑽𝟎²sin𝜶2 Кут між дотичною до траєкторії та вертикаллю   tg𝛼=𝑽𝒙𝑽𝒚 ;cos𝛼=𝑔𝑡𝑽𝟎2+𝒈𝟐𝒕2 Час руху    Повний час польоту:t=𝟐𝑽𝟎sin𝜶𝒈 ;Час підйому на максимальну висоту дорівнює часу падіння :t=𝑽𝟎sin𝜶𝒈 ;     {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Швидкість Кут між дотичною до траєкторії та вертикаллю   Час руху        

Номер слайду 10

1. Стріла, випущена з лука вертикально вгору впала на землю через 6 с. Яка початкова швидкість стріли і максимальна висота підйому?Дано: Розв’язанняt=6сg=10м/с²h -? 𝑉0 −? Скористаємося рівнянням:h=𝑉0𝑡1 − 𝑔𝑡1²2 , де 𝑡1 - час підйому тіла;Кінцева швидкість при підйомі тіла Ѵ=0, тобто Ѵ0 - 𝑔𝑡1=0, Ѵ0 = 𝑔𝑡1. Час підйому тіла дорівнює часу його падіння, тобто 2 𝑡1=6с, отже,      𝑡1 =3с. Знайдемо швидкість і максимальну висоту підйому: Ѵ0 = 3с·10мс2 =30мс ;h=30мс·3с - 10мс22(3с)²=45м. Відповідь: Ѵ0 =30мс , h=45м. 

Номер слайду 11

2. Хлопчик кинув горизонтально м'яч з вікна, що знаходиться на висоті 20 м. Скільки часу летів м'яч до землі і з якою швидкістю він був кинутий, якщо він впав на відстані 6 м від фундаменту?Дано: Розв’язанняh=20мl=6мt-? 𝑉0 −?  𝑙=𝑉0𝑡                      1;  h=𝑔𝑡22  (2);З рівняння (2) визначаємо : 𝑡 =2h𝑔;  𝑡 =2·20м10мс²=2с; З рівняння (1) визначаємо : 𝑉0=𝑙𝑡 ; 𝑉0=6м2с=3мс . Відповідь: 𝑡 =2с, 𝑉0=3мс . 

Номер слайду 12

3. Знайти висоту підйому і дальність польоту сигнальної ракети, випущеної зі швидкістю 40 км / с під кутом 600до горизонту. Дано: Розв’язання𝑉0 =40 м/с𝛼=60°h-? 𝑙-? 𝑙=𝑉0𝑥𝑡;                                   h=𝑉0𝑦𝑡+ 𝑔𝑦𝑡²2 , де 𝑉0𝑥=𝑉0cos𝛼 ,       а      𝑉0𝑦=𝑉0sin𝛼;𝑙 =𝑉0𝑐𝑜𝑠𝛼𝑡 (1)h=𝑉0sin𝛼·𝑡− 𝑔𝑡²2; (2)Коли тіло впаде h=0, тобто 𝑉0sin𝛼·𝑡− 𝑔𝑡1²2=0, знайдемо звідси 𝑡: t= 2𝑉0sin𝛼𝑔 - час польоту і підставимо в (1) : 𝑙 =𝑉0𝑐𝑜𝑠𝛼·2𝑉0sin𝛼𝑔, знаючи, що 2 𝑐𝑜𝑠𝛼 sin𝛼=sin2𝛼, отримаємо :             𝑙=𝑉²0𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑔.так як час підйому = часу падіння, t = 𝑉0sin𝛼𝑔 , підставимо це у (2), тоді:h= 𝑉0sin𝛼·𝑉0sin𝛼𝑔− 𝑔(𝑉0sin𝛼𝑔)²2 ; h=2𝑉²0𝑠𝑖𝑛²𝛼 −𝑉²0𝑠𝑖𝑛²𝛼2𝑔;h=𝑉²0𝑠𝑖𝑛²𝛼2𝑔 ,                         𝑙=𝑉²0𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑔 підставимо сюди дані отримаємо : Відповідь: 𝑙≈140м, h ≈ 60м. 

Номер слайду 13

Домашнє завдання:4. Яку початкову швидкість треба повідомити каменю при киданні його вертикально вниз з мосту заввишки 20м, щоб він досяг поверхні води через 1с? На скільки довше тривало б падіння каменя з цієї ж висоти при відсутності початкової швидкості? (Відповідь: 2с.).5. Дальність польоту тіла, кинутого в горизонтальному напрямку зі швидкістю V = 10 м / с, дорівнює висоті кидання. З якої висоти h кинуто тіло? (Відповідь: з висоти 20 м).6. Снаряд, вилетівши з гармати під кутом до горизонту, знаходився в польоті 12 с. Який найбільшої висоти досяг снаряд? (Відповідь: 180м)

Номер слайду 14

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Богуславська Наталiя Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
25 березня
Переглядів
557
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку